Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 94

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Evenveel of minder voedselverspilling bij consumenten thuis door COVID-19
  Janssen, A.M. ; Stroosnijder, Sanne - \ 2020
  Wageningen : Wageningen University & Research - 2 p.
  consumers - households - food wastage - consumer behaviour - behavioural changes
  Voedselverspilling is een wereldwijd probleem. De Nederlandse consument gooit zo’n 34 kg voedsel weg per persoon per jaar. Op 16 maart 2020 startte in Nederland de intelligente lockdown vanwege de COVID-19 pandemie. Dit betekende onder andere het sluiten van restaurants en cafés, het stoppen van (bedrijfs)catering en het uitstellen of annuleren van evenementen. Voor het winkelen werden strikte sociale afstandsmaatrege-len getroffen en alle Nederlanders kregen het advies zoveel mogelijk thuis te blijven of te werken. Scholen en universiteiten schakelden over op online onderwijs. Vanaf 11 mei ging het basisonderwijs weer beperkt open. Voorafgaand aan de officiële lockdown zag men in de media beelden van lege schappen in de supermarkt, en werden bepaalde producten gehamsterd, o.a. brood, meel, pasta, rijst, desinfecterende handzeep en toiletpapier. De invloed van COVID-19 op voedselverspilling bij consumenten thuis werd door Wageningen Food & Biobased Research nader onderzocht.
  Gooien we te veel voedsel weg door de woorden 'Ten minste houdbaar tot'?
  Bos-Brouwers, Hilke - \ 2020
  consumers - food wastage - storage life - keeping quality
  Niks meer de prullenbak in
  Timmermans, Toine - \ 2019
  public authorities - consumers - households - keeping quality - quality standards - food wastage - restaurants - businesses
  Syntheserapport Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2019
  Ooijendijk, T. ; Janmaat, O. ; Soethoudt, J.M. ; Snoek, J. ; Palland, K. ; Dooren, C. van; Schrijnen, M. ; Huigens, M. - \ 2019
  Den Haag : Stichting Voedingscentrum Nederland
  food wastage - consumers - consumer behaviour - food wastes
  Monitor Voedselverspilling : Update 2009 -2017: Omvang in kilogrammen in Nederland
  Soethoudt, J.M. ; Vollebregt, H.M. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research - 3 p.
  food wastage - food chains - food wastes - losses - businesses - consumers
  Reducing food loss and waste : Setting a Global Action Agenda
  Flanagan, Katie ; Robertson, Kai ; Hanson, Craig ; Timmermans, A.J.M. - \ 2019
  World Resources Institute (WRI) - ISBN 9781569739648 - 136 p.
  food wastage - food wastes - food chains
  Op zoek naar oplossingen: Verminderen voedselverspilling
  Verkleij, T.J. ; Stroosnijder, Sanne ; Leede, H. - \ 2019
  Voedingsindustrie : vakblad (2019)februari. - ISSN 2213-5758 - p. 38 - 39.
  entrepreneurship - businesses - food wastage
  Voedselverspilling. Overal starten initiatieven om het te voorkomen, maar de praktijk is weerbarstig.Stichting ‘Samen Tegen Voedselverspilling’ heeft als doel om voedselverspilling in Nederland tehalveren en wil het bedrijfsleven ondersteunen om positieve businesscases inzichtelijk te maken ente implementeren.
  Derving in de supermarkt kan flink omlaag : Deel 2: onderzoek en maatregelen voedselverspilling in de biologische keten
  Tromp, S.O. - \ 2018
  Ekoland (2018)6. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
  food wastage - supermarkets - public authorities
  Effect van terminologie houdbaarheidsdata op voedselverspilling in huishoudens
  Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2017
  Wageningen Food & Biobased Research - 2
  food wastage - storage life - keeping quality - supermarkets
  Dagelijks wordt er wereldwijd veel voedsel weggegooid. In Nederland gooit een gemiddelde consument jaarlijks zo’n 50 kilo goed voedsel weg. Een deel hiervan wordt veroorzaakt doordat consumenten producten weggooien waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
  Innovaties tegen voedselverspilling
  Timmermans, A.J.M. ; Snels, J.C.M.A. ; Assema, F.B.J. van - \ 2016
  food wastage - businesses - supermarkets
  Monitor voedselverspilling : update 2009-2014
  Soethoudt, Han ; Vollebregt, Martijntje ; Burgh, Marianne van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Food & Biobased Research rapport 1703) - 31
  voedselverspilling - monitoring - voedselproducten - consumentengedrag - verliezen - voedselafval - food wastage - monitoring - food products - consumer behaviour - losses - food wastes
  Effect van houdbaarheidsdata van lang houdbare producten op weggooigedrag van consumenten
  Holthuysen, N.T.E. ; Kremer, S. ; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research rapport 1709) - ISBN 9789463430852 - 22
  houdbaarheid (kwaliteit) - voedsel - voedselverspilling - etiketteren van voedingsmiddelen - terminologie - consumentengedrag - keeping quality - food - food wastage - nutrition labeling - terminology - consumer behaviour
  Voedselverspilling in Nederlandse ziekenhuizen : deel 1: hoe kun je een meting opzetten en wat kun je aan voedselverspilling doen?
  Soethoudt, H. ; Snels, J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1637) - ISBN 9789462577145 - 49
  food wastage - hospitals - catering - restaurants
  Voedselverspilling in Nederlandse ziekenhuizen : deel 2: inzicht in typen en hoeveelheden voedselverspilling in een Nederlands ziekenhuis maakt benchmark vergelijking mogelijk
  Soethoudt, Han ; Snels, Joost - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research rapport ) - ISBN 9789462579606 - 39
  food wastage - hospitals - policy
  Monitor voedselverspilling : zelfmonitoring pilots
  Soethoudt, Han ; Vollebregt, Martijntje ; Burgh, Marianne van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Food & Biobased Research rapport 1702) - 28
  voedselverspilling - reststromen - monitoring - voedselproducten - consumentengedrag - verliezen - voedselafval - food wastage - residual streams - monitoring - food products - consumer behaviour - losses - food wastes
  Perspectives on the distribution of fresh food in emerging metropolises: the cases of Mexico City and Cairo
  Waldhauer, N. ; Burgh, M. van der; Vorst, J.G.A.J. van der; Bing, X. ; Scheer, F.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1529) - ISBN 9789462573642 - 56
  voedsel - distributie - voedseldistributieprogramma's - ketenmanagement - voedselketens - logistiek - efficiëntie - stedelijke gebieden - mexico - voedselzekerheid - voedselkwaliteit - voedselverspilling - duurzaamheid (sustainability) - food - distribution - food distribution programs - supply chain management - food chains - logistics - efficiency - urban areas - mexico - food security - food quality - food wastage - sustainability
  The report consists of four main chapters. In chapter 2 a theoretical framework of urban food distribution is developed based on earlier projects, a literature study and interviews. This framework underlines the main elements of urban food distribution and serves as a theoretical outline for the following case studies and recommendations for improvement. Chapter 3 describes the current situation of fresh food distribution in the two chosen case studies Mexico City and Cairo using the framework of chapter 2 as a reference. Chapter 4 presents the conclusions from the case studies comparing the current situation of the respective urban fresh food distribution networks, assessing the performance of the system and stating the major challenges in both cities. Recommendations for intervention are given in chapter 5 taking into account the conclusions from the case studies, urban distribution initiatives and projects in Western European cities and expert interviews. Chapter 6 gives an outlook into further research.
  Verwaarding van voedselreststromen uit supermarkten : beheersing van voedselverspilling: belemmeringen en oplossingen (BO-20-015-005)
  Schripsema, A.S. ; Burgh, M. van der; Sluis, A.A. van der; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1549) - ISBN 9789462574045 - 92
  voedselverspilling - verspilling - voedsel - voedselproducten - supermarkten - reststromen - verliezen - biobased economy - food wastage - wastage - food - food products - supermarkets - residual streams - losses - biobased economy
  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen UR Food & Biobased Research de belemmeringen en kansen van het verwaarden van voedselreststromen uit supermarkten in kaart gebracht. Uit de literatuur blijkt dat er nog veel onbekend is over de omvang van voedselrestromen, de preventie ervan en de verwaarding van deze reststromen in supermarkten. Daarom is een case study uitgevoerd om op basis van interviews met supermarktondernemers en reststroomverwerkers een actueel beeld te verkrijgen van (i) de huidige omvang van voedselverlies in supermarkten, (ii)de mogelijkheden tot het hoogwaardig verwerken van deze reststromen, (iii) de belemmeringen die hoogwaardig verwerking in de weg staan, en (iv) mogelijke manieren om deze belemmeringen weg te nemen.
  Monitor voedselverspilling : update Monitor voedselverspilling 2009-2013 & mogelijkheden tot (zelf) monitoring van voedselverspilling door de keten heen
  Bos-Brouwers, H.E.J. ; Soethoudt, J.M. ; Vollebregt, H.M. ; Burgh, M. van der - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1541) - ISBN 9789462574007 - 56
  voedselverspilling - verspilling - voedsel - monitoring - voedselproducten - consumentengedrag - verliezen - voedselafval - food wastage - wastage - food - monitoring - food products - consumer behaviour - losses - food wastes
  Voor het ministerie van Economische Zaken is binnen het project Monitoring Voedselverspilling een update opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de voedselverspilling in Nederland tot en met de cijfers over 2013. Tevens is de mogelijkheid tot zelfmonitoring van voedselverspilling door bedrijven in kaart gebracht.
  Driegangenmenu uit de kliko
  Thung, P. ; Ramaker, R. ; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)14. - ISSN 1389-7756 - p. 14 - 15.
  voedselverspilling - verliezen - voedselafval - etensresten - etensbordafval - food wastage - losses - food wastes - leftovers - plate waste
  Jaarlijks gooit de gemiddelde Nederlander een kleine vijftig kilo aan voedsel in de kliko. Onderzoekers laten de inwoners van Wageningen nu tegen elkaar strijden om zo min mogelijk te verspillen. Deze foodbattle start op maandag 16 maart.
  Waar is de kromme sperzieboon gebleven? (interview met Hilke Bos-Brouwers)
  Sikkema, A. ; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)14. - ISSN 1389-7756 - p. 12 - 13.
  voedselverspilling - verliezen - voedselketens - groenten - voedselafval - food wastage - losses - food chains - vegetables - food wastes
  Begin deze week vond in Abu Dhabi een groot internationaal landbouwcongres plaats. Een grote delegatie van Wageningen UR presenteerde daar haar methode om de voedselverspilling in de wereld terug te dringen. Bovendien moet ketenonderzoek de hot spots van verspilling blootleggen. Bijvoorbeeld: waar blijft de kromme sperzieboon?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.