Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==bottles
Check title to add to marked list
Plastic uit het afval
Bloemhof-Ruwaard, Jacqueline - \ 2014
plastics - waste management - waste treatment - recycling - separation - bottles
Aanvullende rapportage pilot drankenkartons. Terugslageffecten bij gecombineerde inzameling van kunststof en drankenkartons
Thoden Van Velzen, E.U. ; Brouwer, M.T. ; Pretz, Th. ; Jansen, M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1471) - ISBN 9789461739902 - 43
afvalverwijdering - afvalbeheer - verpakkingsmaterialen - flessen - waste disposal - waste management - packaging materials - bottles
In de door Wageningen UR Food & Biobased Research in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) uitgevoerde Pilot Drankenkartons 2013 zijn verschillende mogelijke inzamelsystemen voor drankenkartons onderzocht, waaronder gecombineerd gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen en drankenkartons1. Een potentieel negatief terugslageffect van de gecombineerde inzamelmethode zou een lagere sorteeropbrengst van de kunststoffen kunnen zijn. In dit aanvullend onderzoek worden de potentiële terugslageffecten van gecombineerd gescheiden inzameling van kunststof en drankenkartons verduidelijkt in termen van de hoeveelheid hergebruikt kunststof en de totale geschatte kosten. Deze aanvullende studie laat zien dat de uitvoeringswijze van de sortering bepaalt of wel of geen terugslageffect zal optreden.
Microbïele risico's bij hergebruik van drankenkartons : rapportage naar aanleiding van een vergadering gehouden op 24 februari 2014 in aanwezigheid van experts op het gebied van microbiologie
Bokhorst-van de Veen, H. van; Brouwer, M.T. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1472) - ISBN 9789461739919 - 20
flessen - verpakkingsmaterialen - risicoschatting - microbiële besmetting - bordpapier - bottles - packaging materials - risk assessment - microbial contamination - cardboard
Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen : studie naar kosten, materiaalgebruik en energiegebruik van het Nederlandse statiegeldsysteem voor frisdrank- en waterflessen
Thoden van Velzen, E.U. ; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1316B) - ISBN 9789461732606 - 58
flessen - afvalhergebruik - afvalbeheer - afvalverwerking - kosten - energiegebruik - verpakkingsmaterialen - recycling - nederland - bottles - waste utilization - waste management - waste treatment - costs - energy consumption - packaging materials - netherlands
The Dutch deposit-refund system for large (>0.5 l) PET bottles has been analysed in terms of costs, material use and energy use. A process chain analysis has been conducted to quantify the costs, material usage and energy use of all process steps from the beverage industry to the RPET processor and all contributions that are uniquely linked to the deposit-refund system are revealed.
Groene petfles dichterbij
Haveren, J. van - \ 2011
Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 12 - 12.
biobased economy - bioplastics - chemie op basis van biologische grondstoffen - flessen - biobased chemistry - bottles
Jacco van Haveren van Wageningen UR Food and Biobased Research zoekt in zijn laboratorium samen met collega’s naar een groen alternatief voor de petfles. De eerste resultaten zijn positief, de biologische vervanger lijkt in eerste oogopslag goed op de PET uit aardolie.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.