Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 71

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==computer techniques
Check title to add to marked list
De gezonde kas
Sikkema, A. ; Zijlstra, C. - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)6. - ISSN 1874-3625 - p. 16 - 17.
glastuinbouw - kastechniek - gewasbescherming - computer software - computertechnieken - beslissingsondersteunende systemen - gewasmonitoring - meetapparatuur - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - ziektepreventie - greenhouse horticulture - greenhouse technology - plant protection - computer techniques - decision support systems - crop monitoring - meters - biological control - agricultural research - disease prevention
Vier jaar onderzoek van Wageningen UR met dertig Duitse en Nederlandse partners in een Europees Interreg-project leverde 'De Gezonde Kas' op; een omvangrijk gewasbeschermingssysteem dat de tuinder vroegtijdig attendeert op ziekten en plagen, en hem adviseert over het nemen van gerichte maatregelen.
Pleksgewijs en met precisie spuiten in gewas
Zande, J.C. van de - \ 2014
Kas techniek (2014)7. - p. 70 - 72.
glastuinbouw - kastechniek - gewasbescherming - pleksgewijs spuiten - sensors - aangepaste technologie - innovaties - computertechnieken - spuitapparaten - greenhouse horticulture - greenhouse technology - plant protection - spot spraying - appropriate technology - innovations - computer techniques - sprayers
In het Gezonde Kas-project zijn voor de glastuinbouw nieuwe toedieningstechnieken ontwikkeld. De oorsprong van deze technieken ligt in de buitenteelt waar precisielandbouw zich snel ontwikkelt. Precisie spuittechnieken kunnen op basis van eerder opgenomen gewaskaarten of direct aangestuurd worden door sensoren die de gewastoestand waarnemen, of de aanwezigheid van onkruiden of ziekten pleksgewijs met aangepaste doseringen bespuitingen uitvoeren.
Robot makes grafting and rose cutting faster and easier : three party cooperation delivers innovations
Zedde, Rick van de - \ 2014
greenhouse horticulture - scions - propagation materials - automation - robots - innovations - computer techniques - cuttings - pot plants - vegetables
Smart energy practices : examining how householders shape – and are shaped by – smart energy systems : informational govenance
Spaargaren, G. ; Vliet, B.J.M. van; Horst, H.M. van der; Naus, J. - \ 2014
Wageningen UR
energie - energiegebruik - energiebesparing - gedrag van huishoudens - meetapparatuur - computertechnieken - elektriciteit - energy - energy consumption - energy saving - household behaviour - meters - computer techniques - electricity
This project analyses the ways in which householders start making use of new energy and information flows, and the opportunities and threats that come along with new forms of communication and transparency.
Cropscout film
Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2013
You Tube
akkerbouw - precisielandbouw - computertechnieken - robots - vollegrondsteelt - plantenziekten - sensors - veldgewassen - detectie - arable farming - precision agriculture - computer techniques - outdoor cropping - plant diseases - field crops - detection
Cropscout is a small-scale experimental platform for research on sensors for precision agriculture in applications as weed and disease detection, or for soil mapping. Also it serves as a test bed for autonomous robot control algorithms using sensor fusion techniques and artificial intelligence to deal with the variability and uncertainty in the working environment, robots are confronted with when applied in agriculture and horticulture. Cropscout was built on the chassis of a scale-model of a crawler on tracks with the purpose to participate in the Field Robot Event 2004 in Wageningen, The Netherlands. It can navigate between straight and meandering maize rows under dry and wet conditions and it makes headland turns at the end of each row. Besides this, it was programmed to search for (artificial) plants.
sCore eindrapportage
Koenderink, N.J.J.P. ; Willems, D.J.M. ; Batenburg, R.A. van; Wigham, M.L.I. ; Malek, H.E. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1341) - 21
bedrijven - toepassingen - computertechnieken - consulenten - informatiesystemen - businesses - applications - computer techniques - consultants - information systems
In opdracht van Syntens heeft de Intelligent Systems groep van Wageningen UR Food & Biobased Research de sCore-applicatie gebouwd. De sCore-applicatie is een van de pijlers in het project “De Toekomst Bedrijven”. Dit is de eindrapportage van het sCore-project.
The role of Information and Communication Technology (ICT) for Agriculture and vice versa
Wolfert, Sjaak - \ 2012
information technology - agriculture - future - scenario analysis - information systems - geographical information systems - precision agriculture - computer techniques
Botrytisvoorspeller in gerbera: Praktijkervaringen met het gebruik van de Botrytisvoorspeller van Wageningen UR Glastuinbouw via LetsGrow.com
Helm, F.P.M. van der; Visser, P.H.B. de - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1208) - 54
botrytis - plantenziekteverwekkende schimmels - groeimodellen - gerbera - sierteelt - gewasbescherming - gebruikswaarde - computertechnieken - plant pathogenic fungi - growth models - ornamental horticulture - plant protection - use value - computer techniques
In het project parapluplan Gerbera is een Botrytisvoorspeller ontwikkeld. Dit model kan op de PC van de kweker draaien, maar dit vereist een installatieprocedure die een grote belemmering blijkt voor toepassen van de voorspeller. Kwekers hebben in een Pilotperiode van een half jaar gestest of de weergave van het model in LetsGrow.com een eenvoudiger alternatief is. LetsGrow.com gebruikt de informatie uit de klimaatcomputer dan automatisch voor het draaien van het model. Gedurende de pilotperiode is weinig Botrytis voorgekomen in de kas. Als dit wel het geval was, dan is dit ook berekend/voorspeld. De voorspelling vooraf bleek lastig te interpreteren. Na uitleg over de grafieken in de tussentijdse bijeenkomst realiseerde de kwekers zich de betekenis van de lijnen beter. Kwekers blijken al snel een veilige strategie te voeren, met hoger energieverbruik dan strict noodzakelijk tot gevolg. Aanbevelingen voor verbetering zijn de voorspelling en de realisatie te combineren zodat van het verleden geleerd kan worden voor de toekomst. Beter begrip van het model en de gevolgen van klimaatinstellingen voor de voorspelling, kan leiden tot een klimaat regeling met lager energieverbruik. Voor de kwekers is het wenselijk dat een bandbreedte van gevoeligheid van het model is in te stellen, zodat zij dit aan hun eigen situatie kunnen tunen. Ten slotte zou een SMS bij hoog infectierisico voor de telers gewenst zijn, omdat zij niet elke dag (kunnen) kijken. De waarde van de Botrytisvoorspeller was voor de deelnemers van de pilotgroep groot genoeg om na de pilotfase verder te gaan tegen betaling. Abstract A predcition model for Botrytis in Gerbera is developped by Wageningen UR greenhouse horticulture. The installation of the software and separate interface from regular climate control evaluation have appeared to be tresholds for adapting the model in everyday practice. A pilotgroup of 10 growers have used the digital platform of LetsGrow.com for data exchange and consulting the model in combination with regular climate control evaluation. Little incidence of Botrytis has occurred during the pilotperiod, although climate was favourable for Botrytis at certain periods during the pilot. One case of Botrytis occurred and was predicted by the model. The interpretation of the data and figures appeared to be more complex than expected. Only after presentation of interpretation of the graphs growers realised how to translate the information to their situation and climate control. Growers tend to use the model to be on the safe side, however it could results in higher use of energy than needed. Growers would like to be able to adjust the sensitivity of the model to tune the model to their specific situation. Also an SMS service when risks are high would is expected to be helpful. Growers still did not use the model on a daily basis, although tresholds were lower. The value was high enough for growers of the pilot to continue using the model and pay for it after the pilotperiod was over.
Welkom in de virtuele kas
Sleegers, J. ; Visser, P.H.B. de - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)15. - ISSN 0042-2223 - p. 26 - 27.
glastuinbouw - kassen - belichting - licht - effecten - computertechnieken - modellen - virtuele realiteit - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - greenhouses - illumination - light - effects - computer techniques - models - virtual reality - agricultural research
Wageningen UR Glastuinbouw heeft een 3D-computermodel ontwikkeld om de effecten van belichting op het gewas te testen. Dit kan snel antwoord geven op onderzoeksvragen. Welkom in de virtuele kas
Applicaties voor veilig voer en voedsel
Raamsdonk, L.W.D. van; Uiterwijk, M. - \ 2012
Kennis Online 9 (2012)april. - p. 16 - 16.
voedselveiligheid - diervoeding - kwaliteitscontroles - voedselbesmetting - modules - computertechnieken - food safety - animal nutrition - quality controls - food contamination - computer techniques
Voedsel en diervoeder worden steeds beter te onderzoeken op samenstelling en verontreinigingen. Dankzij computerapplicaties van Alterra en RIKILT, beide onderdeel van Wageningen UR, op basis van beeldmateriaal.
Emergent Results of Artificial Economics
Osinga, S.A. ; Hofstede, G.J. ; Verwaart, T. - \ 2011
Heidelberg : Springer Verlag (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 652) - ISBN 9783642211072
economie - bedrijfswetenschap - speltheorie - wiskunde - computertechnieken - sociale wetenschappen - economics - management science - game theory - mathematics - computer techniques - social sciences
Algoritme als basis voor computertoepassing: Intelligenter CO2 doseren en per minuut kunnen aanpassen (interview met Cecilia Stanghellini)
Kierkels, T. ; Stanghellini, C. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)12. - p. 10 - 11.
glastuinbouw - energiegebruik - kooldioxide - computertechnieken - dosering - optimalisatiemethoden - automatische regeling - kosten-batenanalyse - greenhouse horticulture - energy consumption - carbon dioxide - computer techniques - dosage - optimization methods - automatic control - cost benefit analysis
Als CO2 geld kost, is het verstandig de dosering te optimaliseren. Binnen het internationale project Euphoros is de basis hiervoor gelegd. Een automatiseerder komt volgend jaar met een toepassing. Het is de eerste keer dat een kosten/baten analyse – elke minuut gemaakt – de dosering bepaalt. Het principe kan op den duur ook worden vertaald naar intelligentere inzet van andere middelen, bijvoorbeeld assimilatiebelichting.
Niet langer alleen op de ogen vertrouwen (interview met Carolien Zijlstra)
Nijland, R. ; Zijlstra, C. - \ 2011
WageningenWorld 2 (2011). - ISSN 2210-7908 - p. 38 - 39.
gewasbescherming - detectie - innovaties - glastuinbouw - computertechnieken - plant protection - detection - innovations - greenhouse horticulture - computer techniques
Van oudsher moet de tuinder op zijn ogen vertrouwen om te weten of zijn planten ziek zijn. In de onderzoekskassen in Wageningen en Bleiswijk neemt hightech apparatuur die rol over. ‘Moet je kijken, dit is echt gaaf.’ Op haar computerscherm toont Carolien Zijlstra beelden van een paprikaplantje dat net gif toegediend heeft gekregen. Links zien we de plant in gewoon daglicht, zoals onze ogen hem waarnemen; rechts de beelden van een fluorescentiecamera die de werking van het bladgroen in de gaten houdt
Geautomatiseerde (machinale) detectie van TBV in tulp: resultaten 2010 vervolg praktijkonderzoek ziekzoeken
Doorn, J. van; Polder, G. ; Heijden, G.W.A.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 66
tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - tulipa - detectie - computertechnieken - teelt - bloembollen - plantenziektebestrijding - tulip mosaic virus - detection - computer techniques - cultivation - ornamental bulbs - plant disease control
Tulpenmozaïekvirus (TBV) veroorzaakt jaarlijks veel schade in tulpen. Vooral in de witte en gele cultivars is de afkeur groot. Om de virusdruk te verminderen worden in de praktijk door ziekzoekers viruszieke tulpen uit het veld verwijderd. Het is moeilijk ervaren ziekzoekers te vinden. Daarom is onderzoek gedaan naar een oplossing waarbij viruszieke tulpen op een geautomatiseerde wijze worden herkend en worden verwijderd. In 2009 is in nauwe samenwerking met een aantal ondernemers het project “praktijkproef ziekzoekkar” uitgevoerd, waarbij een rijdend platform met speciale camera‟s foto‟s maakte van geplante tulpen. Deze beelden werden met speciale software gescreend op de aanwezigheid van virussymptomen. Gebleken is dat deze ziekzoekkar in de cultivar Barcelona slechts 25 % van de zieke tulpen wist op te sporen tegen 39% door de ziekzoekers. Een serologische bladtoets op TBV fungeerde als referentie voor de bepaling of een tulp ziek was of niet. Dit vervolgproject beoogde in 2010 te onderzoeken of met een verbeterde versie van de ziekzoekkar virus geïnfecteerde tulpennauwkeuriger konden worden opgespoord.
Gadgets voor burgerparticipatie
Knapen, M.J.R. - \ 2011
Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 18 - 18.
informatieverspreiding - mobiele toepassingen - computertechnieken - kennisoverdracht - participatie - sociale interactie - diffusion of information - mobile applications - computer techniques - knowledge transfer - participation - social interaction
In workshops met experts en in participatieve processen wil je zoveel mogelijk kennis beschikbaar hebben, om te kunnen reageren op gedachten en vragen die opkomen. Ook wil je snel weten wat effecten van maatregelen kunnen zijn. Alterra werkt aan tools die dat soort informatie beter beschikbaar maken en zo beleid, besluitvorming en burgerparticipatie verbeteren.
Computermodel helpt haakgroei freesia te verbeteren (interview met Pieter de Visser en Fokke Buwalda)
Petter, M. ; Visser, P.H.B. de; Buwalda, F. - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)16. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
snijbloemen - freesia - computertechnieken - groeimodellen - bloemstelen - optimalisatiemethoden - cut flowers - freesia - computer techniques - growth models - pedicels - optimization methods
Met een gratis groeimodel voor freesia kunnen kwekers zelf en op een gebruiksvriendelijke manier hun teeltstrategie controleren. Voor het sturen en plannen van de teelt is echter een verdere ontwikkeling van het model nodig.
Koppeling groeimodellen en logistieke modellen voor optimale sturing, Thema: Innovatieve tuinbouw BO-12.03-006-005
Marcelis, L.F.M. ; Noort, F.R. van - \ 2011
S.n.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - plantenkwekerijen - logistiek - planning - monitoring - groeimodellen - computertechnieken - agrarische bedrijfsplanning - greenhouse horticulture - protected cultivation - nurseries - logistics - growth models - computer techniques - farm planning
Onderzoek naar het ontwikkelen en koppelen van groeimodellen met logistieke modellen bij potplantenkwekerijen om teelt en logistiek beter op elkaar te kunnen afstemmen.
Biometris GenStat Procedure Library Manual 13th Edition
Goedhart, P.W. ; Thissen, J.T.N.M. - \ 2010
Wageningen : Wageningen Universiteit (Biometris report 18.08.10) - 126
statistiek - handleidingen - computer software - computertechnieken - statistics - guide books - computer techniques
The Biometris GenStat Procedure Library contains procedures in which new and existing statistical methodology is implemented, as well as procedures to make GenStat more user-friendly. The Biometris library can be used and distributed freely. The Library is standardly distributed over the Dutch agricultural research sites.
Optimization of the logistics of agricultural biogas plants = Optimalisatie van de logistiek bij mestvergistingsinstallaties
Mol, R.M. de; Annevelink, E. ; Dooren, H.J.C. van - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 426) - 10
biogas - modellen - computertechnieken - biomassa - biobased economy - mestvergisting - co-vergisting - software-ontwikkeling - ketenmanagement - logistiek - models - computer techniques - biomass - manure fermentation - co-fermentation - software engineering - supply chain management - logistics
Within the framework of the EU-AGRO-BIOGAS project, the optimisation model Bioloco has been adapted for the application on biogas plants and was applied on a Dutch example case.
Agro-robotia
Pekkeriet, Erik - \ 2010
horticulture - advisory centres - image processing - agroindustrial sector - computer techniques - robots - automation - sensors - greenhouse horticulture
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.