Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 13 / 13

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hereditary disorders in pedigree dogs and look-a-likes
  Zeeland, C.W.M. Van; Beerda, B. - \ 2015
  Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 317) - ISBN 9789461738882 - 51
  dogs - dog breeds - genetic disorders - pedigree - disease prevalence - animal breeding - animal welfare - animal health - pets - honden - hondenrassen - genetische stoornissen - stamboom - ziekteprevalentie - dierveredeling - dierenwelzijn - diergezondheid - gezelschapsdieren
  Inteelt-scanner voor rashonden
  Windig, Jack - \ 2015
  breeds - animal genetics - kinship - animal breeding - dogs - animal health - animal welfare - genetic disorders - pets
  Erfelijke problemen bij honden los je met fokkerijmaatregelen op!
  Oldenbroek, Kor - \ 2015
  animal welfare - animal health - pets - domestic animals - dogs - animal behaviour - animal breeding - education - genetic disorders - hereditary diseases - dog breeds
  Studium Generale “Fairfok the Dog” : oplossing erfelijke rashondenproblematiek; van theorie naar praktijk
  Hopster, Hans - \ 2015
  animal welfare - pets - animal health - animal breeding - education - domestic animals - dogs - dog breeds - hereditary diseases - genetic disorders - animal behaviour
  Een onderzoek naar erfelijke gebreken bij rashonden en lookalikes
  Wageningen UR Wetenschapswinkel, - \ 2014
  Wetenschapswinkel Wageningen UR
  honden - hondenrassen - huisdieren - gezelschapsdieren - dierenwelzijn - diergezondheid - genetische stoornissen - dierveredeling - fokdoelen - dogs - dog breeds - domestic animals - pets - animal welfare - animal health - genetic disorders - animal breeding - breeding aims
  De Stichting Dier & Recht stelt op haar website dat consumenten beter een hond van een kruising uit het asiel kunnen halen, dan voor veel geld een rashond kopen. Rashonden lijken vaker een erfelijk gebrek te hebben, maar is dat echt zo en lopen rashonden dezelfde risico’s als lookalikes?
  Het fokken van een gezonde rashond
  Oldenbroek, Kor - \ 2014
  animal breeding - dog breeds - animal health - dogs - domestic animals - animal welfare - inbreeding - genetic disorders - breeding aims - pets
  Inteelt en verwantschapsbeheer mogelijkheden nieuwe software
  Windig, Jack - \ 2014
  inbreeding - genetic disorders - dogs - kinship - animal welfare - animal breeding methods - computer software - domestic animals - pets
  Liefde maakt blind? : ziekelijke schoonheid binnen de rashondenfokkerij
  Hopster, H. - \ 2013
  Leeuwarden : VHL - 9
  hondenrassen - honden - huisdieren - gezelschapsdieren - diergezondheid - dierenwelzijn - dierethiek - genetische stoornissen - dog breeds - dogs - domestic animals - pets - animal health - animal welfare - animal ethics - genetic disorders
  Op Van Hall Larenstein in Leeuwarden vond op 15 mei 2013 het Studium Generale 'Liefde maakt blind: Ziekelijke schoonheid binnen de rashondenfokkerij' plaats. Lector Welzijn van Dieren, dr. ing. Hans Hopster, leidde de middag in. Hopster begon zijn verhaal met te vertellen dat alle rassen, ongeacht soort, te maken hebben met schadelijke erfelijke raskenmerken die in meer of mindere mate voorkomen. Deze worden klinisch (zichtbaar?) bij te nauwe verwantschap.
  Genetische defecten : kansen en bedreigingen voor een ras
  Ducro, Bart - \ 2008
  poultry farming - animal breeding - selective breeding - genetic diversity - genetic disorders - efficiency - inbreeding
  Breeding programmes for elimination of alleles in rare breeds: scrapie in the Netherlands
  Windig, J.J. ; Lansbergen, L.M.T.E. - \ 2006
  dierveredeling - schapen - veredelingsprogramma's - ziektebestrijding - ziekteresistentie - genen - genetische gewasbescherming - genetische stoornissen - inteelt - stamboom - rammen - scrapie - nederland - animal breeding - sheep - breeding programmes - disease control - disease resistance - genes - genetic control - genetic disorders - inbreeding - pedigree - rams - scrapie - netherlands
  Small populations often suffer from genetic defects. Single gene defects can be eliminated by selection for specific alleles, but then there is a risk of increased inbreeding with associated loss of genetic variation, inbreeding depression and increased frequency of other genetic defects. Here we investigate special breeding programs for scrapie resistance with inbreeding restriction. A ram circle, where each flock uses rams from another flock, is most suited for situations where pedigrees are unknown and animals are herded in large flocks. Inbreeding minimization with optimal contribution theory is most suited when pedigree records are available and a few breeders provide most rams for the whole population. Both schemes considerably reduced inbreeding rates in the Kempisch Heideschaap and in the Mergellander
  Diet, lifestyle, and molecular alterations that drive colorectal carcinogenesis
  Diergaarde, B. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Frans Kok, co-promotor(en): Ellen Kampman. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789085041030
  carcinoom - neoplasma's - darmziekten - maagdarmziekten - levensstijl - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - gezondheid - genetische stoornissen - milieufactoren - carcinoma - neoplasms - intestinal diseases - gastrointestinal diseases - lifestyle - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - health - genetic disorders - environmental factors
  Environmental factors have been repeatedly implicated in the etiology of colorectal cancer, and much is known about the molecular events involved in colorectal carcinogenesis. The relationships between environmental risk factors and the molecular alterations that drive colorectal carcinogenesis are less dear. Further insight into these relationships may prove useful for the development of etfective colorectal cancer prevention and/or treatment strategies. In this thesis, we examine associations between dietary and lifestyle factors previously reported to be associated with colorectal cancer risk and the molecular alterations known to play important roles in colorectal carcinogenesis.

  Data from a case-control study of sporadic colorectal polyps (278 cases; 414 polyp-free controls) were used to evaluate associations between dietary factors and truncating APC mutations in adenomas. High intake of red meat and fat seemed to increase the risk of polyps without truncating APC mutation (APC-) in particular, whereas high intake of carbohydrates seemed to especially decrease the risk of APC.polyps.

  Associations between dietary factors and truncating APC mutations in colorectal carcinomas were investigated in a population-based case-control study (184 cases; 259 controls) of sporadic colon cancer. Consumption of vegetables lowered the risk of tumors with truncating APC mutation (APC+) asweilas APC- tumors, most explicitly of the last. Alcohol intake was associated with an increased risk of APC.tumorsonly, whereas meat, fish and fat seemed to especially increase the risk of APC+ tumors. The same study population was used to evaluate associations between dietary factors and MSI, hMLH I expression and hMLH J hypermethylation. Intake of red meat seemed to increase the risk of MSI-LIMSS carcinomas in particular, whereas alcohol intake appeared to increase the risk of MSI-H tumors. Fruit consumption seemed to especially decrease the risk of MSI-H tumors with hypermethylated hMLHJ. Associations between cigarette smoking and mutations in the APC, K-ras and p53 genes, p53 overexpression, and MSI were also assessed in this study population. Our data suggest that smoking­related colon carcinomas develop through a p53 overexpression-negative pathway and that smoking results in colon tumor cells with transversion mutations in particular.

  Finally, we used data from a case-control study of HNPCC-associated colorectal tumors (145 cases; 103 tumor-free controls) to gain insight into the etfects of environmental factors on colorectal tumor risk in individuals with HNPCC. Fruit consumption and dietary fiber intake lowered the risk of ever developing HNPCC-associated colorectal tumors, whereas cigarette smoking and alcohol consumption seemed to increase this risk. This suggests that also HNPCC-associated outcomes may be modified by environmental factors.
  Inteelt sluipend gevaar : Grote bijdrage van individuele stier terugdringen om zorgelijke inteelt om te buigen
  Bijma, P. ; Woolliams, J.A. ; Arendonk, J.A.M. van; Groen, A.F. ; Brascamp, E.W. - \ 2000
  Veeteelt (2000)november 1. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 13.
  melkveehouderij - melkvee - genetische stoornissen - misvormingen - diergeneeskunde - inteelt - populatiegenetica - dairy farming - dairy cattle - genetic disorders - malformations - veterinary science - inbreeding - population genetics
  Gewaarschuwd wordt tegen de nadelige gevolgen van inteelt in de veefokkerij en wel met name tegen de inteelt bij een kleine populatieomvang
  Coagulation factor 7 in elderly people : genetic disposition and diet
  Mennen, L.I. - \ 1997
  Agricultural University. Promotor(en): F.J. Kok; D.E. Grobbee; E.G. Schouten. - S.l. : S.n. - ISBN 9789054857433 - 112
  vaatziekten - bloedstoornissen - hart- en vaatziekten - hart- en vaatstoornissen - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - genetische stoornissen - erfelijke ziekten - ouderen - ouderdom - vascular diseases - blood disorders - cardiovascular diseases - cardiovascular disorders - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - genetic disorders - hereditary diseases - elderly - old age
  In elderly people an increase in thrombotic tendency may lead to a increase in the risk of a coronary event. Coagulation factor VII affects this thrombotic tendency and has been recognised as a risk indicator for coronary heart disease. It is not known whether the level of factor VII can be influenced at older age. From studies in young subjects it is clear that dietary fat and the R/Q353 polymorphism (alleles R and Q) are the main determinants of factor VII. We studied the relation of factor VII with diet in elderly men and women, taking the R/Q353 polymorphism into account.

  In a cross-sectional study among 1158 elderly men and women (>55 y) factor VII coagulant activity (FVII:C) and total factor VII (FVIIt) were investigated in relation to serum-triglycerides, the R/Q353 polymorphism and the habitual diet. FVII:C was inversely associated with dietary fibre and protein and positively with saturated fat intake and serum-triglycerides. These associations were much stronger in subjects with the RR genotype compared to those carrying the Q allele; if the mean intake of dietary fibre would increase with 10 g a day, FVII:C would be expected to decrease with 7.6 % in elderly people homozygous for the R allele versus only 1.9 % decrease in those carrying the Q allele. FVIIt was inversely related to intake of dietary fibre and positively to serumtriglycerides, again the associations being stronger in subjects with the RR genotype. In a cross-over study among elderly women (>60 y, 35 RQ/QQ, 56RR) the postprandial response of activated factor VII (FVIIa) to several fat-rich (50 g) breakfasts was evaluated. The response of (FVIIa) was very similar for meals rich in palmitic acid, rich in stearic acid or rich in linoleic/linolenic acid with a ratio of 3:1 or 15:1. The increase in FVIIa ranged from 14.9 (95% CI: 10.6,19.2) IUmL after the stearic rich breakfast to 21.1 (16.6,25.6) IU/mL after the linoleic/linolenic 15:1 rich breakfasts. After the fat-free control breakfast FVIIa decreased with 8.7 (6.3,11.1) IU/mL. The mean absolute total response to the fatrich breakfasts combined was 37 IU/mL in subjects with the RR genotype and 16.1 IU/mL in subjects carrying the Q allele. Also the response relative to the fasting (FVIIa) level differed significantly between the genotype groups (RR: 42%, RQ/QQ: 32%). Serumtriglycerides concentration was not associated with FVIIa.

  In elderly people, factor VII is influenced by dietary fibre, total dietary fat and serumtriglycerides and not by fat type. The R/Q353 polymorphism strongly modifies these effects. This indicates that an increase in dietary fibre and a decrease in dietary fat intake may reduce the risk of a coronary event by reducing the level of factor VII particularly in elderly people with the RR genotype.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.