Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 74

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==bycatch
Check title to add to marked list
Netinnovatie Kottervisserij
Marlen, B. van; Molenaar, P. ; Bol, R.A. ; Dammers, M. ; Groeneveld, K. ; Machiels, M.A.M. ; Heijer, W.M. den - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C110/15) - 130 p.
visserij - boomkorvisserij - bijvangst - vangstsamenstelling - fisheries - beam trawling - bycatch - catch composition
Als reactie op de aanlandplicht heeft de kottersector via de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) het initiatief opgepakt om de selectiviteit van de vistuigen te verhogen om zo weinig mogelijk discards te vangen en aan te landen. Na een ontwerpfase met modelonderzoek in de flume tank van SINTEF te Hirtshals, Denemarken, en met ervaringen uit eerdere projecten werden op verscheidene schepen netinnovaties uitgeprobeerd. Er werd onderzoek gedaan op een schip met boomkor, verschillende schepen vissend met pulsvistuigen en op twinriggers. Hierbij werd aanvankelijk gewerkt op ‘trial-and error’ basis met in sommige gevallen zelfmonitoring. Vervolgens werden enkele uitgebreide vangst- en bijvangstvergelijkingen gedaan met medewerkers van IMARES aan boord.
Eerste Advies Bruinvisonderzoek (Bac-2016-01)
Meer, Jaap van der; Eijsackers, H.J.P. ; Haelters, Jan ; Bos, O.G. - \ 2016
IMARES Wageningen UR (rapport / Bac Bac-2016-01) - 15 p.
dierenwelzijn - wilde dieren - zeezoogdieren - invasie - bijvangst - waterverontreiniging - diergezondheid - mariene ecologie - animal welfare - wild animals - marine mammals - invasion - bycatch - water pollution - animal health - marine ecology
Omvang en overleving van schubvis bijvangst in fuikenvisserij nabij kunstwerken
Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Chen, C. ; Blom, E. ; Schram, E. ; Graaf, M. de; Winter, Hendrik V. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C140/15) - 53 p.
visserij - bijvangst - vissen - schade - dierenwelzijn - mortaliteit - fisheries - bycatch - fishes - damage - animal welfare - mortality
Deze rapportage geeft een schatting van de omvang van de bijvangst in de beroepsvisserij nabij kunstwerken op basis van fuikvangsten en diverse interviews. Daarnaast is er een experiment uitgevoerd waarbij er gekeken is naar de overleving van schubvis nadat zij in fuiken hebben gezeten. Hierbij zijn de baars en blankvoorn gebruikt om de overleving te testen in relatie tot de volgende variabelen: aanwezigheid aal: geen (0 stuks), weinig aal (7 stuks) en veel aal (50 stuks), staduur van de fuik: 3, 6 of 9 dagen en dichtheid van vis in een fuik: 60 stuks tegenover 240 stuks.
VIP report "Use of new broadband echosounder" : Techniques for improved ocean imaging and selectivity in pelagic fisheries
Fassler, S.M.M. ; Scoulding, B.C. ; Burggraaf, D. ; Haan, D. de; Quesson, Benoit ; Sande, Jeroen van de; Beerens, Peter - \ 2015
IMARES (Report / IMARES C171/15) - 100 p.
pelagic fishery - marine fisheries - underwater acoustics - fish stocks - bycatch - fishery resources - fishery management - pelagische visserij - zeevisserij - onderwaterakoestiek - visstand - bijvangst - visbestand - visserijbeheer
Consequences of discard survival under the landing obligation : Reporting validation and reprocessing project outcomes of "demersal discard processing"
Verkempynck, R. ; Machiels, M.A.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C176/15) - 16 p.
discards - bycatch - demersal fisheries - demersal fishes - survival - solea - plaice - bijvangst - demersale visserij - demersale vissen - overleving - schol
This report describes the results of a short and medium term forecast over the period 2016-2019 given different scenarios of discard survival rates (10-50%) of North Sea plaice and North Sea sole. Additionally, average value of landings over the year 2019 is calculated per scenario using the landings derived from the biomass and the average price per kg of both stocks. Potential loss in average gross revenue from value of landings can be inferred from these.
Cod monitoring; results 2015, quarter 3
Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Trapman, B.K. ; Kraan, M.L. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C159/15) - 19
cod - osteichthyes - monitoring - fisheries - fish catches - bycatch - fishery resources - dutch waters - kabeljauw - osteichthyes - monitoring - visserij - visvangsten - bijvangst - visbestand - nederlandse wateren
The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). This is needed in order to calculate a conversion factor between the CpUE of the TR and the BT (beam trawl) gears. The transition of kW-days between gears is regulated by the European cod recovery plan (EC 423/2004 and EC 1342/2008) and depends on the yearly CpUE-ratio of cod between the respective gear groups. This report presents the results of the third quarter in 2015.
Cod monitoring : results 2015, quarter 2
Teal, L.R. ; Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C150/15) - 18
cod - osteichthyes - fisheries - monitoring - fish catches - bycatch - dutch waters - fishery resources - kabeljauw - osteichthyes - visserij - monitoring - visvangsten - bijvangst - nederlandse wateren - visbestand
The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). This is needed in order to calculate a conversion factor between the CpUE of the TR and the BT (beam trawl) gears. The transition of kW-days between gears is regulated by the European cod recovery plan (EC 423/2004 and EC 1342/2008) and depends on the yearly CpUE-ratio of cod between the respective gear groups. This report presents the results of the second quarter in 2015.
Aanbodanalyse discards demersale visserij
Goudswaard, P.C. ; Reijden, K.J. van der; Verkempynck, R. ; Poelman, M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C100/15) - 24
demersale visserij - waardeketenanalyse - discards - bijproducten - vangstsamenstelling - bijvangst - demersal fisheries - value chain analysis - byproducts - catch composition - bycatch
De aanlandplicht betekent een serieuze verandering voor de demersale visserij. Mogelijkheden voor verwerking en gebruik van discards zijn te vinden in verschillende (bestaande en nog te ontwikkelen) afzetmarkten en sectoren. Dit rapport bevat een aanbodanalyse die een inschatting kan geven van de te verwachten discards die in de Nederlandse havens aangeland gaan worden. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar het inzichtelijk maken van de data die nodig is om toekomstige ketenmogelijkheden te ontwikkelen.
De samenstelling van discards in de demersale visserij voor valorisatie doeleinden
Kals, J. ; Poelman, M. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C099/15) - 27
demersale visserij - discards - bijvangst - bijproducten - vercommercialisering - vangstsamenstelling - visvangsten - eu regelingen - voedingswaarde - visproducten - demersal fisheries - bycatch - byproducts - commercialization - catch composition - fish catches - eu regulations - nutritive value - fish products
Vanaf januari 2016 wordt de discard regelgeving vanuit de EU aangepast. Dit betekent dat de sector zich moet committeren aan deze regelgeving. Hierdoor zullen de niet gewenste vangsten die op dit moment nog overboord gaan, aangeland moeten worden. Er is een traject ingezet om de kansen tot valorisatie van de discards te ontwikkelen. In een separaat traject is bepaald welke hoeveelheden van soorten er vanaf 1 januari 2016 vanuit de demersale visserij zullen worden aangeland. In voorliggend technisch rapport wordt deze analyse verder vormgegeven door een beschrijving te geven van de nutritionele waarde van de discards.
Avoiding the by-catch of boarfish in pelagic trawling
Marlen, B. van; Fassler, S.M.M. ; Gastauer, S. - \ 2015
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C137/14) - 36
pelagische visserij - bijvangst - akoestisch sporen - visserijbeheer - niet-doelorganismen - vistuig - nederland - pelagic fishery - bycatch - acoustic tracking - fishery management - nontarget organisms - fishing gear - netherlands
The Dutch pelagic freezer trawler group (Redersvereniging voor de Zeevisserij, RVZ) wishes to avoid the by-catch of non-target species such as boarfish (Capros aper L.) as much as possible. This species is unsuitable for human consumption, and when present in the fishing gear with other species they will reduce product quality. A project was set-up in the VIP-programme. The goal of this project was to reduce the by-catch of boarfish as much as possible by early recognition of this species in echograms and technical trawl adaptions. This report focuses on the results of the acoustic work.
Cod monitoring: Results 2015, quarter 1
Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C084/15) - 15
kabeljauw - monitoring - visvangsten - bijvangst - vistuig - visbestand - gadus morhua - cod - monitoring - fish catches - bycatch - fishing gear - fishery resources - gadus morhua
Between 2011 and 2013, the monitoring program existed of an extended analysis of self-reported cod catch data (both landings and discards) in combination with the regular DCF discard monitoring program, an extra observer program and the CCTV-project in TR-fisheries (see Kraan et al. (2013 and 2014)). Over the years, the ministry of Economic Affairs and IMARES drew the conclusion that monitoring cod discards via the self-reporting scheme asked for disproportionately high effort of the TR-skippers while discards were hardly affecting CpUE rates (Ministry of Economic Affairs (2014)). Therefore, it was agreed upon a yearly analysis of the EU-logbook (hereafter logbook) data in combination with VMS-data, which is readily available. However, to remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the first quarter in 2015.
Fishing for knowledge: a pilot industrial survey for associated species (met medewerking van Karin van der Reijden)
Imares, ; Reijden, K.J. van der - \ 2015
Urk : Ekofish Group - 23
noordzee - visstand - visserijbeleid - bijvangst - visbestand - beoordeling - visserijbeheer - north sea - fish stocks - fishery policy - bycatch - fishery resources - assessment - fishery management
The EKOFISH Group, the North Sea Foundation (NSF) and WWF-Netherlands partnered up with IMARES in 2013 to explore whether an industrial survey can be used to strengthen scientific assessment of key commercial by-catch species in the North Sea flatfish fishery. The project was broken down in two consecutive phases. The first phase of the project served to establish the potential role of an industrial survey.The second phase of the project was used to run a pilot-survey and served to determine the practical feasibility of an industrial survey. This report synthesises the findings of the research that was carried out in phase one and two of the project and discusses the main findings to give answer to the main question that has guided this research project 'can an industrial survey for North Sea brill, dab, lemon sole and turbot strengthen scientific assessment of these stocks?'.
Van Discards naar Bijvangst in de Pelagische Visserij
Goudswaard, P.C. - \ 2015
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C067/15) - 27
visserij - pelagische visserij - discards - bijvangst - zeevisserij - eu regelingen - visserijbeleid - vangstsamenstelling - vis - fisheries - pelagic fishery - bycatch - marine fisheries - eu regulations - fishery policy - catch composition - fish
De pelagische diepvriestrawler visserij richt zich volledig op vis die geschikt is voor humane consumptie. Per 1 januari 2015 is de pelagische zeevisserij in de Europese wateren geconfronteerd met een verplichting om alle gevangen soorten waarvan een vangst quotum is vastgesteld, aan land te brengen en niets van deze vissoorten over boord te zetten. Dit is de eerste realisatie van een reeks aanlandverplichtingen van vis in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Visserij Beleid. De aanlanding van deze visserij zal als gevolg van de aanlandplicht veranderen. In dit deelrapport wordt ingegaan op (i) de omvang en samenstelling van de hoeveelheid vis die onder het voormalige systeem als discards beschouwd wordt en (ii) in de hoeveelheid vis die als basis van mogelijke verwerkingsstappen voor valorisatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt een verwachting geschetst van de te verwachten hoeveelheid discards die aangeland moeten gaan worden onder de aanlandverplichting die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden voor industriële benutting van de “discards” die een waarde verhoging ten opzichte van laagwaardige verwerking tot vismeel meebrengt.
Cod monitoring: Results 2014, quarter 4
Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C071/15) - 15
visserij - kabeljauw - visvangsten - bijvangst - monitoring - nederlandse wateren - fisheries - cod - fish catches - bycatch - monitoring - dutch waters
The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). To remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of all four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the fourth quarter in 2014.
Cod monitoring: Results 2014, quarter 3
Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C070/15) - 15
visserij - kabeljauw - visvangsten - bijvangst - monitoring - nederlandse wateren - fisheries - cod - fish catches - bycatch - monitoring - dutch waters
The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). To remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of all four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the third quarter in 2014.
Cod monitoring: Results 2014, quarter 2
Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C069/15) - 15
visserij - kabeljauw - visvangsten - bijvangst - monitoring - nederlandse wateren - fisheries - cod - fish catches - bycatch - monitoring - dutch waters
The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). To remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of all four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the second quarter in 2014.
Cod monitoring: Results 2014, quarter 1
Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C029/15) - 15
visserij - kabeljauw - visvangsten - bijvangst - monitoring - nederlandse wateren - noordzee - fisheries - cod - fish catches - bycatch - monitoring - dutch waters - north sea
The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). To remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the first quarter in 2014.
Fishing for knowledge: an industrial survey for associated species
Doeksen, A. ; Reijden, K.J. van der - \ 2014
Utrecht : The North Sea Foundation (Report / The North Sea foundation & IMARES ) - 20
visserij - bijvangst - certificering - vangstsamenstelling - beoordeling - fisheries - bycatch - certification - catch composition - assessment
collection efforts for these species in 2011, recommending commercial catch surveys as an option to improve data collection. Following from this Ekofish has taken the lead and has initiated a pilot data-collection project, in which commercial catch data will be collected aboard their twinrig vessels during one season for the species dab, lemon sole, turbot, and brill. The aim of this pilot project is to progress towards science-based management and MSC certification of the mentioned species. This project is carried out in collaboration with the NSF and IMARES. Phase one of this project explores the hurdles and the opportunities for fisheries management and stock assessment for the North Sea species brill, turbot, lemon sole and dab.
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: Werksafspraken en werkplan 2015
Verver, S.W. - \ 2014
IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 14.006)
visserijbeleid - visserij - zeevisserij - kustwateren - aquacultuur - binnenwateren - visserijbeheer - visstand - bijvangst - statistiek - monitoring - onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - recreatieactiviteiten - palingen - schaaldieren - fishery policy - fisheries - marine fisheries - coastal water - aquaculture - inland waters - fishery management - fish stocks - bycatch - statistics - research - sustainability - recreational activities - eels - shellfish
Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2015 van cluster WOT-05 Visserijonderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit. Binnen WOT-05 worden Wettelijke Onderzoek Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en de aquacultuur. Het werkplan is een uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst tussen het Ministerie van EZ en de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), onderdeel van Wageningen UR, voor diensten vanwege wettelijke taken op het terrein van visserijonderzoek voor de periode 2011-2015. Bij deze uitvoerings-overeenkomst zijn voor deze periode werkafspraken gemaakt welke de basis vormen voor de jaarlijkse werkplannen. Daarnaast zijn in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de KennisBasis (KBWOT) die specifiek aan dit programma is gekoppeld.
Delineating catch quotas for Dutch demersal fisheries: a theoretical pilot study
Miller, D.C.M. ; Pastoors, M.A. ; Coers, A. ; Uhlmann, S.S. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C081/14) - 21
visserijbeleid - demersale visserij - quota's - bijvangst - discards - scenario-analyse - fishery policy - demersal fisheries - quotas - bycatch - scenario analysis
A reduction of unwanted catches is a key element of the Common Fisheries Policy reform proposal (EC, 2010). To achieve this, a landing obligation (or discard ban) will be introduced, prohibiting the at-sea disposal of quota-regulated species. Instead these catches shall be brought back to shore and counted against a quota, where applicable.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.