Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 792

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  'Alerte plant kan een aanval van schimmels weerstaan' : onderzoek naar invloed rood licht op weerbaarheid
  Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2016
  fungi - fungus control - resistance - red light - agricultural research - greenhouse horticulture - plant pests - plants - immune system
  Grassnuitkevers, een toekomstige bedreiging in gazons?
  Vliet, Arnold van - \ 2016
  lawns and turf - plant pests - curculionidae - external traits - properties - host plants - netherlands - spain - usa

  Met de uitbreiding van grassnuitkevers in diverse landen zoals de Verenigde Staten en Spanje neemt de zorg toe dat er zich ook grassnuitkeversoorten in Nederland gaan vestigen door het verslepen van plantmateriaal of via vakantiegangers. Grassnuitkevers zijn vooral schadelijk voor gras, maar doen zich ook te goed aan mais, tarwe en varens.

  Niet-chemische aanpak mineermot in tomaat en trips in chrysant en paprika
  Qiu, Yutong - \ 2016
  greenhouse horticulture - vegetables - plant pests - tuta absoluta - thrips - cut flowers - controlled atmospheres - temperature - atmosphere - methodology - quarantine organisms - agricultural research
  Regulation of cucumber (Cucumis sativus) induced defence against the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae
  He, J. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Harro Bouwmeester; Marcel Dicke, co-promotor(en): Iris Kappers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576810 - 211
  cucumis sativus - cucumbers - induced resistance - plant pests - tetranychus urticae - mites - defence mechanisms - herbivore induced plant volatiles - herbivory - metabolomics - terpenoids - genomics - cucumis sativus - komkommers - geïnduceerde resistentie - plantenplagen - tetranychus urticae - mijten - verdedigingsmechanismen - herbivoor-geinduceerde plantengeuren - herbivorie - metabolomica - terpenen - genomica

  Plants have evolved mechanisms to combat herbivory. These mechanisms can be classified as direct defences which have a negative influence on the herbivores and indirect defence that attracts natural enemies of the attacking herbivores. Both direct and indirect defences can be constantly present or induced upon attack. This study, using cucumber (Cucumis sativus) and the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) as model, aimed to reveal the molecular mechanisms underlying the induced defence during herbivory, with emphasis on transcriptional changes and the involved TFs, the enzymatic function of the genes associated with volatile biosynthesis, and their promoters which regulate their expression.

  Grassnuitkevers toekomstige bedreiging voor Nederland?
  Vliet, Arnold van - \ 2016
  plant pests - insect pests - dispersal - sphenophorus - sphenophorus venatus - golf courses

  Met de uitbreiding van grassnuitkevers in diverse landen zoals de Verenigde Staten en Spanje neemt de zorg toe dat er zich ook grassnuitkeversoorten in Nederland gaan vestigen door het verslepen van plantmateriaal of via vakantiegangers. Grassnuitkevers zijn vooral schadelijk voor gras, maar doen zich ook te goed aan mais, tarwe en varens

  Houtachtig compost perspectiefvol tegen aaltjes in de biotuinbouw
  Wurff, Andre van der - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - organic farming - meloidogyne - plant pests - pest control - composts - plant-microbe interactions - soil suppressiveness - agricultural research

  In de biologische glastuinbouw vormen wortelknobbelaaltjes een stevige uitdaging. Compost verbetert in het algemeen de bodemweerbaarheid, maar werkt soms ook averechts. Bovendien zijn er interacties met toegevoegde micro-organismen en additieven. Wageningen UR Glastuinbouw heeft een deel van de legpuzzel van de bodemweerbaarheid ingevuld.

  Bestrijding Echinothrips americanus met roofmijten en roofwantsen : groeiend probleem in sierteelt onder glas
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Gasemzadeh, Somayyeh - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)2. - p. 24 - 25.
  tuinbouw - glastuinbouw - plantenplagen - sierteelt - rosaceae - capsicum - groenten - snijbloemen - gerbera - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - thrips - frankliniella occidentalis - roofmijten - reduviidae - stuifmeel - plagenbestrijding - horticulture - greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - rosaceae - capsicum - vegetables - cut flowers - gerbera - plant protection - agricultural research - thrips - frankliniella occidentalis - predatory mites - reduviidae - pollen - pest control
  Dat trips een enorm probleem is in de sierteelt onder glas is geen nieuws meer. In de meeste gevallen gaat het dan om de Californische trips, een soort met een sterke voorkeur voor bloemen. De laatste jaren duikt er steeds vaker een andere polyfage trips op, de Echinothrips americanus. Deze typische bladbewonende trips kan in sierteeltgewassen zoals gerbera en roos behoorlijk schade geven als er niet tijdig wordt ingegrepen. In onderzoek is nog eens nauwkeurig gekeken naar de bestrijding met een aantal soorten roofmijten en roofwantsen.
  Het effect van bemesting op de ontwikkeling van perenbladvlo : Technische rapportage van de waarnemingen
  Helsen, H.H.M. ; Elk, P.J.H. van; Piquet, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2015
  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 17
  fruitteelt - gewasbescherming - proeven op proefstations - peren - bemesting - kwaliteit na de oogst - hardheid - plantenplagen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fruit growing - plant protection - station tests - pears - fertilizer application - postharvest quality - hardness - plant pests - cultural control
  Het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd in de proefboomgaard van PPO-Wageningen UR in Randwijk Daarvoor werd gebruik gemaakt van een volgroeid gewas Conference, waarop in 2012 een bemestingsproef was gestart waarbij de fosfaat- en stikstofgift werden gevarieerd. Op drie bemestingsregiems in die proef werd in 2013 en in 2014 het optreden van perenbladvlo gemeten. Op 13 juni 2013 had de behandeling N-hoog betrouwbaar meer perenbladvloeieren en -larven dan N-laag. N-middel was niet betrouwbaar verschillend van de beide andere behandelingen. De bemestingsbehandelingen hebben in de periode 2012 - 2014 geen verschil in productie tot gevolg gehad. Wel werd bij behandeling N-middel, die een grote fosfaat- (en stikstof-) bladbemesting kreeg, na lange bewaring een hogere hardheid vastgesteld. Dit kon worden verklaard door het effect van de fosfaatbladvoeding
  Op het spoor van de boktor
  Kleis, R. ; Copini, P. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 20 (2015)6. - ISSN 1874-3625 - p. 18 - 19.
  cerambycidae - plantgezondheid - plantenplagen - bossen - bomen - acer palmatum - jaarringen - dissertaties - cerambycidae - plant health - plant pests - forests - trees - acer palmatum - growth rings - theses
  Boktorren die uitvliegen laten sporen na in hun kraamkamer. Promovendus Paul Copini leest die sporen in jaarringen van bomen en kan zeggen wanneer de boktor is geboren. Een oordeel met gewicht.
  Short term non-chemical approach to Tuta absoluta and thrips : CATT shows promise against quarantine pests
  Arkesteijn, M. ; Qiu, Y. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)4. - ISSN 2215-0633 - p. 40 - 41.
  tuinbouw - glastuinbouw - tomaten - temperatuur - fytosanitaire maatregelen - biologische bestrijding - thrips - chrysanthemum - innovaties - paprika's - certificering - landbouwkundig onderzoek - tetranychidae - plantenplagen - gewasbescherming - agromyzidae - horticulture - greenhouse horticulture - tomatoes - temperature - phytosanitary measures - biological control - thrips - chrysanthemum - innovations - sweet peppers - certification - agricultural research - tetranychidae - plant pests - plant protection - agromyzidae
  Pests such as insects, mites and nematodes don’t just cause damage, in the case of quarantine pests they can also limit exports. In cooperation with the sector, entomologist Yutong Qiu tested the possibility of using Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) in the post harvest phase to control these pests in a non-chemical way. Within the short term this approach is expected to successfully control Tuta absoluta in tomatoes and thrips in chrysanthemums and peppers.
  Development of probabilistic models for quantitative pathway analysis of plant pests introduction for the EU territory
  Douma, J.C. ; Robinet, C. ; Hemerik, L. ; Mourits, M.C.M. ; Roques, A. ; Werf, W. van der - \ 2015
  European Food Safety Authority - 435
  gewasbescherming - landen van de europese unie - plantgezondheid - siergewassen - stochastische modellen - bouwhout - vermeerderingsmateriaal - invasieve exoten - plantaardige producten - waarschijnlijkheid - risicoschatting - risicovermindering - plantenplagen - plant protection - european union countries - plant health - ornamental crops - stochastic models - building timbers - propagation materials - invasive alien species - plant products - probability - risk assessment - risk reduction - plant pests
  The aim of this report is to provide EFSA with probabilistic models for quantitative pathway analysis of plant pest introduction for the EU territory through non-edible plant products or plants. We first provide a conceptualization of two types of pathway models. The individual based PM simulates an individual consignment (or a population of such consignment) by describing the stochastic change in the state of the individual consignment over time and space. The flow-based PM, simulates the flow of infested product over time and space, without distinguishing individual consignments. We show how these two conceptualisations are mathematically related, and present, as a show case, both models for cut flowers. Second, we developed PMs for five product groups: round wood, sawn wood, cut flowers, plants for planting and seeds. For each product group we have developed a case-study (combination of product, origin and pest) to illustrate the use of the pathway models: (1) oak wood from the USA and Ceratocystis fagacearum, (2) Coniferous sawn wood from China and Bursaphelenchus xylophilus, (3) Cut orchids from Thailand and Thrips palmi, (4) Pot orchids from Thailand and Thrips palmi, and (5) Tomato seeds and Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis from outside the European Union. An uncertainty analysis on the models shows that the pest species-specific parameters appear to be sensitive and uncertain. Third, a practical guidance is provided on i) how to develop a PM, ii) the application of PMs in @Risk (a plugin for MS Excel), and iii) application in R. Finally, future research topics are defined. Further work is needed on interpretation of results, linking quantitative outcomes of pathway modelling to pest risk scoring guidance, and evaluation of management options using pathway models.
  Efficiëntere bemestingsstrategie mogelijke opslossing Lyprauta in potorchidee : gezonde plant toont minder schade van potworm
  Rodenburg, J. ; Kruidhof, H.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)2. - p. 29 - 31.
  orchidaceae - phalaenopsis - plantenplagen - potplanten - insectenplagen - effecten - bemesting - landbouwkundig onderzoek - mestgiften - glastuinbouw - orchidaceae - phalaenopsis - plant pests - pot plants - insect pests - effects - fertilizer application - agricultural research - dressings - greenhouse horticulture
  Zijn potwormen in orchidee misschien minder schadelijk dan altijd werd gedacht? Adviseur René ‘t Hoen denkt van wel. Hij claimt dat ondanks de aanwezigheid van potwormen, een gezonde plant zonder problemen kan uitgroeien tot een prima verkoopbaar product. Dit zou betekenen dat de teeltstrategie belangrijker is dan bestrijding van de schadelijke muggenlarven. Tegelijkertijd vindt hij dat zijn waarnemingen moeten worden gestaafd door onderzoek. Er is namelijk nog zeer weinig bekend over de biologie van potwormen.
  Effectiviteit predatoren en sluipwespen tegen plagen kan beter : getrainde natuurlijke vijanden zoeken effectiever naar slachtoffers
  Arkesteijn, M. ; Kruidhof, H.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - plantenplagen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - sluipwespen - entomologie - thrips - plaagbestrijding met predatoren - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - plant pests - biological control agents - parasitoid wasps - entomology - thrips - predator augmentation - agricultural research
  Natuurlijke vijanden om plagen in kassen te bestrijden zijn niet meer weg te denken. Maar de effectiviteit waarmee ze hun werk doen, kan volgens entomoloog Marjolein Kruidhof van Wageningen UR Glastuinbouw een stuk beter. Ze deed onderzoek naar het leergedrag van sluipwespen. De vertaalslag van fundamentele kennis naar een praktische toepassing is volgens haar echter nog niet gemaakt. Ze ziet wel potentie. Bijvoorbeeld getrainde sluipwespen die wolluishaarden opsporen. Of een ‘standing army’ van getrainde tripspredatoren in chrysant.
  Aanpak van suzuki : hygiëne voor beperken oogstschade door de suzuki-fruitvlieg
  Helsen, H.H.M. ; Brouwer, G. - \ 2015
  Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 14.
  drosophila suzukii - invasieve exoten - fruitteelt - kleinfruit - plagenbestrijding - plantenplagen - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - insectenbestrijding - waardplanten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - drosophila suzukii - invasive alien species - fruit growing - small fruits - pest control - plant pests - industrial hygiene - plant protection - insect control - host plants - cultural control - organic farming
  Enkele jaren geleden dook in ons land de suzuki-fruitvlieg op. Deze invasieve soort veroorzaakte in 2014 aanzienlijke schade in de teelt van zachtfruit. Doordat op biologische fruitteeltbedrijven vaak veel opeenvolgende gewassen worden geteeld, zijn de risico’s daar extra groot. In het Praktijknetwerk ‘Probleemplagen divers aanpakken’ is aandacht besteed aan de vraag wat de biologische fruitteler kan doen om de aantasting te beperken.
  DNA-diagnostiek maakt fytosanitaire controles beter en sneller : hightech gereedschap voor inspectie- en keuringsdiensten
  Staalduinen, J. van; Bonants, P.J.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 48 - 49.
  glastuinbouw - quarantaine organismen - detectie - technieken - innovaties - analytische methoden - fytosanitaire maatregelen - plantenplagen - polymerase-kettingreactie - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - quarantine organisms - detection - techniques - innovations - analytical methods - phytosanitary measures - plant pests - polymerase chain reaction - agricultural research
  Als vooraanstaand in- en exporteur van plantaardig uitgangsmateriaal en eindproducten heeft Nederland ook de taak om ongewenste organismen die met de handelswaar kunnen meereizen buiten of juist binnen de deur te houden. Wageningen UR ontwikkelt samen met partners in binnen- en buitenland nieuwe diagnose- en screeningsmethoden waarmee inspectie- en keuringsdiensten hun taken beter en efficiënter kunnen vervullen. DNA-analyse op de plaats van inspectie speelt daarin een belangrijke rol.
  Extensive literature searches soil and growing media inventories : (RC/EFSA/PLH/2013/01-SC1)
  Bremmer, J. ; Holeva, M. ; Breukers, M.L.H. ; Brouwer, J.H.D. - \ 2015
  Brussels : IBF International Consulting (EFSA supporting publication 2015- EN-834) - 49
  bodem - groeimedia - basisproducten - plantenziekteverwekkers - plantenplagen - onkruiden - gastheerreeks - inventarisaties - risicoschatting - soil - growing media - commodities - plant pathogens - plant pests - weeds - host range - inventories - risk assessment
  In this project two inventories by means of extensive literature searches have been executed: Inventory 1 of all types of soil and growing media (if relevant components thereof) to be elaborated considering (i) the soil and growing medium imported as commodities (i.e. not in association with plants intended for planting), (ii) the soil and growing medium attached to plants for planting, and (iii) the soil and growing medium attached as a contaminant to imported goods (ranging from ware potatoes to agricultural machinery). Inventory 2, based on interceptions data and scientific and technical literature, of plant pests, plant diseases and weeds that can be associated with soil and growing medium (if relevant components thereof). Execution of Inventory 1 resulted in a list of 956 soils and growing media. Execution of Inventory 2 resulted in Excel tables for each taxonomic group separately in which the pests and diseases are linked to the soil and growing media. Additional information has been provided for processes applied to produce growing media and the impact on harmful organisms and private certification schemes applied in Europe to control the trade and use of growing media.
  Detectie en bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Vijverberg, R. ; Kruidhof, H.M. ; Woning, J. ; Bruin, A. de; Mumm, R. ; Kogel, W.J. de - \ 2015
  Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1339) - 52
  glastuinbouw - plantenplagen - sierteelt - glasgroenten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - planococcus citri - detectie - methodologie - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - greenhouse vegetables - biological control agents - control methods - planococcus citri - detection - methodology - agricultural research
  Mealybugs and armoured scales are major pest species in ornamental crops in greenhouses. The first part of this report focuses on mealybug detection. The research presented here builds on previous study in which it was shown on laboratory scale that the odour profile released by plants after damage by mealybugs differs from the odour profile released by undamaged plants and plants that suffer from spider mite or mechanical damage. In the present study the change of several compounds in response to mealybug infection was shown to depend on a number of different factors: the growth stage of the plant (flowering/non-flowering), the time of the day sampling took place, the mealybug density and the duration of the mealybug infection. Although in each of the laboratory experiments several plant volatiles were found to significantly differ between mealybug-infested plants and control plants, so far no candidate indicator-volatiles have been found that always reacted significantly and in the same manner to a mealybug infection. The screening of new pesticides showed one pesticide to be effective against both the citrus mealybug Planococcus citri and the rose scale Aulacapsis rosae. Several isolates of entomopathogenic fungi were able to infect mealybugs in the laboratory, but results obtained in the greenhouse were disappointing. Lacewing larvae of the species Chrysoperla lucasina were able to control mealybugs when released repeatedly. The addition of Ephestia eggs disrupted this control in some cases.
  Bestrijding van wolluis en schildluis in de sierteelt onder glas
  Wageningen UR, - \ 2015
  greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - greenhouse vegetables - integrated pest management - control methods - methodology - biological control agents - insecticides
  Naar een Plantgezondheidsfonds voor de glastuinbouw : Analyses van risico's en inrichting van het fonds
  Bremmer, J. ; Benninga, J. ; Asseldonk, M.A.P.M. van; Hennen, W.H.G.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2014-043) - ISBN 9789086157006 - 58
  tuinbouw - glastuinbouw - plantenziekten - plantenplagen - glasgroenten - financiële ondersteuning - risicoanalyse - schade - fytosanitaire maatregelen - quarantaine organismen - horticulture - greenhouse horticulture - plant diseases - plant pests - greenhouse vegetables - financial support - risk analysis - damage - phytosanitary measures - quarantine organisms
  Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van: De fytosanitaire kosten in de productie- en handelsketen van de glasgroenteteelt en de mogelijkheden om via een plantgezondheidsfonds een tegemoetkoming te verstrekken bij een eventuele schade als gevolg van fytosanitaire maatregelen gericht op het weren, uitroeien en beheersen van quarantaine (waardige) organismen.
  Preventie steeds belangrijker bij stengelaaltje
  Dwarswaard, A. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2014
  BloembollenVisie (2014)296. - ISSN 1571-5558 - p. 52 - 53.
  tulpen - plantenplagen - ditylenchus dipsaci - grondsterilisatie - bestrijdingsmethoden - ziektepreventie - bemonsteren - maatregelen - tulips - plant pests - ditylenchus dipsaci - soil sterilization - control methods - disease prevention - sampling - measures
  Elk voorjaar is het schrikken voor een aantal telers van tulpen. Er is stengelaaltje gevonden. Sinds het wegvallen van het Produktschap Tuinbouw is een schadevergoeding niet vanzelfsprekend en is er minder geld voor onderzoek. Aan de teler om vooral preventieve maatregelen te nemen. In dit artikel is de laatste stand van zaken te lezen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.