Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 38

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Golfen op landgoed Duyngheest : quickscan beschermde natuurwaarden binnen plangebied in NNN-gebied Landgoed Duyngheest ten behoeve van golfactiviteiten van Stichting Golf Duinzicht
  Ottburg, F.G.W.A. ; Lammerstma, D.R. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2825) - 17
  golfbanen - golf - sport - natuurwaarde - natura 2000 - milieubescherming - landgoederen - noord-holland - golf courses - golf - sport - natural value - natura 2000 - environmental protection - estates - noord-holland
  Leinauer hoogleraar Turfgrass Ecology
  Leinauer, Bernd - \ 2017
  sports turf soils - sports grounds - grassland management - maintenance - golf courses - sward renovation - universities
  'Van chemie naar ecologie. Niet straks maar nú!'
  Vet, Emely de - \ 2016
  golf - pesticides - agri-environment schemes - biological control - agriculture - plant protection - sports grounds - golf green soils - ecosystems - biodiversity - golf courses
  Youtube registratie van de presentatie 'Van chemie naar ecologie. Niet straks maar nú!'
  A study to identify alternatives for the use of chemical amenities in turfgrass systems
  Struik, Paul - \ 2016
  sports grounds - golf courses - golf - grass sward - chemical control - biological control - integrated pest management - ecosystems
  Hoe wetenschap kan bijdragen aan duurzaam turfgrass management
  Regensburg, Taco - \ 2016
  plant protection - golf courses - weed control - biological control - agricultural research - pest control - plant disease control
  Grassnuitkevers toekomstige bedreiging voor Nederland?
  Vliet, Arnold van - \ 2016
  plant pests - insect pests - dispersal - sphenophorus - sphenophorus venatus - golf courses

  Met de uitbreiding van grassnuitkevers in diverse landen zoals de Verenigde Staten en Spanje neemt de zorg toe dat er zich ook grassnuitkeversoorten in Nederland gaan vestigen door het verslepen van plantmateriaal of via vakantiegangers. Grassnuitkevers zijn vooral schadelijk voor gras, maar doen zich ook te goed aan mais, tarwe en varens

  Green Deal Sportvelden 2020 : samen op weg naar een duurzame toekomst
  Sturkenboom, M. ; Mol, R. de; Otten, R. ; Kempenaar, C. - \ 2014
  Houten : Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek - 33
  sportterreinen - gewasbescherming - pesticiden - onkruidbestrijding - milieubeleid - duurzaamheid (sustainability) - golfbanen - sports grounds - plant protection - pesticides - weed control - environmental policy - sustainability - golf courses
  BSNC werkt nadrukkelijk mee aan een duurzame aanpak. Los van de juridische haalbaarheid ondersteunt BSNC de conclusie dat een absoluut verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden in 2017 niet haalbaar is. Zorgvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is en blijft noodzakelijk. Op basis van IPM kan men in 2015 de concreet haalbare reductie op de milieudruk voor sportvelden vastleggen. De milieubelasting richt zich op volume en effect op water, leven, bodemleven, grondwater en de mate van vervluchtiging.
  Uitzicht op groener aanzicht door wetenschappelijk inzicht : Vijf argumenten om surfactants te gebruiken
  Oostindie, K. ; Dekker, L.W. ; Geissen, V. ; Wesseling, J.G. ; Ritsema, C.J. - \ 2014
  Greenkeeper 25 (2014)1. - ISSN 1386-2499 - p. 54 - 57.
  golfbanen - bodemwater - waterafstotende gronden - bevochtigbaarheid - zandgronden - emissiereductie - veluwe - golf courses - soil water - water repellent soils - wettability - sandy soils - emission reduction - veluwe
  Op fairway 10 van golfclub ‘De Rosendaelsche’ bij Arnhem onderzochten we de effecten van het toedienen van de surfactant Revolution op de bevochtiging van de zandbovengrond en het aanzicht van het gras. Hierbij werd aandacht besteed aan de waterafstotendheid van de bodem. Ook werd gekeken of op deze manier de vorming van – voor het milieu nadelige – preferente stroming kon worden voorkomen. Bovendien werd nagegaan of er een verbetering van de stikstofhuishouding tot stand kwam.
  Effects of Revolution on soil wetting, turf performance and nitrogen efficiency of a fairway prone to soil water repellency
  Oostindie, K. ; Dekker, L.W. ; Geissen, V. ; Ritsema, C.J. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra special report ) - 70
  zandgronden - waterafstotende gronden - bodemwater - bevochtigbaarheid - golfbanen - stikstof - emissiereductie - veluwe - proefprojecten - sandy soils - water repellent soils - soil water - wettability - golf courses - nitrogen - emission reduction - veluwe - pilot projects
  This study reports on the effects of applications of the surfactant Revolution on soil wetting and turf performance of fairway 10 of the Rosendaelsche Golfclub, located near Arnhem, The Netherlands. In addition, the influence of Revolution on soil water repellency and the nitrogen contents in grass leaves, roots and upper 18 cm of the soil profile was investigated. The sandy soil of the fairway exhibits a water repellent behavior resulting in a lot of localized dry spots and poor turf quality, especially during dry periods in spring and summer. The influence of the treatments on the wetting of the soil was studied by measuring the volumetric water content with a hand-held Time Domain Reflectometry (TDR) probe. Actual water repellency was assessed by putting water drops at regular distances along soil cores which were taken to a depth of 25 cm with a small, 1.5 cm diameter auger. The 4 plots treated with Revolution had overall higher soil water contents, less water repellency and a better grass performance than the 4 untreated plots. The application of Revolution had no evident influence upon the total nitrogen concentration in the leaves and roots of the grass vegetation. However, the mean amounts of total nitrogen in the grass leaves from the Revolution treated plots were respectively, 27.7% and 11% higher than in those from the untreated plots on 9 July and 15 August. The higher amounts are due to the larger amounts of plant tissue present on the columns sampled from the treated plots. The mean concentrations N-(NO3+NO2) in the topsoil samples from the treated plots were on 9 July 29.3% and on 15 August 54.5% higher in comparison with the untreated plots. The mean concentration N- NH4 was in the topsoil samples from the treated plot 27.8% higher than from the untreated plots on 15 August. Since microbial mediated N mineralization is affected by moisture content, the higher N concentrations in the soil are thought to be related to the higher and more homogeneous moisture levels in the treated versus untreated plots. Applications of the soil surfactant Revolution resulted in dramatically improved soil wetting and turf performance. In addition to improved moisture availability, the better turf performance is likely affected by the increased plant available N in the soil which resulted from the more desirable and uniform moisture levels. These results are of interest for management of turfgrass with lower water and fertilizer inputs.
  Flinke verbetering sedert 1947. Stand en perspectieven veredeling recreatiegrassen in Nederland
  Schoot, J.R. van der - \ 2012
  Greenkeeper 23 (2012)5. - ISSN 1386-2499 - p. 43 - 46.
  golfbanen - rassen (planten) - lolium perenne - poa pratensis - cultivars - plantenveredeling - rassenlijsten - golf courses - varieties - lolium perenne - poa pratensis - cultivars - plant breeding - descriptive list of varieties
  In de Grasgids en voorheen de Rassenlijst staan al meer dan 30 jaar de aanbevolen rassen van Engels raaigras en veldbeemdgras voor het gebruik op sportvelden en gazons vermeld. Over het rassenonderzoek zoals dit momenteel wordt uitgevoerd is al eerder geschreven in Greenkeeper nr. 2 2010. Op basis van de waarnemingen aan een aantal belangrijke eigenschappen in de proeven die al die jaren zijn beoordeeld, gaat dit artikel in op de vooruitgang die met veredeling is bereikt.
  60 jaar sleutelen aan roodzwenkgras. Stand en perspectieven veredeling roodzwenkgras in Nederland.
  Schoot, J.R. van der - \ 2012
  Greenkeeper 23 (2012)6. - ISSN 1386-2499 - p. 20 - 23.
  golfbanen - grassen - rassen (planten) - grasmatverbetering - plantenveredeling - festuca rubra - golf courses - grasses - varieties - sward renovation - plant breeding - festuca rubra
  Roodzwenkgras is een grassoort die zeer geschikt is voor gebruik in mengsels voor golfbanen, gazons en allerlei andere grasvelden zoals parken, recreatieterreinen en bermen. Mede doordat de soort van nature al een erg goede zodevormer is, zijn met de veredeling van roodzwenkgras minder spectaculaire verbeteringen bereikt dan met de veredeling van Engels raaigras en veldbeemdgras (zie vorige editie van de Greenkeeper). Door de veredeling van roodzwenkgras is de zodedichtheid wel verder toegenomen, met behoud of verbetering van ziekteresistentie en verkleuring bij droogte en in de winter.
  Revolution op fairway kan wereld op zijn kop zetten
  Oostindie, K. ; Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. ; Wesseling, J.G. - \ 2010
  Greenkeeper 21 (2010)2. - ISSN 1386-2499 - p. 30 - 33.
  golfbanen - bodemwater - zandgronden - infiltratie - oppervlaktespanningsverlagende stoffen - sensors - utrechtse heuvelrug - golf courses - soil water - sandy soils - infiltration - surfactants - sensors - utrechtse heuvelrug
  Op golfbaan ‘De Pan’ in Bosch en Duin onderzochten we de effecten van het toedienen van de surfactant Revolution op de bevochtiging van een zwakke helling in een fairway met behulp van een groot aantal vochtsensoren. Ook onderzochten we of door de surfactant het ontstaan van waterafstotendheid in de bovengrond en de vorming van (voor het milieu nadelige) preferente stroming kon worden voorkomen. Bovendien werd aandacht besteed aan de omgekeerde wereld op een fairway, waar een hogere zandrug juist groener en beter bevochtigbaar was dan de lagere delen
  Onkruid vergaat niet...zomaar, onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en alternatieve methoden voor milieuvriendelijke bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden op sportvelden en golfbanen.
  Smidt, R.A. ; Spijker, J.H. ; Schepel, E. ; Dol, R. ; Vries, R. de - \ 2010
  Rijen : Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek - ISBN 9789087850074 - 45
  golfbanen - sportveldgronden - sportterreinen - onkruidbestrijding - grasmatverbetering - duurzaamheid (sustainability) - golf courses - sports turf soils - sports grounds - weed control - sward renovation - sustainability
  Onderhoud van grassportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen. Wat betekent het voor u? Nederland telt in totaal ruim 20.000 buitensportvelden en tientallen golfbanen. Het beheer van de buitensportvelden gebeurt voor het grootste deel door gemeenten. De regelgeving over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden en golfbanen verandert op termijn door Europese regelgeving. De Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) heeft laten uitzoeken wat de gevolgen zijn als chemische gewasbeschermingsmiddelen niet meer zijn toegestaan bij het onderhoud
  Plantenparasitaire nematoden en golfvelden
  Karssen, G. ; Nijs, L. den - \ 2010
  Greenkeeper 21 (2010)1. - ISSN 1386-2499 - p. 49 - 51.
  golfbanen - plagenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - nematoda - levenscyclus - bestrijdingsmethoden - grondanalyse - golf courses - pest control - plant parasitic nematodes - nematoda - life cycle - control methods - soil analysis
  Over schimmels en insecten, als belagers van grassen en golfvelden, is relatief veel bekend. Minder bekend zijn nematoden ofwel aaltjes. Vanuit met name Ierland en het Verenigd Koninkrijk, golflanden bij uitstek, worden de laatste jaren regelmatig problemen gemeld met slecht groeiend gras op golfbanen veroorzaakt door nematoden. Vooral de greens laten veel schade zien.
  Rassenonderzoek en de Grasgids : kies voor een mengsel of een monocultuur met goede rassen
  Schoot, J.R. van der - \ 2010
  Greenkeeper 21 (2010)2. - ISSN 1386-2499 - p. 58 - 61.
  grassen - sportterreinen - golfbanen - gazon - rassenproeven - zaadmengsels - rasverschillen - rassenlijsten - grasses - sports grounds - golf courses - lawns and turf - variety trials - seed mixtures - breed differences - descriptive list of varieties
  In de jaarlijks uitgegeven Grasgids worden de resultaten van het Nederlandse rassenonderzoek voor Recreatiegrassen gepubliceerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in opdracht van Plantum NL. In de laatste organisatie zijn de kwekers en aanmelders van rassen verenigd. De informatie in de Grasgids is bedoeld voor gebruikers van graszaad voor diverse toepassingsgebieden als sport, gazon en recreatie. Dit artikel geeft een overzicht over het hoe en waarom en de totstandkoming van de Grasgids.
  Nematoden : op zoek naar alternatieve bestrijding
  Wurff, A.W.G. van der; Karssen, G. - \ 2010
  Greenkeeper 21 (2010)1. - ISSN 1386-2499 - p. 57 - 59.
  golfbanen - nematoda - plagenbestrijding - biologische bestrijding - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - golf courses - nematoda - pest control - biological control - plant parasitic nematodes - nematode control
  Dit artikel gaat in op de schadelijke nematoden (aaltjes) en geeft een overzicht van recente bevindingen over de alternatieve bestrijding van schadelijke aaltjes.
  Governance vanuit gemeenschappen
  Eshuis, J. ; Dam, R.I. van; Aarts, M.N.C. - \ 2009
  In: Governance in de groen-blauwe ruimte. Handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water / Breeman, G., Goverde, H.J.M., Termeer, K., Assen : Van Gorcum - ISBN 9789023245216 - p. 190 - 203.
  gemeenschapsontwikkeling - huisvesting - zelfhulp - steden - golfbanen - stedelijke planning - oostelijk flevoland - amsterdam - community development - housing - self help - towns - golf courses - urban planning
  Op het ADM-terrein (Amsterdam) wonen ongeveer honderd mensen, al fluctureert dat aantal door de seizoenen heen van ongeveer tachtig tot circa hondervijftig. De mensen in de ADM zijn creatieve mensen, naar eigen zeggen 'mensen die iets willen en iets kunnen'. Zo hebben bewoners zelf gezorgd dat ze zijn aangesloten op riolering, water en elektriciteit. De golfresidentie (Dronten) bestaat uit vierhonderdvijftig woningen, onderverdeeld in driehonderdzestig vrijstaande villa's en vijf woontorens met negentig appartementen. Om de huizen op de residentie ligt een achttien holes golfbaan. Het totale terrein is 86 hectares groot waarvan zo'n 56 hectares als golfterrein is ingericht
  Effects of three surfactants on soil wetting and turf performance of a fairway at the Dutch golf course de Pan
  Oostindie, K. ; Dekker, L.W. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 1819) - 84
  golfbanen - bodemwater - sensors - waterafstotende gronden - oppervlaktespanningsverlagende stoffen - utrechtse heuvelrug - golf courses - soil water - sensors - water repellent soils - surfactants - utrechtse heuvelrug
  This study reports about the applications of soil surfactants to reduce the occurrence of water repellency and to improve the soil wetting of the fairways 5, 7, 11, and 18 of golf course De Pan, located at Bosch en Duin near Utrecht, The Netherlands. The sandy soil of the fairways exhibits a water repellent behavior resulting in a lot of localized dry spots during dry periods in spring and summer. The influence of the treatments on the wetting of the soil was studied by measuring the volumetric water content with a hand-held Time Domain Reflectometry (TDR) probe
  Soil physical data and modeling soil moisture flow
  Wesseling, J.G. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Coen Ritsema. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085853084 - 179
  bodemfysica - bodemwater - simulatiemodellen - golfbanen - soil physics - soil water - simulation models - golf courses
  De fysische eigenschappen van grof-gestruktureerd bodemmateriaal zijn bepaald aan kunstmatig gemaakte monsters, evenals het effekt van het toevoegen van 10 vol.% organische stof. Deze eigenschappen zijn toegepast in modelberekeningen met het nieuw ontwikkelde model SoWaM. De beregeningsbehoefte van bodems met dergelijke materialen hangt sterk af van de grofheid en het organische stof gehalte
  Het optimaliseren van de bevochtiging van een golfbaan
  Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. ; Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. - \ 2008
  Greenkeeper 4 (2008). - ISSN 1386-2499 - p. 23 - 25.
  golfbanen - zandgronden - bodemwater - sensors - waterafstotende gronden - infiltratie - utrechtse heuvelrug - golf courses - sandy soils - soil water - sensors - water repellent soils - infiltration - utrechtse heuvelrug
  Veel zandbovengronden met een grasvegetatie hebben waterafstotende eigenschappen. Deze hydrofobe eigenschappen komen naar voren waneer het vochtgehalte van de grond beneden een kritieke grens daalt. Na het bereiken van deze grens zal de infiltratiesnelheid van neerslag en beregeningswater sterk afnemen. De indringing van het water gaat dan ongelijkmatig en er ontstaan preferente stroombanen in de grond en grote verschillen in vochtgehalte. Op golfbaan ´De Pan´ in Bosch en Duin onderzochten we de effecten van het toedienen van een surfactant op de bevochtiging en de variatie van het vochtgehalte in de bovenste laag van een fairway. Ook werd onderzocht of hiermee het ontstaan van waterafstotendheid in de bovengrond en de vorming van (voor het milieu nadelige) preferente stroming kon worden voorkomen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.