Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mothers in the woods: multitrophic interactions and oviposition preference in the bronze big Thaumastocoris pergrinus, a pest of Eucalyptus
  Martínez, Gonzalo - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): M. Dicke, co-promotor(en): A. González. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436786 - 172
  eucalyptus - forest plantations - forest pests - multitrophic interactions - biological control - hemiptera - oviposition - host plants - uruguay - insect plant relations - eucalyptus - bosplantages - bosplagen - multitrofe interacties - biologische bestrijding - hemiptera - ovipositie - waardplanten - uruguay - insect-plant relaties

  The bronze bug is an important pest of Eucalyptus trees. Originally restricted to Australia, it has become an important pest of Eucalyptus plantations, colonizing in 15 years the major production areas worldwide. The aim of this thesis was to investigate the factors affecting the oviposition behavior of the bronze bug within a multitrophic system comprised of its host plant (Eucalyptus spp.), a common co-occurring sap-feeder (Glycaspis brimblecombei) and a specialist egg parasitoid (Cleruchoides noackae). I assessed the life parameters of this species in a newly developed rearing. Based on the preference-performance hypothesis, I tested the effects of host-plant quality, conspecifics, or the infestation by a potential competitor on preference-performance correlations of the bronze bug. The egg parasitoid (C. noackae) was introduced, reared, and released. Finally, I assessed host-selection behavior of the parasitoid, testing its responses towards different contact cues. The findings of this investigation provided new insights on the oviposition behavior by true bugs, and towards the development of management strategies for T. peregrinus.

  Lokkende werking feromoon vooral bij aanwezigheid van plantengeur : feromoonval beschikbaar voor opsporen behaarde wants
  Tol, R.W.H.M. van; Hennekam, M. ; Yang, Daowei - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)12. - p. 50 - 51.
  tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - biologische bestrijding - feromoonvallen - insectenlokstoffen - geurstoffen - hemiptera - afwijkingen, planten - landbouwkundig onderzoek - plantgezondheid - groenten - snijbloemen - aubergines - cucumis - chrysanthemum - horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - biological control - pheromone traps - insect attractants - odours - hemiptera - plant disorders - agricultural research - plant health - vegetables - cut flowers - aubergines - cucumis - chrysanthemum
  Plaagwantsen zoals behaarde wants en brandnetelwants vormen in teelten als aubergine, komkommer en chrysant een serieus probleem. Ze geven al in kleine aantallen flinke schade: bloemabortie in aubergine, stengel- en vruchtschade in komkommer en splitkoppen in chrysant. Zodra telers wantsen of wantsenschade signaleren zien ze zich al snel genoodzaakt in te grijpen met middelen die schadelijk zijn voor aanwezige biologische bestrijders tegen andere plagen; het begin van het einde van hun biologie.
  Biologische bestrijding van Echinothrips americanus in de sierteelt
  Pijnakker, J. ; Leman, A. ; Messelink, G.J. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1298) - 36
  thrips - insectenplagen - roofmijten - hemiptera - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - organismen ingezet bij biologische bestrijding - sierteelt - gewasbescherming - proeven - chrysopidae - miridae - thrips - insect pests - predatory mites - hemiptera - augmentation - biological control agents - ornamental horticulture - plant protection - trials - chrysopidae - miridae
  De Echinothrips americanus is een zeer polyfage tripssoort die de laatste jaren steeds meer komt opzetten in de sierteelt. Dit onderzoek was gericht op het opsporen en evalueren van nieuwe natuurlijke vijanden van Echinothrips. Verschillende soorten roofmijten, roofwantsen en gaasvliegen zijn getest in het laboratorium, in kleinschalige kasproeven en in 2 praktijkproeven in een gerberateelt. De roofmijt Amblydromalus limonicus lijkt een betere predator te zijn van Echinothrips dan Amblyseius swirskii. In het laboratorium werd bij deze roofmijt een hogere predatie van larven van Echinothrips gevonden dan bij A. swirskii, en in gerbera was er een betere vestiging van de roofmijt en betere bestrijding van Echinothrips. Verschillende roofwantsen die behoren tot de Miridae konden Echinothrips goed bestrijden, maar deze wantsen zijn niet geschikt voor elk gewas. Gerbera lijkt een geschikt gewas, maar de mogelijke schade die deze wantsen bij bloemen kunnen veroorzaken moet verder onderzocht worden. Larven van meerder soorten gaasvliegen bleken allemaal in staat te zijn om dichtheden van Echinothrips te reduceren. Loslatingen in de praktijk resulteerde echter alleen een remming in de populatiegroei van Echinothrips.
  Verbetering inzet Macrolophus pygmaeus in tomaat
  Holstein, R. van; Messelink, G.J. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1293) - 20
  organismen ingezet bij biologische bestrijding - hemiptera - macrolophus caliginosus - tomaten - solanum lycopersicum - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - predatoren - biological control agents - hemiptera - macrolophus caliginosus - tomatoes - solanum lycopersicum - plant protection - control methods - augmentation - predators
  De vestiging van de roofwants Macrolophus pygmaeus in tomaat komt vaak moeizaam op gang in de periode wintervoorjaar. Op een commercieel tomatenbedrijf is gekeken of de populatiegroei van Macrolophus versneld kan worden met alternatief voedsel. Een standaard toepassing van Ephestia-eieren (35g/ha) werd vergeleken met een 5x zo hoge dosering van de veel goedkopere Artemiacysten (175g/ha). Het wekelijks verblazen van dit voedsel verdrievoudigde de populatie Macrolophus ten opzichte van de behandeling met Ephestia-eieren. De dichtheden liepen op tot meer dan 100 per plant in een periode van 16 weken. Het viel daarbij op dat Macrolophus nauwelijks aanwezig was in de paden waar geen voedsel was toegediend. Het is dus zaak om verder te kijken hoe dit voedsel het beste kan worden toegediend om tot een optimale verdeling van Macrolophus te komen. Dit onderzoek laat in ieder geval zien dat de populatieopbouw van Macrolophus in een tomatengewas verder versneld kan worden door het aanbieden van alternatief voedsel. Ephestia-eieren zijn daarvoor het meest geschikt, maar de goedkopere Artemiacysten kunnen een goede aanvulling of een goed alternatief zijn. The establishment of Macrolophus pygmaeus in a tomato crop is often poor during winter and spring when prey densities are low. In this study we evaluated the effects of foods prays on the population dynamics of Macrolophus. Weekly applications of Ephestia eggs were compared with a 5 times higher dose of Artemia cysts, which is a much cheaper food source. This food source resulted in 3 times higher predator densities compared to the Ephestia treatment. The densities increased to more than 100 per plant in a period of 16 weeks. The predatory bugs remarkebly aggregated on the plants with food and were hardly present in the rows where no food was applied. It is therefore important to develop methods that optimize the distribution of Macrolophus in a crop.
  Landelijke inventarisatie insectenplagen 2010. Eerste ontdekking Aziatische boktor in Nederland
  Moraal, L.G. - \ 2011
  Tuin en Landschap 33 (2011)20. - ISSN 0165-3350 - p. 36 - 39.
  insectenplagen - insecten - anoplophora glabripennis - rupsen - hemiptera - inventarisaties - nederland - insect pests - insects - anoplophora glabripennis - caterpillars - hemiptera - inventories - netherlands
  De bastaardsatijnrups bezorgde badgasten in de duingebieden veel overlast en stond nooit eerder zo hoog genoteerd in de Insecten Top Tien. Voor het eerst gemeld zijn een Amerikaanse wants, een Zuid-Europese cicade en een gevaarlijke nieuwkomer: de Aziatische boktor in Almere
  Geïntegreerde bestrijding in chrysant
  Linden, Anton van der - \ 2011
  chrysanthemums - integrated pest management - insects - thysanoptera - hemiptera - orius - selection - species
  Schadelijke wantsen en roofwantsen
  Linden, Anton van der - \ 2011
  hemiptera - heteroptera - augmentation - reduviidae - insects - biology - growers
  Beheersing van schadelijke wantsen in de glastuinbouw
  Linden, A. van der; Tol, R. van der; Klapwijk, J. - \ 2010
  hemiptera - kassen - plagenbestrijding - bescherming - controle - glastuinbouw - hemiptera - greenhouses - pest control - protection - control - greenhouse horticulture
  Poster voor de gewasbeschermingsdag van 18 maart 2010 over de beheersing van schadelijke wantsen in de glastuinbouw.
  Heteroptera
  Dekkers, Dorine - \ 2009
  heteroptera - insects - hemiptera - determination - identification - zoogeography - keys - netherlands
  Onderzoek naar lokstoffen en lokplanten voor wantsen : signaleren en bestrijden van plaagwantsen
  Tol, R.W.H.M. van - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)1. - p. 71 - 71.
  tuinbouw - teelt onder bescherming - hemiptera - insectenplagen - insectenlokstoffen - onderzoek - bestrijdingsmethoden - biologische productie - glastuinbouw - glasgroenten - groenten - horticulture - protected cultivation - hemiptera - insect pests - insect attractants - research - control methods - biological production - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - vegetables
  Wantsen zijn lastig te bestrijden en verstoren de geïntegreerde en biologische teelt steeds vaker. Tijdige waarneming kan al veel ellende voorkomen. Onderzoekers van Wageningen UR gaan samen met een leverancier lokplanten en lokstoffen ontwikkelen voor zowel waarnemen als bestrijden. In dit artikel een overzicht van het plan van aanpak
  Signalering en geïntegreerde bestrijding van schadelijke wantsen in de glastuinbouw
  Steenpaal, S.E.F. van; Slooten, M.A. van; Messelink, G.J. - \ 2006
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 38
  hemiptera - plantenplagen - glastuinbouw - plagenbestrijding - geïntegreerde bestrijding - hemiptera - plant pests - greenhouse horticulture - pest control - integrated control
  In zowel de sierteelt als de groenteteelt onder glas komt een aantal soorten schadelijke en nuttige wantsen voor. De drie meest voorkomende schadelijke wantsen zijn de brandnetelwants, Liocoris tripustulatus, behaarde wants Lygus rugulipennis en de groene appelwants Lygocoris pabulinus . Door het gebruik van minder breedwerkende gewasbeschermingsmiddelen kan de schade door wantsen toenemen. Maatregelen om deze wantsen te bestrijden of beheersbaar te houden zijn weinig bekend. In dit onderzoek zijn methoden voor biologische en chemische bestrijding onderzocht en is gekeken naar mogelijkheden van signalering.
  Bestrijding van wantsen in knolselderij en bleekselderij, 2003
  Vlaswinkel, M.E.T. ; Kruistum, G. van - \ 2003
  Westmaas : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 24
  hemiptera - plagenbestrijding - apium graveolens - pesticiden - veldgewassen - plantenziekten - nederland - hemiptera - pest control - apium graveolens - pesticides - field crops - plant diseases - netherlands
  Wantsen kunnen in knolselderij groeistagnatie en misvorming van hartblaadjes veroorzaken. Deze hartblaadjes worden zwart en kunnen later in het seizoen bacteriehartrot veroorzaken. In de teelt van knolselderij zijn op dit moment geen chemische middelen meer toegelaten ter bestrijding van wantsen. In Nederland komen op knolselderij drie soorten wantsen voor, behorende tot het geslacht Orthops. Naast knolselderij komen ze ook op andere schermbloemigen voor, zoals peen, fluitekruid en bereklauw. De wantsen overwinteren als adult en zijn in het voorjaar te vinden op onkruiden. Op knolselderij verschijnen de eerste volwassen wantsen eind juli en de eerste jonge wantsen worden begin augustus gevonden. De wantsen verschuilen zich vaak in het hart van de plant tussen de voet van de bladstelen en de samengevouwen hartblaadjes, waardoor ze moeilijk geraakt kunnen worden. Schade, meestal waargenomen vanaf half juli tot eind september, ontstaat doordat zowel de jonge als de volwassen wantsen aan de hartblaadjes zuigen. Indien de aantasting licht is kan de plant er doorheen groeien. Aangetaste knollen zijn onverkoopbaar. Tot 1999/2000 werd Undeen of Mevinfos ingezet tegen wantsen in knolselderij, maar op dit moment is geen enkel middel meer toegelaten.
  Entomofauna van Meinweg en Roerdal - verslag van de 157e zomerbijeenkomst te Herkenbosch
  Vorst, O.F.J. ; Cuppen, J.G.M. - \ 2003
  Entomologische Berichten 63 (2003)3. - ISSN 0013-8827 - p. 59 - 74.
  insecten - hemiptera - taxa - entomologie - zoölogie - plagenbestrijding - midden-limburg - insects - hemiptera - taxa - entomology - zoology - pest control - midden-limburg
  Deze bijdrage vormt een bundeling van de entomologische waarnemingen gedaan door de deelnemers aan de 157e zomerbijeenkomst van de NEV, welke plaatsvond van 31 mei tot 2 juni 2002 te Herkenbosch, Midden-Limburg. Er werden 1174 taxa geregistreerd van zes ordes. Met 793 taxa namen de kevers ongeveer tweederde van de soorten voor hun rekening. Opvallend hoog was de wantsenrijkdom: er werden 170 soorten gevangen. Het aantal nieuwe soorten voor de provincie Limburg was zeer beperkt. Limburg is dan ook van oudsher en voor alle insectengroepen de best onderzochte provincie. De waterkever Chaetarthria similis, de trips Odontothrips ignobilis en de mijt Anthoseius richteri worden hier voor het eerst van ons land gemeld
  Coleoptera-Kevers
  Cuppen, J.G.M. ; Vorst, O. ; Heijerman, T. ; Drost, M.P.B. ; Huijbregts, J. ; Sande, C. van de; Tiemersma, S. - \ 2002
  Entomologische Berichten 62 (2002). - ISSN 0013-8827 - p. 111 - 120.
  hemiptera - hydrophilidae - coleoptera - biota - nieuwe soorten - cryptophagidae - oost-groningen - hemiptera - hydrophilidae - coleoptera - biota - new species - cryptophagidae - oost-groningen
  In dit verslag worden de vangsten genoemd die zijn gedaan tijdens de zomerbijeenkomst van de NEV, van 15-17 juni 2001 nabij Ter Apel, Zuidoost- Groningen. Van vijftien ordes werden 1533 taxa geregistreerd. Met name de kevers waren goed vertegenwoordigd met maar liefst 881 taxa en 298 nieuwe soorten voor de provincie. Ook werden er 45 soorten wantsen nieuw voor Groningen en 42 soorten spinnen gevonden (van de 64!). Dit geeft zowel een indruk van het gebrek aan entomologische interesse voor deze provincie als voor de rijkdom ervan
  Gebruik van alarmferomoon bij de bestrijding van luis in de teelt van ijsslaControlling aphids in lettuce by alarm - pheromone in combination with an insecticide
  Ester, A. - \ 1990
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 118 - 126.
  lokstoffen - hemiptera - insecten - lactuca sativa - feromonen - phthiraptera - plantenplagen - gewasbescherming - attractants - hemiptera - insects - lactuca sativa - pheromones - phthiraptera - plant pests - plant protection
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.