Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Reduce losses in agri production : developing building blocks for the network of excellence postharvest food losses
  Gogh, J.B. van; Westra, E.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1488) - ISBN 9789462570566 - 105
  verliezen na de oogst - bederfelijke producten - infrastructuur - netwerken (activiteit) - stakeholders - deskundigen - ontwikkelingslanden - voedselverspilling - postharvest losses - perishable products - infrastructure - networking - stakeholders - experts - developing countries - food wastage
  Value chains for perishable products, including fruits and vegetables, require an integrated approach to cope with the challenges in producing sufficient food products in a resourceefficient manner. Developing economies are increasingly investing in their potential of agricultural production. However, the lack of an adequate functioning infrastructure in the postharvest chain, lack of or limited knowledge of products and the proper handling of these, but also the poor linkages between production and markets, often result in large losses of the harvested product before it reaches the consumer market. This report forms the synthesis of the development of a Network of Excellence Postharvest Food Losses and a summary of the status regarding the development of the Network.
  Intelligente verpakkingen
  Heising, J.K. - \ 2014
  Wetenschap24.nl
  voedselverpakking - intelligente verpakkingen - vis - bederfelijke producten - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - voedselveiligheid - voedselverspilling - food packaging - smart packaging - fish - perishable products - keeping quality - storage life - food safety - food wastage
  Hoe kun je voorkomen dat goede vis wordt weggegooid? Jenneke Heising (Wageningen University) heeft een verpakking ontwikkeld met een ingebouwde chip die kan 'ruiken' of de vis nog goed is voor consumptie.
  Geld verdienen met tegengaan verspilling (interview met Bart Groesz en Toine Timmermans)
  Vierstra, J. ; Timmermans, A.J.M. ; Groesz, B. - \ 2012
  Vakblad VVM-afval (2012)4. - ISSN 1385-7444 - p. 38 - 39.
  voedselverspilling - verliezen - supermarkten - bederfelijke producten - voedselafval - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - houding van consumenten - food wastage - losses - supermarkets - perishable products - food wastes - keeping quality - storage life - consumer attitudes
  Van alle landbouwproducten gooien we in Nederland maar liefst 20% tot 33% ergens in de keten weg. Voor supermarkten verdwijnt daarmee veel toegevoegde waarde. Alle reden dus om te onderzoeken of dit weggooigedrag is in te dammen. Toine Timmermans, programmamanager WUR, en Bart Groesz, eigenaar PLUS supermarkt in Rozenburg, voegen de daad bij het woord.
  Minder visbederf in ontwikkelingslanden
  Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)april. - p. 17 - 17.
  visproducten - voedselbederf - verliezen - bederfelijke producten - vriesdroging - ontwikkelingslanden - visverwerking - fish products - food spoilage - losses - perishable products - freeze drying - developing countries - fish processing
  In ontwikkelingslanden gaat veel vis verloren omdat het niet goed of niet op tijd verwerkt kan worden. In het EU-project SecureFish, met een budget van bijna vier miljoen euro, werken onderzoekers van Wageningen UR samen met lokale bedrijven in drie visketens in Afrika, Azië en Latijns Amerika aan haalbare oplossingen.
  Voedselverspilling
  Zwietering, Marcel - \ 2012
  food wastage - keeping quality - storage life - losses - perishable products - food wastes - food quality
  Reducing food waste; Obstacles experienced in legislation and regulations
  Waarts, Y.R. ; Eppink, M. ; Oosterkamp, E.B. ; Hiller, S.R.C.H. ; Sluis, A.A. van der; Timmermans, T. - \ 2011
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI report / LEI Wageningen UR 2011-059) - ISBN 9789086155385 - 128
  voedselafval - voedselverspilling - voedingsmiddelenwetgeving - bewaartijd - bederfelijke producten - Nederland - food wastes - food wastage - food legislation - storage life - perishable products - Netherlands
  This report provides an overview of the obstacles and solutions mentioned by chain actors. In part, the obstacles mentioned are a direct result of legislation and regulations or the means of enforcement; in part they relate to causes in a different sphere, but often connected with legislation and regulations
  Optimalisatie van de Agroketen met behulp van ICT en Technologische Innovaties
  Snels, Joost - \ 2010
  fresh products - food quality - food wastage - food chains - agro-industrial chains - perishable products
  Pasteur: Perishable monitoring through smart tracking of lifetime and quality by RFID
  Vollebregt, Martijntje - \ 2010
  food analysis - food composition - sensory sciences - monitoring - perishable products - lifetime performance - food quality
  Local logistical management in the cold food supply chain by using intelligent packaging devices
  Bartels, Paul - \ 2010
  food wastage - perishable products - supply chain management - logistics
  Solving large structured Markov Decision Problems for perishable inventory management and traffic control
  Haijema, R. - \ 2008
  University of Amsterdam (UvA). Promotor(en): J. van der Wal; N.M. van Dijk. - Amsterdam : Thela Thesis - ISBN 9789036101011 - 357
  optimalisatie - markov-processen - dynamisch programmeren - inventarisaties - controle - voorraden - bederfelijke producten - bloed - verkeersgeleiding - optimization - markov processes - dynamic programming - inventories - control - stocks - perishable products - blood - controlled traffic
  Voedselverspilling in de horeca
  Luitjes, H. - \ 2007
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group - 11
  restaurants - verspilling - eetgelegenheden - voedingsmiddelen - verliezen - bederfelijke producten - voedselafval - voedselverspilling - restaurants - wastage - dining facilities - foods - losses - perishable products - food wastes - food wastage
  AFSG heeft eind 2006 een verkenning uitgevoerd naar de voedselverspilling in de horeca. Deze verkenning werd uitgevoerd om een inschatting te kunnen maken of de succesvolle aanpak bij retail ook kon worden toegepast in de horeca. Om dit te kunnen vaststellen was meer inzicht nodig in de omvang en oorzaken van voedselverspilling in de horeca. In dit rapport wordt tevens onderscheid gemaakt tussen voedselverspilling en voedselverliezen.
  Houdbaarheid nodigt uit tot verspilling
  Casimir, G.J. - \ 2007
  ESB Economisch Statistische Berichten 92 (2007)4509. - ISSN 0013-0583 - p. 277 - 277.
  houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - bederf - bederfelijke producten - voedingsmiddelen - voedselkwaliteit - keeping quality - storage life - spoilage - perishable products - foods - food quality
  Veel levensmiddelen vormen na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum geen direct gevaar voor de gezondheid en kunnen nog goed gebruikt worden. Wie toch weggooit - wat jongeren meer doen dan ouderen - is een dief van eigen portemonnee en belast het milieu
  Verslogistiek zet in op terugdringen derving : AIDC 2005 focust op houdbaarheid en out-of-stock
  Roessel, P. ; Scheer, F.P. - \ 2005
  DataCollect 2005 (2005)2. - ISSN 1871-4250 - p. 10 - 11.
  verse producten - identificatie - bederfelijke producten - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - voedselketens - verliezen - logistiek - ketenmanagement - fresh products - identification - perishable products - keeping quality - storage life - food chains - losses - logistics - supply chain management
  Tijdens AIDC 2005 op Papendal bij Arnhem ging een groot deel van de aandacht uit naar verslogistiek en de rol die automatische identificatie van verpakkingen en transporteenheden kan spelen. De derving van verse producten in de logistieke keten en wat daaraan is te doen werd onder de loep genomen door ir. Frans-Peter Scheer van Agrotechnology & Food Innovations (A&F) te Wageningen.
  Reductie productverlies in de gesneden groenteketen : AKK project ACD-02.020
  Vernede, R. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations - 25
  groenten - bederfelijke producten - verliezen - schadepreventie - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselketens - ketenmanagement - vegetables - perishable products - losses - loss prevention - keeping quality - food chains - supply chain management
  Information exchange between communicative packaging concepts and infrastructure in the distribution chain and at the customers : a SustainPack report
  Kreft, F. ; Nielsen, M.H. ; Vollebregt, H.M. ; Wienk, I.M. - \ 2005
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Innovations 387) - ISBN 9789067548984 - 58
  verpakking - bederfelijke producten - tendensen - markten - voorspellen - etiketteren - consumenten - distributie - agro-industriële ketens - packaging - perishable products - trends - markets - forecasting - labelling - consumers - distribution - agro-industrial chains
  This report consists of 3 major parts: 1) an overview on the trends and market expectations, 2) the definition of communicative packaging concepts for perishable products, 3) the implementation of the first packaging concept in the form of a case study: the tomato production and distribution chain from Europe to the USA market.
  Hoe lang blijft vers vers?
  Ede, J. van; Scheer, F.P. - \ 2005
  IT logistiek 9 (2005)4. - ISSN 1387-0068 - p. 10 - 13.
  verse producten - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - distributie - bederfelijke producten - computersimulatie - logistiek - fresh products - keeping quality - storage life - distribution - perishable products - computer simulation - logistics
  Bij verse producten wil de afnemer een zo groot mogelijke resterende houdbaarheid. Met behulp van sensoren kunnen zwakke plekken met relatief slechte bewaarcondities in de toeleverketen worden opgespoord. Een computersimulatie kan dan helder maken waar het beste geïnvesteerd kan worden.
  Coalitievorming beperken derving van versproducten in de agroketen : enquête resultaten
  Pegge, S.M. ; Dijke, I. van; Timmermans, A.J.M. - \ 2004
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 285) - ISBN 9789067548502 - 20
  verse producten - bederfelijke producten - verliezen - schadepreventie - samenwerking - marketing voor de detailhandel - kosten - besparingen - ketenmanagement - fresh products - perishable products - losses - loss prevention - cooperation - retail marketing - costs - savings - supply chain management
  Integrale aanpak voor ontwikkeling verpakkingen : innovatieve verpakking voor aardbeien als voorbeeld
  Jaeger, R. ; Donkelaar, J. ten; Boerrigter, H. ; Boogaard, G. van den; Leeuw, P. de; Moezelaar, R. - \ 2000
  Voedingsmiddelentechnologie 33 (2000)20. - ISSN 0042-7934 - p. 47 - 48.
  voedselindustrie - voedingsmiddelen - verpakking - voedselverpakking - voedseltechnologie - verpakkingsmaterialen - bederfelijke producten - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - gemodificeerde atmosfeer opslag - gasbewaring - aardbeien - food industry - foods - packaging - food packaging - food technology - packaging materials - perishable products - keeping quality - storage life - modified atmosphere storage - controlled atmosphere storage - strawberries
  Uit onderzoek door ATO is een nieuw verpakkingsconcept ontstaan dat de houdbaarheid van aardbeien kan verlengen. Rekening moet gehouden worden met de prestatie van de verpakking; de eigenschappen van het product; de eisen van de logistieke keten en de acceptatie door de consument
  Voorspelling van transportomstandigheden - temperatuur en samenstelling van de atmosfeer - in containers
  Meffert, H.F.T. - \ 1971
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 1793N) - 48
  voedselbewaring - voedingsmiddelen - bederfelijke producten - koeltransport - transport - transportvoertuigen - food preservation - foods - perishable products - refrigerated transport - transport - transporters
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.