Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 25

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==docking
  Check title to add to marked list
  Tail biting and tail docking : Thematic factsheet (version 1.0)
  Ruis, M.A.W. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 4 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - climate - space - meat animals - finishing - piglets
  Signs of enrichment use: indicator to assess the risks for tail biting in pigs
  Bracke, M.B.M. ; Ruis, M.A.W. ; Patt, A. ; Pedersen, L.J. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - meat animals - finishing - piglets - animal behaviour - animal health - animal production
  Question to EURCAW-Pigs: To what extent can jute sacks as enrichment for pigs be scored as ‘edible’? : EURCAW’s response
  Bracke, M.B.M. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 4 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - meat animals - finishing - piglets - animal production - animal behaviour - animal housing
  Skin lesions: indicator to assess the risks for tail biting in pig
  Patt, A.G. ; Ruis, M.A.W. ; Schubbert, A. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators - space
  Suitability of enrichment materials: indicator to assess the risks for tail biting in pigs, indicator factsheet
  Ruis, M.A.W. ; Patt, A.G. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators
  Fouling: indicator to assess the risks for tail biting in pigs, indicator factsheet
  Patt, A.G. ; Ruis, M.A.W. ; Schubbert, A. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators - climate - space
  Tail injuries: indicator for tail biting in pigs, indicator factsheet
  Ruis, M.A.W. ; Patt, A.G. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators
  Tail docking: how to recognize docked tails in pigs?: indicator factsheet
  Ruis, M.A.W. ; Patt, A.G. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators
  Lameness: indicator to assess the risks for tail biting in pigs, indicator factsheet
  Patt, A.G. ; Ruis, M.A.W. ; Schubbert, A. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators - lameness - health
  Changes: Risk assessment, presentation Anita Hoofs, EURCAW-Pigs Regional meeting West, 2019
  Hoofs, A.I.J. ; Kluivers-Poodt, M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Vermeer, H.M. ; Peet, G.F.V. van der; Tobias, T. - \ 2019
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing
  Work Programme for EURCAW-Pigs : European Reference Centre for Animal Welfare – Pigs: 2019-2020
  Spoolder, H.A.M. - \ 2018
  WUR Livestock Research - 21 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - transport of animals - slaughter - docking - tail biting - group housing - mixing - farrowing houses - farrowing - killing of animals - climate - space - fitness - handling - stunning - sows - boars - piglets - meat animals - finishing
  Houden van varkens met een intacte staart : invulling van stap 1 van de Verklaring van Dalfsen:demonstratieproject, praktijknetwerk en internationale samenwerking
  Peet, G.F.V. van der; Kluivers-Poodt, M. ; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Ursinus, W.W. ; Bolhuis, J.E. - \ 2016
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 939) - 64
  varkens - staart - couperen van de staart - staartbijten - dierenwelzijn - dierverzorging - varkenshouderij - diergedrag - huisvesting, dieren - diergezondheid - dierlijke productie - pigs - tail - docking - tail biting - animal welfare - care of animals - pig farming - animal behaviour - animal housing - animal health - animal production
  Op VIC Sterksel is een demonstratie uitgevoerd gericht op de vraag of het mogelijk is varkens te houden met intacte staart in voor de praktijk gangbare huisvesting. Het onderzoek heeft veel inzicht opgeleverd in het houden van varkens met intacte staart, maar laat ook zien dat het staartbijten tot aan het eind van het traject niet volledig controleerbaar is. De ervaringen en resultaten uit het demonstratieproject en specifiek de leerpunten van de dierverzorgers worden gebruikt in het praktijknetwerk. In het netwerk zijn varkenshouders samen aan de slag gegaan in de zoektocht naar vermindering van bijtgedrag. De resultaten van de demonstratie, het netwerk en ook de internationale samenwerking in de aanpak van het staartbijten zijn in dit rapport beschreven.
  Stand van zaken fokprogramma voor kortere staarten bij drie schapenrassen met een ontheffing op het coupeerverbod
  Windig, J.J. ; Napel, J. ten; Hoving, A.H. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 656) - 13
  schapen - dierenwelzijn - couperen van de staart - schapenhouderij - schapenrassen - dierveredeling - selectief fokken - fokwaarde - fokdoelen - sheep - animal welfare - docking - sheep farming - sheep breeds - animal breeding - selective breeding - breeding value - breeding aims
  Three sheep breeds exempted from the ban on tail docking have set up breeding value estimation for shorter tails. Their breeding policy needs to be extended further in order to realise shorter tails in practice.
  Pen enrichment and reduction of tail biting
  Houwers, Wim - \ 2011
  pig farming - intensive livestock farming - animal behaviour - tail biting - docking - pig housing - animal housing design - animal welfare - pigs - animal production
  Staartbijten is op te lossen
  Bracke, Marc ; Zonderland, J.J. - \ 2010
  pig farming - pigs - animal welfare - tail biting - docking
  De krul moet terug in de varkensstaart : dier & welzijn
  Zonderland, J. ; Kluivers-Poodt, M. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  dierenwelzijn - staartbijten - varkenshouderij - couperen van de staart - animal welfare - tail biting - pig farming - docking
  Het ministerie van LNV wil binnen vijftien jaar alle ingrepen bij dieren tot het verleden laten behoren. Het couperen van de staarten van varkens is zo’n ingreep. Stoppen met couperen is op veel bedrijven nu (nog) geen optie vanwege staartbijten. Wageningen UR Livestock Research onderzoekt hoe bijterij op varkensbedrijven kan worden beperkt en op termijn de krulstaart terug kan komen.
  Boer staat aan het roer bij tegengaan bijterij
  Bracke, M.B.M. ; Zonderland, J.J. ; Kluivers-Poodt, M. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)3. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
  varkenshouderij - varkens - dierenwelzijn - couperen van de staart - diergedrag - pig farming - pigs - animal welfare - docking - animal behaviour
  Ondanks routinematig staartcouperen is bijterij een veelvoorkomende vorm van ongewenst gedrag die tot problemen leidt in de varkenshouderij. De economische en maatschappelijke gevolgen van bijterij zullen de komende tijd waarschijnlijk alleen maar toenemen. Varkenshouders en bedrijfsadviseurs kunnen daar nu al op inspelen in een sectorbrede aanpak die gericht is op het terugdringen van bijterij en het geleidelijk aan ‘toegroeien’ naar intacte oorpunten en krulstaarten. Daarbij staat de boer aan het roer.
  Stoppen met staarten couperen geen utopie
  Lauwere, C.C. de; Zonderland, J.J. ; Bracke, M.B.M. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)1. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
  varkenshouderij - varkens - dierenwelzijn - couperen van de staart - staart - amputatie - pig farming - pigs - animal welfare - docking - tail - amputation
  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil binnen 15 jaar alle ingrepen bij dieren tot het verleden laten behoren. Het couperen van varkensstaarten is zo’n ingreep. Daarom is LNV samen met Wageningen UR en betrokken ketenpartners een traject gestart genaamd ‘Verantwoord omgaan met varkensstaarten’
  Stoppen met couperen? Varkenshouders over staartbijten en staartcouperen
  Lauwere, C.C. de; Hoogendam, K. ; Zonderland, J. ; Bracke, M.B.M. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2009-097) - ISBN 9789086153824 - 60
  dierenwelzijn - couperen van de staart - staartbijten - varkenshouderij - varkens - animal welfare - docking - tail biting - pig farming - pigs
  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar Nota Dierenwelzijn en de Toekomstvisie Duurzame Veehouderij als doelstelling opgenomen om alle ingrepen bij dieren binnen 15 jaar tot het verleden te laten behoren. Het couperen van biggenstaarten is ook een ingreep. In dit onderzoek, dat is gefinancierd door het ministerie van LNV, staat de perceptie van gangbare varkenshouders ten aanzien van staartbijten en staartcouperen centraal. De gangbare sector ziet op dit moment couperen als een belangrijke - zo niet de belangrijkste - maatregel om staartbijten te voorkomen, en lange staarten als een risicofactor. In its Animal Welfare Policy Document and Vision for the Future of Sustainable Livestock, the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) aims to abolish all interventions on animals within 15 years. Tail docking of piglets is one such intervention. This report, which was funded by the Ministry of LNV, focuses on the attitudes of conventional pig farmers to tail biting and tail docking. The conventional sector currently views docking as an important - if not the most important - measure for preventing tail biting, and long tails as a risk factor.
  Huidige staartlengte bij Clun Forest, Hampshire Down en Suffolk: startpunt voor fokken van kortere staarten
  Windig, J.J. ; Bohte-Wilhelmus, D.I. ; Hoving, A.H. - \ 2009
  Lelystad : Livestock Research, Wageningen UR (Report / Wageningen UR Livestock Research 270) - 16
  schapenhouderij - schapen - schapenrassen - couperen van de staart - staart - amputatie - dierenwelzijn - sheep farming - sheep - sheep breeds - docking - tail - amputation - animal welfare
  Since 2008 there is in the Netherlands a ban on tail docking in sheep. Three breeds from English origin are exempted temporarily. Mean tail length of lambs and estimated heritability are determined
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.