Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 509

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Veerkracht van varkens
  Dixhoorn, I.D.E. van - \ 2017
  Wageningen University & Research
  dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - varkensstallen - diergedrag - animal welfare - animal production - pigs - pig housing - animal behaviour
  Video over huisvesting van varkens; de verschillen tussen een gewoon hok en een verrijkt hok. Hoe kun je een hok verrijken? Wat is het effect op de gezondheid en het welzijn van varkens?
  Emissies bij gedeeltelijke onderafzuiging in stallen voor vleesvarkens en zeugen
  Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Troquet, L.M.P. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 916) - 35
  varkenshouderij - zeugen - varkens - emissie - varkensstallen - stalklimaat - pig farming - sows - pigs - emission - pig housing - stall climate
  Varkensstallen worden tegenwoordig veelal voorzien van luchtwassers om de uitgaande lucht te reinigen van ammoniak, geur en fijnstof. Het nadeel van de huidige wijze waarop luchtwassers worden ingezet is dat het niets doet aan de luchtkwaliteit in de stal. In Denemarken wordt al een aantal jaren onderzoek gedaan naar lokale afzuiging en reiniging van de lucht. Hierbij wordt een deel van de lucht (ca. 10 à 20% van de maximum capaciteit) onder de roosters afgezogen en gereinigd, terwijl de rest van de lucht via het plafond wordt afgezogen. Volgens Deens onderzoek kan de ammoniakemissie hiermee met 50 à 70% worden gereduceerd. De doelstelling van dit onderzoek was te bepalen hoe het Deense partiële onderafzuigsysteem vertaald kon worden naar de Nederlandse situatie. Hiervoor zijn modelberekeningen gedaan aan luchtstromingen in de stal en is een proof of principle onderzoek uitgevoerd op VIC Sterksel bij vleesvarkens en drachtige zeugen.
  Nieuw staltype voor varkens in mobiele units
  Sikkema, A. ; Bos, A.P. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)1. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 11.
  varkenshouderij - varkensstallen - verschuifbare hokken - innovaties - varkens - toegepast onderzoek - dierenwelzijn - pig farming - pig housing - creeps - innovations - pigs - applied research - animal welfare
  Wageningen UR ontwikkelde een nieuw stalconcept voor varkens: Kamperen bij de buren. Daarin zijn de vleesvarkens gehuisvest in zeecontainers met uitloop, die je bijvoorbeeld op een stuk braakliggende grond bij de stad of op een landgoed kunt huisvesten. Er heeft al een boer interesse.
  Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal - locatie 2 = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house in the Netherlands
  Melse, R.W. ; Hol, J.M.G. ; Ploegaert, J.P.M. ; Nijeboer, G.M. ; Hattum, T.G. van - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 896) - 35
  ventilatie - biologische filtratie - varkensstallen - slachtdieren - luchtfilters - emissiereductie - luchtkwaliteit - ammoniak - stankemissie - fijn stof - broeikasgassen - ventilation - biological filtration - pig housing - meat animals - air filters - emission reduction - air quality - ammonia - odour emission - particulate matter - greenhouse gases
  In this study the emission reduction of ammonia (NH3), odour, fine dust (PM10, PM2.5), and greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) was determined for a biofilter (440 m2) treating exhaust air from a pig house (total ventilation capacity: 290.000 m3.uur-1). The average removal for ammonia, odour and fine dust (PM10) was 38%, 43%, and > 93%, respectively. For CO2, N2O, and CH4, no significant difference between inlet and outlet concentration was found for the biofilter.
  Ammoniakemissie uit varkensstallen met uitloop
  Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Nijeboer, G.M. ; Mosquera, J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 868)
  varkens - varkenshouderij - slachtdieren - uitloop - ammoniakemissie - luchtkwaliteit - varkensstallen - stalinrichting - dierenwelzijn - biologische landbouw - pigs - pig farming - meat animals - outdoor run - ammonia emission - air quality - pig housing - animal housing design - animal welfare - organic farming
  Within this project the ammonia emission from houses for growing-finishing pigs with a paved outside yard was determined on two organic farms and in the Star+ house at VIC Sterksel. The ammonia emission was estimated by using a computer model that calculates these emissions with measured local parameters, i.e. fouled area of floor and manure pit, temperature, ammonium content and pH of the emitting surface, and the air velocity above the emitting surface. Within Star+ also measurements at housing level were done. From this study it is concluded that the ammonia emission level from houses with a paved outside yard can be similar to houses without outside yard. This can be realized by a good pen design that enables a reduced area of the manure pit and reduced floor fouling. Furthermore, it is concluded that the determination of ammonia emission by model calculation based on local measured input parameters has good prospects. Further validation of this method, however, is advised.
  Economische evaluatie : Star+ voor dier- en milieuvriendelijk huisvesting vleesvarkens
  Vermeij, I. ; Aarnink, A.J.A. ; Classens, P.J.A.M. ; Verdoes, N. - \ 2015
  V-focus (2015)juni 2015. - ISSN 1574-1575 - p. 35 - 37.
  varkenshouderij - varkensstallen - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - dierlijke productie - kosten - mestverwerking - economische evaluatie - varkens - pig farming - pig housing - animal welfare - animal housing - animal production - costs - manure treatment - economic evaluation - pigs
  Voor de Star+-stal is een economische evaluatie uitgevoerd. Hiertoe is de Star+ vergeleken met een reguliere stal. Uit deze evaluatie blijkt dat een meerprijs van 8 eurocent per kg geslacht gewicht nodig is ten opzichte van een reguliere stal. Maar met een besparing op de mestafzetkosten en een reguliere hokbezetting kan de benodigde meerprijs fors worden teruggebracht.
  Hogere groei in Star+ : Star+ voor dier- en milieuvriendelijk huisvesten vleesvarkens
  Aarnink, A.J.A. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Classens, P.J.A.M. ; Verdoes, N. - \ 2015
  V-focus (2015)juni 2015. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 34.
  varkenshouderij - varkensstallen - huisvesting, dieren - dierlijke productie - dierenwelzijn - stalklimaat - proefboerderijen - varkens - pig farming - pig housing - animal housing - animal production - animal welfare - stall climate - experimental farms - pigs
  De Star+-stal is zo’n tweeënhalf jaar terug in gebruik genomen op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel. Dit artikel beschrijft de productieresultaten in de Star+ in vergelijking met de reguliere stal op ‘Sterksel’. Dieren in de Star+ groeien harder. Waardoor komt dat en hoe zit het met de relatie tot andere productiecijfers?
  Lig- en mestgedrag sturen : Star+ voor milieuvriendelijke huisvesting van vleesvarkens
  Aarnink, A.J.A. ; Vermeer, H.M. ; Busancic, Mirjana ; Verdoes, N. - \ 2015
  V-focus (2015)april. - ISSN 1574-1575 - p. 37 - 39.
  varkenshouderij - vleesvee - vleesproductie - varkensstallen - vloertypen - diergedrag - varkensmest - urinering - stalinrichting - pig farming - beef cattle - meat production - pig housing - floor type - animal behaviour - pig manure - urination - animal housing design
  De Star+-stal werd tweeënhalf jaar geleden in gebruik genomen op het Varkens Innovatie Centrum Sterksel. Het lig- en mestgedrag van de vleesvarkens werd gedurende zes ronden gevolgd. Uit het onderzoek blijkt dat varkens vooral binnen op de dichte vloer liggen en in de uitloop op de roostervloer mesten. De dichte vloer werd aanvankelijk bevuild. Dit werd teruggedrongen door de drinkbakjes in de uitloop te plaatsen, te kiezen voor composietroosters en door de dichte vloer te laten meegroeien met de dieren.
  Variations of bacteria and endotoxin concentrations in houses for fattening pigs and broilers within and between days = Binnen- en tussendagvariaties in bacterie- en endotoxineconcentraties in stallen voor vleesvarkens en -kuikens
  Aarnink, A.J.A. ; Hattum, T.G. van; Ogink, N.W.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 879) - 26
  bacteriën - endotoxinen - aërosolen - pluimveehokken - varkensstallen - huisvesting van kippen - vleeskuikens - varkenshouderij - pluimveehouderij - gezondheidsgevaren - gezondheid op het platteland - emissie - bacteria - endotoxins - aerosols - poultry housing - pig housing - chicken housing - broilers - pig farming - poultry farming - health hazards - rural health - emission
  In this study the diurnal variations in bacteria and endotoxin concentrations and emissions in houses for finishing pigs and broilers were determined.
  Groepskraamsysteem: analyse van de ontwikkeling van zeugen, biggen en vleesvarkens
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Nieuwamerongen, S.E. van; Bolhuis, J.E. ; Troquet, L.M.P. ; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 880)
  zeugen - biggen - varkenshouderij - varkensfokkerij - varkens - spenen - kraamhokken - varkensstallen - diergedrag - prestatieniveau - biggen werpen - vee - dierenwelzijn - groepshuisvesting - sows - piglets - pig farming - pig breeding - pigs - weaning - farrowing pens - pig housing - animal behaviour - performance - farrowing - livestock - animal welfare - group housing
  Op VIC Sterksel is de ontwikkeling (groei, voeropname, gezondheid, sociaal gedrag, spelgedrag en beschadigend gedrag) van biggen die opgegroeid zijn in een groepskraamsysteem en na spenen gehuisvest zijn in een verrijkt hok in een groep van 40 biggen vergeleken met de ontwikkeling van biggen die opgegroeid zijn in een traditioneel kraamhok en na spenen als toom bij elkaar zijn gehouden in een gangbaar hok met 10 biggen. Bij opleg in de vleesvarkensstal zijn alle biggen opgelegd in traditionele vleesvarkenshokken met 12 dieren per hok. De bevindingen van het onderzoek bij de zeugen, biggen en vleesvarkens zijn beschreven in dit rapport.
  Wat zijn de laatste inzichten uit onderzoek rondom biggenopfok
  Hoofs, Anita - \ 2015
  pig farming - piglets - animal health - feed intake - optimization - returns - farm management - animal welfare - pig housing - animal housing - animal production
  Star+ : monovergisting mest van vleesvarkens
  Kasper, G.J. ; Verdoes, N. ; Classens, P.J.A.M. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
  varkenshouderij - vleesvee - vleesproductie - varkensstallen - innovaties - varkensmest - mestverwerking - scheiding - mestvergisting - biogas - beoordeling - pig farming - beef cattle - meat production - pig housing - innovations - pig manure - manure treatment - separation - manure fermentation - biogas - assessment
  De versgeproduceerde mest en de vermorste snijmais uit de innovatieve Star+- stal zijn onderzocht op samenstelling en gaspotentie. Daarbij lag de nadruk op de werking van de mestbanden, het optimale drogestofgehalte van de ingevoerde mest, de kwaliteit en kwantiteit van het biogas en de stabiliteit van het vergistingsproces.
  Tips en aanbevelingen voor het succesvol houden van opfokzeugen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Soede, N.M. ; Hoofs, A.I.J. ; Opschoor, C. - \ 2014
  Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - opfoktechnieken - zeugen - varkensstallen - diergezondheid - dierenwelzijn - groepshuisvesting - pig farming - rearing techniques - sows - pig housing - animal health - animal welfare - group housing
  Vanaf 2013 is groepshuisvesting van zeugen tijdens de dracht verplicht. Eén van de succesfactoren is een goede opfok van de opfokzeugen. Maar wat is een goede opfok? Welke factoren zijn belangrijk? Dat is beschreven in het Handboek Opfokzeugen. Het handboek bevat praktische en vaktechnische kennis en tips en aanbevelingen voor het succesvol houden van opfokzeugen. In deze flyer worden de tips en aanbevelingen uit het handboek kort beschreven.
  Extra snijmais goed voor welzijn varkens.
  Bracke, M.B.M. ; Aarnink, A.J.A. ; Rotgers, G. ; Vermeer, H.M. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  varkenshouderij - vleesvee - vleesproductie - varkensvoeding - dierenwelzijn - proefboerderijen - maïs - maïskuilvoer - varkensstallen - krachtvoeding - varkens - dierlijke productie - pig farming - beef cattle - meat production - pig feeding - animal welfare - experimental farms - maize - maize silage - pig housing - force feeding - pigs - animal production
  Vleesvarkens hebben graag een emmer snijmais. Dat blijkt uit praktijkonderzoek op Varkens Innovatie Centrum Sterksel, onderdeel van Wageningen UR. In vergelijking met stro heeft snijmais meer voederwaarde en het leidt minder snel tot verstoppingen in de mestput.
  Goed stalklimaat en zeer lage emissies
  Aarnink, A.J.A. ; Verhoijsen, R. ; Bokma, S. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 41.
  varkenshouderij - varkensstallen - stalklimaat - ventilatie - recirculatiesystemen - ammoniakemissie - fijn stof - emissiereductie - pig farming - pig housing - stall climate - ventilation - recirculating systems - ammonia emission - particulate matter - emission reduction
  Recirculatie van lucht in een vleesvarkensstal is technisch mogelijk. Door een belangrijk deel van de lucht te recirculeren en een deel te verversen, wordt een zeer stabiel stalklimaat verkregen en worden de emissies van ammoniak en fijnstof (en geur) tot vrijwel nul gereduceerd. De extra kosten moeten terug verdiend worden met betere productieresultaten.
  STAR+: dier- en milieuvriendelijke stal
  Verdoes, N. ; Classens, P.J.A.M. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  varkenshouderij - varkensstallen - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - innovaties - proefboerderijen - stalklimaat - ventilatie - ammoniakemissie - mestverwerking - onderzoek - varkens - dierlijke productie - pig farming - pig housing - animal housing - animal welfare - innovations - experimental farms - stall climate - ventilation - ammonia emission - manure treatment - research - pigs - animal production
  De Star+-stal is ruim twee jaar geleden in gebruik genomen op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van deze stal en welke onderzoeken er de afgelopen twee jaar zijn gedaan. De resultaten van deze onderzoeken zullen in meer detail in andere artikelen worden beschreven.
  Beheersing klimaatrisico’s in de biologische varkenshouderij: een kwestie van vakmanschap
  Houwers, H.W.J. ; Vermeer, H.M. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2014
  varkenshouderij - stalklimaat - biologische landbouw - dierenwelzijn - varkensstallen - diergezondheid - varkens - dierlijke productie - huisvesting, dieren - pig farming - stall climate - organic farming - animal welfare - pig housing - animal health - pigs - animal production - animal housing
  Bij een slecht stalklimaat, met name bij tocht, zijn de dieren gevoeliger voor infecties en komen longproblemen en diarree meer voor. Het kan ook leiden tot hogere uitval, meer staartbijten, een lagere groei en een hoger voederverbruik. Ook het antibioticumgebruik kan er door toenemen. Alle reden dus om (ook in natuurlijk geventileerde stallen) veel aandacht te besteden aan het klimaat!
  Weetjes en praktische tips over de aanpak van Brachyspira pilosicoli bij biologische varkens
  Bokma-Bakker, M.H. ; Kluivers-Poodt, M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Eijck, I.A.J.M. ; Kolpa, B. ; Kleijer, G. ; Willems, E.M. ; Leejen, J. - \ 2014
  varkenshouderij - brachyspira pilosicoli - varkensziekten - biologische landbouw - diergezondheid - dierziektepreventie - stress - dierenwelzijn - varkensvoeding - varkensstallen - varkens - dierlijke productie - pig farming - brachyspira pilosicoli - swine diseases - organic farming - animal health - animal disease prevention - stress - animal welfare - pig feeding - pig housing - pigs - animal production
  In deze flyer wordt een aantal weetjes en praktische tips over de aanpak van Brachyspira pilosicoli bij biologische varkens samengevat. De kennis is zowel afkomstig uit onderzoek als uit praktijkervaringen.
  Naar energieneutrale varkensstallen met luchtrecirculatie: de Enerlatiestal = Towards energy neutral pig houses with recirculation of air: the Enerlatiestal
  Aarnink, A.J.A. ; Verhoijsen, R. ; Bokma, S. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 814) - 28
  varkens - varkenshouderij - varkensstallen - energiegebruik - energiebesparing - ventilatie - energiebalans - luchtkwaliteit - dierenwelzijn - pigs - pig farming - pig housing - energy consumption - energy saving - ventilation - energy balance - air quality - animal welfare
  A design of an energy neutral house for growing-finishing pigs was developed. The main principle is recirculation of approx. 80% of the exhaust air after cleaning and conditioning.
  EnerVatiestal: energiebesparende en - opwekkende technieken : bijdrage aan een energieneutrale stal voor de varkenshouderij
  Kasper, G.J. ; Ellen, H.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 775) - 35
  energiebesparing - opwekking van elektriciteit - varkensstallen - varkenshouderij - energiegebruik - energiekosten - duurzame veehouderij - duurzame energie - energy saving - electricity generation - pig housing - pig farming - energy consumption - energy expenditure - sustainable animal husbandry - sustainable energy
  Quantifying the effect of energy saving and sustainable energy-generating techniques on energy use and energy cost in breeding and fattening pigs.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.