Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 515

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Greenery: more than beauty and health : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  health - well-being - plants - trees - reconditioning - air quality - biodiversity - air conditioning - learning - labour - green roofs - green walls - gezondheid - welzijn - planten - bomen - herstellen - luchtkwaliteit - biodiversiteit - klimaatregeling - leren - arbeid (werk) - groene daken - groene gevels
  Greenery in our living environment benefits more than just our health and well-being. It also facilitates water management and promotes biodiversity in built-up areas, and can help reduce the effects of noise pollution. Greenery also helps to raise the property value of homes and offices. This document provides general information on the benefits of greenery, and complements the detailed fact sheets on how greenery can improve health and well-being in Residential, Professional, Educational and Healthcare contexts.
  Soil or seed: which came first?
  Deyn, G.B. de - \ 2017
  Wageningen : WURcast
  ecology - plants
  Gerlinde De Deyn: Plants are amazingly diverse in the functions they provide. But how do plants get growing in the first place? In this talk, I will reveal the hidden half of plants and how the tiny organisms, that connect the world of the living and of the dead, rule the world.
  Why plants are little solar panels
  Schipper, R. - \ 2017
  Wageningen : WURcast
  biobased economy - plants - miscanthus - bioenergy - fibres - biofuels - breeding methods
  What are plants contributing to a biobased society?
  Photosynthesis : Online introductory course
  Vreugdenhil, D. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research
  photosynthesis - plants - plant physiology - biomass - fotosynthese - planten - plantenfysiologie - biomassa
  The aim of this online course is to explain the basic mechanisms of photosynthesis.
  Induced early flowering : A new plant breeding technique
  Schaart, J.G. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University
  cultivation - plants - flowers
  Video about induced early flowering
  Reverse Breeding : Creating parental lines for a heterozygous plant
  Schaart, J.G. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University
  plants - cultivation - genetics - crossing
  Video about breeding and genetics
  Reverse Breeding : Complications
  Schaart, J.G. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University
  cultivation - genetics - plants - crossbreds
  Video recording about breeding and genetics
  Genetic modification – Societal debate : Role of scientific knowledge
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 21
  cultivation - breeding methods - plants
  Genetische modificatie – introductie : Wat is genetische modificatie?
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 4
  cultivation - breeding methods - plants - crossbreds
  Coexistence : Coexistence of GM and non-GM cultivations
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 10
  cultivation - breeding methods - genetic engineering - consumer preferences - plants
  Presentation about coexistence of GM and non-GM cultivations, consumers' preference.
  New Plant Breeding Techniques (NPBTs) : Promising applications
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 51
  greenhouse horticulture - cultivation - horticulture - plants - rearing
  Presentation about plant breeding techniques (NPBT)
  Nieuwe Veredelingstechnieken NPBTs : Voorbeelden van perspectiefvolle toepassingen
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 33
  cultivation - plant breeding - plants - horticulture - greenhouse horticulture
  Plantenveredeling en Intellectuele Eigendomsrechten IPR – korte introductie : Kwekersrecht en patenten (octrooien)
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7
  breeding methods - genetic engineering - plants - legislation - patents - cultivation
  Presentatie over systemen in plantenveredeling en uitleg over octrooien.
  Genetic modification – regulation
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 12
  genetic engineering - legislation - plants
  Genetische modificatie – wet- & regelgeving
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 11
  cultivation - horticulture - genetic engineering - crops - plants
  Presentatie over regelgeving rondom GG planten, met toelichting.
  De groene agenda: Ontwerptool Groene Gezonde Stad
  Snep, Robbert - \ 2017
  urban areas - water harvesting - climate - projects - plants - health - urban parks

  De Ontwerptool Groene Gezonde Stad is een tool in ontwikkeling die het effectief gebruik van stadsgroen door planners, ontwerpers, ontwikkelaars, hoveniers en groenvoorzieners ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen (gezonde woon-/werk-/leefomgeving) moet stimuleren. De plek die groen nu inneemt in het proces is redelijk achteraan. Het doel is dat planners, ontwerpers, ontwikkelaars, grondeigenaren etc. het groen meenemen in het ontwerpproces. Dan wordt de vraag naar groen en de kwaliteit van groen ook beter. Professionals krijgen met via de tool beter inzicht in waar en welk groen welk gezondheidseffect op welk doelgroep heeft, en worden daarmee uitgenodigd die kennis te benutten in hun plannen en projecten. Dit levert een gezondere stedelijke samenleving op, en maakt dat de economische waarde van het groen duidelijker wordt meegenomen in de besluitvorming over de inrichting en het beheer van de stad.

  Ecosysteemdiensten van bomen en groen in de stad
  Hiemstra, J.A. - \ 2017
  Wageningen : Groen Kennisnet
  bomen - planten - biodiversiteit - ecosystemen - klimaat - luchtkwaliteit - regenwateropvang - stedelijke gebieden - trees - plants - biodiversity - ecosystems - climate - air quality - water harvesting - urban areas
  Groen kost geld en de baten zijn slecht tastbaar. Het project 'Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten' ontwikkelt instrumenten om de voordelen van groen beter te laten meewegen bij het nemen van beslissingen. Voordelen: verkoeling, luchtzuivering, waterberging en beleefbare biodiversiteit. In eerste instantie voor de productgroep bomen, later ook voor andere productgroepen.
  Grijs, Groen & Gelukkig - Plantenwand
  Hermans, C.M.L. - \ 2017
  IVN Nederland
  groene gevels - klimaat - zorg - natuur - planten - green walls - climate - care - nature - plants
  Plantenwanden zorgen voor een gezonder binnenklimaat. Voor zorginstellingen waar cliënten weinig buiten komen, halen we met de Plantenwand de natuur naar binnen en dragen zo bij aan een gezondere leefomgeving. Wageningen Environmental Research doet onderzoek naar de effecten van Plantenwanden op het binnenklimaat. Ook het effect op cliëntwelzijn en de afname van het ziekteverzuim onder medewerkers wordt onderzocht.
  Metropolitan Solutions: Helende tuinen
  Jansma, J.E. - \ 2017
  WUR
  tuinen - gezondheid - planten - herstellen - welzijn - participatie - gardens - health - plants - reconditioning - well-being - participation
  Voldoende bewegen en gezond eten helpt bij het herstel van ziektes of verbetert de kwaliteit van leven bij chronische ziektes. Helaas lukt het lang niet iedereen om dit toe te passen. Daarom zijn Wageningen University & Research (Division of Human Nutrition, Wageningen Plant Research, Rural Sociology) en AMS institute binnen Flevo Campus het pilotproject Helende tuinen gestart om te onderzoeken of we mensen een manier kunnen bieden die wel makkelijk is om in te passen in je leven. We laten ze samen tuinieren. Jan Eelco Jansma, onderzoeker stad-landrelaties bij Wageningen University & Research, vertelt erover in deze video.
  MADS evolution : insights into evolutionary changes in transcription factors and their binding sites
  Bruijn, Suze-Annigje de - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): G.C. Angenent, co-promotor(en): K. Kaufmann. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436700 - 195
  plants - evolution - mads-box proteins - transcription factors - flowers - molecular biology - planten - evolutie - mads-box eiwitten - transcriptiefactoren - bloemen - moleculaire biologie

  Although most flowers follow a conserved 'bauplan' consisting of sepals, petals, stamens and carpels, there is a remarkable amount of morphological diversity. Interestingly, all flowers are specified by the conserved (A)BCE-model. Most of the transcription factors in this model belong to the MADS-domain family. We examined how these transcription factors and their binding sites in the genome evolved, as a first step to elucidate how diversity in flower morphology has been created.

  We analyzed the evolution of transcription factor binding sites by comparing binding sites of the major floral regulator SEPALLATA3 between two closely related Arabidopsis species, as well as between A. thaliana ecotypes. We found substantial overlap in transcription factor binding profiles between ecotypes, but limited overlap between the related species.

  We also assessed how transcription factors themselves can change in their properties by analyzing the divergence between paralogs. We examined how the PISTILLATA paralogs in Tarenaya hassleriana diverged, as this species occupies an interesting position in the eudicot phylogeny. We also studied whether divergence of the APETALA3 paralogs in Aquilegia could explain the specification of an additional floral organ in this genus. In both cases, we conclude that the paralogs diverged from each other in their biochemical properties.

  In the future, it would be interesting to assess how these changes in transcription factors and their binding sites affect floral regulatory networks and ultimately floral shape.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.