Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 283

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Teelt Gerbera in Balans : de invloed van lichtsom, etmaaltemperatuur en daglengte op productie, energiegebruik en plantbalans
  Garcia Victoria, Nieves ; Gelder, Arie de; Kempkes, Frank ; Dings, Eugenie - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1417) - 102
  glastuinbouw - kasgewassen - kassen - gerbera - energiegebruik - kooldioxide - kunstlicht - gewaskwaliteit - productie - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouses - gerbera - energy consumption - carbon dioxide - artificial light - crop quality - production
  “Gerbera: Growing in Balance” was a research project to support the reduction of energy and CO2 consumption in the cultivation of Gerbera. The varieties Pre-Semmy, Rich, Whisper and Suri were grown in three glasshouses with different treatments: “Cool Cultivation” (15°C temperature; 90 μmol light, day length 13 hour in winter); “Practice” (temperature depending on day light integral, 100 μmol/m2s light, day length 11.5 hours) and “Light Dependent” (temperature depending sharply on day light integral, 90 μmol/m2s light, day length 13 hours in winter). The day light integral was kept equal in all treatments, regardless the difference in light intensity and day length in the winter. For flower quality and energy use “Cool Cultivation” was the best treatment, but required the most kg / m² of CO2. Whisper and Suri produced more flowers / m2 in the treatment “Light Dependent” but flower weights were low. Pre-Semmy and Rich gave more flowers in the treatment “Practice”, but spalkes were weak in May and June. The 13 hour day length in winter was not detrimental to production or quality. Light sum, day length and daily temperature are the three buttons to control the plant balance for optimum production and quality. The project was Funded by the Program “Greenhouse as Energy Source” (Ministry of Economic Affairs and LTO Glaskracht) and the Knowledge Cooperative Gerbera.
  Steering with high EC improves taste and quality of fruits : search for less water, fertilisers and discharge
  Beerling, Ellen - \ 2017
  horticulture - greenhouse horticulture - tomatoes - water use - water use efficiency - fertilizers - emission reduction - drainage - rockwool - irrigation systems - crop quality - cultural methods
  With a little more effort you can improve even more. This is the approach behind new trials aimed at optimizing water and fertiliser use with the specific aim of reducing fertiliser emission to the environment. It sounds rather demanding until you realise that the quality of the end product can also improve, while maintaining or even increasing yield. Excess drain as an insurance policy for the cultivation is an out-dated idea.
  Eindrapport Fruitkwaliteit Continu op Niveau : voorspelling bewaarkwaliteit van Elstar en Conference 2014-2015
  Schaik, Alex van; Wenneker, Marcel - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport 2017-01) - 31
  appels - peren - kwaliteit - gewaskwaliteit - opslagkwaliteit - apples - pears - quality - crop quality - storage quality
  Potassium, the major organiser in numerous plant processes : involved in almost everything the plant turns into plant
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)4. - ISSN 2215-0633 - p. 46 - 47.
  greenhouse horticulture - crop production - crop quality - potassium - plant development - nutrient requirements - glastuinbouw - gewasproductie - gewaskwaliteit - kalium - plantenontwikkeling - voedingsstoffenbehoeften
  No potassium no plant: A huge number of processes are dependent on this element. Luckily, hardly any problems occur because the plant is good at looking after itself in this respect.
  GreenCHAINge mikt op verduurzaming im- en exportstromen
  Boerrigter, Henry - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers - ornamental horticulture - logistics - knowledge transfer - sustainability - container transport - crop quality - keeping quality
  Filmpje: Paprika, schermen bij tropisch weer, geen binnenrot
  Gelder, A. de - \ 2016
  Kasalsenergiebron.nl
  paprika's - gewasproductie - energiebesparing - energiegebruik - gewaskwaliteit - glastuinbouw - teeltsystemen - sweet peppers - crop production - energy saving - energy consumption - crop quality - greenhouse horticulture - cropping systems
  Het weglaten van de minimumbuis en het gebruik van twee energieschermen elke nacht, ook tijdens de warmste dagen in augustus, waren de opvallendste aspecten tijdens het onderzoek ‘Paprika energiezuinig met een goede kwaliteit’. Aat Dijkshoorn (LTO Glaskracht Nederland), Jeroen Zwinkels (Delphy), Arie de Gelder (Wageningen University & Research) en telers Danny van der Spek (Paprikakwekerij Van der Spek) en Maikel van den Berg (Quality Peppers) vertellen in dit filmpje over deze opvallende resultaten van het onderzoek.
  'Productie Red Naomi goed en houdbaarheid weer in de lift' : Afronding onderzoek naar de 'perfecte roos'
  Gelder, Arie de - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - energy consumption - rosaceae - crop production - crop quality - durability - mildews - botrytis - climatic factors - greenhouse technology - agricultural research - cut flowers

  Een perfecte roos moet natuurlijk perfect houdbaar zijn. Arie de Gelder, onderzoeker bij Wageningen UR Glastuinbouw kijkt terug.

  Trial aims to show how LEDs can be used to steer commercial crop : green or blue light can steer plant growth
  Dieleman, Anja ; Meinen, Esther - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - led lamps - illumination - red light - blue light - agricultural research - crop growth stage - plant development - crop quality - tomatoes - capsicum
  The application of LED lighting in greenhouse horticulture is still in its infancy. A few nurseries are already using LEDs, mostly red and blue. But still little is known about how the different light colours work precisely on the physiology of the plant. Research by Wageningen UR Greenhouse Horticulture in the Netherlands shows that blue and green LEDs can be used to steer a crop. A large greenhouse trial should give insight into how this can be applied in practise.
  Jaarrondteelt op water van slatypen in een cabrio tunnelkas met led-belichting
  Janse, J. ; Vermeulen, T. ; Weel, P.A. van - \ 2016
  Wageningen UR - 1
  tuinbouw - tunnels - jaarrondproductie - slasoorten - teelt onder bescherming - hydrocultuur - teeltsystemen - led lampen - kasproeven - gewaskwaliteit - horticulture - tunnels - all-year-round production - lettuces - protected cultivation - hydroponics - cropping systems - led lamps - greenhouse experiments - crop quality
  Doelstelling van dit project is het verbeteren van teeltzekerheid en opbrengst van met name ijsbergsla, het hele jaar rond en het verbeteren wortelkwaliteit en plantweerbaarheid bij teelt op water. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Recirculatie bij Phalaenopsis technisch goed haalbaar : Investeringsdrempel voor hergebruik drainwater ligt hoog
  Arkesteijn, Marleen ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)1. - p. 9 - 11.
  tuinbouw - glastuinbouw - waterbeheer - potplanten - drainagewater - hergebruik van water - phalaenopsis - gewaskwaliteit - emissiereductie - normen - stikstof - mest - natrium - zink - ijzer - horticulture - greenhouse horticulture - water management - pot plants - drainage water - water reuse - phalaenopsis - crop quality - emission reduction - standards - nitrogen - manures - sodium - zinc - iron
  Hergebruik van drainwater bij phalaenopsis heeft geen nadelige effecten voor de plantengroei. Dat is de eindconclusie uit het onderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd en dat de gewascoöperatie Potorchidee deels financierde. De gewascoöperatie is tevreden en wil het komende jaar een vervolgonderzoek naar het effect van gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Hiermee kunnen ook niet recirculerende telers een stap zetten.
  Emissieloze kas haalbaar met gangbare techniek
  Os, E.A. van; Beerling, E.A.M. ; Staaij, M. van der; Ruijven, J.P.M. van; Janse, J. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 26 - 29.
  glastuinbouw - teeltsystemen - emissiereductie - recirculatiesystemen - substraten - cultuur zonder grond - kweekmedia - vergelijkingen - kastechniek - landbouwkundig onderzoek - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - cropping systems - emission reduction - recirculating systems - substrates - soilless culture - culture media - comparisons - greenhouse technology - agricultural research - crop quality
  Vorig jaar startte Wageningen UR Glastuinbouw samen met een aantal partijen uit de tuinbouw een project om te onderzoeken of emissieloos telen mogelijk is bij dezelfde productie en kwaliteit. En om te ontdekken welke technieken daarvoor nodig zijn. In dit artikel gaan de betrokken onderzoekers dieper in op deze waterefficiënte emissieloze kas en presenteren zij de eerste resultaten
  Precies de juiste hoeveelheid lucht
  Wildschut, Jeroen - \ 2015
  ornamental bulbs - crop quality - ventilation - crates - software engineering - agricultural research - air flow - drag

  Het aantal kisten per rij wisselt nogal eens: zo staan er vier, zo staan er 56. Voor een optimaal product moet de circulatie steeds worden aangepast aan het aantal kisten met bollen dat er staat, maar gebeurt dat ook altijd? En: hoeveel lucht is er eigenlijk nodig per kist? Computergestuurde circulatie biedt een antwoord op deze vragen. 'Op deze manier krijgen bollen altijd de juiste hoeveelheid lucht'.

  'Kwaliteit is complex en dynamisch'
  Westra, Eelke - \ 2015
  horticulture - cut flowers - ornamental bulbs - crop quality - agricultural research - postharvest quality - sustainability - cultural methods - information needs - growers - sales promotion - consumer behaviour
  Vraag aan een kweker waardoor hij zich onderscheidt van andere aanbieders en hij zal zeggen: ‘Wij leveren hele goede kwaliteit.’ Dat is mooi, maar kun je dan ook definiëren wat die kwaliteit is? Weet je voor welke markt die kwaliteit het beste geschikt is? En zou je die kwaliteit kunnen beïnvloeden? Met name naar dat laatste aspect doet Wageningen UR onderzoek. In gesprek hierover met naoogsttechnoloog Eelke Westra.
  Voedselveiligheid bij luchthavens : rapportage van gewasmetingen spinazie en boerenkool bij de luchthavens van Lelystad en Bremen
  Simons, H.A.E. ; Dijk, C.J. van; Leeuwen, S.P.J. van - \ 2015
  Nieuwegein : LBP/Sight - 35
  luchthavens - gewasanalyse - gewaskwaliteit - gewasteelt - gewasmonitoring - monitoring - voedselveiligheid - voedselkwaliteit - spinazie - boerenkool - airports - plant analysis - crop quality - crop management - crop monitoring - monitoring - food safety - food quality - spinach - curley kales
  In de Kabinetsreactie op het door de Alderstafel uitgebrachte advies omtrent de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad, heeft het kabinet het advies overgenomen om Lelystad gecontroleerd te ontwikkelen naar een luchthaven met circa 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Voor de uitwerking van het advies is door de Alderstafel Lelystad een werkprogramma opgesteld. In dit werkprogramma is opgenomen dat er een monitoringsprogramma wordt uitgewerkt om de effecten van de uitbreiding van de luchthaven op de duurzame landbouw te beoordelen. Dit monitoringsprogramma is in overleg met de betrokken partijen opgesteld en is in uitvoering. Onderdeel van het programma zijn gewasmetingen bestaande uit een nulmeting bij Lelystad en een referentiemeting bij Bremen (de luchthaven van Bremen komt qua aantal vliegbewegingen overeen met de toekomstige omvang van Lelystad). De onderzoeksopdracht behorende bij deze gewasmetingen is het beantwoorden van de volgende twee hoofdvragen. 1) Heeft een luchthaven als Lelystad een onderscheidenlijke invloed op de kwaliteit van de gewassen die in de omgeving geteeld worden? 2) Heeft de ontwikkeling naar circa 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar een mogelijk onder-scheidenlijk effect op de kwaliteit van de gewassen die in de omgeving geteeld worden?
  Sturen op compactheid zonder bloeivertraging?
  Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Pot, C.S. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Dueck, T.A. - \ 2015
  Plant Lighting - 35
  tuinbouw - glastuinbouw - sierplanten - potplanten - chrysanthemum - belichting - kalanchoe - rosaceae - led lampen - gewassen, groeifasen - lichtsterkte - energiebesparing - gewaskwaliteit - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - pot plants - chrysanthemum - illumination - kalanchoe - rosaceae - led lamps - crop growth stage - light intensity - energy saving - crop quality - plant development
  Bij een aantal siergewassen wordt niet alleen belicht om de productie te verhogen, maar ook om een compacte plantvorm te bevorderen (o.a. bij potchrysant, potroos & kalanchoe). Hoe hoger de intensiteit belichting, hoe compacter het gewas. Met een combinatie van rode en blauwe LED’s (LED RB) kan gestuurd worden op een compactere plantvorm. LED RB bespaart momenteel ±20% energie ten opzicht van de gangbare SON-T armaturen. Als bovendien compactheid bevorderd wordt, dan kan bij die siergewassen waar mede belicht wordt vanwege compactheid de intensiteit belichting ook nog eens omlaag. Qua energiebesparing snijdt het mes dan aan twee kanten. Echter, daar staat tegenover dat het LED RB spectrum de bloei kan vertragen bij korte- en lange dag planten. Door deze teeltvertraging kunnen stengels uiteindelijk zelfs langer worden. Deze studie heeft als doel om door de juiste aansturing van de verschillende fotoreceptoren bloeivertraging tegen te gaan zonder op compactheid in te hoeven leveren.
  Graskwaliteit beïnvloedt methaanuitstoot flink : Jong en hoog bemest gras zorgt voor minste methaanuitstoot per kg meetmelk
  Bannink, A. ; Dijkstra, J. - \ 2015
  Veeteelt Maart 1 (2015). - ISSN 0168-7565 - p. 30 - 30.
  dairy farming - fodder grasses - crop quality - emission reduction - methane production - grassland management - melkveehouderij - voedergrassen - gewaskwaliteit - emissiereductie - methaanproductie - graslandbeheer
  Het rantsoen heeft een grote invloed op de methaanuitstoot.
  Omdat gras een belangr k onderdeel is van het rantsoen, keken
  Wageningse onderzoekers naar de gevolgen van graskwaliteit op
  de methaanuitstoot. Een van de conclusies is dat een lichte maaisnede
  minder methaanuitstoot geeft per kilogram meetmelk.
  Big data dringen door in de tuinbouw. Naar een volledig begrip van plantgedrag en productkwaliteit
  Kierkels, T. ; Zedde, H.J. van de - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)11. - p. 24 - 25.
  tuinbouw - glastuinbouw - innovaties - landbouwkundig onderzoek - kunstmatige intelligentie - gewaskwaliteit - plantenveredeling - sorteren - kwaliteit - teeltsystemen - 3d analyse - metabolomica - genomica - transcriptomica - horticulture - greenhouse horticulture - innovations - agricultural research - artificial intelligence - crop quality - plant breeding - sorting - quality - cropping systems - 3d analysis - metabolomics - genomics - transcriptomics
  Vijftien onderzoeksgroepen van Wageningen UR hebben de handen ineengeslagen om te komen tot het beter meten, begrijpen en voorspellen van plantgedrag en productkwaliteit. Het vakgebied heet ‘Plant phenomics’ en maakt gebruik van innovatieve technieken en sensoren. Het doel is een betere beheersing van teelt- en veredelingsproces en productkwaliteit. Toepassingen voor de praktijk liggen nog vooral op het terrein van sorteren en automatische kwaliteitsbeoordeling.
  Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium. Tussenrapport na 1e teeltjaar : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Kromwijk, J.A.M. ; Voogt, W. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1371) - 24
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - cymbidium - recirculatiesystemen - emissie - natrium - drainagewater - groei - kwaliteit - gewaskwaliteit - protected cultivation - greenhouse horticulture - cymbidium - recirculating systems - emission - sodium - drainage water - growth - quality - crop quality
  In the Netherlands, the government and horticultural industry have agreed to lower the emission of nutrients to the environment. Until recently no drain water was reused in the cultivation of Cymbidium orchids as growers were allowed to discharge the drain water when a sodium level of more than 0 mmol/l was reached. As reusing drain water is a new phenomenon for Cymbidium, growers are now faced with a lack of knowledge on the effects of drain water reuse. Therefore a trial was started to investigate the effect of sodium accumulation on crop growth and flowering in two varieties of Cymbidium. Different sodium concentrations are given while maintaining the EC at 0.8. These sodium treatments have a lower “nutritional EC” than the control treatment without sodium. As of February 2015 unusual symptoms in the leaves emerged at the two highest levels of sodium resulting in dead leaf tips / leaves. This is potassium deficiency, induced by the lower potassium concentration in the nutritional solution and by inhibition of the potassium uptake by a high sodium concentration. In the first year of cultivation, sodium accumulation had no effect on production as the flower stalks were already induced before the start of the treatments. Cymbidium is a perennial crop in which negative effects on production and quality take a long time to become visible, so the experiment will be continued into a second year of cultivation. This research is funded by the Cymbidium growers in the Netherlands, Product Board for Horticulture and Top Sector Horticulture and Propagation Materials.
  Planten sturen met groen of blauw licht is mogelijk
  Hoogstraten, K. van; Dieleman, J.A. ; Meinen, E. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)10. - p. 17 - 19.
  tuinbouw - glastuinbouw - belichting - led lampen - plantenfysiologie - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - groenten - tomaten - gewassen, groeifasen - horticulture - greenhouse horticulture - illumination - led lamps - plant physiology - crop quality - agricultural research - vegetables - tomatoes - crop growth stage
  De toepassing van LED-belichting in de glastuinbouw staat nog in de kinderschoenen. Enkele bedrijven zetten al LED’s in, vooral rode en blauwe. Over hoe de verschillende lichtkleuren precies uitwerken op de fysiologie van de plant, is nog maar weinig bekend. Een onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw laat zien dat blauwe en groene LED’s kunnen worden gebruikt als stuurlicht. Een grotere kasproef moet inzicht geven hoe dit praktisch toe te passen is.
  Een perfecte roos energiezuinig geteelt
  Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Knaap, E. van der; Baar, P.H. van; Grootscholten, M. ; Aelst, N. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1369) - 96
  rozen - teelt onder bescherming - glastuinbouw - gewaskwaliteit - energiebesparing - kooldioxide - verwarming - diffuus glas - koelen - led lampen - ventilatie - meeldauw - botrytis - vaasleven - economische analyse - bloementeelt - roses - protected cultivation - greenhouse horticulture - crop quality - energy saving - carbon dioxide - heating - diffused glass - cooling - led lamps - ventilation - mildews - botrytis - vase life - economic analysis - floriculture
  Within a greenhouse equipped with diffuse glass, cooling from above the crop, LED interlighting, active ventilation with tubes below the gutters and three screens an experiment was conducted to produce good quality roses in an energy effi cient way. After two years research the roses cv Red Naomi! fulfi lled the desired quality marks. This was achieved with less energy for heating compared to a defi ned virtual reference compartment. Combined with heat harvested during cooling there was no need for additional heating energy. The crop management was a key factor in the way to quality. For control of mildew and Botrytis it was necessary to keep the air humidity below 85 %. This is hard to achieve in an energy saving cropping system.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.