Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 132

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Investigating the fruit texture genetic control in apple and its interplay with the production of volatile compounds using multi-family based analysis and genome wide association mapping
  Guardo, Mario Di - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): R.G.F. Visser, co-promotor(en): W.E. van de Weg; F. Costa. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463432054 - 177
  malus domestica - apples - fruit - fruit growing - genetics - plant breeding - genome analysis - malus domestica - appels - fruit - fruitteelt - genetica - plantenveredeling - genoomanalyse

  Although varying with context, quality of fresh fruits includes several properties such as color, texture, flavor and health promoting compounds. This thesis focused on two important quality aspects, namely texture and aroma in apple, and defining the genomic regions involved in the control of these two features. The genetic control of texture and VOCs production have been investigated using two marker-trait association analysis approaches: Pedigree Based Analysis (PBA) and Genome Wide Association Study (GWAS). In chapter 2, ASSIsT (Automatic SNP ScorIng Tool), a software dedicated for the efficient calling and filtering of SNPs from Illumina InfiniumÒ arrays is presented. ASSIsT builds on GenomeStudio® derived data and identifies markers showing reliable genotype calls (bi-allelic segregation pattern). In addition, ASSIsT identifies and re-edits SNP calls of markers showing additional alleles (null alleles or additional SNPs in the probe annealing site). Chapter 3 aimed to dissect the genetic control of fruit firmness in apple during storage through PBA and employing 24 bi-parental families (1216 individuals) connected by a common pedigree structure. Ten QTLs were identified encompassing eight linkage groups, which unravelled a QTL dynamics over storage shedding light on the specific genetic control at each time-point. Chapter 4: aimed to comprehensively decipher the genetic control of fruit texture. Two complementing QTL mapping approaches were employed together with a novel and high sophisticated phenotyping device for fruit texture. The PBA was carried out on six full-sib pedigreed families (416 individuals), while the GWAS was performed on a collection of 233 apple accessions. The texture analyser employed (TAXT-AED texture analyser) allowed the measurement of both the mechanical properties (firmness) and the acoustic properties (crispness) of fruit texture. The QTL results indicated chromosome 10 being associated in changes of the mechanical properties of fruit texture, while chromosomes 2 and 14 were more associated to the acoustic response. In Chapter 5 the interplay between texture and volatile organic compounds (VOCs) was investigated in 162 apple accessions. The array of volatile compounds phenotyped was implemented into a GWAS identifying seven chromosomes harbouring important candidate genes for aroma, such as MdAAT1 and MdIGS. Next, volatilome and fruit texture data were integrated revealing a negative correlation between these two features.

  Fruit & Veggie Challenge
  Lambalgen, Jorien van; Willemsen-Regelink, M.H. ; Top, R. van den - \ 2016
  nutrition - fruit - vegetables - children
  6 leerzame challenges over fruit & groente met 10 quizvragen, 1 stelling en 1 uitdaging
  Typering van consumenten geeft de groenteketen een houvast : betrokken consumenten proeven beter
  Labrie, Caroline - \ 2016
  consumer surveys - consumption - fruit - vegetables - consumer preferences - supply chain management
  Kansen voor meer groenten en fruit in zorginstellingen
  Meeusen-van Onna, Marieke ; Bouwman, Emily ; Immink, Victor ; Sijtsema, Siet - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2016-089) - ISBN 9789462577688 - 53
  voedselconsumptie - fruit - groenten - gezondheidszorginstellingen - eetpatronen - streekgebonden producten - biologische voedingsmiddelen - voeding en gezondheid - food consumption - fruit - vegetables - health maintenance organizations - eating patterns - regional specialty products - organic foods - nutrition and health
  Dit rapport verkent de mogelijkheden om de inname van groenten en fruit in zorginstellingen te
  verhogen. Met aanvullend de vraag of (i) de biologische variant en/of (ii) de regionale herkomst
  meerwaarde biedt. Er zijn mogelijkheden om de consumptie van groenten en fruit te vergroten, vooral
  wanneer er meerdere eetmomenten ontwikkeld worden. Producten uit de streek bieden meerwaarde
  vanwege de (verse) smaak en leiden ertoe dat de zorginstellingen goed ingebed raken in de regionale
  economie.
  Ontwikkelingen in Foodservice : online en beleving creëren nieuwe kansen voor toeleveranciers van agf
  Splinter, G.M. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 30
  commerciële catering - food service management - groenten - fruit - gemaksvoedsel - voedselconsumptie - elektronische handel - consumentenvoorkeuren - tendensen - commercial food service - food service management - vegetables - fruit - convenience foods - food consumption - electronic commerce - consumer preferences - trends
  Het voedsellandschap is in beweging. Een ontwikkeling met grote gevolgen voor “vers” en haar toeleveranciers. Voedsel is op steeds meer (verschillende) plaatsen te koop en wordt aangeboden door verschillende aanbieders. GroentenFruit Huis wil de groenten- en fruitsector versterken en de positie van bedrijven verbeteren. LEI Wageningen UR heeft daarom twee ontwikkelingen in de Foodservicemarkt onderzocht: online en beleving. Twee aspecten die het niveau van een individueel bedrijf overstijgen en impact hebben op de bestaande structuur. De uitkomsten zijn aangevuld met informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen het thema “gemak”. Hoe moeten de ontwikkelingen worden gezien en wat is het effect ervan op de toeleveranciers van groenten en fruit? En op hun product(en)?
  How does the fruit and vegetable sector contribute to food and nutrition security?
  Joosten, F.J. ; Dijkxhoorn, Y. ; Sertse, Y. ; Ruben, Ruerd - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-076) - 57
  voedselzekerheid - fruit - groenten - landbouwsector - tuinbouw - geslacht (gender) - voedselvoorziening - ontwikkelingslanden - food security - fruit - vegetables - agricultural sector - horticulture - gender - food supply - developing countries
  The Dutch Food & Business Knowledge Platform (F&BKP) commissioned an explorative study regarding the existing knowledge base from development practice and research about the potential of the Fruit and Vegetables (F&V) sector to contribute to Food & Nutrition Security (FNS) in the context of (a) sustainable development (i.e. economic, social, ecological and gender equity) and (b) the Dutch international cooperation agenda (i.e. combining aid, trade and investments). The outcome of this explorative study is reflected in this document. The findings and recommendations in this report are those of the authors and do not necessarily reflect those of the Food & Business Knowledge Platform.
  Wat betekent de Russische boycot voor Nederland?
  Berkum, Siemen van - \ 2015
  agricultural economics - exports - agricultural prices - meat - milk products - vegetables - fruit - international trade - netherlands
  Effecten van Russische boycot op invoer van Europees vlees, zuivel, groente en fruit ; stand van zaken in juni 2015
  Berkum, S. van; Jukema, G.D. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 7
  agrarische economie - export - landbouwprijzen - vlees - groenten - fruit - nederland - internationale handel - agricultural economics - exports - agricultural prices - meat - vegetables - fruit - netherlands - international trade
  Op 7 augustus 2014 heeft Rusland een invoerverbod ingesteld op de invoer van vlees, zuivel en groente en fruit uit de EU. Door deze boycot moest de export een andere bestemming vinden. Niet alleen gold/geldt dat voor Nederlandse afzet, maar ook voor andere EU-landen. Hierdoor ontstond een fors prijseffect voor met name de verse groente en fruitproducten op de Europese markt, die na een korte periode overigens ook al weer afzwakte. Deze korte notitie gaat in op in hoeverre de Nederlandse export van de geboycotte producten zich met name na het afkondigen van de Russische importstop heeft ontwikkeld.
  Aromameter onthult smaakverlies groente en fruit
  Woltering, E.J. - \ 2015
  WageningenWorld (2015)2. - ISSN 2210-7908 - p. 5 - 5.
  groenten - fruit - smaak - bemonsteren - meting - apparatuur - innovaties - houdbaarheid (kwaliteit) - reductie - aroma - verandering - vegetables - fruit - taste - sampling - measurement - apparatus - innovations - keeping quality - reduction - aroma - change
  Een tomaat in de koelkast verliest al snel onomkeerbaar zijn smaak. Dat blijkt uit metingen met een nieuw apparaat, ontwikkeld door Wageningen UR. Dat kan snel en nauwkeurig veranderingen in het aroma vaststellen.
  Break time (werkplek). Markt creatie voor meer groente en fruit via de cateraars op de werkplek
  Immink, Victor - \ 2015
  nutrition and health - vegetables - fruit - work places - catering
  Veggipedia-app scoort met objectiviteit en veelzijdigheid
  Wijk-Jansen, E.E.C. van; Bondt, N. - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  groenten - fruit - consumenten - computer software - mobiele toepassingen - voedselconsumptie - voedingswaarde - vegetables - fruit - consumers - computer software - mobile applications - food consumption - nutritive value
  “No story, no glory!”, aldus Harrij Schmeitz, directeur van Fresh Informationmanagement Center BV. Consumenten willen weten waar hun eten vandaan komt. Dit biedt de groente- en fruitsector grote commerciële kansen. Op voorwaarde dat we aansprekende verhalen over onze producten vertellen. Om dit te ondersteunen heeft de groente- en fruitsector de Veggipedia-app ontwikkeld. LEI Wageningen UR is gevraagd om te onderzoeken in hoeverre deze app aansluit bij behoeften van consumenten
  De oogst van 7 jaar Smaaklessen en Schoolgruiten
  Meester, H.J. ; Top, R. van den - \ 2014
  Steunpunt Smaaklessen en SchoolGruiten Wageningen University - 20
  smaaklessen - voeding en gezondheid - basisonderwijs - groenten - fruit - voedingseducatie - onderwijsprogramma's - tasting lessons - nutrition and health - elementary education - vegetables - nutrition education - education programmes
  Evaluatie van de programma's Smaaklessen en SchoolGruiten.
  Een kwestie van smaak - interview met Gerben Messelink en Wouter Verkerke
  Messelink, G.J. ; Verkerke, W. - \ 2014
  Buitenstebinnen : halfjaarlijkse uitgave van Naktuinbouw December (2014)3. - p. 18 - 19.
  tuinbouw - glastuinbouw - groenten - fruit - consumentenpanels - nieuwe cultuurgewassen - spaanse pepers - testen - smaakpanels - smaak - smaakonderzoek - voedingsmiddelen - horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - fruit - consumer panels - new crops - chillies - testing - taste panels - taste - taste research - foods
  Naast dat consumenten voor groente en fruit kiezen op basis van het uiterlijk, bijvoorbeeld de vorm en de kleur, wordt de smaak van het product steeds belangrijker. Wageningen UR onderzoekt dan ook steeds meer producten (vooral nieuwe rassen) op smaak.
  Mogelijkheden en effectiviteit van apps voor communicatie met consumenten; De Veggipedia-case
  Wijk-Jansen, E.E.C. van; Robbemond, R.M. ; Onwezen, M.C. ; Verdouw, C.N. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-028) - ISBN 9789086156887 - 67
  mobiele toepassingen - computer software - groenten - fruit - consumenten - communicatie - consumenteninformatie - consumentenonderzoeken - verse producten - voedselveiligheid - voeding en gezondheid - voedselconsumptie - mobile applications - computer software - vegetables - fruit - consumers - communication - consumer information - consumer surveys - fresh products - food safety - nutrition and health - food consumption
  LEI Wageningen UR was commissioned by Tuinbouw Digitaal to carry out a review of the literature on apps as a medium of consumer communication. Around the same time, we also conducted a qualitative consumer survey to determine the strengths of and the scope for improvement in Veggipedia, an app developed by the fruit and vegetable sector. The research findings resulted in recommendations to continue to develop Veggipedia into a reliable and versatile app that will encourage people to eat healthier, tastier, safer, seasonal, and more varied food.
  Pesticide use in fruits, ten years of monitoring in the Netherlands
  Rijk, T.C. de; Zomer, P. ; Mol, G.J. - \ 2014
  pesticiden - monitoring - gewasbescherming - fruit - pesticides - monitoring - plant protection - fruit
  For ten years RIKILT, Wageningen UR in cooperation with the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) has monitored the use of pesticides in the production of fruits, vegetables, and ornamentals during the growing season.
  Fruit4Sport kan straks oogsten - Goal!
  Ravesloot, M.B.M. ; Reus, J. - \ 2013
  InnovatieNetwerk
  voeding en gezondheid - fruit - sport - vruchtbomen - fruitproducten - nutrition and health - fruit - sport - fruit trees - fruit products
  Fruit4Sport zorgt er voor dat appels, peren en ander fruit, afkomstig van boomgaardjes op het sportpak, hun weg kunnen vinden naar de sporters. De sportkantines gaan gezonde alternatieven bieden.
  Op weg naar een hogere groente- en fruitconsumptie: barrières en succesfactoren : eerste inventarisatie en verkenning van kennis en meest kansrijke interventies rondom het verhogen groente- en fruitconsumptie
  Sluis, A.A. van der; Stijnen, D.A.J.M. ; Maaskant, A.J. ; Zeinstra, G.G. ; Vingerhoeds, M.H. ; Heuts, F. ; Heijnen, J. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Food & Biobased (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1431) - ISBN 9789461737007 - 91
  consumptiepatronen - consumptie - voedselvoorkeuren - voedingsvoorkeuren - consumentenvoorkeuren - fruit - groenten - maatregel op voedingsgebied - voeding - consumption patterns - consumption - food preferences - feeding preferences - consumer preferences - fruit - vegetables - nutritional intervention - nutrition
  Gezond eten en drinken is naast voldoende beweging, één van de belangrijkste manieren om zelf te zorgen dat je gezond en vitaal oud wordt. Een ongezond voedingspatroon en een ongezonde levensstijl zorgen voor een enorme stijging van de kosten voor medische zorg, verlies aan arbeidsproductiviteit en verlies aan gezonde levensjaren. Groente- en fruitproducten zijn een belangrijke bron van voedingsvezels en hebben een relatief hoog gehalte aan voedingstoffen die essentieel zijn voor de gezondheid. Zo leveren groenten en fruit een belangrijk aandeel in de inname van vitamines, mineralen en bioactieve stoffen. Bijkomend voordeel is dat groenten en fruit een relatief lage energiedichtheid hebben en vooral door de vezels een goede maagvulling zijn. Dat het eten van groenten en fruit bijdraagt aan een gezonde levensstijl is inmiddels voldoende bekend. Toch blijft de verkoop en consumptie van groenten en fruit veel lager dan de aanbevolen hoeveelheid. Tot dusver hebben campagnes en interventies deze lage consumptie niet of onvoldoende kunnen tegengaan. Dit rapport beschrijft het resultaat van een onderzoek naar de mogelijkheden om de groente- en fruitconsumptie in Nederland te verhogen. Het doel van dit onderzoek is het verkennen van het eetgedrag van consumenten rondom groente- en fruit en het inventariseren van recente interventies en strategieën om de groente- en fruitconsumptie te verhogen (welke hebben wel gewerkt, welke niet).
  Smaaksegmentatie geeft richting aan productontwikkeling en marketing (interview met Wouter Verkerke, Caroline Labrie en Siet Sijtsema)
  Staalduinen, J. van; Verkerke, W. ; Labrie, C.W. ; Sijtsema, S.J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)12. - p. 52 - 53.
  groenten - fruit - smaakonderzoek - consumentenvoorkeuren - smaakpanels - sensorische evaluatie - productontwikkeling - marketing van voedingsmiddelen - kwekers - glastuinbouw - vegetables - fruit - taste research - consumer preferences - taste panels - sensory evaluation - product development - food marketing - growers - greenhouse horticulture
  De belangstelling voor gezonde en lekkere voeding groeit. Dat maakt het interessant om meer inzicht te krijgen in de smaakvoorkeuren van specifieke doelgroepen. Het Smaakteam van Wageningen UR Gastuinbouw en de afdeling Consument en Ketenonderzoek van het LEI brengen deze de komende jaren in kaart. Het project ‘Smakelijke vermarkting van gezonde groenten en fruit’ moet de opmaat worden voor consumentgerichte productontwikkeling en effectievere marketing.
  Cursus Koeling en Productkwaliteit
  Geijn, F.G. van de; Schaik, A.C.R. van; Montsma, Matthijs - \ 2012
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 110
  koudeopslag - fruit - gasbewaring - opslagverliezen - bewaarziekten - energiegebruik - koelcellen - cold storage - fruit - controlled atmosphere storage - storage losses - storage disorders - energy consumption - cold stores
  Support for Farmers' Cooperatives : case study report structure and strategy of wine cooperatives: comparing Veneto, Italy, to Castilla-La Mancha, Spain
  Bijman, J. ; Gijselinckx, C. ; Poppe, K.J. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - 27
  coöperaties - coöperatieve activiteiten - fruit - groenten - nederland - belgië - cooperatives - cooperative activities - fruit - vegetables - netherlands - belgium
  The imbalances in bargaining power between the contracting parties in the food supply chain have drawn much attention, also from policy makers. The European Commission is committed to facilitate the restructuring of the sector by encouraging the creation of voluntary agricultural producer organisations. DG Agriculture and Rural Development has launched a large study, “Support for Farmers' Cooperatives”, that will provide the background knowledge that will help farmers organise themselves in cooperatives as a tool to consolidate their market orientation and so generate a solid market income. In addition to agricultural producer organisations and cooperatives, there is also an interest in associations of producer organisations, which are promoted in the fruit and vegetable sector and –if current policy proposals succeed – and in the milk sector.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.