Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 34

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==sales promotion
  Check title to add to marked list
  'Kwaliteit is complex en dynamisch'
  Westra, Eelke - \ 2015
  horticulture - cut flowers - ornamental bulbs - crop quality - agricultural research - postharvest quality - sustainability - cultural methods - information needs - growers - sales promotion - consumer behaviour
  Vraag aan een kweker waardoor hij zich onderscheidt van andere aanbieders en hij zal zeggen: ‘Wij leveren hele goede kwaliteit.’ Dat is mooi, maar kun je dan ook definiëren wat die kwaliteit is? Weet je voor welke markt die kwaliteit het beste geschikt is? En zou je die kwaliteit kunnen beïnvloeden? Met name naar dat laatste aspect doet Wageningen UR onderzoek. In gesprek hierover met naoogsttechnoloog Eelke Westra.
  De ideale boerderijwinkel : Waarom doen sommige consumenten graag boodschappen op een boerderij?
  Vijn, M.P. - \ 2015
  Ekoland (2015). - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
  boerderijwinkels - consumenten - houding van consumenten - multifunctionele landbouw - verkoopbevordering - consumentenvoorkeuren - doelgroepen - on-farm sales - consumers - consumer attitudes - multifunctional agriculture - sales promotion - consumer preferences - target groups
  Een boerderijwinkel kan het nettoresultaat van een agrarisch bedrijf behoorlijk verhogen, doordat een deel van de eigen productie rechtstreeks aan de consument kan worden afgezet. Het succes van zo’n winkel hangt deels af van klanttype, assortiment en inrichting. Op welke doelgroepen focus je en zijn assortiment en inrichting daarop toegesneden?
  Uitwerking interview workshop Onderscheid in Vers : Gerben Splinter in gesprek met drie deelnemers van het project PPP Paprika
  Splinter, Gerben - \ 2014
  horticulture - sweet peppers - program evaluation - sales promotion - consumer economics - cooperation - taste - merchandise information - knowledge - differentiation - varieties
  Bloembollen op pot
  Kortstee, H.J.M. - \ 2014
  Wageningen UR
  bloembollen - verkoopbevordering - marketingtechnieken - agrarische handel - tuincentra - consumenten - potplanten - teleshopping - marketingkanalen - ondernemerschap - bedrijfseconomie - ornamental bulbs - sales promotion - marketing techniques - agricultural trade - garden centres - consumers - pot plants - marketing channels - entrepreneurship - business economics
  Gebroeders Straathof over bloembollen op pot en hoe hij met behulp van een business model zich meer gaat inzetten op de verkoop van bloembollen in potten aan consumenten.
  Van kostprijsgedreven naar marktgericht ondernemen: Factsheet
  Splinter, G.M. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 4
  glastuinbouw - ondernemerschap - marketingtechnieken - verkoopbevordering - strategisch management - klantrelaties - bedrijfsmanagement - innovaties - consumenten - toegevoegde waarde - greenhouse horticulture - entrepreneurship - marketing techniques - sales promotion - strategic management - customer relations - business management - innovations - consumers - value added
  Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de ambitie te realiseren van een niet samenwerkende product- en kostprijsgedreven sector die is gericht op het binnenland, naar een consument en toegevoegde waarde gedreven glasgroentecluster, dat zich kenmerkt door samenwerking en internationale georiënteerdheid. Daartoe begeleidt LEI Wageningen UR, op initiatief van STAP, de ondernemers, individueel of als groep, met de Business Innovation Approach.
  @MOVE : meer waarde in de tuinbouw
  Verkerke, Wouter - \ 2013
  greenhouse horticulture - greenhouse crops - outdoor cropping - vegetables - sales promotion - marketing techniques - values - food marketing - knowledge transfer - cooperation
  Forceren eucomis verschilt per soort
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)49. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 44.
  potplanten - cultuurmethoden - forceren van planten - bollen - rassen (planten) - soortendiversiteit - verkoopbevordering - pot plants - cultural methods - forcing - bulbs - varieties - species diversity - sales promotion
  Eucomis is aantrekkelijk als pot- en als kuipplant. Verschillende species vragen echter om een aparte behandeling. Onderzoek door PPO Bloembollen geeft de richting van de mogelijkheden aan.
  Kansen Zantedeschia aan alle kanten belicht
  Dwarswaard, A. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)229. - ISSN 1571-5558 - p. 56 - 57.
  zantedeschia - rassen (planten) - cultivars - marketingbeleid - verkoopbevordering - public relations - teeltsystemen - zantedeschia - varieties - cultivars - marketing policy - sales promotion - public relations - cropping systems
  Zantedeschia heeft in de knollenteelt een vaste plaats veroverd. De teelt is nog steeds relatief nieuw. Reden voor de KAVB-productgroep Zantedeschia om ook dit jaar een jaarvergadering te houden, met daarbij aandacht voor promotie en onderzoek. Een impressie van zaken die nu spelen.
  De Europese consument kent de Nederlandse kwaliteit niet
  Verstegen, J.A.A.M. - \ 2010
  Onder Glas 2010 (2010)5. - p. 59 - 59.
  groenten - marketing van voedingsmiddelen - productie-economie - merkproducten - internationale handel - innovaties - economie m.b.t. consumenten - verkoopbevordering - belangengroepen - organisaties - goede wijze van produceren - kwaliteitszorg - vegetables - food marketing - production economics - brand name products - international trade - innovations - consumer economics - sales promotion - interest groups - organizations - good manufacturing practice - quality management
  Anonieme producten zijn voor kopers makkelijk inwisselbaar. Als de ene producent goedkoper kan leveren dan de ander, heeft die ander gauw het nakijken. Lector Jos Verstegen vindt dat Nederlandse groentetelers veel rechtstreekser moeten communiceren met de buitenlandse consument over hun producten. Alleen zo kan deze consument een sterkere voorkeur voor producten uit Nederland ontwikkelen. De tuinbouwbelangenorganisaties moeten de Nederlandse telers daarbij helpen.
  In tuinbouwketens gaat het om marktkracht : telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil
  Kooten, O. van - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)11. - p. 22 - 23.
  tuinbouwgewassen - kwekers - consumentenvoorkeuren - koopgewoonten - marktonderzoek - marktverkenningen - nieuwe producten - innovaties - verkoopbevordering - glastuinbouw - horticultural crops - growers - consumer preferences - purchasing habits - market research - market surveys - new products - innovations - sales promotion - greenhouse horticulture
  Hoe kunnen de telers in Nederland meer geld verdienen aan die prachtige producten die ze maken? Het antwoord is makkelijker gegeven dan gedaan. Volgens Olaf van Kooten, hoogleraar Leerstoelgroep Tuinbouwketens bij Wageningen Universiteit, is er maar één manier om op den duur een mooie positie in de markt te veroveren en vast te houden. Telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil.
  De directeur van de frietfabriek
  Goud, Jan-Kees - \ 2010
  potatoes - business economics - markets - contracts - sales promotion - plant diseases - business management
  Snijbloemen versterken positieve gevoelens en stemmingen : wetenschappelijk onderzoek naar het effect van snijbloemen op de gemoedstoestand van de mens
  Vermeer, F. ; Mojet, J. ; Veggel, R.J.F.M. van; Koster, A.C. - \ 2009
  Zoetermeer : Produktschap Tuinbouw, afdeling Markt & Innovatie
  snijbloemen - visuele prikkels - stimulatie - emoties - plezier - kleur - welriekendheid - verkoopbevordering - consumentengedrag - marketing - belevingswaarde - gevoeligheid - cut flowers - visual stimuli - stimulation - emotions - enjoyment - colour - fragrance - sales promotion - consumer behaviour - marketing - experiential value - sensitivity
  Onderzoek van Wageningen UR naar de invloed van snijbloemen op gevoelens en stemmingen toont postieve resultaten. Dit biedt veel kansen voor reclame- en voorlichtingscampagnes, maar ook voor verkoopgesprekken en toepassingsmogelijkheden in bijvoorbeeld restaurants
  Alleen vluchtige toerist komt voor bollen en molens
  Breman, B.C. - \ 2009
  Kennis Online 2009 (2009)feb. - p. 10 - 10.
  toerisme - verkoopbevordering - alternatief toerisme - polders - tourism - sales promotion - alternative tourism - polders
  Het is voor het toerisme een gemiste kans dat Nederland vooral wordt gepresenteerd als land van polders en tulpen. Nederland kan meer toeristen trekken als het beeld van Nederland veelzijdiger wordt, en promotie zich nadrukkelijker richt op de naaste buren en beter laat zien wat er overal te beleven valt
  De consument overtuigen: meer dan een norm opleggen
  Melnyk, V. ; Kornelis, M. ; Herpen, E. van - \ 2008
  Voeding Nu 10 (2008)6. - ISSN 1389-7608 - p. 25 - 27.
  consumenten - consumentenonderzoeken - verkoopbevordering - reclamecampagne van voedsel - normen - consumers - consumer surveys - sales promotion - food merchandising - standards
  Beleidsmakers besteden jaarlijks miljoenen euro's aan campagnes om mensen over te halen zich volgens gewenste normen te gedragen. Bijvoorbeeld om hen aan te zetten om vooral gezonde voedselproducten te kopen, om te stoppen met roken of om milieuvriendelijke verpakkingen te kiezen. Maar of die boodschap ook aankomt, is afhankelijk van meerdere factoren. Onlangs is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van normen in samenhang met de mate waarin de consument een boodschap bewust op zich in laat werken
  Fruit Promotion Campaigns in Europe
  Zimmermann, K.L. ; Kozarzewska, M.A. - \ 2008
  reclamecampagne van voedsel - verkoopbevordering - fruit - groenten - marketing van voedingsmiddelen - voedselconsumptie - food merchandising - sales promotion - fruit - vegetables - food marketing - food consumption
  General result and general conclusions of analyzing fruit and vegetables'promotion campaigns in European countries, which aim at increasing the consumption of fruit and vegetables among the citizens of EU 27 and other European countries
  De aantrekkingskracht van biologisch : het effect van schappresentatie op het aankoopgedrag
  Immink, V.M. ; Tacken, G.M.L. - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086151912 - 41
  biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - consumentengedrag - vleeswaren - vlees - marketingtechnieken - supermarkten - consumentenonderzoeken - verkoopbevordering - nederland - dierhouderij - dierlijke productie - geiten - pluimvee - rundvee - schapen - varkens - organic farming - organic foods - consumer behaviour - meat products - meat - marketing techniques - supermarkets - consumer surveys - sales promotion - netherlands - animal husbandry - animal production - goats - poultry - cattle - sheep - pigs
  In deze studie is het effect van marketingcommunicatie in de winkel voor biologisch vlees bestudeerd. In een zestal supermarktwinkels zijn de boodschappen 'lekker' en 'natuurlijk origine' uitgetest. Er is gemeten of en in hoeverre door klanten het biologische schap aantrekkelijker werd gevonden, en wat het effect is op het koopgedrag. Er is ook geanalyseerd of en in hoeverre de beoogde boodschappen overeenkomen met de gepercipieerde boodschap. This study looks at the effect of marketing communications in shops with regard to organic meat. The messages 'tasty' and 'natural origin' were tested in six supermarket stores. The study then examined whether and to what extent customers found the organic shelf more attractive, and the effect on purchasing behaviour. An analysis was also made of whether and to what extent the intended messages corresponded with the perceived messages.
  Modified atmosphere packaging (MAP) van aardbei
  Vlaswinkel, M.E.T. ; Kruistum, G. van - \ 2006
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO nr. 32510486. - PT11991 ) - 33
  aardbeien - vollegrondsteelt - houdbaarheid (kwaliteit) - kwaliteitsnormen - verkoopbevordering - innovaties - gemodificeerde atmosfeer opslag - verpakkingen - bewaartijd - smaak - strawberries - outdoor cropping - keeping quality - quality standards - sales promotion - innovations - modified atmosphere storage - wrappings - storage life - taste
  In de versketen wordt de aardbei gezien als een bulkproduct. Dit biedt ondernemers weinig mogelijkheden om onderscheidend te zijn en is mede daardoor een rem op innovatie in de aardbeisector. Om onderscheiding mogelijk te maken wordt aan de ontwikkeling van een premium aardbei gedacht. Een belangrijk aspect hierbij is de houdbaarheid in de keten en in het schap in combinatie met behoud van een hoge uiterlijke en inwendige kwaliteit. Hiervoor kan de techniek van Modified Atmosphere Packaging (MAP) toegepast worden. In dit ‘Strawberry Valley’ project is in opdracht van Telersvereniging ‘Les Meilleurs’ deze techniek toegepast om de houdbaarheid van een premium aardbei verder te verbeteren. Het onderzoek is mede gefinancierd door het Productschap Tuinbouw te Zoetermeer. In de uitvoering van het onderzoek is samengewerkt met HAS KennisTransfer Den Bosch.
  Werk aan de winkel voor konijnenhouderij : konijnenvlees moet ook 's zomers op het menu staan
  Stokkermans, P. ; Livestock Research, - \ 2006
  Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 2 (2006)22. - ISSN 1871-0948 - p. 6 - 7.
  dierhouderij - konijnen - vleesproductie - konijnenvlees - dierlijke productie - verse producten - marketing - marketingtechnieken - verkoopbevordering - animal husbandry - rabbits - meat production - rabbit meat - animal production - fresh products - marketing - marketing techniques - sales promotion
  Tijdens de workshop ketenaspecten in de konijnenhouderij, gehouden in Gilze-Rijen kwam naar voren dat konijnenvlees gedurende een langere periode als vers product in de schappen moet komen te liggen
  PPO Glastuinbouw en LEI helpen biologische ketenprojecten op weg: "vernieuwing moet wel uit de biologische hoek komen"
  Staalduinen, Jan van; Poot, E.H. ; Wertheim-Heck, S.C.O. - \ 2006
  Onder Glas 3 (2006)9. - p. 48 - 49.
  biologische landbouw - marktonderzoek - structuurbeleid - innovaties - productiemogelijkheden - verkoopbevordering - marketingtechnieken - stimulansen - siergewassen - consumentenvoorkeuren - productiegroei - glastuinbouw - organic farming - market research - structural policy - innovations - production possibilities - sales promotion - marketing techniques - incentives - ornamental crops - consumer preferences - production growth - greenhouse horticulture
  Het biologische marktsegment is vanwege de hogere kostprijs van het geteelde product een natuurlijke kraamkamer voor productinnovatie. De zoektocht naar tastbaar onderscheid en aansprekende verkoopconcepten vereist multidisciplinaire samenwerking van teelt- en marktonderzoek. LEI en PPO Glastuinbouw werken momenteel mee aan vier projecten, waarvan één in de sierteelt
  Regionale biologische landbouw. Deel 2: Samenwerking tussen bio-boeren in de regio
  Stobbelaar, D.J. ; Veluw, K. van - \ 2006
  Ekoland 26 (2006)6. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
  biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - marketingtechnieken - verkoopbevordering - producentengroepen - regionale centra - samenwerking - coöperatieve activiteiten - organic farming - organic foods - marketing techniques - sales promotion - producer groups - central places - cooperation - cooperative activities
  In dit tweede artikel over regionale biologische landbouw een rondgang langs een drietal samenwerkingsverbanden: de Biologische Producenten Achterhoek en hun afzetkanaal DistroEko; de Mergelwind in Zuid-Limburg, België en Duitsland; de Overijsselse Vecht met Vechtdalproducten.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.