Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 1082

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Hittegolf kost naast melk ook voeropname en vruchtbaarheid
  Dijkstra, Jan - \ 2019
  animal welfare - animal production - dairy cattle - cattle - animal health - climate - animal housing
  Stressvrij omgaan met de koe : Wiki
  Heimensen, G. ; Ruis, M.A.W. - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  animal welfare - animal production - cattle - dairy cattle - animal behaviour - animal health - human-animal relationships
  Welkom bij de cursus "Stressvrij omgaan met de koe". Als je stressvrij en makkelijk met koeien werkt, ervaar je als veehouder meer plezier. Minder stress en angst zorgen ervoor dat het welzijn van de koe toeneemt. Het gevolg is een goede algemene gezondheid en klauwgezondheid. Dit kan weer leiden tot een hogere melkgift en een betere bevruchting. Dat levert een veehouder al snel duizenden euro's per jaar op.Maar hoe krijg je dit voor elkaar? Hoe zorg je voor makkelijk vee? Wat heeft de koe nodig om rustig en voorspelbaar te zijn? Waar zie je de verschillen tussen situaties, bedrijven en mensen? En wat is jouw rol hierin?In deze cursus 'Stressvrij omgaan met de koe' combineren we kennis uit de literatuur en praktijk.
  Wat kost ons eten echt?
  Baltussen, W.H.M. ; Scholte, M. ; Idsert, B. van den; Osinga, K.J. - \ 2019
  animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - animal housing
  Kruiden voor landbouwhuisdieren
  Groot, M.J. - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  animal welfare - animal production - goats - turkeys - rabbits - dairy cattle - poultry - sheep - pigs - veal calves - animal nutrition - animal health
  Keuzedeel Landbouwhuisdieren (MBO)
  Ruis, M.A.W. ; Vorderman, Evert ; Dijk, Nienke van; Fokkema, R. ; Visser, Annewies ; Hessel, Huub ; Hoorweg, Fleur ; Groffen, H. ; Korsten, C. ; Goot, L. van der; Hoop, O. de - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal health - animal behaviour - animal nutrition - education
  Melkveehouderij en duurzaamheid : Dossier
  Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health
  Dit dossier bevat een overzicht van informatie over duurzaamheid en melkveehouderij. Omdat duurzaamheid een breed begrip is kan het overzicht niet compleet zijn. De nadruk ligt op de centrale thema’s zoals die binnen Duurzame Zuivelketen worden opgepakt. Het dossier bevat onder andere presentaties over duurzaamheidsprestaties en hun ontwikkelingen in de loop van de tijd. Daarnaast is er aandacht voor de relatie ondernemerschap en duurzaamheid, bij voorbeeld met informatie over best presterende bedrijven. Ook is er informatie over duurzaamheid in de melkveehouderij in internationaal verband.
  Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?
  Hoving, A.H. ; Ducro, B.J. - \ 2019
  Wageningen : Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN), Wageningen University & Research
  animal breeding - dairy cattle - genetics - teaching materials - intermediate vocational training - animal welfare - animal production - animal health
  Docentenhandleiding bij lesmateriaal ‘Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?’ Powerpoint ‘Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?’ Excel file ‘Een selectie van de stierenkaart’.
  Melkveehouderij en duurzaamheid in Nederland
  Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2019
  animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health
  Over sectorontwikkelingen in de tijd en de centrale duurzaamheidsthema’s
  Hoe verduurzamen we onze landbouw? En welke rol hebben ondernemers en overheid?
  Verstegen, J.A.A.M. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Economic Research - 8 p.
  animal welfare - animal production - dairy cattle - poultry - pigs - animal housing
  Eén van de grote opgaven waar de landbouwsector voor staat anno 2018 is 'verduurzaming'. Nu is 'duurzaamheid' een containerbegrip, waar van alles onder kan vallen. Hetzelfde geldt voor 'duurzame landbouw'. Want is een duurzame landbouw een landbouw die de groeiende wereldbevolking voedt, de ontbossing van het oerwoud en de opwarming van de aarde tegengaat, een redelijk inkomen biedt voor boeren en tuinders, de integriteit en het welzijn van dieren respecteert, het organischstofgehalte in de bodem op peil houdt, of goede arbeidsomstandigheden biedt aan medewerkers in de land- en tuinbouw? Of is het dit allemaal samen? En hoe ziet dat er dan uit? En waarom lukt het de ene agrarische ondernemer wel om daar vorm aan te geven en de andere niet? En wat kan de overheid hieraan bijdragen?
  Wat wil de koe?
  Pol, A. van den - \ 2018
  animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal nutrition - animal health - animal behaviour
  Ammoniakemissie
  Dooren, H.J.C. van; Mosquera Losada, J. ; Bokma, S. ; Groenestein, C.M. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 5 p.
  animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - environment - emission - teaching materials - intermediate vocational training
  Door onderzoekers van Wageningen Livestock Research is het belang aangegeven om de emissie van ammoniak terug te dringen en zijn oplossingsrichtingen aangegeven. De volgende thema’s worden toegelicht: 1.Ammoniakproblematiek 2.Meten ammoniakemissie in stal 3.Oplossingsrichtingen verminderen emissie
  Innovaties huisvesting
  Galama, P.J. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 13 p.
  animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - teaching materials - intermediate vocational training
  Welzijn melkvee
  Galama, P.J. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 3 p.
  animal welfare - dairy cattle - teaching materials - intermediate vocational training - animal housing - animal behaviour - animal health
  Dierenwelzijn kun je
  beoordelen door naar het dier te kijken en door de omgeving van de koe (erf,
  stal en inrichting) te beoordelen. Beide benaderingen worden toegelicht.
  Rust en regelmaat lonen voor de koe
  Dixhoorn, I.D.E. van - \ 2018
  animal welfare - animal production - dairy cattle - animal health - animal behaviour
  Over koetjes en kalfjes: Scheiden van kalf en koe
  Dixhoorn, I.D.E. van; Hopster, H. - \ 2017
  animal welfare - milk yielding animals - animal ethics - animal health - animal behaviour - dairy cattle - calf removal

  Moet je melkkoe en kalf zo snel mogelijk na de geboorte scheiden of is het beter dat ze eerst een tijd samenleven?

  Reduced calf mortality when the calf’s needs are leading : Pledge for a renewed view on calf rearing
  Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Bos, A.P. ; Plomp, M. ; Gaag, M.A. van der; Antonis, A.F.G. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 15 p.
  animal welfare - animal production - dairy cattle - calves - animal health - animal nutrition - animal housing - animal behaviour - elasticity
  Hoe fokken we veerkrachtige dieren?
  Mulder, H.A. - \ 2017
  Wageningen : Livestock Stories blog, Wageningen University & Research
  animal welfare - animal production - dairy cattle - animal health - elasticity - selective breeding
  Ontstaan ‘haanburger’ is vergelijkbaar met kalfsvlees
  Heeres-van der Tol, J.J. - \ 2017
  Wageningen : Livestock Stories blog, Wageningen University & Research
  animal welfare - animal production - dairy cattle - veal calves - animal housing - animal behaviour - animal health - animal nutrition
  Van kalf tot koe, maar hoe? Wat komt daar allemaal bij kijken?
  Heeres-van der Tol, J.J. - \ 2017
  Wageningen : Livestock Stories blog, Wageningen University & Research
  animal welfare - animal production - dairy cattle - veal calves - animal housing - animal behaviour - animal health - animal nutrition
  Monitoring verduurzaming veehouderij 1.0 : een eerste proeve van een Monitorings-systematiek voor de 15 ambities van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, met initiële resultaten voor drie diersectoren en een aantal keteninitiatieven
  Bos, A.P. ; Puente-Rodríguez, Daniel ; Reijs, Joan W. ; Peet, G.F.V. van der; Groot Koerkamp, Peter W.G. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1045) - 113
  dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - varkens - pluimvee - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal housing - animal health - animal behaviour
  In 2013, the governance network UDV formulated fifteen ambitions towards a sustainable livestock production. In this way, the UDV’s stakeholders defined the long-term goals of an integrated and sustainable livestock production. To what extent have these 15 ambitions been achieved? And, how substantial is the contribution of supra-legal initiatives to this process? In this report, we present the first elaboration of a monitoring system that enables the visualization of the progress made. Moreover, it also enables comparing the different livestock production systems and creates the basis for a comparison between conventional animal production and supra-legal initiatives. In this concept-report the system is applied initially to the three larger livestock production sectors in the Netherlands (i.e., dairy, pigs, and poultry) and –as far as enough data is available– to four supra-legal initiatives. The system is currently under construction. Particularly because it involves interpretation and a number of value-laden choices that –notwithstanding their current support by arguments and references to the literature– should become shared and supported by (at least) the UDV stakeholders in the near future.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.