Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 29

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Warmtebuffering in de grond: Monitoring van de toepassing een horizontale slangenbuffer bij Teegrow
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR GT 1273) - 24
  kassen - glastuinbouw - warmteopslag - bodem - rentabiliteit - economische haalbaarheid - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - monitoring - greenhouses - greenhouse horticulture - heat retention - soil - profitability - economic viability - flue gases - cogeneration - monitoring
  Van een slangenbuffer die op 4 meter diepte in de kasbodem is aangebracht om warmte tijdelijk in de bodem op te slaan, is de technische en economische rentabilteit berekend. Technisch gezien zou de slangenbuffer het grootste effect hebben bij een combinatie met een warmtepomp, maar economisch gezien is de investering niet rendabel.
  Closed greenhouses set higher demands on air quality : growers at the controls
  Dueck, Tom - \ 2013
  greenhouse horticulture - protected cultivation - air quality - flue gases - fumes - crop quality - closed systems
  Efficiënt gebruik van CO2 bij paprika
  Dieleman, Anja - \ 2013
  greenhouse horticulture - sweet peppers - carbon dioxide - efficiency - cropping systems - dosage - optimization methods - flue gases - measurement - greenhouse crops
  Dichte kassen stellen hogere eisen aan luchtkwaliteit (interview met Tom Dueck)
  Arkesteijn, M. ; Dueck, T.A. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)12. - p. 79 - 79.
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - luchtkwaliteit - rookgassen - schadelijke dampen - gesloten systemen - gewaskwaliteit - groenten - protected cultivation - greenhouse horticulture - air quality - flue gases - fumes - closed systems - crop quality - vegetables
  Planten hebben CO2 nodig voor hun fotosynthese. Maar afhankelijk van welke CO2-bron kunnen er ook (rook) gassen mee de kas in komen, met een averechts effect op de groei en productkwaliteit. Wat is de laatste stand van zaken wat betreft deze schadelijke gassen. En hoe kunnen telers meer inzicht krijgen in de regeling van de eigen kasluchtkwaliteit?
  Begassen met rookgassen in de winter: Is goed mogelijk (luchtkwaliteit en CO2)
  Kempkes, Frank - \ 2011
  greenhouse horticulture - flue gases - carbon dioxide enrichment - crop damage - cogeneration - agricultural research
  Grenzen voor luchtkwaliteit: Effecten van discontinue blootstelling aan etheen en stikstofoxiden op paprika
  Dijk, C.J. van; Meinen, E. ; Dueck, T.A. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1107) - 38
  rookgassen - kasgewassen - glastuinbouw - glasgroenten - concentratie - blootstelling - capsicum - componenten - schade - gassen - gewasproductie - flue gases - greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - concentration - exposure - capsicum - components - damage - gases - crop production
  Het doseren van rookgassen met CO2 in de glastuinbouw kan grote gevolgen hebben voor het rendement van de bedrijven. Concentraties van toxische componenten kunnen sterk fluctueren in de tijd en komen zelden tot nooit alleen voor. Om het effect van deze typen blootstellingen in te kunnen schatten zijn paprikaplanten blootgesteld aan de twee belangrijkste rookgassen, NOx en etheen. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat blootstelling aan zowel continue als discontinue etheen concentraties van 40 ppb of hoger al na enkele dagen tot zichtbare effecten leiden. Etheen had ook een sterk negatief effect op de knoppen die tijdens de blootstellingsperiode werden gevormd; deze vielen grotendeels af waardoor ook geen bloemen en vruchten tot ontwikkeling kwamen. Dit onderzoek toont aan dat paprikaplanten minder sterk reageren op discontinue blootstellingen van etheen dan op continue, mogelijk als gevolg van het optreden van herstelmechanismen. Dit betekent dat tuinders mogelijk meer CO2 kunnen doseren dan op basis van de bestaande effectgrenswaarden voor mogelijk werd gehouden. De positieve effecten van CO2 op de gewasontwikkeling leiden nauwelijks tot vermindering van de etheengevoeligheid. Vertaald naar de praktijk betekent dit dat tuinders die CO2 doseren met rookgassen geen vermindering van de etheeneffecten hoeven te verwachten mochten de etheenconcentraties te hoog oplopen.
  CO2 doseren uit WKK’s: risico’s voor het gewas
  Dueck, Tom - \ 2011
  greenhouse horticulture - cogeneration - greenhouse technology - carbon dioxide - crops - flue gases
  Effecten van stikstofoxiden en etheen op paprika
  Dijk, C.J. van; Meinen, E. ; Dueck, T.A. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 317) - 40
  capsicum annuum - ethyleen - stikstofoxide - kassen - groei - gewasproductie - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - paprika's - rookgassen - glasgroenten - capsicum annuum - ethylene - nitric oxide - greenhouses - growth - crop production - greenhouse horticulture - cogeneration - sweet peppers - flue gases - greenhouse vegetables
  In dit rapport staat een beschrijving van een onderzoek naar de gevoeligheid van paprikaplanten voor rookgassen (stikstofoxiden en etheen).
  CO2-doseren met gereinigde rookgassen: overmaat schaadt
  Staalduinen, J. van; Dueck, T.A. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)1. - p. 54 - 55.
  tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - capsicum annuum - vruchtgroenten - ethyleen - kooldioxide - verontreiniging - elektrische energie - verbranding - paprika - glastuinbouw - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - groenten - horticulture - protected cultivation - greenhouses - capsicum annuum - fruit vegetables - ethylene - carbon dioxide - pollution - electrical energy - combustion - sweet peppers - greenhouse horticulture - flue gases - cogeneration - vegetables
  Anders dan NOx kan etheen in paprika al bij zeer lage concentraties ernstige schade en productiederving veroorzaken. Onderzoekers achten het daarom niet verantwoord om fors hogere CO2-concentraties na te streven dan 800 ppm bij gebruik van gereinigde rookgassen. Voorts raden zij aan etheenconcentraties in de kas te meten (bij voorkeur op lage hoogte) en niet te doseren vlak na het in- of terugschakelen van WKK of ketel. Op die momenten vindt er geen optimale verbranding plaats en ontstaat er extra verontreiniging
  CO2 en warmte uit afval (interview met o.a. Frank Kempkes)
  Jagers op Akkerhuis, F. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)1. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  tuinbouwbedrijven - kassen - kooldioxide - energie - warmte - afval - contracten - reiniging - technieken - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - biobased economy - market gardens - greenhouses - carbon dioxide - energy - heat - wastes - contracts - clearing - techniques - flue gases - cogeneration - biobased economy
  'Waste to CO2' is een proces waarbij afval wordt omgezet in energie en zuiver CO2. Theodoor Knook introduceert het proces in de tuinbouw. Hij heeft daarvoor een contractvorm ontwikkeld waarbij telers voor tien jaar worden voorzien van energie en CO2. TNO en TU Delft leverden de kennis voor de gebruikte technieken.
  Rookgassen nog altijd onzichtbaar risico (interview met o.a. Tom Dueck)
  Sleegers, J. ; Dueck, T.A. - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)47. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - 39.
  tuinbouwbedrijven - teelt onder bescherming - kassen - luchtkwaliteit - kooldioxide - glastuinbouw - rookgassen - market gardens - protected cultivation - greenhouses - air quality - carbon dioxide - greenhouse horticulture - flue gases
  De concentraties rookgassen in de kaslucht vormen een risico voor het gewas, met name van NOx en etheen. Telers zijn zich daar echter weinig van bewust
  Risico's 'groen' gas voor CO2 - dosering ingeschat : Interview met Tom Dueck en Chris van Dijk
  Visser, Peter ; Dueck, T.A. ; Dijk, C.J. van - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)17. - ISSN 0925-9694 - p. 14 - 15.
  tuinbouwbedrijven - kassen - biomassa productie - biogas - kooldioxide - duurzaamheid (sustainability) - glastuinbouw - co-vergisting - rookgassen - biobased economy - market gardens - greenhouses - biomass production - biogas - carbon dioxide - sustainability - greenhouse horticulture - co-fermentation - flue gases - biobased economy
  De overheid wil gebruik van duurzaam 'groen gas' ofwel 'biogas' stimuleren. De vraag is of dit gas een verhoogd risico oplevert bij het gebruik van rookgassen voor CO2-dosering in de tuinbouw. Biogas kan mee helpen aan het gebruik van duurzamer energie in de glastuinbouw
  Rookgassen uit WKKs: betekenis voor het gewas
  Dueck, Tom - \ 2008
  protected cultivation - noxious substances - crop quality - adverse effects - vegetable growing - greenhouse horticulture - flue gases - cogeneration
  Rookgassen uit WKKs: betekenis voor het gewas
  Dueck, Tom - \ 2008
  protected cultivation - noxious substances - crop quality - flue gases - greenhouse horticulture - cogeneration
  WKK stoot al gauw te vuile rookgassen uit (projectleider Tom Dueck geinterviewd)
  Boonekamp, G. ; Dueck, T.A. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)8. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
  elektrische energie - energiebronnen - kooldioxide - emissie - oogstverliezen - warmtekrachtkoppeling - rookgassen - glastuinbouw - electrical energy - energy sources - carbon dioxide - emission - yield losses - cogeneration - flue gases - greenhouse horticulture
  Wageningen UR heeft de grenswaarden voor de concentratie NO2 en etheen in kaslucht opnieuw vastgesteld. De oude stamden nog uit de jaren tachtig en waren gebaseerd op veel kleinere, minder gesloten kassen. De nieuwe waarden blijken vaak overschreden te worden
  Rookgas wkk overschrijdt effectgrenswaarde (projectleider Tom Dueck geinterviewd)
  Boonekamp, G. ; Dueck, T.A. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)8. - ISSN 0925-9694 - p. 16 - 17.
  kassen - kooldioxide - stikstofoxide - ethyleen - methaan - meting - dosering - ventilatie - schermen - monitoring - alarmsystemen - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - glastuinbouw - kastechniek - greenhouses - carbon dioxide - nitric oxide - ethylene - methane - measurement - dosage - ventilation - blinds - monitoring - alarms - flue gases - cogeneration - greenhouse horticulture - greenhouse technology
  CO2 uit de wkk doseren is niet zonder risico. Metingen van WUR Glastuinbouw wijzen uit dat de concentratie NOx in de kas bijzonder hoog kan worden bij een flinke CO2-vraag, weinig ventilatie en een dicht scherm. Een bewakingssysteem voor NOx en etheen in de kas zou geen overbodige luxe zijn
  CO2 bij paprika: wanneer kan ik het beste doseren?
  Dieleman, Anja - \ 2008
  cultural methods - capsicum - carbon dioxide - dosage effects - crop production - crop quality - constraints - protected cultivation - sweet peppers - greenhouse horticulture - flue gases
  Emissies uit WKK installaties in de glastuinbouw : methaan, etheen en NOx concentraties in rookgassen voor CO2 dosering
  Dueck, T.A. ; Dijk, C.J. van; Kempkes, F.L.K. ; Zalm, T. van der - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 505) - 46
  elektrische energie - energiebronnen - kooldioxide - emissie - gewasverliezen - warmtekrachtkoppeling - rookgassen - glastuinbouw - electrical energy - energy sources - carbon dioxide - emission - crop losses - cogeneration - flue gases - greenhouse horticulture
  In het kader van het energieonderzoek binnen het programma “Kas als energiebron”, is in opdracht van het Ministerie van LNV en PT door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek gedaan naar emissies van rookgassen. Tijdens CO2 dosering komen ondanks het reinigen, een deel van deze emissies in de kas terecht. Door verbeterde (dichtere kassen) en gewijzigde teeltomstandigheden zoals semi-gesloten telen is de luchtuitwisseling afgenomen en neemt nog verder af. De kwaliteit van de gedoseerde CO2 ten behoeve van de gewasgroei wordt daardoor een steeds belangrijker en kritische factor. Ook het ontbreken van betrouwbare cijfers van methaan emissies bij WKK-installaties was aanleiding voor dit onderzoek. Daarnaast vormde de vele klachten over gewasschades aanleiding om tegelijk in het project te kijken naar concentraties van rookgassen op gewasniveau. In dit verslag worden de concentratiepatronen van de belangrijkste rookgascomponenten in beeld gebracht
  Geen vertrouwen meer in CO2 uit eigen WKK (interview met Tom Dueck en Chris van Dijk )
  Kamminga, H. ; Dueck, T.A. ; Dijk, C.J. van - \ 2007
  Vakblad voor de Bloemisterij 62 (2007)32. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  tuinbouw - kooldioxide - gewassen - rookgassen - horticulture - carbon dioxide - crops - flue gases
  Telers twijfelen aan de kwaliteit van rookgasreinigers en durven hun gewas niet meer bloot te stellen aan mogelijk schadelijke gassen. Onderzoek wijst uit dat strengere normen en technische verbeteringen aan rookgasreinigers nodig zijn om veilig gebruik van CO2 uit rookgas te waarborgen
  CO2 bij paprika: meerwaarde en beperkingen
  Dieleman, J.A. ; Zwinkels, Jeroen ; Gelder, A. de; Kuiper, I. ; Zwart, H.F. de; Dijk, C.J. van; Dueck, T.A. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 494) - 74
  capsicum annuum - kooldioxide - gewasproductie - teelt onder bescherming - dosering - gewaskwaliteit - paprika - rookgassen - glastuinbouw - capsicum annuum - carbon dioxide - crop production - protected cultivation - dosage - crop quality - sweet peppers - flue gases - greenhouse horticulture
  Een verhoging van de CO2 concentratie verhoogt de productie van een paprikagewas. Maar rookgassen doseren kan ook negatieve gevolgen hebben voor groei en productkwaliteit doordat er gassen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor het gewas. In 2007 is een project uitgevoerd dat zich richtte op de meerwaarde van CO2 voor de productie en naar de beperkingen die het doseren van CO2 via de WKK met zich meebrengt. In dit project is een enquête onder paprikatelers gehouden. Naast de enquête is een deskstudie uitgevoerd. Er is tevens een rekenprogramma gemaakt
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.