Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Genetische analyse van de Stabij
  Doekes, H.P. ; Oldenbroek, J.K. ; Windig, J.J. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)1. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
  zeldzame rassen - genetische analyse - hondenrassen - friese stabij - dierveredeling - rare breeds - genetic analysis - dog breeds - frisian stabyhoun - animal breeding
  De Stabij is een van de negen oorspronkelijke Nederlandse hondenrassen die een belangrijke rol vervullen in het Fairfok-programma van de Raad van Beheer voor de Kynologie. De SZH ondersteunt dat programma door de rasverenigingen van kennis en advies te voorzien en heeft met het CGN een genetische analyse gemaakt van het Stabijras.
  Genetische analyse van het Markiesje
  Doekes, H.P. ; Oldenbroek, J.K. ; Windig, J.J. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)2. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  hondenrassen - zeldzame rassen - genetische analyse - dierveredeling - stamboeken - dog breeds - rare breeds - genetic analysis - animal breeding - herdbooks
  Het Markiesje is een van de negen oorspronkelijke Nederlandse hondenrassen. Het vervult een belangrijke rol in het Fairfok-programma. De SZH ondersteunt dat programma door de rasverenigingen van kennis en advies te voorzien.
  Hereditary disorders in pedigree dogs and look-a-likes
  Zeeland, C.W.M. Van; Beerda, B. - \ 2015
  Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 317) - ISBN 9789461738882 - 51
  dogs - dog breeds - genetic disorders - pedigree - disease prevalence - animal breeding - animal welfare - animal health - pets - honden - hondenrassen - genetische stoornissen - stamboom - ziekteprevalentie - dierveredeling - dierenwelzijn - diergezondheid - gezelschapsdieren
  Erfelijke problemen bij honden los je met fokkerijmaatregelen op!
  Oldenbroek, Kor - \ 2015
  animal welfare - animal health - pets - domestic animals - dogs - animal behaviour - animal breeding - education - genetic disorders - hereditary diseases - dog breeds
  Studium Generale “Fairfok the Dog” : oplossing erfelijke rashondenproblematiek; van theorie naar praktijk
  Hopster, Hans - \ 2015
  animal welfare - pets - animal health - animal breeding - education - domestic animals - dogs - dog breeds - hereditary diseases - genetic disorders - animal behaviour
  ZooEasy als registratiesysteem voor zeldzame rassen
  Oldenbroek, J.K. ; Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)1. - ISSN 0929-905X - p. 16 - 17.
  dierveredeling - identificatie - zeldzame rassen - rassen (dieren) - hondenrassen - vogels - stamboom - stamboeken - geitenrassen - fokken van kleine dieren - computer software - internet - animal breeding - identification - rare breeds - breeds - dog breeds - birds - pedigree - herdbooks - goat breeds - small animal rearing - computer software - internet
  Nauwkeurige registratie is een vereiste voor een verantwoorde en
  succesvolle fokkerij. Niet alleen speelt afstamming bij zeldzame rassen
  een cruciale rol, fokkers willen ook gegevens over het exterieur
  en de prestaties van de dieren overzichtelijk vastleggen. In deze
  serie worden de mogelijkheden van een aantal systemen toegelicht.
  Een onderzoek naar erfelijke gebreken bij rashonden en lookalikes
  Wageningen UR Wetenschapswinkel, - \ 2014
  Wetenschapswinkel Wageningen UR
  honden - hondenrassen - huisdieren - gezelschapsdieren - dierenwelzijn - diergezondheid - genetische stoornissen - dierveredeling - fokdoelen - dogs - dog breeds - domestic animals - pets - animal welfare - animal health - genetic disorders - animal breeding - breeding aims
  De Stichting Dier & Recht stelt op haar website dat consumenten beter een hond van een kruising uit het asiel kunnen halen, dan voor veel geld een rashond kopen. Rashonden lijken vaker een erfelijk gebrek te hebben, maar is dat echt zo en lopen rashonden dezelfde risico’s als lookalikes?
  Eerste pups outcross Saarlooswolfhond geboren
  Eggink, M. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)4. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 20.
  hondenrassen - rassen (dieren) - dierveredeling - zeldzame rassen - veredelingsmethoden - puppy's - dog breeds - breeds - animal breeding - rare breeds - breeding methods - puppies
  De Algemene Vereniging van Liefhebbers voor Saarlooswolfhonden (AVLS) heeft een plan van aanpak opgesteld met als doel de hoge onderlinge verwantschap tussen de honden op termijn te laten afnemen. Dat is hard nodig omdat anders de inteelttoename in de toekomst niet meer beheersbaar zal zijn. Gevolgen daarvan zouden zijn dat erfelijke gebreken toenemen en de vruchtbaarheid verder afneemt.
  Gezond gebruik genetica
  Oldenbroek, Kor - \ 2014
  genetics - animal breeding - rare breeds - dogs - dog breeds - inbreeding - selection - sustainability - agricultural education
  'Hartstikke mooi om de honden iets bij te brengen' : passie
  Niekerk, T.G.C.M. van - \ 2014
  De Pluimveehouderij 44 (2014)11. - ISSN 0166-8250 - p. 39 - 39.
  honden - sporten met dieren - hondenrassen - wedstrijdsporten - dierenwelzijn - dogs - animal sports - dog breeds - competitive sports - animal welfare
  Thea van Niekerk, sinds 1989 onderzoeker welzijn en leghennen bij Wageningen UR Livestock Research, over hondensport.
  Het fokken van een gezonde rashond
  Oldenbroek, Kor - \ 2014
  animal breeding - dog breeds - animal health - dogs - domestic animals - animal welfare - inbreeding - genetic disorders - breeding aims - pets
  Meer dan 100 zeldzame rassen van boerderijdieren (interview met Rita Hoving)
  Hoving-Bolink, A.H. ; Klein Swormink, B. - \ 2013
  Boerenvee 2013 (2013)4. - ISSN 1875-6905 - p. 38 - 40.
  zeldzame rassen - rundveerassen - paardenrassen - varkensrassen - stamboeken - paardenstamboeken - schapenstamboeken - kippenrassen - geitenrassen - konijnen - schapenrassen - hondenrassen - genetische bronnen van diersoorten - rare breeds - cattle breeds - horse breeds - pig breeds - herdbooks - studbooks - flockbooks - fowl breeds - goat breeds - rabbits - sheep breeds - dog breeds - animal genetic resources
  Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR telt regelmatig aantallen fokdieren van landbouwhuisdierrassen in Nederland. Bij ieder cijfer hoort een verhaal.
  De Hollandse Herder: verwantschap en inteelt
  Oldenbroek, J.K. ; Windig, J.J. ; Scholten, I. - \ 2013
  Zeldzaam huisdier 38 (2013)3. - ISSN 0929-905X - p. 8 - 9.
  hollandse herder - hondenrassen - dierveredeling - genetische bronnen van diersoorten - zeldzame rassen - dutch shepherd - dog breeds - animal breeding - animal genetic resources - rare breeds
  De SZH heeft de Hollandse Herder tot ras van het jaar 2013 gekozen. Een van de redenen is dat er binnen dit oorspronkelijke Nederlandse hondenras in de fokkerij veel aandacht aan het voorkomen van inteelt wordt besteed. De resultaten van dit beleid zijn door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) geanalyseerd.
  Liefde maakt blind? : ziekelijke schoonheid binnen de rashondenfokkerij
  Hopster, H. - \ 2013
  Leeuwarden : VHL - 9
  hondenrassen - honden - huisdieren - gezelschapsdieren - diergezondheid - dierenwelzijn - dierethiek - genetische stoornissen - dog breeds - dogs - domestic animals - pets - animal health - animal welfare - animal ethics - genetic disorders
  Op Van Hall Larenstein in Leeuwarden vond op 15 mei 2013 het Studium Generale 'Liefde maakt blind: Ziekelijke schoonheid binnen de rashondenfokkerij' plaats. Lector Welzijn van Dieren, dr. ing. Hans Hopster, leidde de middag in. Hopster begon zijn verhaal met te vertellen dat alle rassen, ongeacht soort, te maken hebben met schadelijke erfelijke raskenmerken die in meer of mindere mate voorkomen. Deze worden klinisch (zichtbaar?) bij te nauwe verwantschap.
  Het fokken van rashonden : omgaan met verwantschap en inteelt
  Oldenbroek, J.K. ; Windig, J.J. - \ 2012
  Amsterdam : Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland - ISBN 9789071101007 - 144
  honden - hondenrassen - gezelschapsdieren - huisdieren - dierenwelzijn - diergezondheid - dierveredeling - fokkerijmethoden - dogs - dog breeds - pets - domestic animals - animal welfare - animal health - animal breeding - animal breeding methods
  Het boek beschrijft de kennis van dit moment over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken met rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen. Het boek is vooral geschreven voor bestuursleden van rasverenigingen en voor leden van foktechnische commissies. Hiermee kunnen zij binnen hun vereniging samen met de fokkers maatregelen treffen die nodig zijn om tot gezonde rashondenpups te komen.
  Incidence of gastric carcinoma in Dutch Tervueren shepherd dogs born between 1991 and 2002
  Lubbes, D. ; Mandigers, P.J.J. ; Heuven, H.C.M. ; Teske, E. - \ 2009
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 134 (2009)14-15. - ISSN 0040-7453 - p. 606 - 610.
  honden - hondenrassen - schaapherdershonden - maagziekten - carcinoom - heritability - dogs - dog breeds - sheep dogs - stomach diseases - carcinoma - heritability
  OBJECTIVE: The aim of this study was to estimate the incidence of gastric carcinoma in the Dutch Tervueren shepherd dog population in the last 10 years. To this end, a retrospective study was performed involving several Dutch veterinary pathology laboratories, veterinary specialists in internal medicine, and breeders of the Dutch Society for Belgian Shepherd dogs. Heritability was calculated on the basis of these data. RESULTS: Ninety-two cases were collected. Mean age at the time of diagnosis was 9.5 +/- 1.9 years. Of Tervueren dogs born in the period 1991 to 2002, 1.18% was diagnosed with a gastric carcinoma. This percentage is much higher than that reported for the whole dog population. Heritability (h(2)) was 0.09 +/- 0.02; male dogs were predisposed to gastric carcinoma (P = 0.04). CONCLUSION: Dutch Tervueren shepherd dogs have a higher than average incidence of gastric carcinoma and the disease has a heritable component. Male dogs are predisposed.
  History and structure of the closed pedigreed population of Icelandic Sheepdogs
  Oliehoek, P.A. ; Bijma, P. ; Meijden, A. van der - \ 2009
  Genetics, Selection, Evolution 41 (2009). - ISSN 0999-193X - 12
  hondenrassen - genetische diversiteit - genomen - bedrijfsvoering - dierziekten - honden - schaapherdershonden - dog breeds - genetic diversity - genomes - management - animal diseases - dogs - sheep dogs - genome - netherlands - disease
  Background - Dog breeds lose genetic diversity because of high selection pressure. Breeding policies aim to minimize kinship and therefore maintain genetic diversity. However, policies like mean kinship and optimal contributions, might be impractical. Cluster analysis of kinship can elucidate the population structure, since this method divides the population in clusters of related individuals. Kinship-based analyses have been carried out on the entire Icelandic Sheepdog population, a sheep-herding breed. Results - Analyses showed that despite increasing population size and deliberately transferring dogs, considerable genetic diversity has been lost. When cluster analysis was based on kinships calculated seven generation backwards, as performed in previous studies, results differ markedly from those based on calculations going back to the founder-population, and thus invalidate recommendations based on previous research. When calculated back to the founder-population, kinship-based clustering reveals the distribution of genetic diversity, similarly to strategies using mean kinship. Conclusion - Although the base population consisted of 36 Icelandic Sheepdog founders, the current diversity is equivalent to that of only 2.2 equally contributing founders with no loss of founder alleles in descendants. The maximum attainable diversity is 4.7, unlikely achievable in a non-supervised breeding population like the Icelandic Sheepdog. Cluster analysis of kinship coefficients can provide a supporting tool to assess the distribution of available genetic diversity for captive population management
  Nederlandse hondenrassen: van Stabij tot Markiesje
  Hoving, A.H. ; Cnossen, H.F. - \ 2009
  Zeldzaam huisdier 34 (2009)2. - ISSN 0929-905X - p. 14 - 15.
  honden - hondenrassen - rassen (dieren) - zeldzame rassen - wetterhoun - hollandse herder - kooikerhondje - friese stabij - dogs - dog breeds - breeds - rare breeds - wetterhoun - dutch shepherd - kooiker dog - frisian stabyhoun
  De Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland kent negen Nederlandse hondenrassen: de Hollandse herder, het Kooikerhondje, de Drentsche patrijshond, de Stabij, de Wetterhoun, de Hollandse smoushond, de Nederlandse schapendoes, de Saarlooswolfhond en het Markiesje. Daarnaast kent Nederland de (niet erkende) Boerenfox. Welke rassen kunnen we met recht toevoegen aan de lijst zeldzame Nederlandse huisdierrassen? In dit artikel geven we u een overzicht van de populatiegrootte van de Nederlandse hondenrassen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.