Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 137

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stadsvarkens als schakel in de circulaire economie
  Vijn, M.P. - \ 2017
  Ekoland 37 (2017)10. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  varkens - varkenshouderij - stadslandbouw - cradle to cradle - wetgeving - reststromen - voedselveiligheid - varkensvlees - pigs - pig farming - urban agriculture - cradle to cradle - legislation - residual streams - food safety - pigmeat
  Aan welke regelgeving moet je voldoen om varkens in de stad te houden en te voeden met reststromen? Wageningen University & Research heeft hier onderzoek naar gedaan voor de Stichting Stadsvarkens in Ede. Deze stichting heeft als doelstelling het realiseren van een lokale circulaire economie door de inzet van (stads)varkens en de educatie hierover.
  10 voorwaarden voor een kansrijke start als sociaal ondernemer in de (stads)landbouw
  Vijn, M.P. - \ 2017
  Ekoland 37 (2017)9. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
  ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - stadslandbouw - entrepreneurship - farm management - urban agriculture
  De financiële doelstelling van sociale ondernemingen staat ten dienste van het primaire maatschappelijke doel. In de (stads)landbouw zie je steeds meer sociale ondernemingen. Interesse om ook zo’n onderneming te starten? Wageningen University & Research formuleerde tien voorwaarden voor een kansrijke start.
  Stadsvarkens : schakel in een circulaire economie : ruimte in wet- en regelgeving voor stadsvarkens : een advies aan Stichting Stadsvarkens Ede
  Vermeij, I. ; Bikker, P. ; Holster, H. ; Raamsdonk, L. van; Vijn, M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 336) - ISBN 9789463434577 - 32
  varkens - varkenshouderij - stadslandbouw - cradle to cradle - wetgeving - reststromen - voedselveiligheid - varkensvlees - duurzame ontwikkeling - pigs - pig farming - urban agriculture - cradle to cradle - legislation - residual streams - food safety - pigmeat - sustainable development
  De Stichting Stadsvarkens te Ede wil weten aan welke regelgeving moet worden voldaan om vier varkens in een bosperceel te houden en te voeden met reststromen. Het doel is het sluiten van kringlopen binnen een circulaire economie. Dit rapport gaat in op de wet- en regelgeving rond diervoeding en op de afzet van het vlees in de setting van Stadsvarkens. Daarnaast wordt het voeren van reststromen in relatie tot diergezondheid belicht. Door studenten is binnen een ACT-traject gekeken naar relevante wetgeving en is een viertal scenario’s geschetst voor het houden van stadsvarkens die gevoerd worden met lokale reststromen. De scenario’s zijn door de onderzoekers tegen het licht gehouden en van kanttekeningen en een advies voorzien. Dit heeft geresulteerd in een ander advies, omdat verschillende knelpunten de eerdere scenario’s niet mogelijk maken.
  Sociaal ondernemerschap in de zorglandbouw : voorwaarden voor een kansrijke start
  Elings, Marjolein ; Vijn, Marcel ; Kruit, Jeroen - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 335) - ISBN 9789463431446 - 54
  multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - stadslandbouw - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - biologische landbouw - multifunctional agriculture - social care farms - urban agriculture - entrepreneurship - farm management - organic farming
  Het rapport ‘sociaal ondernemerschap in de zorglandbouw’ is voort gekomen uit de vraag van twee sociale ondernemingen: Stichting BREM en Stichting 4PK. Beide initiatiefnemers hebben de ambitie mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen re-integreren. Zij doen dat door de inzet van mensen bij het verbouwen van gewassen in stadslandbouwprojecten. De afgelopen jaren is het aantal sociale ondernemingen in de (stads)landbouw toegenomen. Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en daarmee primair of expliciet een maatschappelijk doel nastreven (SER, 2015). De financiële doelstelling van deze ondernemingen staat ten dienste van het primaire maatschappelijke doel.
  Groen: meer dan mooi en gezond : de meerwaarde van groen op gezondheid, productiviteit, prestatie en welbevinden samengevat
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6
  huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture
  De Groene Agenda is een programma van Royal FloraHolland, De Groene Stad en Wageningen University & Research. De Groene Agenda wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
  Closing the nutrient loops in (peri-)urban farming systems through composting
  Nigussie, Abebe - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): Thomas Kuijper; A. de Neergaard, co-promotor(en): S. Bruun. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430050 - 144
  urban agriculture - farming systems - nutrients - composting - refuse - sewage - waste treatment - vermicomposting - soil quality - nitrogen - ethiopia - stadslandbouw - bedrijfssystemen - voedingsstoffen - compostering - vuilnis - rioolwater - afvalverwerking - vermicompostering - bodemkwaliteit - stikstof - ethiopië

  Organic amendments are used to improve soil fertility and maintain agricultural fields in a productive state. Despite these benefits, the use of organic amendments is limited in many developing countries. The overall objective of this thesis is therefore to provide a better understanding of current waste management practices in developing countries and ensure sustainable crop production via the biotransformation of urban waste into a high-quality soil amendment. First, I aimed at determining the causes for the limited use of organic amendments in small-scale urban farming systems. I interviewed 220 urban farmers in Ethiopia and found that competition for agricultural waste between fuel, feed and soil amendment is a major cause for the limited use of organic amendments. I demonstrated that allocation of agricultural waste for soil amendment is linked with farmers’ livelihood strategies. I also studied variation in compost demand among different farmer groups, and the socio-economic variables which explained these variations.

  Gaseous losses of ammonia and greenhouse gas (GHG) emissions occur during composting of nitrogen-rich urban waste. Several technologies could reduce these losses. However, these technologies are inadequate to fit within the broader farming systems because they are expensive. The second aim of this thesis was to develop low-cost methods to mitigate N losses and GHG emissions from composting, while retaining its fertilising value.

  Composting by earthworms (vermicomposting) is proposed as a low-cost strategy for minimising N losses and GHG emissions. Using a wide range of substrate qualities (C:N ratio, labile C sources) and other factors (earthworm density, amount of input, and moisture), I showed that vermicomposting reduced N losses and GHG emissions compared with traditional thermophilic composting, but the magnitude of the earthworm effect varied between substrates. Earthworms also change the quantity and composition of dissolved organic carbon during composting. Another low-cost strategy is to delay the addition of N-rich substrates during composting. I demonstrated that addition of nitrogen-rich substrate after the thermophilic phase reduced N losses. Delayed addition of N-rich substrates increased N2O emissions, but reduced CH4 emissions. Delayed addition resulted in compost that was as stable and effective at completely eradicating weed seeds as traditional composting.

  In conclusion, urban waste compost should be considered as alternative source for soil amendment, particularly in developing countries with competition for agricultural waste. Technologies such as vermicomposting and delayed addition of N-rich substrate are recommended to increase or maintain the nitrogen content of compost, reduce N losses and mitigate GHG emissions.

  Groenten uit de stad
  Valk, Arnold van der - \ 2016
  urban agriculture - urban areas - health - social welfare - participation - volunteers

  Stadslandbouw geeft niet alleen een krachtige impuls aan de leefbaarheid van de wijk, maar kan ook een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid. Hoe komen buurtprojecten voor stadslandbouw tot stand en wanneer zijn ze succesvol? AGORA ging hierover in gesprek met onderzoekers Beatriz Pineda Revilla (Universiteit van Amsterdam) en Arnold van der Valk (Wageningen Universiteit.

  City farming alternatief voor telers op zoek naar verandering : Grote steden lopen warm voor indoor farming
  Vermeulen, Tycho - \ 2016
  organic farming - sustainable agriculture - urban agriculture - greenhouse horticulture - vegetable growing
  Binnenstebuiten : Stadswijngaarden
  Vermeulen, Tycho - \ 2016
  vineyards - urban agriculture - urban society - viticulture - netherlands
  Sustainable Urban Food Provisioning : Policy Brief
  Dubbeling, Marielle ; Wiskerke, J.S.C. ; Moschitz, Heidrun - \ 2015
  SUPURBFOOD - 4
  urban agriculture - urban areas - participation - food supply - stadslandbouw - stedelijke gebieden - participatie - voedselvoorziening
  Food is an integral part of the urban agenda Growing urbanisation and food insecurity, rising food prices, climate change impacts and resource depletion, have all prompted cities and citizens around the world to develop policy and programmes for more sustainable resilient urban food provisioning.
  Een verkenning van het effect van stadslandbouw: de case Almere
  Dekking, A.J.G. ; Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2015
  Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) (PPO/PRI 673)
  landbouw - stadslandbouw - effecten - omgevingsverrijking - stedelijke gebieden - streekgebonden producten - voedsel - lokale netwerken - hobbyboeren - agriculture - urban agriculture - effects - environmental enrichment - urban areas - regional specialty products - food - local area networks - hobby farmers
  Onderzoek in het kader van de PPS ‘Multifunctionele Landbouw’ Wat is de omvang en dynamiek rond stadslandbouw in Nederland, is de betekenis van stadslandbouw nader te duiden? De casus is in Almere uitgevoerd.
  Stedelingen en regionaal voedsel
  Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. ; Schans, J.W. van der - \ 2015
  stadslandbouw - regionale voedselketens - voedselproductie - stedelijke samenleving - bewonersparticipatie - stedelijke gebieden - urban agriculture - regional food chains - food production - urban society - community participation - urban areas
  Stadslandbouw trekt steeds meer stedelingen. Wageningen UR onderzocht de rollen en interacties die stedelingen hebben bij stadslandbouwinitiatieven en identificeerde er drie: de interactie tussen stedeling en stedeling, stedeling en voedselproducent, en stedeling en gemeentelijke overheid.
  Developing the Rotterdam City Region Food System: acting and thinking at the same time
  Schans, J.W. van der - \ 2015
  Urban Agriculture Magazine (2015)29. - ISSN 1571-6244 - p. 14 - 17.
  regional food chains - food supply - urban development - rotterdam - urban agriculture - supply chain management - food policy - regionale voedselketens - voedselvoorziening - stadsontwikkeling - rotterdam - stadslandbouw - ketenmanagement - beleid inzake voedsel
  The city region of Rotterdam is located in the western part of the Netherlands, bordering the North Sea. It contains the municipality of Rotterdam and several neighbouring municipalities, with about 1.2 million inhabitants. Rotterdam hosts Europe’s largest sea port as well as a large (inland-oriented) river port. Shipped through the ports into Europe (by barge, rail or lorry) are goods including food (e.g., exotic fruits and vegetables, juices, rapeseed and palm oil) and feed products (soybeans, grains, tapioca).
  Green vegetable supply in Dar es Salaam
  Wegerif, M.C.A. - \ 2015
  Urban Agriculture Magazine (2015)29. - ISSN 1571-6244 - p. 65 - 67.
  farmers - farmers' income - livelihoods - urban agriculture - food supply - vegetables - rural urban relations - tanzania - peasant farming - boeren - inkomen van landbouwers - middelen van bestaan - stadslandbouw - voedselvoorziening - groenten - relaties tussen stad en platteland - tanzania - landbouw bedrijven in het klein
  This article constructs a picture of green vegetable growing and supply in Dar es Salaam by looking at the lives and work of a small trader and an urban farmer. It reveals the importance of a range of distribution and trade networks and the integration of a wider city region, alongside urban and periurban production, for the large-scale supply of these vegetables to urban eaters. The livelihood benefit for the many actors involved is clear as are some of the threats emerging as the city changes.
  Uit Je Eigen Stad
  Heijden, P.G.M. van der - \ 2015
  Aquacultuur 2015 (2015)2. - ISSN 1382-2764 - p. 17 - 24.
  groenten - vis - bedrijven - voedselproductie - stadslandbouw - aquacultuur - visteelt - viskwekerijen - groenteteelt - aquaponics - innovaties - vegetables - fish - businesses - food production - urban agriculture - aquaculture - fish culture - fish farms - vegetable growing - aquaponics - innovations
  In 2010 vatte drie ondernemers het plan op om bij de Rotterdamse Fruithaven een loods en het erom heen gelegen rangeerterrein een landbouwkundige bestemming te geven. Het duurde tot 2012 voordat voldoende kapitaal en vergunningen waren geregeld en met de aanleg van Uit Je Eigen Stad begonnen kon worden. Inmiddels is er veel bereikt (waaronder een werkend aquaponics systeem met een inhoud van 125 m3) en worden groente, tilapia, Afrikaanse meerval, paddenstoelen en kippen in het eigen restaurant en in Rotterdam en omgeving verkocht. Maar de medewerkers van Uit Je Eigen Stad rusten niet en gaan door met het testen en proberen van verschillende gewassen, productiewijzen, producten, markten en evenementen. We bezochten het bedrijf en spraken met Ivo Haenen.
  Feeding the city
  Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  stedelijke gebieden - relaties tussen stad en platteland - regionale voedselketens - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - stadslandbouw - kosten-batenanalyse - voedselproductie - urban areas - rural urban relations - regional food chains - sustainable development - economic development - urban agriculture - cost benefit analysis - food production
  De visie van onderzoeksteam Stad-Land Relaties van Wageningen UR is dat voedsel geproduceerd in de regio een positief effect heeft op gezondheid, economie, duurzaamheid en participatie. Samen met steden, ondernemers en burgerinitiatieven werkt het team aan oplossingen en innovaties en leveren ze een bijdrage aan gezonde, welvarende en leefbare steden en regio’s.
  De Nederlandse glastuinbouw moet leren zich beter te presenteren : Haak aan bij stadlandbouw en ga dialoog aan
  Arkesteijn, M. ; Vermeulen, T. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 49 - 50.
  glastuinbouw - groenteteelt - kwekers - consumenten - informatiebehoeften - stadslandbouw - stedelijke gebieden - consumenteninformatie - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - vegetable growing - growers - consumers - information needs - urban agriculture - urban areas - consumer information - knowledge transfer
  Stadslandbouw is ontstaan vanwege scepsis ten aanzien van de grootschalige voedselproductie. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor voedsel toe. Het is een kans voor de Nederlandse glastuinbouw om te laten zien welke mooie en gezonde producten er worden geteeld in de achtertuin van de stad.
  Stadslandbouw Kosten Baten Game
  Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. - \ 2015
  stadslandbouw - tuinieren - hobby's - spelsimulatie - spel - leerspellen - lesmaterialen - kosten-batenanalyse - urban agriculture - gardening - hobbies - gaming simulation - play - learning games - teaching materials - cost benefit analysis
  Stadslandbouw is ‘hot’. Het bruist van de initiatieven en iedereen wil graag zo snel mogelijk aan de slag. Om je eigen idee beter te maken of om als ambtenaar initiatieven beter te kunnen beoordelen speel je de Stadslandbouw Kosten Baten Game! In de game, die ongeveer 45 minuten duurt, simuleer je via een rollenspel een gesprek tussen de initiatiefnemer van een project en verschillende gemeenteambtenaren. Door het spel krijg je beter inzicht in de verschillende kosten van en baten voor het stadslandbouwinitiatief en de gemeente.
  Geleerde lessen van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere : wat werkt, wat niet, en wat kun je daarmee als beginnende kenniskring? /
  Veen, E.J. ; Vijn, M.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 321) - 37
  volkstuinen - tuinieren - stadslandbouw - flevoland - zuidelijk flevoland - stedelijke samenleving - gezamenlijk eigendom - publiek-private samenwerking - handleidingen - financieren - vrije tijd - hobby's - allotment gardens - gardening - urban agriculture - flevoland - zuidelijk flevoland - urban society - coownership - public-private cooperation - guide books - financing - leisure - hobbies
  De gemeente Almere heeft ambities ten aanzien van stadslandbouw. In Oosterwold ontstaat op lange termijn, op een enorme schaal (4.300 ha), een stadslandschap dat bestaat uit wonen, werken, natuur en stadslandbouw. In de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere werken ondersteunende netwerken, burgers en gemeente samen aan recepten voor schooltuinen en buurtmoestuinen. Door kennis te delen, te leren van elkaars ervaringen en vooral door open te staan voor elkaar is deze handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin in Almere tot stand gekomen
  Agenda stadslandbouw. Impact op initiatieven
  Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2015
  PPO AGV
  collectieve overeenkomsten - stadslandbouw - gemeenten - openbare mening - steden - stedelijke planning - vragenlijsten - collective agreements - urban agriculture - municipalities - public opinion - towns - urban planning - questionnaires
  In het voorjaar van 2013 bracht het Stedennetwerk Stadslandbouw (een landelijk netwerk van pioniers in de stadslandbouw, zie www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) de Agenda Stadslandbouw naar buiten. Groningen was de eerste die ondertekende, inmiddels gevolgd door 25 andere gemeenten. Met de ondertekening committeren gemeenten zich aan het stimuleren en faciliteren van stadslandbouw. In 2014 hebben we bij twaalf ondertekenaars verkend wat het ondertekenen van de agenda voor de gemeente heeft betekend. De resultaten van deze verkenning zijn terug te vinden in de brochure ‘Agenda Stadslandbouw. Wat was de impact?’. Graag wilden we ook nagaan wat de agenda betekend heeft voor andere betrokkenen bij stadslandbouw. In een vervolgonderzoek richtten we ons daarom op de partijen ‘buiten het stadhuis’. Doel was te inventariseren wat de impact van de agenda voor stadslandbouwinitiatieven zélf is geweest.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.