Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  'Van chemie naar ecologie. Niet straks maar nú!'
  Vet, Emely de - \ 2016
  golf - pesticides - agri-environment schemes - biological control - agriculture - plant protection - sports grounds - golf green soils - ecosystems - biodiversity - golf courses
  Youtube registratie van de presentatie 'Van chemie naar ecologie. Niet straks maar nú!'
  Nematoden: een onzichtbare vijand
  Sommen, A.T.C. van der; Karssen, G. - \ 2006
  Groen & Golf : vakblad voor golf, natuur en greenkeeping 4 (2006)3. - ISSN 1573-529X - p. 16 - 17.
  golfbaangronden - golfbanen - nematoda - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - golf green soils - golf courses - nematoda - plant parasitic nematodes - nematode control
  Golfbanen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben de laatste jaren regelmatig problemen met slecht groeiend gras. Over schimmels en insecten als belagers van golfvelden, is relatief veel bekend. Minder bekend zijn aaltjes, ofwel nematoden. Ook op de Nederlandse banen blijken een aantal schadelijke soorten voor te komen
  Extreme regenval... en plasvorming
  Ritsema, C.J. ; Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. ; Dekker, L.W. - \ 2005
  Groen & Golf : vakblad voor golf, natuur en greenkeeping 3 (2005)4. - ISSN 1573-529X - p. 14 - 15.
  golfbanen - bodemwater - golfbaangronden - bodemverbeteraars - regenschade - drainage - golf courses - soil water - golf green soils - soil conditioners - rain damage - drainage
  Bij de opbouw van greens en tees wordt in het algemeen zandig materiaal gebruikt, onder andere om voldoende drainagecapaciteit te realiseren zodat er ook in natte tijden gespeeld kan blijven worden. De profielopbouw van fairways bestaat veelal uit het lokaal aanwezige bodemmateriaal en kan dus bestaan uit zandige, venige, kleiige of lemige componenten. Bij extreme regenval (ongunstige weersomstandigheden) hebben bepaalde fairways dus een relatief grote kans op het ontstaan van plassen en dus waterschade
  De kick van voorspellen
  Ritsema, C.J. ; Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. ; Dekker, L.W. - \ 2005
  Groen & Golf : vakblad voor golf, natuur en greenkeeping 3 (2005)3. - ISSN 1573-529X - p. 12 - 13.
  golfbanen - bodemwater - waterbehoefte - golfbaangronden - voorspellen - schatting - modellen - golf courses - soil water - water requirements - golf green soils - forecasting - estimation - models
  Zou het niet handig zijn om als greenkeeper een hulpmiddel te hebben wat aangeeft wat er de komende dagen zou moeten gebeuren aan het onderhoud op de baan om de kwaliteit op niveau te houden? Er is nu zo’n computermodel voor golfbanen om het beheer ervan verder te optimaliseren en te professionaliseren
  Water snel-weg
  Ritsema, C.J. ; Oostindie, K. ; Dekker, L.W. - \ 2004
  Groen & Golf : vakblad voor golf, natuur en greenkeeping 2 (2004)2. - ISSN 1573-529X - p. 6 - 7.
  golfbanen - golfbaangronden - drainage - bodemwater - golf courses - golf green soils - drainage - soil water
  Een van de meest sturende factoren in het golfbaanbeheer is het waterbeheer. Onvoldoende aandacht hiervoor kan leiden tot kwaliteitsverlies van het gras, wat uiteindelijk de bespeelbaarheid negatief zal beïnvloeden. Om tot een goed watermanagement te komen, moet je weten hoe water onder natuurlijke omstandigheden zich over en door golfbanen kan verplaatsen. Dit is nogal eens anders dan dat je zou denken
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.