Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 272

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Plant reageert op korte en lange termijn verschillend op lichtkleur : onderscheid effecten fotosynthese en fotomorfogenese
  Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)10. - p. 15 - 17.
  kunstlicht - fotosynthese - plantenontwikkeling - fotomorfogenese - proefopzet - fotosynthetische actieve straling - belichting - glastuinbouw - artificial light - photosynthesis - plant development - photomorphogenesis - experimental design - photosynthetically active radiation - illumination - greenhouse horticulture
  De inzichten in het effect van lichtkleuren op fotosynthese, vorm en ontwikkeling groeien gestaag. Je zou dan graag willen dat het om simpele relaties gaat, bijvoorbeeld ‘blauw licht opent huidmondjes’. Zo ligt het echter vaak niet. Effecten op korte en lange termijn zijn vaak verschillend en het gaat altijd om de mix van kleuren.
  Voorkomen vochtschokken beste remedie om bladrandjes te vermijden
  Voogt, Wim - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - plant disorders - calcium absorption - nutrient accounting system - chlorine - iron - climatic factors - illumination - nutrient solutions - moisture - agricultural research
  Grote productiestijging door verrood licht bij onderzoek tomaat
  Dieleman, Anja - \ 2016
  crop production - tomatoes - illumination - greenhouses - greenhouse horticulture - far red light - experimental plots - agricultural research
  Illuminating a bird’s world : effects of artificial light at night on avian ecology
  Jong, Maaike de - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Marcel Visser, co-promotor(en): K. Spoelstra. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578098 - 177
  birds - animal behaviour - animal ecology - illumination - artificial light - night - fitness - biological rhythms - vogels - diergedrag - dierecologie - belichting - kunstlicht - nacht - fitheid - biologische ritmen
  Light induction influences production of compounds and plant physiology : possibilities through intentional use of the light spectrum
  Dueck, Tom - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - chrysanthemum - phalaenopsis - plant development - crop growth stage - illumination - plant physiology - far red light - blue light - red light

  Light is more than just the big mechanism behind photosynthesis. Parts of the light spectrum, or simply more or less light, influence the development of plants: germination, flowering, cell division and cell elongation. Light induction also affects the formation of compounds that are useful to humans. It’s a new area with much to discover.

  Bottleneck robotisering zit bij financiering, niet bij technologie : aan de vooravond van de doorbraak
  Pekkeriet, Erik - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - robots - harvesting date - maturity - plant diseases - illumination - financing - agricultural research

  In de kas komen veel lastig te automatiseren handelingen voor, zoals oogsten, gewasinspectie en -verzorging. Kunstmatige intelligentie, visiontechnieken en communicatiesnelheid ontwikkelen zich echter zo snel, dat robotisering dichtbij is. Bij verwerking en verpakking is dat al meer gemeengoed, maar het kan allemaal veel doordachter en efficiënter.

  ‘ Lucht aanzuigen boven scherm moet klimaat verbeteren’ : goede productie in onderzoek naar ‘de perfecte roos’
  Gelder, Arie de - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse technology - cut flowers - roses - agricultural research - mildews - spraying - climatic factors - crop production - heat exchangers - ventilators - illumination

  Na een goed voorjaar heeft het rozengewas bij het in Bleiswijk gevestigde Improvement Centre in de zomer en het begin van de herfst meeldauw opgelopen. Door verandering van klimaat en verbeterde spuittechniek is dit weer onder controle. De warmtewisselaars kunnen nu lucht boven het energiescherm aanzuigen, zodat de schermen optimaal inzetbaar zijn.

  Energie-extensieve teelten klimaatneutraal met hoog-isolerende kassen
  Zwart, H.F. de; Garcia Victoria, N. ; Kromwijk, J.A.M. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Gastuinbouw (Rapport GTB 1398) - 40
  glastuinbouw - extensieve productie - antirrhinum - aardbeien - slasoorten - duurzaamheid (sustainability) - energiebesparing - ontvochtiging - isolatietechnieken - verwarming - belichting - licht - lichtdoorlating - biologische grondontsmetting - greenhouse horticulture - extensive production - antirrhinum - strawberries - lettuces - sustainability - energy saving - dehumidification - isolation techniques - heating - illumination - light - light transmission - biological soil sterilization
  In this study an analysis is presented on the perspectives of highly insulated greenhouses for extensively heated
  greenhouse crops. Three crops were used as an example, ranging from Antirrhinum, with a yearly heating
  demand of 4 m³ of natural gas equivalents per m² to strawberry, with 13 m³ of gas consumption per m² per
  year.
  If Antirrhinum would be grown in a double glazed, highly insulated greenhouse with an energy recuperating
  dehumidification system, the remaining heat demand will be almost zero. Growing strawberries in such a
  greenhouse reduces the gas consumption for heating down to 7 m³/(m² year). When generating this heat
  with a heat pump, only 21 kWh/(m² year) will be needed for heating. In all greenhouse sectors, a tendency
  towards an intensified production by using artificial illumination can be seen. Illumination has a much higher
  impact on energy consumption than heating, so insulation of greenhouses for extensively heated crops is of less
  importance than improving the transmissivity or developing better lighting systems.
  Besides energy for heating and lighting, greenhouses use a substantial amount of energy for soil disinfection.
  Here savings can be achieved by using biological disinfection, substrate systems or ozonized water.
  This project was funded by the research program ‘Kas als Energiebron’, the joined action and innovation program
  of the ministry of Economic affairs and LTO Glaskracht Nederland.
  Trial aims to show how LEDs can be used to steer commercial crop : green or blue light can steer plant growth
  Dieleman, Anja ; Meinen, Esther - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - led lamps - illumination - red light - blue light - agricultural research - crop growth stage - plant development - crop quality - tomatoes - capsicum
  The application of LED lighting in greenhouse horticulture is still in its infancy. A few nurseries are already using LEDs, mostly red and blue. But still little is known about how the different light colours work precisely on the physiology of the plant. Research by Wageningen UR Greenhouse Horticulture in the Netherlands shows that blue and green LEDs can be used to steer a crop. A large greenhouse trial should give insight into how this can be applied in practise.
  Understanding photosynthesis important for CO2-dosing and lighting : CAM-plants difficult to deal with
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)1. - ISSN 2215-0633 - p. 14 - 15.
  horticulture - greenhouse horticulture - carbon dioxide - dosage - cam pathway - illumination - photosynthesis - assimilation - kalanchoe - ornamental bromeliads - phalaenopsis - tuinbouw - glastuinbouw - kooldioxide - dosering - cam cyclus - belichting - fotosynthese - assimilatie - kalanchoe - bromelia's als sierplanten - phalaenopsis
  It used to be rare to come across plants that bind CO2 mainly at night: CAMplants. But it’s no longer an exception in the horticultural sector. Nowadays the best-selling pot plant in the Netherlands – phalaenopsis – belongs to this group. This then raises questions such as: When do CAM-plants behave according to the book and when don’t they? And when does it make sense to dose with CO2 and provide lighting?
  Bij te weinig sinkkracht kan assimilatielicht averechts werken : belichten op basis van source/sink-verhouding
  Li, T. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)10. - p. 46 - 47.
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - illumination - source sink relations - agricultural research - autumn cultivation - tuinbouw - glastuinbouw - groenten - tomaten - belichting - source-sink relaties - landbouwkundig onderzoek - herfstteelt
  Tomaten bijbelichten heeft alleen zin als de vraag naar assimilaten (sink) groter is dan de productie ervan (source). Anders is het weggegooid geld en kan het extra licht zelfs averechts werken. Dit speelt in het begin van de teelt, zeker bij plantdata vroeg in de herfst. Voor drie tomatenrassen is de source/sink balans in beeld gebracht.
  Lekkere en gezondere aardbeien met extra blad- of vruchtbelichting : 12% meerproductie in het najaar
  Janse, Jan ; Hanenberg, Maike - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - cultural methods - agricultural research - illumination - led lamps - crop production - strawberries - all-year-round production - vitamins - varieties - taste - keeping quality

  Bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk kijken onderzoekers in het Informatie Demonstratie Centrum (IDC) Smaak hoe ze met blad- en vruchtbelichting jaarrond kasaardbeien lekkerder en gezonder kunnen maken in combinatie met een goede houdbaarheid en hogere productie.

  Stuurlicht beïnvloedt aanmaak inhoudsstoffen en plantenfysiologie : mogelijkheden door bewust gebruik van het lichtspectrum
  Garcia Victoria, Nieves - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - ornamental crops - chrysanthemum - phalaenopsis - polygonum - crop growth stage - plant physiology - illumination - red light - far red light - secondary metabolites - flower induction - cuttings

  Licht is meer dan de grote motor achter de fotosynthese. Delen van het lichtspectrum, of juist meer of minder licht, beïnvloeden de ontwikkeling van planten: de kieming, bloei, celdeling en -strekking. Stuurlicht heeft ook invloed op de vorming van voor de mens nuttige inhoudsstoffen. Een nieuw terrein, waarbij nog veel te ontdekken valt.

  Besparen op Groeilicht en Warmte bij Gerbera
  Dueck, T.A. ; Kempkes, F.L.K. ; Visser, P.H.B. de; Lagas, P. ; Groot, M. de - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1377) - 44
  tuinbouw - glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - energiebesparing - belichting - led lampen - lichtsterkte - teeltsystemen - temperatuur - vochtigheid - landbouwkundig onderzoek - horticulture - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - energy saving - illumination - led lamps - light intensity - cropping systems - temperature - humidity - agricultural research
  Om inzicht te krijgen in het effect van nieuwe belichtingssystemen op de productie, is Gerbera, cv. Kimsey
  werd gekweekt onder SON-T (13 uur dag), hybride (9-12 uur dag) en onder LED (10.5 uur dag) belichting, met
  oplopende etmaaltemperaturen. Het teeltsysteem met SON-T belichting bij koudere dag- en nachttemperaturen
  presteerde lange tijd het beste voor wat betreft bloemproductie in vergelijking met de hybride en LED
  behandeling. Het lijkt er sterk op dat een voldoende lage etmaaltemperatuur, onder de 16°C, een versterkend
  effect heeft op de generativiteit van een Gerbera gewas. Daglengte lijkt dan tot zekere hoogte ondergeschikt te
  zijn voor wat betreft aanleg van knoppen en scheuten. Een lagere kastemperatuur resulteerde in een langere
  uitgroeiduur van de bloemen met 2 dagen. Er kan veel energie bespaard worden bij de Gerberateelt. T.a.v.
  de referentie werd aan elektrische energie bespaard bij SON-T (28%), hybride (35%) en LED (41%), en voor
  wat betreft warmte energie bij SON-T (71%), hybride (59%) en LED (36%). Het totaal energiebesparing aan
  elektrische en warmte energie tezamen was voor SON-T 48%, hybride 46% en voor LED 39%. Het aantal
  Gerbera taken dat geproduceerd werd per eenheid primaire energie was 18.6, 19.8 en 17.2 voor SON-T, hybride
  en de LED teeltconcepten, respectievelijk.
  Sturen op compactheid zonder bloeivertraging?
  Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Pot, C.S. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Dueck, T.A. - \ 2015
  Plant Lighting - 35
  tuinbouw - glastuinbouw - sierplanten - potplanten - chrysanthemum - belichting - kalanchoe - rosaceae - led lampen - gewassen, groeifasen - lichtsterkte - energiebesparing - gewaskwaliteit - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - pot plants - chrysanthemum - illumination - kalanchoe - rosaceae - led lamps - crop growth stage - light intensity - energy saving - crop quality - plant development
  Bij een aantal siergewassen wordt niet alleen belicht om de productie te verhogen, maar ook om een compacte plantvorm te bevorderen (o.a. bij potchrysant, potroos & kalanchoe). Hoe hoger de intensiteit belichting, hoe compacter het gewas. Met een combinatie van rode en blauwe LED’s (LED RB) kan gestuurd worden op een compactere plantvorm. LED RB bespaart momenteel ±20% energie ten opzicht van de gangbare SON-T armaturen. Als bovendien compactheid bevorderd wordt, dan kan bij die siergewassen waar mede belicht wordt vanwege compactheid de intensiteit belichting ook nog eens omlaag. Qua energiebesparing snijdt het mes dan aan twee kanten. Echter, daar staat tegenover dat het LED RB spectrum de bloei kan vertragen bij korte- en lange dag planten. Door deze teeltvertraging kunnen stengels uiteindelijk zelfs langer worden. Deze studie heeft als doel om door de juiste aansturing van de verschillende fotoreceptoren bloeivertraging tegen te gaan zonder op compactheid in te hoeven leveren.
  Planten sturen met groen of blauw licht is mogelijk
  Hoogstraten, K. van; Dieleman, J.A. ; Meinen, E. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)10. - p. 17 - 19.
  tuinbouw - glastuinbouw - belichting - led lampen - plantenfysiologie - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - groenten - tomaten - gewassen, groeifasen - horticulture - greenhouse horticulture - illumination - led lamps - plant physiology - crop quality - agricultural research - vegetables - tomatoes - crop growth stage
  De toepassing van LED-belichting in de glastuinbouw staat nog in de kinderschoenen. Enkele bedrijven zetten al LED’s in, vooral rode en blauwe. Over hoe de verschillende lichtkleuren precies uitwerken op de fysiologie van de plant, is nog maar weinig bekend. Een onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw laat zien dat blauwe en groene LED’s kunnen worden gebruikt als stuurlicht. Een grotere kasproef moet inzicht geven hoe dit praktisch toe te passen is.
  Vervangt led straks SON-T in gerberateelt?
  Dueck, T.A. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)1. - p. 16 - 19.
  glastuinbouw - kastechniek - belichting - led lampen - gerbera - snijbloemen - energiebesparing - cultuurmethoden - energiegebruik - greenhouse horticulture - greenhouse technology - illumination - led lamps - gerbera - cut flowers - energy saving - cultural methods - energy consumption
  Veel belichtingsinstallaties in de gerberateelt bestaan nog uit 600W armaturen. Bij vervanging worden vaak 1000W SON-T lampen gebruikt. De praktijk laat zien dat onder een hogere lichtintensiteit, de gerbera meer toegevoegd groeilicht nodig heeft voor de afsplitsing en ontwikkeling van één enkele bloem. Het lijkt er dan ook op dat de efficiency van de plant terugloopt. Kan led een oplossing bieden voor energiebesparing en sturing van het gewas?
  More than 30 per cent energy savings possible with LEDs in gerbera : substantial energy savings and little loss in production
  Helm, F.P.M. van der - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)1. - ISSN 2215-0633 - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - led lampen - belichting - energiebesparing - effecten - proeven - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - led lamps - illumination - energy saving - effects - trials
  By installing LED-lighting and limiting it to 80 instead of 100 μmol gerbera growers can save 30 per cent on energy without any great loss in production, according to research. Light integration and interlighting don’t yet deliver any savings.
  Energy saving possible while maintaining stem weight and quality : lilies can make do with less light if there's extra CO2
  Rodenburg, J. ; Slootweg, G. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)1. - ISSN 2215-0633 - p. 46 - 47.
  glastuinbouw - snijbloemen - lelies - belichting - led lampen - energiebesparing - teeltsystemen - kooldioxide - gewaskwaliteit - bloembollen - greenhouse horticulture - cut flowers - lilies - illumination - led lamps - energy saving - cropping systems - carbon dioxide - crop quality - ornamental bulbs
  Researchers are without question enthusiastic about the results of lighting trials with lilies. Results from both the first as well as the second flower development clearly show that with extra CO2, less lighting is required while maintaining stem weight and quality. “This conclusion clearly shows that it is possible to make substantial energy savings in this crop,” says Sander Hogewoning, of Plant Lighting.
  Right light colour gives plant a boost : research shows relationship light and plant immunity
  Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 16 - 17.
  glastuinbouw - snijbloemen - plantenontwikkeling - belichting - schimmelziekten - ziektebestrijding - reacties - verrood licht - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cut flowers - plant development - illumination - fungal diseases - disease control - responses - far red light - agricultural research
  Light could be an important factor as to whether a plant is sensitive to fungal infestation or not. This is a whole new angle because until now only the relationship with the greenhouse climate was considered: perhaps it’s too dry, too wet, too warm or too cold. Even at a high RH a plant doesn’t need to suffer from disease, according to the researchers Jantineke Hofland-Zijlstra and Luc Stevens. They are carrying out fundamental research on plant immunity in relation to light.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.