Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Development of a Detection Method for Tropical Race 4 of Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Session 2)
  Kema, Gert - \ 2009
  fusarium oxysporum f.sp. cubense - cultivars - disease resistance - ophiostoma ulmi - plant protection
  Biological control of dutch elm disease
  Voeten, J. ; Postma, J. ; Cornelissen, B. ; Houterman, P. ; Goossen-van de Geijn, H.M. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)3. - ISSN 0166-6495 - p. 130 - 130.
  ulmus - ulmaceae - bomen - ophiostoma ulmi - scolytus scolytus - scolytus multistriatus - gewasbescherming - ulmus - ulmaceae - trees - ophiostoma ulmi - scolytus scolytus - scolytus multistriatus - plant protection
  Bijdrage aan de KNPV-voorjaarsvergadering
  Red de iep
  Hiemstra, J.A. ; Kopinga, J. ; Buiteveld, J. - \ 2007
  De Boomkwekerij 20 (2007)5. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  ulmus - ulmaceae - ulmus laevis - ulmus glabra - ulmus minor - hybriden - rassen (planten) - ophiostoma ulmi - ziekteresistentie - ulmus - ulmaceae - ulmus laevis - ulmus glabra - ulmus minor - hybrids - varieties - ophiostoma ulmi - disease resistance
  Het gebruik van de iep - ook resistente iepen - is in de afgelopen decennia dan ook sterk afgenomen. Hierdoor verdwijnt de iep steeds meer uit het Nederlandse landschap. De onvrede van groenbeheerders en boomkwekers leidde in de afgelopen jaren tot een aantal discussiebijeenkomsten over de toekomst van de iep. De conclusie hiervan was dat de iep in Nederland niet kan worden gegemist. Het nieuwe iepenproject van PPO en Alterra is onderzoek doen naar de groei- en gebruikseigenschappen van het huidige iepensortiment. Om de rassen onderling goed te kunnen vergelijken worden proefbeplantingen aangelegd waar rassen naast elkaar worden uitgeplant. De eerste twee grote beplantingen worden door de gemeente Amsterdam aangelegd in IJburg en het Westpoortgebied.
  Iepziekteresistentie en gebruiksmogelijkheden van iepenklonen; een onderzoek aan de hand van literatuur en ervaringen uit de provincie Friesland
  Wolf, R.J.A.M. ; Kopinga, J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1432) - 47
  ulmus - ulmaceae - ophiostoma ulmi - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - ziekteresistentie - klonen - soorten - straatbomen - friesland - ulmus - ulmaceae - ophiostoma ulmi - plant diseases - plant pathogenic fungi - disease resistance - clones - species - street trees - friesland
  In dit rapport worden per iepensoort, -kloon en kweekvorm de iepziekteresistentie en gebruiksmogelijkheden in beeld gebracht van laan- en straatbeplantingen in het stedelijk en landelijk gebied. Het rapport is gebaseerd op literatuur en op praktijkgegevens over aanplant en uitval in Friesland. Mede op grond van de hoeveelheid kennis en ervaring die tot nu toe in Nederland is opgedaan, worden aanbevelingen gegeven over de aanplant van iepen. Ook worden suggesties gedaan voor kennisvergroting via informatieuitwisseling, experimenten, praktijkproeven, monitoring en ander onderzoek. Goede, gerichte communicatie blijkt cruciaal om het negatieve imago af te schudden dat de iep door haar iepziekteverleden ten onrecht heeft. Het huidige iepensortiment biedt veel gebruiksmogelijkheden en heeft een beheersbaar (iep)ziekterisico
  Belang en toekomst van de iep in Nederland
  Hiemstra, J.A. ; Buiteveld, J. ; Kopinga, J. ; Kranenborg, K.G. ; Ravesloot, M.B.M. ; Sluis, B.J. van der; Vries, S.M.G. de - \ 2006
  Lisse : PPO Bomen (PPO publicatie no. 421) - 51
  ulmus glabra - ulmus laevis - ulmus minor - ophiostoma ulmi - epidemiologie - ziekteoverzichten - ziekteresistentie - plantenziektebestrijding - plantenveredeling - nederland - ulmus glabra - ulmus laevis - ulmus minor - ophiostoma ulmi - epidemiology - disease surveys - disease resistance - plant disease control - plant breeding - netherlands
  In dit rapport het resultaat van een door PPO Bomen en Alterra uitgevoerde orienterende studie in opdracht van het PT naar de rol, het belang en de toekomstmogelijkheden van de iep in Nederland. Hierbij aandacht voor de in Nederland inheemse iepensoorten en hun eigenschappen, de gebruikswaarde van de iep, ontwikkelingen in het gebruik van de iep in Nederland en de invloed van de iepziekte op de aantallen en gebruikte rassen, de ontwikkeling van resistente rassen, en een analyse van de toekomst van de iep in Nederland
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.