Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==upgrading
  Check title to add to marked list
  Transportbrandstof uit biogas geeft hoger rendement en verduurzaamt
  Kasper, G.J. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)6. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
  biogas - gasproductie - opwaarderen - warmtekrachtkoppeling - energieproductie in de landbouw - biobrandstoffen - biobased economy - mestvergisting - technieken - economische haalbaarheid - biogas - gas production - upgrading - cogeneration - agricultural energy production - biofuels - biobased economy - manure fermentation - techniques - economic viability
  Bij vergisting van mest ontstaat biogas dat met een WKK kan worden omgezet in elektriciteit en warmte. Probleem is vaak dat de warmte onvoldoende benut wordt. Het opwerken van biogas tot transportbrandstof kan een oplossing hiervoor zijn, waarbij gelet moet worden op schaalgrootte van vergisting, type opwerkingstechniek en afzetmarkt.
  Biobased economy in het Groene Hart. Energie & Bio/Groen Gas
  Galen, Michiel van - \ 2013
  biogas - gas production - fermentation - upgrading - government policy - energy policy - biobased economy - groene hart
  Beschrijving meetlat Energieboerderij voor energiegebruik en broeikasgasemissies. Voor groen gas productie
  Voort, M.P.J. van der - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (PPO 511) - 21
  brandstofgewassen - biogas - opwaarderen - biobased economy - rendement - energie - broeikasgassen - berekening - fermentatie - fuel crops - biogas - upgrading - biobased economy - returns - energy - greenhouse gases - calculation - fermentation
  Om de doelstelling van Energieboerderij te realiseren is een meetlat ontwikkeld. Dit rapport is een aanvulling op de bestaande onderbouwing van de meetlat (Van der Voort et al., 2012). De aanvullende onderbouwing is bedoeld om helder en duidelijk te communiceren over de meetlat en specifiek die voor groen gas. Deze rapportage is onderdeel van het project Energieboerderij. Het project Energieboerderij heeft als doel om de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa inzichtelijk te maken en te verbeteren. In plaats van het rekenen met gegevens uit de literatuur worden op praktijkbedrijven gegevens verzameld en geanalyseerd. Deze informatie vormt de basis voor het berekenen van duurzaamheidskengetallen en het optimaliseren van energieteelten.
  Updating the 1:50,000 Dutch soil map using legacy soil data: A multinomial logistic regression approach
  Kempen, B. ; Brus, D.J. ; Heuvelink, G.B.M. ; Stoorvogel, J.J. - \ 2009
  Geoderma 151 (2009)3-4. - ISSN 0016-7061 - p. 311 - 326.
  bodem - bodemgeschiktheid - kaarten - opwaarderen - inventarisaties - drenthe - soil - soil suitability - maps - upgrading - inventories - drenthe - spatial-distribution - landscapes - cover - model - information - prediction - knowledge - variables - dynamics
  The 1:50,000 national soil survey of the Netherlands, completed in the early 1990s after more than three decades of mapping, is gradually becoming outdated. Large-scale changes in land and water management that took place after the field surveys have had a great impact on the soil. Especially oxidation of peat soils has resulted in a substantial decline of these soils. The aim of this research was to update the national soil map for the province of Drenthe (2680 km2) without additional fieldwork through digital soil mapping using legacy soil data. Multinomial logistic regression was used to quantify the relationship between ancillary variables and soil group. Special attention was given to model-building as this is perhaps the most crucial step in digital soil mapping. A framework for building a logistic regression model was taken from the literature and adapted for the purpose of soil mapping. The model-building process was guided by pedological expert knowledge to ensure that the final regression model is not only statistically sound but also pedologically plausible. We built separate models for the ten major map units, representing the main soil groups, of the national soil map for the province of Drenthe. The calibrated models were used to estimate the probability of occurrence of soil groups on a 25 m grid. Shannon entropy was used to quantify the uncertainty of the updated soil map, and the updated soil map was validated by an independent probability sample. The theoretical purity of the updated map was 67%. The estimated actual purity of the updated map, as assessed by the validation sample, was 58%, which is 6% larger than the actual purity of the national soil map. The discrepancy between theoretical and actual purity might be explained by the spatial clustering of the soil profile observations used to calibrate the multinomial logistic regression models and by the age difference between calibration and validation observations
  Aim and technologies for fibre upgrading
  Westenbroek, A.P.H. - \ 2004
  paper - pulp and paper industry - management - recycling - fibres - quality - upgrading - biobased economy
  Project 1030: zes verschillende systemen in onderzoek
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Emous, R.A. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 8.
  pluimvee - kippen - kooien - bezettingsdichtheid - onderzoek - onderzoeksinstituten - proefstations - dierlijke productie - diergedrag - batterijhuisvesting - batterijkooien - verbetering - opwaarderen - agrarische bedrijfsvoering - dierenwelzijn - groepshuisvesting - poultry - fowls - cages - stocking density - research - research institutes - experimental stations - animal production - animal behaviour - battery husbandry - battery cages - improvement - upgrading - farm management - animal welfare - group housing
  Verrijkte kooisystemen zijn een nieuwe vorm van houden van leghennen. Hoewel dit systeem nog in ontwikkeling is, moet het op korte termijn als vervanger van de batterij dienen. Dit betekent dat systeemfabrikanten en onderzoek haast moeten maken om te zorgen dat er praktijkrijpe varianten op de markt komen. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) onderzoekt daarom momenteel zes verschillende verrijkte kooisystemen. In dit artikel gaan we nader op dit onderzoek in.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.