Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 118

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  LED’s zijn geschikt om snel dips en pieken in natuurlijk licht op te vangen
  Gelder, Arie de - \ 2016
  led lamps - roses - heat exchangers - heat - thermal radiation - light - artificial light - greenhouse horticulture
  Eerste proef met dynamisch lichtrecept in tomaat geeft 8% meerproductie
  Dieleman, Anja ; Weerheim, Kees - \ 2016
  led lamps - colour - cultivation - light - tomatoes - plants - greenhouse horticulture - lamps
  Energiebesparing met LED belichting in gerbera : resultaten van 1ste jaar LED onderzoek
  García, Nieves ; Weerheim, Kees ; Helm, Frank van der; Kempkes, Frank ; Visser, Pieter de; Groot, Marco - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Report GTB 1389) - 66
  gerbera - glastuinbouw - kasgewassen - kassen - kastechniek - teelt onder bescherming - energiebesparing - led lampen - kunstlicht - kunstmatige verlichting - licht - verlichting - gerbera - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouses - greenhouse technology - protected cultivation - energy saving - led lamps - artificial light - artificial lighting - light - lighting
  In the winter 2013-2014 Wageningen UR Greenhouse Horticulture conducted studies on energy saving opportunities in the cultivation of gerbera, CV Kimsey. The research was funded by the program Greenhouse as Energy Source from the Ministry of Economic Affairs and LTO Glaskracht. The contribution of LED lighting, LED interlighting, a lower intensity of the light installation, and light integration was investigated. An electricity savings of 45% was the target. By using LED lighting a 20% electricity savings are possible in exchange for a small production loss (2.3%) and some additional heat demand (9%). By installing 80 instead of 100 μmol light gerbera growers can save another 20% energy costing only 3.9% production without sacrificing quality. The targeted PAR sum for light integration was too high to contribute to electricity savings. The use of 20 μmol LED interlighting in combination with 60 μmol top light (LED or SON-T) resulted in significantly less production (9%) and lower flower quality: shorter and lighter, smaller diameter and a lower % of dry matter) than 80 μmol top light.
  Jaarrond duurzame en intensieve aardbeienteelt met minder stroom : Deskstudie naar mogelijkheden besparing op elektriciteit
  Janse, J. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Rapport GTB 1397) - 28
  fragaria ananassa - aardbeien - fruitteelt - energiegebruik - led lampen - elektriciteit - fragaria ananassa - strawberries - fruit growing - energy consumption - led lamps - electricity
  The opportunities to significantly reduce the electricity consumption in an illuminated strawberry cultivation
  has been analysed in a desk study. Special energy-efficient LED lamps can be used to steer plant growth and
  development. By replacing HPS-lamps by the latest LEDs with an energy efficiency of 2.7 μmol/W, the power
  consumption can be reduced by more than 30%. It seems possible to reduce this consumption in illuminated
  strawberries by another 10% in a greenhouse with high light transmission in the winter months and using
  artificial lighting more in relation to different growth stages. Light colour (spectrum) affects the growth,
  production and quality of strawberries. A high amount of red light stimulates production and blue light enhances
  the sugar and vitamin C content.
  The light and energy consumption can be further decreased by improved space utilization and by reducing the
  leaf/fruit ratio. Gas savings are possible by minimizing the use of the minimum heating pipe and closing the
  energy screen during cold weather. However, this requires special attention with respect to the prevention of
  fungal diseases and maintaining fruit quality.
  Trial aims to show how LEDs can be used to steer commercial crop : green or blue light can steer plant growth
  Dieleman, Anja ; Meinen, Esther - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - led lamps - illumination - red light - blue light - agricultural research - crop growth stage - plant development - crop quality - tomatoes - capsicum
  The application of LED lighting in greenhouse horticulture is still in its infancy. A few nurseries are already using LEDs, mostly red and blue. But still little is known about how the different light colours work precisely on the physiology of the plant. Research by Wageningen UR Greenhouse Horticulture in the Netherlands shows that blue and green LEDs can be used to steer a crop. A large greenhouse trial should give insight into how this can be applied in practise.
  Jaarrondteelt op water van slatypen in een cabrio tunnelkas met led-belichting
  Janse, J. ; Vermeulen, T. ; Weel, P.A. van - \ 2016
  Wageningen UR - 1
  tuinbouw - tunnels - jaarrondproductie - slasoorten - teelt onder bescherming - hydrocultuur - teeltsystemen - led lampen - kasproeven - gewaskwaliteit - horticulture - tunnels - all-year-round production - lettuces - protected cultivation - hydroponics - cropping systems - led lamps - greenhouse experiments - crop quality
  Doelstelling van dit project is het verbeteren van teeltzekerheid en opbrengst van met name ijsbergsla, het hele jaar rond en het verbeteren wortelkwaliteit en plantweerbaarheid bij teelt op water. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Lekkere en gezondere aardbeien met extra blad- of vruchtbelichting : 12% meerproductie in het najaar
  Janse, Jan ; Hanenberg, Maike - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - cultural methods - agricultural research - illumination - led lamps - crop production - strawberries - all-year-round production - vitamins - varieties - taste - keeping quality

  Bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk kijken onderzoekers in het Informatie Demonstratie Centrum (IDC) Smaak hoe ze met blad- en vruchtbelichting jaarrond kasaardbeien lekkerder en gezonder kunnen maken in combinatie met een goede houdbaarheid en hogere productie.

  Inbreng LED's biedt zicht op energiebesparing en extra productie efficiëntere lichtbenutting
  Garcia Victoria, Nieves - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - rosaceae - cut flowers - agricultural research - cost control - energy saving - led lamps - light regime - crop production - cultural methods

  Energie is een grote kostenpost in de rozenteelt. Bij Arend Roses in Maasland is praktijkonderzoek uitgevoerd naar de invloed van een met behulp van LED’s aangepast lichtspectrum op de productie en de mogelijkheden om daarmee energie te besparen. De bevindingen zijn bemoedigend, maar om de aanschaf van een tweede lichtinstallatie rendabel te maken moet de energie-efficiëntie van de LED’s verder verbeteren.

  Ontwikkeling teeltsystemen op basis van led
  Dieleman, J.A. - \ 2015
  Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie (2015)10. - ISSN 1878-8408 - p. 38 - 40.
  tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - tomaten - duurzaamheid (sustainability) - fossiele energie - kooldioxide - energiegebruik - led lampen - landbouwkundig onderzoek - meetinstrumenten - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - tomatoes - sustainability - fossil energy - carbon dioxide - energy consumption - led lamps - agricultural research - indicating instruments
  De glastuinbouwsector is een miljarden business en daardoor van grote economische waarde. Keerzijde is dat de sector veel fossiele energie gebruikt, waarbij grote hoeveelheden CO2 worden uitgestoten. Duurzaamheid komt daardoor steeds nadrukkelijker op de agenda van de tuinbouw te staan. Een belangrijke stap in het verlagen van de CO2 voetafdruk van belichte teeltsystemen kan de toepassing van led zijn in plaats van de huidige standaard SON-T belichting.
  Besparen op Groeilicht en Warmte bij Gerbera
  Dueck, T.A. ; Kempkes, F.L.K. ; Visser, P.H.B. de; Lagas, P. ; Groot, M. de - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1377) - 44
  tuinbouw - glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - energiebesparing - belichting - led lampen - lichtsterkte - teeltsystemen - temperatuur - vochtigheid - landbouwkundig onderzoek - horticulture - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - energy saving - illumination - led lamps - light intensity - cropping systems - temperature - humidity - agricultural research
  Om inzicht te krijgen in het effect van nieuwe belichtingssystemen op de productie, is Gerbera, cv. Kimsey
  werd gekweekt onder SON-T (13 uur dag), hybride (9-12 uur dag) en onder LED (10.5 uur dag) belichting, met
  oplopende etmaaltemperaturen. Het teeltsysteem met SON-T belichting bij koudere dag- en nachttemperaturen
  presteerde lange tijd het beste voor wat betreft bloemproductie in vergelijking met de hybride en LED
  behandeling. Het lijkt er sterk op dat een voldoende lage etmaaltemperatuur, onder de 16°C, een versterkend
  effect heeft op de generativiteit van een Gerbera gewas. Daglengte lijkt dan tot zekere hoogte ondergeschikt te
  zijn voor wat betreft aanleg van knoppen en scheuten. Een lagere kastemperatuur resulteerde in een langere
  uitgroeiduur van de bloemen met 2 dagen. Er kan veel energie bespaard worden bij de Gerberateelt. T.a.v.
  de referentie werd aan elektrische energie bespaard bij SON-T (28%), hybride (35%) en LED (41%), en voor
  wat betreft warmte energie bij SON-T (71%), hybride (59%) en LED (36%). Het totaal energiebesparing aan
  elektrische en warmte energie tezamen was voor SON-T 48%, hybride 46% en voor LED 39%. Het aantal
  Gerbera taken dat geproduceerd werd per eenheid primaire energie was 18.6, 19.8 en 17.2 voor SON-T, hybride
  en de LED teeltconcepten, respectievelijk.
  Sturen op compactheid zonder bloeivertraging?
  Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Pot, C.S. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Dueck, T.A. - \ 2015
  Plant Lighting - 35
  tuinbouw - glastuinbouw - sierplanten - potplanten - chrysanthemum - belichting - kalanchoe - rosaceae - led lampen - gewassen, groeifasen - lichtsterkte - energiebesparing - gewaskwaliteit - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - pot plants - chrysanthemum - illumination - kalanchoe - rosaceae - led lamps - crop growth stage - light intensity - energy saving - crop quality - plant development
  Bij een aantal siergewassen wordt niet alleen belicht om de productie te verhogen, maar ook om een compacte plantvorm te bevorderen (o.a. bij potchrysant, potroos & kalanchoe). Hoe hoger de intensiteit belichting, hoe compacter het gewas. Met een combinatie van rode en blauwe LED’s (LED RB) kan gestuurd worden op een compactere plantvorm. LED RB bespaart momenteel ±20% energie ten opzicht van de gangbare SON-T armaturen. Als bovendien compactheid bevorderd wordt, dan kan bij die siergewassen waar mede belicht wordt vanwege compactheid de intensiteit belichting ook nog eens omlaag. Qua energiebesparing snijdt het mes dan aan twee kanten. Echter, daar staat tegenover dat het LED RB spectrum de bloei kan vertragen bij korte- en lange dag planten. Door deze teeltvertraging kunnen stengels uiteindelijk zelfs langer worden. Deze studie heeft als doel om door de juiste aansturing van de verschillende fotoreceptoren bloeivertraging tegen te gaan zonder op compactheid in te hoeven leveren.
  Lichtspectrum als middel voor energiezuinige rozenteelt : praktijkproef bij Van der Arend Roses
  Garcia Victoria, N. ; Pot, S. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1368) - 68
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - rozen - kunstlicht - led lampen - lichtsterkte - productie - kwaliteit - energiebesparing - energy economics - protected cultivation - greenhouse horticulture - roses - artificial light - led lamps - light intensity - production - quality - energy saving - energy economics
  During the winter 2014-2015 a research was conducted at a commercial rose nursery to learn more about the influence of a special lamp light spectrum on the production and quality of the rose Avalanche. A “hybrid” lighting system was installed with 103 µmol /m2s PAR from High Pressure Sodium and from Valoya LED lamp G1 in two different intensities: 57 or 103 µmol /m2s PAR. Compared with the conventional installation of the company (191 micromol SON-T), the spectrum of the hybrid installation allowed, depending on the intensity of the added LED, a 7.2% to 9% higher light use efficiency (LUE) by the crop. This offers possibilities for energy saving, but therefore the energy efficiency of the lamps used (Valoya G1) needs to increase to an output of 1.7 µmol PAR per watt electric. Valoya is already working on this improvement. The performed plant measurements (SPAD, bud temperature, photosynthesis, leaf area, etc.) do not contribute to explain this positive effect. More research about the effects of light colour on the rose production is needed. Remaining questions are if other rose varieties react the same to the combined spectrum, if the crop can grow more compact in winter when there is more blue in the spectrum, and if a larger proportion of far-red light could make the flowers even heavier, with a larger flower bud. The research was funded by the program “Greenhouse as Energy Source” (Ministry of Economy and the Horticultural Product Board) and Valoya.
  Planten sturen met groen of blauw licht is mogelijk
  Hoogstraten, K. van; Dieleman, J.A. ; Meinen, E. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)10. - p. 17 - 19.
  tuinbouw - glastuinbouw - belichting - led lampen - plantenfysiologie - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - groenten - tomaten - gewassen, groeifasen - horticulture - greenhouse horticulture - illumination - led lamps - plant physiology - crop quality - agricultural research - vegetables - tomatoes - crop growth stage
  De toepassing van LED-belichting in de glastuinbouw staat nog in de kinderschoenen. Enkele bedrijven zetten al LED’s in, vooral rode en blauwe. Over hoe de verschillende lichtkleuren precies uitwerken op de fysiologie van de plant, is nog maar weinig bekend. Een onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw laat zien dat blauwe en groene LED’s kunnen worden gebruikt als stuurlicht. Een grotere kasproef moet inzicht geven hoe dit praktisch toe te passen is.
  Een perfecte roos energiezuinig geteelt
  Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Knaap, E. van der; Baar, P.H. van; Grootscholten, M. ; Aelst, N. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1369) - 96
  rozen - teelt onder bescherming - glastuinbouw - gewaskwaliteit - energiebesparing - kooldioxide - verwarming - diffuus glas - koelen - led lampen - ventilatie - meeldauw - botrytis - vaasleven - economische analyse - bloementeelt - roses - protected cultivation - greenhouse horticulture - crop quality - energy saving - carbon dioxide - heating - diffused glass - cooling - led lamps - ventilation - mildews - botrytis - vase life - economic analysis - floriculture
  Within a greenhouse equipped with diffuse glass, cooling from above the crop, LED interlighting, active ventilation with tubes below the gutters and three screens an experiment was conducted to produce good quality roses in an energy effi cient way. After two years research the roses cv Red Naomi! fulfi lled the desired quality marks. This was achieved with less energy for heating compared to a defi ned virtual reference compartment. Combined with heat harvested during cooling there was no need for additional heating energy. The crop management was a key factor in the way to quality. For control of mildew and Botrytis it was necessary to keep the air humidity below 85 %. This is hard to achieve in an energy saving cropping system.
  Efficiënt omgaan met elektriciteit bij chrysant : opties voor besparing
  Raaphorst, M.G.M. ; Dueck, T.A. ; Kempkes, F.L.K. ; Veld, P. de; Corsten, R. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1370) - 32
  chrysanthemum - teelt onder bescherming - kasgewassen - sierteelt - elektriciteit - kunstlicht - kunstmatige verlichting - energiebesparing - led lampen - afdeklagen - reflectie - diffuus glas - snijbloemen - glastuinbouw - chrysanthemum - protected cultivation - greenhouse crops - ornamental horticulture - electricity - artificial light - artificial lighting - energy saving - led lamps - coatings - reflection - diffused glass - cut flowers - greenhouse horticulture
  Trials have demonstrated that that the heat use for Chrysanthemum can be considerably reduced if the right measures are taken. If these reduction can also be realised with lighting, then we are well on the way to climateneutral Chrysanthemum cultivation. In order to identify energy saving measures with lighting, Wageningen UR Greenhouse Horticulture along with growers and DLV-Plant have calculated energy savings for the most promising measures. The most important measures also appear to entail a large investment, such as ARcoatings, diffused glass, LED lighting or a super-reflecting greenhouse structure. More accessible measures, such as soil reflection (for example, styromull), can also lead to a 5% lower electricity costs. In addition, there are many small measures that are expected to increase the energy efficiency. Examples are the stage-dependent lighting regime or an extended propagation. However, it is not yet known how large the effects of these measures are and if they are also economically viable
  Vervangt led straks SON-T in gerberateelt?
  Dueck, T.A. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)1. - p. 16 - 19.
  glastuinbouw - kastechniek - belichting - led lampen - gerbera - snijbloemen - energiebesparing - cultuurmethoden - energiegebruik - greenhouse horticulture - greenhouse technology - illumination - led lamps - gerbera - cut flowers - energy saving - cultural methods - energy consumption
  Veel belichtingsinstallaties in de gerberateelt bestaan nog uit 600W armaturen. Bij vervanging worden vaak 1000W SON-T lampen gebruikt. De praktijk laat zien dat onder een hogere lichtintensiteit, de gerbera meer toegevoegd groeilicht nodig heeft voor de afsplitsing en ontwikkeling van één enkele bloem. Het lijkt er dan ook op dat de efficiency van de plant terugloopt. Kan led een oplossing bieden voor energiebesparing en sturing van het gewas?
  More than 30 per cent energy savings possible with LEDs in gerbera : substantial energy savings and little loss in production
  Helm, F.P.M. van der - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)1. - ISSN 2215-0633 - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - led lampen - belichting - energiebesparing - effecten - proeven - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - led lamps - illumination - energy saving - effects - trials
  By installing LED-lighting and limiting it to 80 instead of 100 μmol gerbera growers can save 30 per cent on energy without any great loss in production, according to research. Light integration and interlighting don’t yet deliver any savings.
  Energy saving possible while maintaining stem weight and quality : lilies can make do with less light if there's extra CO2
  Rodenburg, J. ; Slootweg, G. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)1. - ISSN 2215-0633 - p. 46 - 47.
  glastuinbouw - snijbloemen - lelies - belichting - led lampen - energiebesparing - teeltsystemen - kooldioxide - gewaskwaliteit - bloembollen - greenhouse horticulture - cut flowers - lilies - illumination - led lamps - energy saving - cropping systems - carbon dioxide - crop quality - ornamental bulbs
  Researchers are without question enthusiastic about the results of lighting trials with lilies. Results from both the first as well as the second flower development clearly show that with extra CO2, less lighting is required while maintaining stem weight and quality. “This conclusion clearly shows that it is possible to make substantial energy savings in this crop,” says Sander Hogewoning, of Plant Lighting.
  Sturen met LED-licht maakt potplant niet zomaar compacter : onderzoek bij kalanchoë en potchrysant
  Velden, P. van; Eveleens-Clark, B.A. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)9. - p. 18 - 19.
  tuinbouw - glastuinbouw - potplanten - kalanchoe - chrysanthemum - groeiremmers - led lampen - landbouwkundig onderzoek - plantenontwikkeling - teeltsystemen - horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - kalanchoe - chrysanthemum - growth inhibitors - led lamps - agricultural research - plant development - cropping systems
  LED-licht kan als energiebesparende techniek extra meerwaarde krijgen als het ook lukt om met de verschillende kleuren binnen het spectrum de plantkwaliteit te sturen. Voor potplanten zou met name sturen op compactheid een uitkomst zijn. Daarom heeft een onderzoeksteam de korte dag planten kalanchoë en potchrysant onder een vergrootglas gelegd. Daarbij blijkt dat je een goede theorie niet zomaar naar de praktijk vertaalt.
  LED light improves strawberry flavour, quality and production
  Hanenberg, M.A.A. ; Janse, J. ; Labrie, C.W. ; Verkerke, W. - \ 2015
  glastuinbouw - aardbeien - fruitteelt - belichting - led lampen - proeven op proefstations - lichtregiem - kwaliteit na de oogst - smaakonderzoek - greenhouse horticulture - strawberries - fruit growing - illumination - led lamps - station tests - light regime - postharvest quality - taste research
  Various quality parameters of strawberries can be improved by the application of extra LED lighting on the plants and fruits during cultivation. This is the finding of the demonstration of IDC Flavour in Bleiswijk in the autumn of 2014. The demonstration was performed with two common cultivars, Elsanta and Sonata. Three different illumination treatments were applied during cultivation.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.