Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 576

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==poultry
Check title to add to marked list
Kruiden voor landbouwhuisdieren
Groot, M.J. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - goats - turkeys - rabbits - dairy cattle - poultry - sheep - pigs - veal calves - animal nutrition - animal health
Keuzedeel Landbouwhuisdieren (MBO)
Ruis, M.A.W. ; Vorderman, Evert ; Dijk, Nienke van; Fokkema, R. ; Visser, Annewies ; Hessel, Huub ; Hoorweg, Fleur ; Groffen, H. ; Korsten, C. ; Goot, L. van der; Hoop, O. de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal health - animal behaviour - animal nutrition - education
Hoe verduurzamen we onze landbouw? En welke rol hebben ondernemers en overheid?
Verstegen, J.A.A.M. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Economic Research - 8 p.
animal welfare - animal production - dairy cattle - poultry - pigs - animal housing
Eén van de grote opgaven waar de landbouwsector voor staat anno 2018 is 'verduurzaming'. Nu is 'duurzaamheid' een containerbegrip, waar van alles onder kan vallen. Hetzelfde geldt voor 'duurzame landbouw'. Want is een duurzame landbouw een landbouw die de groeiende wereldbevolking voedt, de ontbossing van het oerwoud en de opwarming van de aarde tegengaat, een redelijk inkomen biedt voor boeren en tuinders, de integriteit en het welzijn van dieren respecteert, het organischstofgehalte in de bodem op peil houdt, of goede arbeidsomstandigheden biedt aan medewerkers in de land- en tuinbouw? Of is het dit allemaal samen? En hoe ziet dat er dan uit? En waarom lukt het de ene agrarische ondernemer wel om daar vorm aan te geven en de andere niet? En wat kan de overheid hieraan bijdragen?
Gezond drinkwater voor vleeskuikens
Ellen, H.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal behaviour - animal health - drinking water - animal nutrition
TerraSea energiezuinig stalconcept voor vleeskuikens
Ellen, H.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - climate - energy - animal health
Verbetering brandveiligheid oudere veestallen
Bokma-Bakker, M.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal behaviour - animal health - animal housing - animal nutrition
Insecten als voer en voedsel
Veldkamp, T. - \ 2018
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - pigs - fish - animal nutrition
Broiler welfare under scrutiny
Jong, I.C. de - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal behaviour - animal health - animal housing - animal nutrition
Rust en regelmaat lonen voor de koe
Dixhoorn, Ingrid van - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - animal behaviour - animal housing - animal health
Tackling cage-free layer housing air quality challenges
Winkel, Albert - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - animal behaviour - animal housing - animal health
Kuiken kan maximaal 36 uur zonder eten
Jong, Ingrid de - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - animal nutrition - animal health
Geen goed alternatief voor doden haantjes
Gremmen, Bart - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - hens - animal ethics - animal health
Three stars for animal welfare
Bos, Bram - \ 2017
animal welfare - animal production - poultry - fowls - animal housing - animal behaviour - animal health
Is de ‘nieuwe’ supermarktkip gelukkiger dan de omstreden ‘plofkip’?
Jong, I.C. de - \ 2017
Wageningen : Livestock Stories blog, Wageningen University & Research
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal behaviour - animal health - animal housing
Bloedluis bestrijdbaar?
Mul, M.F. - \ 2017
Wageningen : Livestock Stories blog, Wageningen University & Research
animal welfare - animal production - poultry - animal health - animal diseases - mites
8 gamechangers voor een duurzame productie van gezond en veilig voedsel
Vogelezang, J.V.M. ; Angelino, Steven ; Dubbeldam, Ria - \ 2017
Topsector Agri & Food - 13 p.
animal welfare - animal production - cattle - pigs - poultry - animal ethics - animal housing
Alternatieven voor doden eendagshaantjes
Leenstra, Ferry - \ 2017
poultry farming - killing of animals - chicks - poultry - young animals - animal welfare - animal production - animal health
Aanpak van fijnstof in stallen
Winkel, A. - \ 2017
Wageningen : Kennisonline
dierenwelzijn - diergezondheid - pluimvee - dierlijke productie - animal welfare - animal health - poultry - animal production
Sinds 2008 werken alle sectoren in Nederland aan het verlagen van hun uitstoot van fijnstof. In de veehouderij wordt gebruik gemaakt van speciale technieken zoals een strooiselschuif. Wageningen University & Research heeft deze technieken ontwikkeld.
Project Insecten in pluimvee
Ruis, Markus - \ 2017
animal welfare - poultry - animal nutrition - animal behaviour - animal production
Stand van zaken achterwege laten van ingrepen bij pluimvee : Evaluatie september 2017
Niekerk, T.G.C.M. van; Jong, I.C. de - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1051) - 57
dierenwelzijn - pluimvee - dierlijke productie - diergezondheid - animal welfare - poultry - animal production - animal health
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.