Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 3145

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Photosynthesis : Online introductory course
  Vreugdenhil, D. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research
  photosynthesis - plants - plant physiology - biomass - fotosynthese - planten - plantenfysiologie - biomassa
  The aim of this online course is to explain the basic mechanisms of photosynthesis.
  Genetic modification – applications
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 31
  cultivation - breeding - breeding methods - arable farming - horticulture - greenhouse horticulture - crosses - plant protection
  Genetische modificatie – toepassingen
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 29
  horticulture - greenhouse horticulture - arable farming - cultivation - genetic engineering - plant protection - crosses
  Hybrid cultivars : Advantages & disadvantages
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 14
  arable farming - horticulture - greenhouse horticulture - breeding methods - cultivation - crossbreds
  Hybride rassen : Voor- en nadelen
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 13
  cultivation - greenhouse horticulture - horticulture - rearing - breeding methods
  Presentatie over de voor- en nadelen van hybride rassen
  Co–existentie : Naast elkaar bestaan van GG en niet-GG teelten
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 14
  cultivation - crops - greenhouse horticulture - horticulture - breeding methods - genetic engineering
  Presentatie over GG en niet-GG gewassen, consumentenvoorkeuren en manieren om beide gewassen naast elkaar te kunnen telen.
  New Plant Breeding Techniques (NPBTs) : Promising applications
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 51
  greenhouse horticulture - cultivation - horticulture - plants - rearing
  Presentation about plant breeding techniques (NPBT)
  Nieuwe Veredelingstechnieken NPBTs : Voorbeelden van perspectiefvolle toepassingen
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 33
  cultivation - plant breeding - plants - horticulture - greenhouse horticulture
  Dossier Nieuwe technieken plantenveredeling
  Lotz, L.A.P. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
  Wageningen : Groen Kennisnet
  cultivation - greenhouse horticulture - vegetable growing - breeding methods - breeding programmes - fruit growing - arable farming - technical progress - innovations - circular agriculture
  In de plantenveredeling vindt op dit moment zeer snelle innovatie plaats. Een deel van deze innovatie is onderdeel van een maatschappelijk debat. Dit dossier bevat lesmateriaal om nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten door te laten stromen naar verschillende niveaus in het Groene onderwijs. Ultiem doel is jongeren zodanig van kennis te voorzien dat zij zelf een goed onderbouwde mening kunnen formuleren over kansen en risico’s van gebruik van nieuwe technieken in de veredeling, en daarmee ook een bijdrage kunnen leveren aan genoemd maatschappelijk debat.
  Kleine lieveheersbeestjes bieden perspectief tegen luizenprobleem: nuttig bij preventie van grote luisuitbraken
  Messelink, G.J. - \ 2017
  biological control - biological control agents - natural enemies - aphididae - greenhouse horticulture - sweet peppers - organic farming - propylea quatuordecimpunctata
  Toeleveranciers staan in de rij voor goedkeuring installaties : mobiele zuiveringsoplossingen zijn in de maak
  Ruijven, J.P.M. van - \ 2017
  greenhouse horticulture - water treatment - pesticides - clarifiers - purification plants
  Mobiele waterzuivering glastuinbouw
  Ruijven, Jim van; Os, Erik van; Vermeulen, Peter - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1424) - 54
  kassen - glastuinbouw - afvalwaterbehandeling - afvalwater - waterverontreiniging - afvoer - zuiveren - waterzuivering - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - gewasbescherming - pesticiden - substraten - cultuur zonder grond - mobiele uitrusting - greenhouses - greenhouse horticulture - waste water treatment - waste water - water pollution - discharge - purification - water treatment - surface water - surface water quality - plant protection - pesticides - substrates - soilless culture - mobile equipment
  Application of a mobile unit for discharge water purification is one of four options to apply to the purification obligation per 1-1-2018. Depending on the amount of discharge, future water strategy and investment options, mobile purification can be an interesting option. The amount of discharge water varies with crop, irrigation strategy and quality of the irrigation water and is between 122 and 3.340 m3/ha/year for surveyed companies. About 65% of greenhouse companies discharges
  Vervolgonderzoek emissiearme Lisianthus
  Raaphorst, Marcel ; Eveleens, Barbara ; Burg, Rick van der; Schuddebeurs, Lisanne - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1440) - 30
  kasgewassen - kassen - glastuinbouw - snijbloemen - emissiereductie - voedingsstoffen - gewasbescherming - kooldioxide - substraten - cultuur zonder grond - fusarium - bodemschimmels - kunstmatige verlichting - kunstlicht - greenhouse crops - greenhouses - greenhouse horticulture - cut flowers - emission reduction - nutrients - plant protection - carbon dioxide - substrates - soilless culture - fusarium - soil fungi - artificial lighting - artificial light
  Lisianthus growers look for methods to minimise the emission of nutrients, crop protection chemicals and CO2. In 2014 and 2015, nine crops with Lisianthus have been tested at the Delphy Improvement Centre. This report describes the four trials that have been carried out in the extended research in 2016. With this extension, a distinction was made between different substrates and intensities of assimilation lighting. In addition to knowledge about light use efficiency, water use, heat use, substrate differences and growth development, these extra crop cycles have brought to light that growing Lisianthus on substrate gives a less resilient plant against soil fungi than was experienced during the first crop cycles.
  Energiebesparing door lokale verwarming : test op teelttafels bij Elstgeest Potplanten
  Raaphorst, Marcel ; Noort, Filip van - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1439) - 18
  kasgewassen - glastuinbouw - kassen - dieffenbachia - potplanten - sierplanten - verwarming - verwarmingssystemen - energiebesparing - greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouses - dieffenbachia - pot plants - ornamental plants - heating - heating systems - energy saving
  On a pot plant nursery three cultivation tables are heated directly with mat heating and one cultivation table is heated indirectly with tube heating. At these four tables the effect is measured on the air temperature below the table, the pot temperature, the energy use and the crop growth of Dieffenbachia. The conclusion is, that with mat heating a lower air temperature can be held under cultivation table to achieve a certain pot temperature. It is estimated that with this lower air temperature 10-30% of heat is saved because less heat disappears to the soil. For Dieffenbachia, the greenhouse air temperature above the pot is more determining for crop development than the pot temperature is. It is expected, that the energy-saving effect of mat heating is larger for plants with a low growth point, for which the pot temperature has more effect on growth.
  Systeemstap naar minimaal energieverbruik Alstroemeria : metingen op praktijkbedrijven en een energiezuinige teeltconcept
  Garcia Victoria, N. ; Zwart, Feije de; Weel, Peter van; Steenhuizen, Johan ; Groot, Marco de - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1372) - 66
  kasgewassen - glastuinbouw - kastechniek - kassen - alstroemeria - energiebehoeften - energiebesparing - verwarming - aanvullend licht - kunstlicht - simulatiemodellen - isolatie (insulation) - evaporatie - greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouses - alstroemeria - energy requirements - energy saving - heating - supplementary light - artificial light - simulation models - insulation - evaporation
  Alstroemeria cultivation in The Netherlands requires energy for heating, supplementary light and root cooling. For the program “Greenhouse as Source of Energy” we calculated to which extent the energy demand for growing this crop can be reduced with existing energy saving innovations. Some innovations were tested in practice, others were calculated by means of the greenhouse climate simulation model Kaspro. Results showed that it is possible to save up to 34% energy for heating compared to the reference situation. 40% energy can be saved on electricity for supplementary light and root cooling. However, this strategy leads to a reduced amount of PAR-light in the winter, and 4% less flowers in comparison with the reference. The greatest impact can be achieved by increasing the insulation of the greenhouse by using double screens, reducing the evaporation from the soil, improving the crop hygiene to avoid extra evaporation from crop debris and reduce pest pressure, and implementing controlled dehumidification of the greenhouse air.
  Ontwikkeling teeltstrategie voor weerbare planten tegen bovengrondse ziekten
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S. ; Noordam, M. - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1442) - 58
  kasgewassen - glastuinbouw - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - schimmels - schimmelziekten - botrytis - schimmelelicitoren - elicitoren - greenhouse crops - greenhouse horticulture - integrated pest management - plant protection - fungi - fungal diseases - botrytis - fungal elicitors - elicitors
  Within a project Sustainable control strategies Wageningen University & Research Greenhouse Horticulture literature screening to develop an integrated pest management strategy to control airborne fungi. This project was funded by the former Dutch Horticultural Production Board and accompanied by the Dutch growers association, LTO Glaskracht Nederland. In 2016 two greenhouse trials were performed with pot tomato, Petunia and pot gerbera. Additionally, a greenhouse test was performed at a commercial greenhouse with pot gerbera. Goal was to test the side effects of synthetic elicitors which stimulate systemic acquired resistance against biotrophic fungi on disease resistance against nectrotrophic fungi like Botrytis. A commercially available synthetic elicitor, Fado (Nufarm) was able to reduce the Botrytis infection in pot tomato and in flowers of pot gerbera. Effectivity was supported by a combined treatment with Jiffy mineral (soil addition) and Serenade. Two experimental products of BASF and Nufarm were effective in reducing Botrytis in pot gerbera. Botrytis infection was not only related to light and relative humidity, but was also correlated with nutrients and chlorophyll content. Based on this knowledge, prediction models for Botrytis can be improved.
  Crop growth and development in closed and semi-closed greenhouses
  Qian, Tian - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): L.F.M. Marcelis, co-promotor(en): J.A. Dieleman; A. Elings. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430708 - 112
  crops - crop production - growth - greenhouse crops - greenhouse horticulture - climate - semi-closed greenhouses - photosynthesis - temperature - gewassen - gewasproductie - groei - kasgewassen - glastuinbouw - klimaat - semi-gesloten kassen - fotosynthese - temperatuur

  (Semi-)closed greenhouses have been developed over the last decades to conserve energy. In a closed greenhouse, window ventilation is fully replaced by mechanical cooling while solar heat is temporarily stored in an aquifer. A semi-closed greenhouse has a smaller cooling capacity than a closed greenhouse and, in which mechanical cooling is combined with window ventilation. (Semi-)closed greenhouses create new climate conditions: high CO2 concentrations irrespective of the outdoor climate, and vertical gradients in temperature and vapour pressure deficit throughout the canopy. This thesis focuses on the crop physiology in (semi-)closed greenhouses, and investigates the effects of the new climate conditions on crop growth, development and underlying processes.

  Cumulative production in (semi) closed greenhouses increased by 6-14% compared to the open greenhouse, depending on the cooling capacity. The production increase in the (semi-)closed greenhouses was explained by the higher CO2 concentrations. In many species, feedback inhibition of photosynthesis occurs when plants are grown at high CO2. The results, however, suggest that high CO2 concentrations do not cause feedback inhibition in high producing crops, because the plants have sufficient sink organs (fruits) to utilise all assimilates. Pruning experiments showed that photosynthetic acclimation to elevated CO2 concentration only occurred when the number of fruits was considerably reduced.

  Cooling below the canopy induced vertical temperature and vapour pressure deficit gradients. These gradients correlated with outside radiation and outside temperature. Despite the occurrence of vertical temperature gradients, plant growth and fruit yield were mostly unaffected. Leaf and truss initiation rates did not differ in the presence or absence of a vertical temperature gradients, since air temperatures at the top of the canopy were kept comparable. The only observed response of plants to the vertical temperature gradient was the reduced rate of fruit development in the lower part of the canopy. This resulted in a longer period between anthesis and fruit harvest and an increase in the average fruit weight in summer. However, total fruit production over the whole season was not affected.

  The effects of the climate factors light, CO2 concentration, temperature, and humidity on leaf photosynthesis were investigated. The photosynthesis model of Farquhar, von Caemmerer and Berry (FvCB) was modified by adding a sub-model for Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase (Rubisco) activation. The photosynthetic parameters: the maximum carboxylation capacity (Vcmax) and the maximum electron transport rate (Jmax), α (the efficiency of light energy conversion), θ (the curvature of light response of electron transport), and Rd (the non-photorespiratory CO2 release) were estimated based on measurements under a wide range of environmental conditions in the semi-closed greenhouse. The simultaneous estimation method and the nonlinear mixed effects model were applied to ensure the accuracy of the parameter estimation. Observations and predictions matched well (R2=0.94).

  The yield increase in a closed greenhouse, compared to that in an open greenhouse was analyzed based on physiological and developmental processes. The yield increase in the (semi-)closed greenhouses was the result of an increase of net leaf photosynthesis. The (semi-)closed greenhouses have been applied commercially first in the Netherlands, and later in other countries. The knowledge obtained from (semi-)closed greenhouses is applied in conventional open greenhouse as well, which is called the next generation greenhouse cultivation. A number of innovations are being developed for greenhouse industry to reduce energy consumption while improving production and quality.

  Paprikateelt in de hooggeïsoleerde VenLow Energy kas
  Zwart, H.F. de; Gelder, A. de; Hofland-Zijlstra, J. ; Noordam, M. - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1435) - 34
  paprika's - capsicum annuum - kassen - kasgewassen - glasgroenten - glastuinbouw - energiebesparing - energiegebruik - isolatie (insulation) - broeikasgassen - kooldioxide - sweet peppers - capsicum annuum - greenhouses - greenhouse crops - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture - energy saving - energy consumption - insulation - greenhouse gases - carbon dioxide
  In order to realise a horticultural sector that operates without the combustion of fossil fuel, the first step is to reduce the demand for heating by improving the insultation of greenhouses. This holds especially for crops that are grown at high temperatures, like sweet pepper. The Venlow Energy greenhouse with its double glass cladding and energy screen is a good example of such a highly insulated greenhouse. This report presents the results of a one year cultivation and serves as a bench mark for the state of the art in energy conserving production of Sweet Pepper in the Netherlands. It shows the greenhouse climate conditions required, and the possibilities to meet these requirements with a low energy consumption and options to realise this from sustainable sources. The application of sustainable energy sources was not tested in practice, but since the exact resources (heat and CO2) required from hour to hour were measured, it is easy to do the math on the amounts and capacities needed. The application of pure CO2 or CO2 from another sustainable source is essential when aiming at a fossil energy free horticulture. Without external CO2 the production will drop substantially, especially because an energy conserving greenhouse has typically a strongly reduced air exchange. But, for the same reason, the amount of CO2 needed to increase the CO2 concentration is quite limited, 25 kg/m² per year in this experiment. With a production of 32.5 kg class I of red Sweet Pepper per m², the experiment has shown that halving the energy consumption compared to the general practice did’nt reduced the production.
  Teelt Gerbera in Balans : de invloed van lichtsom, etmaaltemperatuur en daglengte op productie, energiegebruik en plantbalans
  Garcia Victoria, Nieves ; Gelder, Arie de; Kempkes, Frank ; Dings, Eugenie - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1417) - 102
  glastuinbouw - kasgewassen - kassen - gerbera - energiegebruik - kooldioxide - kunstlicht - gewaskwaliteit - productie - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouses - gerbera - energy consumption - carbon dioxide - artificial light - crop quality - production
  “Gerbera: Growing in Balance” was a research project to support the reduction of energy and CO2 consumption in the cultivation of Gerbera. The varieties Pre-Semmy, Rich, Whisper and Suri were grown in three glasshouses with different treatments: “Cool Cultivation” (15°C temperature; 90 μmol light, day length 13 hour in winter); “Practice” (temperature depending on day light integral, 100 μmol/m2s light, day length 11.5 hours) and “Light Dependent” (temperature depending sharply on day light integral, 90 μmol/m2s light, day length 13 hours in winter). The day light integral was kept equal in all treatments, regardless the difference in light intensity and day length in the winter. For flower quality and energy use “Cool Cultivation” was the best treatment, but required the most kg / m² of CO2. Whisper and Suri produced more flowers / m2 in the treatment “Light Dependent” but flower weights were low. Pre-Semmy and Rich gave more flowers in the treatment “Practice”, but spalkes were weak in May and June. The 13 hour day length in winter was not detrimental to production or quality. Light sum, day length and daily temperature are the three buttons to control the plant balance for optimum production and quality. The project was Funded by the Program “Greenhouse as Energy Source” (Ministry of Economic Affairs and LTO Glaskracht) and the Knowledge Cooperative Gerbera.
  Overzichtsdocument: 7 jaar Chrysant op water
  Vermeulen, Tycho ; Blok, Chris ; Eveleens, Barbara - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1430) - 22
  greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouses - chrysanthemum - hydroponics - water systems - microbial contamination - inoculation - kasgewassen - glastuinbouw - kassen - chrysanthemum - hydrocultuur - watersystemen - microbiële besmetting - inoculatie
  Over a period of seven years (2009-2016) hydroponic chyrsanthemum cultivation has been developed and
  tested in practice. Where the system delivered up to 25% higher yields at smaller scale, the larger systems of
  250-300 m2 turned out very sensitive to root infection. Research then focussed to understanding the key factors
  that caused the plants to become sensitive. However, where the larger system showed much disease incidence
  every summer for three years in a row, at smaller scale the symptoms could not be induced despite application
  of extreme cultivation measures.
  The studies were the first to apply next generation sequencing to microbial populations in cultivation systems.
  The results gave evidence for shifting population dynamics due to inoculation and water temperature. Also the
  inoculation with beneficial microbes was found to have a positive effect on recovery of the roots upon infection.
  This effect, however, was only found in the research-facility. At larger scale potential beneficial effect could not
  prevent significant yield loss.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.