Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 530

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  5 Factsheet Agroforestry - Agroforestry; wat zijn de mogelijkheden van mechanisatie? : Handreiking voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf
  Selin Norén, Isabella ; Dawson, A.W. ; Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. - \ 2020
  Wageningen : Wageningen University & Research - 12 p.
  nature-inclusive agriculture - landscape management - circular agriculture - agroforestry - mechanization - nut harvesters - fruit growing - pruning - fertilizer application - weed control
  Als u als agrarisch ondernemer agroforestry wil toepassen op uw bedrijf en u heeft nog geen ervaring met het telen van houtige gewassen, dan kan het lastig zijn om keuzes te maken voor beheer. Het beheer en de oogst van deze gewassen zal uiteraard heel anders zijn dan u gewend bent en er is veelal andere mechanisatie voor nodig. Vanuit de fruit- en notenteelt zijn er tal van machines beschikbaar om u te helpen. Het is belangrijk om de mogelijkheden voor mechanisering mee te nemen in de ontwerp- en aanlegfase van een agroforestry-systeem. Deze factsheet gaat dieper in op de huidige mogelijkheden om agroforestry-systemen te mechaniseren en op de toekomstige ontwikkelingen. De mogelijkheden voor oogst van noten, hard fruit en zacht fruit, inclusief onkruidbeheersing in de boomstrook, bemesting, snoei en bespuiting worden in deze factsheet toegelicht met een aantal voorbeelden. Per type machine wordt één model en fabrikant getoond. Er zijn echter in de praktijk meer fabrikanten en modellen te vinden met behulp van de aangegeven zoektermen. Bestaande machines voor het aanplanten van bomen en struiken worden in deze factsheet niet behandeld. Ook komen machines voor drogen, schonen, sorteren en andere bewerkingen na de oogst in deze factsheet niet aan bod. Als prijzen genoemd worden zijn deze exclusief BTW.
  Arable weeds and non-target plants in prospective risk assessment for plant protection products : Specific protection goal and exposure assessment goal options
  Arts, Gertie ; Boesten, Jos ; Brock, Theo ; Roessink, Ivo - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2836) - 31
  plant protection - herbicides - weed control - weeds - nontarget organisms - wild flowers - environmental impact - ecotoxicology - ecological risk assessment - gewasbescherming - herbiciden - onkruidbestrijding - onkruiden - niet-doelorganismen - wilde bloemen - milieueffect - ecotoxicologie - ecologische risicoschatting
  Ecology and biology of Rhamphicarpa fistulosa, a new parasitic weed of Rain-fed Rice (Oryza sativa) in sub-Saharan Africa
  Kabiri, Stella - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): N.P.R. Anten, co-promotor(en): L. Bastiaans; J. Rodenburg. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436052 - 130
  oryza sativa - parasitic weeds - crop ecology - orobanchaceae - weed control - africa south of sahara - oryza sativa - parasitaire onkruiden - gewasecologie - orobanchaceae - onkruidbestrijding - afrika ten zuiden van de sahara

  Rice is an important staple food crop in Africa. The increasing scarcity of agricultural land has driven rice growers to expand into marginal areas that have natural infestations of Rhamphicarpa fitulosa. In return, R. fistulosa has increasingly become a serious problem to rice production in sub-Saharan Africa. To date, the understanding of the ecology and biology of the species and its dependence and effects on a host, is rather limited. The discrepancy between the emergence of this weed problem and the virtual absence of knowledge on the weed species motivated the study presented in this thesis.

  In a field survey in Tanzania, Striga asiatica was observed in higher lying and drier fields, while R. fistulosa was observed in the lower lying wetter fields. Experiments confirmed that S. asiatica is favoured by free-draining soils and R. fistulosa by water-logged soils. These results imply that changes in climate, specifically moisture regimes, will be crucial for the future prevalence of both parasitic weed species. In a second investigation, I found that daylight and completely saturated soil conditions were prerequisites for germination, demonstrating that R. fistulosa is a typical species of environments with fluctuating water levels. Neither root exudates collected from rice host plants, nor the synthetic germination stimulant GR24, triggered germination of R. fistulosa seeds. Host plant presence resulted in a 3.7 times higher seed production rate and a 15% larger average seed size. The absence of a host recognition mechanism at the germination stage suggests that either the regulation of germination through light and soil moisture is near optimal, or that for this parasitic plant species an opportunistic germination strategy is superior. In a third study, I observed that infection by R. fistulosa led to significant reductions in leaf photosynthetic rate, stomatal conductance, the quantum efficiency of PSII (ΦPSII) and chlorophyll content of rice. In addition, there was a 19-32% negative deviation of the linear relationship between quantum yield of CO2 assimilation (ΦCO2) and quantum efficiency of PSII (ΦPSII) of infected plants in comparison to un-infected plants. This indicated a parasite induced influence on the photochemical process of the host. Furthermore, there was a considerable time lag between the parasite’s gains in growth and the reduction of host photosynthesis. The reduction in host growth, coincided with suppression of host photosynthesis. This indicates that R. fistulosa affects host growth by first extracting assimilates and making considerable gains in growth, before it affects the host photosynthesis. In the final investigation, I examined how the interaction between host plant and parasite influenced growth and (re)production of R. fistulosa and rice. Infection by R. fistulosa increased root:shoot ratio and decreased plant height, leaf area and tiller number of rice. Reductions in light interception of the host were followed by reductions in light use efficiency, causing 22-71% losses in host plant biomass and 78-100% losses in host kernel production. Parasitism eventually caused a complete standstill of host plant growth, while the parasite managed to gradually increase its share of the total host plant-parasite biomass up to 50-82%. This implies that ultimately the host plant was producing solely for the sake of the parasite.

  In a final chapter, I discuss the implications of my findings for the future expansion of this parasitic weed, specifically in light of climate change. I also discuss how the divergent ecology and biology of R. fistulosa is likely to influence the effectiveness of measures that are currently applied to manage Striga spp. I argue that more than the current attention needs to be paid to R. fistulosa, specifically for the problems it causes to the rice sector in sub-Saharan Africa.

  Effect onkruidbestrijdingsstrategieën op de opbrengstreductie van snijmaïs : Resultaten van een éénjarige veldproef in 2016
  Huiting, H.F. ; Schooten, H.A. van - \ 2017
  Lelystad : Wageningen Plant Research - 25
  zea mays - maïs - onkruiden - onkruidbestrijding - herbiciden - experimenteel veldonderzoek - nederland - zea mays - maize - weeds - weed control - herbicides - field experimentation - netherlands
  Geïntegreerde onkruidbestrijding in suikerbieten : "Hoe houden we de bieten in de toekomst schoon?"
  Huiting, H.F. ; Bom, M. - \ 2016
  Lelystad : Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research Rapport 3750336300) - 23
  beta vulgaris var. saccharifera - suikerbieten - geïntegreerde bestrijding - onkruidbestrijding - beta vulgaris var. saccharifera - sugarbeet - integrated control - weed control
  Onkruidbestrijding in suikerbieten is momenteel goed uitvoerbaar met een aantal bespuitingen met het lage doseringensysteem (LDS), maar dit beeld lijkt te gaan veranderen, door eisen aan driftreductie, mogelijke inperkingen aan herbicide-toelatingen, en Europese richtlijnen. Daarom is een aantal onkruidbestrijdingsstrategieën in suikerbieten met elkaar vergeleken, met als randvoorwaarde een schoon eindresultaat, en met minder inzet van actieve stof. In een demo in twee herhalingen zijn acht onkruidbestrijdingsstrategieën vergeleken op werking en mate van driftbeperking. Dit betrof spuittechnieken en combinaties van chemische en mechanische onkruidbestrijding.
  Case studies best practices onkruidbestrijding : Duurzame onkruidbestrijding op laanboombedrijven in Rivierenland
  Sluis, B.J. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport 2016-10) - 23
  straatbomen - onkruidbestrijding - gevalsanalyse - best practices - boomkwekerijen - duurzaamheid (sustainability) - mechanische bestrijding - rivierengebied - street trees - weed control - case studies - best practices - forest nurseries - sustainability - mechanical control - rivierengebied
  Onkruid is in de laanboomkwekerij een groot probleem. De mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding nemen af en mechanische onkruidbestrijding op klei is moeilijk en door het wisselende weer niet altijd toepasbaar. Toch streeft de laanboomsector in de regio naar duurzame oplossingen. Welke methoden zijn er en worden op dit moment al succesvol toegepast? Welke nieuwe methoden zijn in ontwikkeling? Wat past bij de bedrijfsvoering in de regio van het laanboompact. Welke mogelijkheden worden en kunnen effectief ingezet worden tegen onkruid. De doelstelling van het project is door middel van case studies de mogelijkheden van best practices onkruidbestrijding bij de boomkwekers onder de aandacht te brengen waardoor effectieve methoden meer opgepakt gaan worden.
  Hoe wetenschap kan bijdragen aan duurzaam turfgrass management
  Regensburg, Taco - \ 2016
  plant protection - golf courses - weed control - biological control - agricultural research - pest control - plant disease control
  Weg met dat onkruid : proeven Dow AgroSciences: 25 procent meer droge stof van bespoten grasland
  Feenstra, J. ; Huiting, H.F. - \ 2016
  Veeteeltvlees 15 (2016)2. - ISSN 1570-3312 - p. 18 - 19.
  graslanden - graslandbeheer - onkruidbestrijding - melkveehouderij - pesticiden - veehouderij - droge stof - graskuilvoer - grasslands - grassland management - weed control - dairy farming - pesticides - livestock farming - dry matter - grass silage
  Onkruidbestrijding in grasland verplaatst zich van het voorjaar naar het na jaar. De groeiende belangstelling voor grasteelt onder veehouders heeft daarmee te maken. ‘Onkruidbestrijding hoort bij beter graslandmanagement’, aldus Hilfred Huiting van PPO.
  Weg met dat onkruid : proeven Dow AgroSciences: 25 procent meer droge stof van bespoten grasland
  Feenstra, J. ; Huiting, H.F. - \ 2015
  Veeteelt 32 (2015)Bijlage Gras September. - ISSN 0168-7565 - p. 40 - 41.
  graslanden - graslandbeheer - onkruidbestrijding - melkveehouderij - grasslands - grassland management - weed control - dairy farming
  Onkruidbestrijding in grasland verplaatst zich van het voorjaar naar het najaar. De groeiende belangstelling voor grasteelt onder veehouders heeft daar mee te maken. ‘Onkruidbestrijding hoort bij beter graslandmanagement’, aldus Hilfred Huiting van PPO.
  Teelt van biologische zomertarwe in NKG
  Balen, D.J.M. van; Haagsma, W.K. - \ 2015
  PPO AGV
  zomertarwe - akkerbouw - teeltsystemen - biologische landbouw - ploegen als grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - onkruidbestrijding - spring wheat - arable farming - cropping systems - organic farming - ploughing - no-tillage - weed control
  In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking (NKG) met woelen na oogst en zonder woelen na oogst. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologische teeltsysteem is als volgt: aardappel, grasklaver, kool, zomertarwe, winterpeen, zomertarwe / veldboon. De publicatie geeft de resultaten weer voor zomertarwe.
  Teelt van biologische peen in NKG
  Balen, D.J.M. van; Haagsma, W.K. - \ 2015
  PPO AGV
  akkerbouw - teeltsystemen - daucus - biologische landbouw - ploegen als grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - onkruidbestrijding - arable farming - cropping systems - daucus - organic farming - ploughing - no-tillage - weed control
  In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking (NKG) met woelen na oogst en zonder woelen na oogst. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologische teeltsysteem is als volgt: aardappel, grasklaver, kool, zomertarwe, winterpeen, zomertarwe / veldboon. De publicatie geeft de resultaten weer voor peen.
  Zaadzetting en chemische bestrijding wilde haver. Studie in het kader van actualisatie van het teeltvoorschrift wilde haver
  Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. ; Lotz, L.A.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (WUR rapport 616) - 20
  akkerbouw - gewasbescherming - onkruidbestrijding - arrhenatherum elatius - chemische bestrijding - pesticiden - regelingen - nederland - zaadzetting - arable farming - plant protection - weed control - arrhenatherum elatius - chemical control - pesticides - regulations - netherlands - seed set
  Wilde haver is een lastig te bestrijden onkruid door zijn snelle vermeerdering en levensduur van het zaad. Om vermeerdering en verspreiding te voorkomen is een teeltvoorschrift van kracht. Dit teeltvoorschrift valt met het opheffen van de productschappen onder het ministerie EZ. Dit document beschrijft het resultaat van een bureaustudie in opdracht van het ministerie EZ, project “BO-20-003-030 Teeltvoorschriften akker- en tuinbouw”. In deze literatuurstudie werd 1. het effect van de temperatuurstijging op de levenscyclus van wilde haver in relatie tot de bestrijdingsdata van 1 en 15 juli onderzocht; 2. de effectiviteit van beschikbare herbiciden die een mogelijke werking hebben op wilde haver geïnventariseerd.
  Achtergrondinformatie Praktijkdag Suikerbieten & Cichorei 2 juli 2015, Vredepeel
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Vredenpeel : PPO - 17
  akkerbouw - suikerbieten - cichorei - wortelgewassen - proeven op proefstations - zandgronden - organische meststoffen - bodemvruchtbaarheid - mechanische bestrijding - herbiciden - onkruidbestrijding - gewasbescherming - bladschimmels - rhizoctonia - rassenproeven - bemesting - arable farming - sugarbeet - chicory - root crops - station tests - sandy soils - organic fertilizers - soil fertility - mechanical control - herbicides - weed control - plant protection - phylloplane fungi - rhizoctonia - variety trials - fertilizer application
  Deze Praktijkdag aandacht voor: Investeren in organische stof loont. Mechanische onkruidbestrijding. Bladschimmelbeheersing suikerbieten. Proefveld rhizoctoniaresistente suikerbietenrassen. Stikstof- en fosfaatbemesting in relatie tot het 5e actieprogramma. Nitraatrichtlijn. Stel de juiste diagnose van ‘zieke’ planten. Vooruitgang door nieuwe rassen bij cichorei. Onkruidbeheersing. Opbrengstverhoging. en Spuittechniek
  Groenbemester noodzakelijk voor topopbrengst : stappenplan maïsteelt deel 2
  Groten, J.A.M. - \ 2015
  Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen, grond en infra (2015)2. - ISSN 2210-3260 - p. 54 - 56.
  akkerbouw - maïs - bemesting - groenbemesters - nutrientenbeheer - precisielandbouw - geografische informatiesystemen - onkruidbestrijding - arable farming - maize - fertilizer application - green manures - nutrient management - precision agriculture - geographical information systems - weed control
  Nu voor de maïsteelt steeds minder mest en kunstmest beschikbaar zijn, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk uit de natuur te halen. Het is een manier om toch in de buurt van de maximale opbrengst te komen. Een goede groenbemester speelt daarin een essentiële rol. In deel 2 van het stappenplan maïsteelt alles over het telen van een goede groenbemester.
  Green Deal Sportvelden 2020 : samen op weg naar een duurzame toekomst
  Sturkenboom, M. ; Mol, R. de; Otten, R. ; Kempenaar, C. - \ 2014
  Houten : Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek - 33
  sportterreinen - gewasbescherming - pesticiden - onkruidbestrijding - milieubeleid - duurzaamheid (sustainability) - golfbanen - sports grounds - plant protection - pesticides - weed control - environmental policy - sustainability - golf courses
  BSNC werkt nadrukkelijk mee aan een duurzame aanpak. Los van de juridische haalbaarheid ondersteunt BSNC de conclusie dat een absoluut verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden in 2017 niet haalbaar is. Zorgvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is en blijft noodzakelijk. Op basis van IPM kan men in 2015 de concreet haalbare reductie op de milieudruk voor sportvelden vastleggen. De milieubelasting richt zich op volume en effect op water, leven, bodemleven, grondwater en de mate van vervluchtiging.
  Handboek snijmaïs
  Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 27) - 198
  maïs - handboeken - grondbewerking - bemesting - rassenkeuze (gewassen) - zaaien - onkruidbestrijding - plantenplagen - gewasopbrengst - diervoeding - agrarische economie - melkveehouderij - voedergewassen - akkerbouw - teelthandleidingen - maïskuilvoer - zea mays - maize - handbooks - tillage - fertilizer application - choice of varieties - sowing - weed control - plant pests - crop yield - animal nutrition - agricultural economics - dairy farming - fodder crops - arable farming - cultivation manuals - maize silage - zea mays
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Een optimale teelt en benutting van dit gewas zijn daarmee van belang voor het rendement van de sector. Een actueel en compleet overzicht van de nieuwste informatie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De nieuwe informatie en ontwikkelingen over teelt en gebruik van maïs komen vaak nogal versnipperd en soms beperkt bij de melkveehouders. Dit heeft tot gevolg dat het lastig is voor de gebruiker om de juiste informatie te vinden. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs. Jaarlijks wordt het handboek geactualiseerd met de nieuwste informatie.
  Analyse van de Spotspray van een PWM-spuitdop
  Groot, T.T. ; Velde, P. van; Stallinga, H. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Holterman, H.J. ; Zande, J.C. van de - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 599) - 62
  onkruidbestrijding - spuitapparaten - spuitdoppen - sensors - meting - druppelgrootte - spuitvloeistoffen - dosering - technieken - landbouwkundig onderzoek - weed control - sprayers - fan nozzles - sensors - measurement - droplet size - sprays - dosage - techniques - agricultural research
  Sensor gestuurde spuitsystemen waarmee door middel van een sensor kwantitatief een aantasting of hoeveelheid onkruid (biomassa) in het veld gemeten kan worden vragen om spuitsystemen met een variabele dosering. Eén methode om dat te realiseren is met een Pulse Width Modulation (PWM) techniek het debiet van de spuitdop te variëren. Dit PWM-systeem bestaat uit een dophouder met daarin een klep die tijdens de bespuiting met een hoge frequentie (PWM-cyclus) open en dicht wordt gezet. Met deze debietinstellingen kunnen spotsprays worden gegenereerd om individuele planten een plantafhankelijke of specifieke dosis aan gewasbeschermingsmiddel te geven. Bij een spotspray wordt de dop meerdere PWM-cycli opengezet. Er is dus sprake van een PWM-cyclustijd die veel korter is dan de lengte van de spotspray. In dit onderzoek wordt de druppelverdeling van een PWM-gemoduleerde dop (Rometron WeedIt, Steenderen), voor een debiet van 20% en 50% van het maximale debiet bij een druk van 2 en 3 bar, onderzocht.
  Minder onkruiddruk van ongebruikte percelen
  Dalfsen, Pieter van - \ 2014
  biomass production - fibre plants - fuel crops - fodder crops - economic viability - weed control - biobased economy
  Screening herbiciden in kleine gewassen (AGV4421, 2004)
  Zeeland, M.G. van; Hoek, J. - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 28
  groenteteelt - papaver somniferum - vollegrondsteelt - veldproeven - boerenkool - chinese koolsoorten - erwten - preien - eruca vesicaria - peulvruchten - knolselderij - venkel - gewasbescherming - onkruidbestrijding - herbiciden - schade - kwaliteit - proeven op proefstations - vegetable growing - papaver somniferum - outdoor cropping - field tests - curley kales - chinese cabbages - peas - leeks - eruca vesicaria - grain legumes - celeriac - fennel - plant protection - weed control - herbicides - damage - quality - station tests
  In het kader van het meerjarig onderzoek naar de selectiviteit van herbiciden in gewassen met een klein areaal, zijn in 2004 de volgende gewassen onderzocht: blauwmaanzaad, boerenkool, Chinese kool, erwt, zaaiprei, raketblad, stamslaboon, knolselderij en venkel. Er is een keuze gemaakt uit potentiële bodem- en contactherbiciden, waarvan er zeven herbiciden of combinaties van herbiciden zowel als bodem als contactherbiciden zijn meegenomen, één herbicide alleen als bodemherbicide en zeven herbiciden alleen als contact herbicide. De gewassen zijn op twee verschillende tijdstippen gezaaid. Door op twee tijdstippen te spuiten werd getracht om in vier verschillende gewasstadia te toetsen op selectiviteit. Na de bespuitingen zijn de gewassen beoordeeld op de mate van gewasschade door het middel, en groeireductie.
  Socio-economic impacts and determinants of parasitic weed infestation in rainfed rice systems of sub-Saharan Africa
  N'cho, A.S. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Monique Mourits; J. Rodenburg. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571266 - 160
  rijst - agrarische productiesystemen - gewasproductie - onkruiden - parasitaire onkruiden - striga hermonthica - striga asiatica - controle - onkruidbestrijding - regenafhankelijke landbouw - economische impact - sociale factoren - besluitvorming - boeren - afrika ten zuiden van de sahara - benin - ivoorkust - tanzania - rice - agricultural production systems - crop production - weeds - parasitic weeds - striga hermonthica - striga asiatica - control - weed control - rainfed agriculture - economic impact - social factors - decision making - farmers - africa south of sahara - benin - cote d'ivoire - tanzania

  Keywords: rice; weed; weed management practices, adoption, impact, parasitic weeds; Rhamphicarpa fistulosa; Striga asiatica; Striga hermonthica, double hurdle model; multivariate probit, productivity, stochastic frontier analysis, data envelopment analysis, directional distance function, sub-Saharan Africa, Benin, Cote d’Ivoire, Tanzania.

  Socio-economic impacts and determinants of parasitic weed infestation in

  rainfed rice systems of sub-Saharan Africa

  Simon A. N’cho

  Abstract

  Rice is an important strategic crop for food security in sub-Saharan Africa. However, its production is constrained by many biotic and abiotic stress. In rainfed rice systems, weeds and particularly parasitic weeds are among the most damaging constraints. The objective of this thesis was to identify factors affecting infestation of rice farms by parasitic weeds and to assess the economic and social impact of parasitic weeds on primary producers of rainfed rice systems in order to provide guidance for decision-making for rice farmers and policymakers aiming at developing strategies for coping with parasitic weeds. To achieve this objective, we first explored biophysical characters of the rice growing environment, farmers’ management practices, and socio-economic characteristics that affect the infestation of rice fields by parasitic weeds (PWs) and farmers’ ability to cope with the problem. A double hurdle model was used to analyses simultaneously the likelihood of occurrence and the severity of infestation of the PW. The findings suggest that farmers can cope with the PW as long as they are aware of the problem provided they have a good access and management capacity of production resources. Next, we examined weed management practices (WMPs) currently available to farmers and how PW infestation affect their choices for specific combinations of WMPs using a multivariate probit model. Findings indicate that farmers are more likely to adopt improved weed management practices or combined more WMPs when their fields are infested by PWs. Species-specific and country-specific approaches and technologies are require to address the PW problem. Then, we assessed the impact of parasitic weeds infestation on farmers’ productivity and examined how this problem and managerial factors prevent farmers from achieving optimal technical efficiency levels using a stochastic frontier analysis (SFA). PWs induce productivity losses ranging from 21% to 50%. Farmers seem to cope with PW through learning from experiencing PW problem. Finally, we estimated weeding labour inefficiencies using a Data Envelopment Analysis (DEA) with directional input distance function and a single truncated bootstrap regression to identify sources of inefficiencies. Results suggest that, farmers can save substantial (58% – 69%) weeding labour without reducing rice production. No evidence was found that the currently used manual weeding modalities were able to manage parasitic weeds efficiently. The main finding of this thesis is that in sub-Saharan Africa, PWs infestation has a negative impact on rainfed rice systems’ productivity and the use of production resources. However, these impacts can be reduced if farmers have a good access to production resources and manage them efficiently.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.