Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==greening
Check title to add to marked list
Dossier Nature Based Solutions
Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
urban planning - ecosystem services - urban areas - greening - health - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - population education - mobility - well-being - gardens - air pollution
Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. Het vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.
Nature Based Solutions
Spijker, Joop - \ 2019
urban planning - urban areas - ecosystem services - greening - health - water - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - stress - population education - mobility
Voor de uitdagingen van de stad 21e eeuw: 25 jaar VBG, Wageningen 22 maart 2019
Ontstening van tuinen
Spijker, Joop - \ 2018
greening - urban planning - urban areas - water holding capacity - water harvesting - heat stability - biodiversity - gardens - greenhouse gases - public green areas
Dit gastcollege gaat over het belang van groene tuinen in het licht van de uitdagingen van de stad
Uitdagingen van de stad 21e eeuw
Spijker, Joop - \ 2018
urban planning - urban areas - mobility - greening - health - water - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - stress - population education
Groensector staat voor diverse grote uitdagingen
Vliet, Arnold van - \ 2018
entrepreneurship - climate - greening - plantations - innovations
Groen in de stad : Waterhuishouding
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
greening - water harvesting - biodiversity - climate - plantations - air quality - drought - health - well-being
Groen in de stad: soortentabel
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 2 p.
greening - urban areas - climate - air quality - water harvesting - projects - biodiversity - trees - plantations
Groen in de stad : Klimaat en temperatuur
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
climate - plantations - greening - trees - temperature - air quality - environment - water harvesting - biodiversity
Groen in de stad : Luchtkwaliteit
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
greening - plantations - air quality - water harvesting - health - environment - climate
Groen in de stad : Biodiversiteit
Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van; Coolen, Silvia - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
biodiversity - plantations - greening - health - well-being - urban areas
Aan de slag met groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie
Hassink, J. ; Vaandrager, L. ; Bruin, S. de; Buist, Y. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
participation - health - well-being - care - greening - nature
Meer groen als wapen tegen de volgende hittegolf
Spijker, Joop ; Lenzholzer, Sanda - \ 2018
urban heat - green infrastructure
Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia : Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. ; Zbiorowa, P. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture

Factsheet Betekenis van zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen
Hassink, J. ; Bruin, Simone de; Verbeek, Hilde ; Buist, Yvette - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
well-being - care - greening - urban areas - health - education - cooperation - social care farms
Groei versus groen : Over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam
Bos, E.J. ; Vogelzang, T.A. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
amsterdam - greening - urban areas - plantations
Pionieren : Jaarmagazine over het DEMOCRATISCH samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden
Salverda, I.E. ; Kruit, J. ; Kuijper, Florien ; Koffijberg, M. ; Neefjes, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 39 p.
natuur - openbaar groen - stedelijke gebieden - burgers - participatie - innovaties - vergroening - democratie - nederland - nature - public green areas - urban areas - citizens - participation - innovations - greening - democracy - netherlands
Verder vergroenen, verder verbreden : naar een effectieve bijdrage van het Europees landbouwbeleid en beleid voor agrarisch natuurbeheer aan groene opgaven
Doorn, Anne van; Westerink, Judith ; Nieuwenhuizen, Wim ; Melman, Dick ; Schrijver, Raymond ; Breman, Bas - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2822) - 75
duurzame landbouw - vergroening - milieubeheer - beschermde soorten - klimaatverandering - biodiversiteit - landbouwbeleid - conservering op het bedrijf - sustainable agriculture - greening - environmental management - protected species - climatic change - biodiversity - agricultural policy - on-farm conservation
This report explores in what way greening and enhancing sustainability of agriculture could be best supported within the CAP: by greening of direct payments (1 st pillar) or by contracts for agri-environmental management (2 nd pillar). Additionally it is explored for which goals it would be meaningful to implement a collective approach for agri-environmental management, next to the current objectives of the support of internationally protected species. The most relevant issues in the Netherlands concerning the sustainable management of natural resources, climate change and biodiversity are the point of departure of the analysis. For a couple of issues it is analysed which objectives can be best reached with which measures and instruments within the CAP.
De groene compacte stad : Een verkennende studie naar de kwantitatieve resultaten van het wegnemen van verharding in stedelijke gebieden.
Vries, E.A. de; Boone, P. ; Rooij, L.L. de; Keip, Linde - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 72 p.
health - urban areas - greening - plantations - plants - flowers - citizens - social participation
Landscape shapes the city
Timmermans, Wim - \ 2016
landscape - greening - parks - gardens - climate - heat stress
Het effect van licht op bio-aardappel vergroening in de retail
Pereira da Silva, F.I.D.G. ; Otma, E.C. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1528) - ISBN 9789462573635 - 26
consumptieaardappelen - achteruitgang (deterioration) - vergroening - chlorofyl - kunstlicht - supermarkten - biologische voedingsmiddelen - aardappelen - voedselkwaliteit - table potatoes - deterioration - greening - chlorophyll - artificial light - supermarkets - organic foods - potatoes - food quality
Uit peilingen van de Nederlandse Aardappel Organisatie en andere, blijkt dat er nog steeds kwaliteitsgebreken vast te stellen zijn bij de biologische aardappels in het schap. Vergroening lijkt één van de belangrijkste aspecten van de kwaliteitsgebreken te zijn. Het doel van dit projectonderdeel is daarom om te onderzoeken welk type licht in de supermarkt leidt tot de beste resultaten om vergroening van bio-aardappels in het schap tegen te gaan.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.