Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==weeders
Check title to add to marked list
Plantspecifieke data uit onkruidherkenning : PPL-138
Nieuwenhuizen, A.T. ; Hemming, J. ; Verwijs, B.R. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 10
akkerbouw - precisielandbouw - onkruiden - gewasbescherming - detectie - gegevensverwerking - plaatselijke toepassing - geografische informatiesystemen - onkruidwieders - arable farming - precision agriculture - weeds - plant protection - detection - data processing - topical application - geographical information systems - weeders
Het ontwikkelen van cameragestuurde intrarijwieders is een van de voorbeelden van ontwikkelingen richting hightech precisielandbouw. Voor deze vorm van precisielandbouw wordt veel informatie verzameld die maar ten dele gebruikt wordt in het gewasmanagement en bedrijfsvoering van het akkerbouwbedrijf. Bij de ontwikkeling van een cameragestuurde intrarijwieder wordt de opgenomen informatie alleen verwerkt en gebruikt voor het op het juiste moment aansturen van schoffelelementen die in de rij werken. Met de recent ontwikkelde plantentelmachine worden, op dit moment, alleen suikerbietenplanten geteld. Bij beide machines bevatten de beelden ook informatie waarmee bijvoorbeeld de onkruiddruk, groeistadium en plantkleur van het cultuurgewas opgenomen kan worden. Wanneer de verkregen data aan GPS data wordt gekoppeld kan locatie specifieke data verzameld worden waardoor de data onder andere ook grafisch gepresenteerd kan worden.
Machine kan schoffelaar vervangen : aanleg & onderhoud
Vrolijk, N. ; Bleeker, P.O. ; Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2012
Tuin en Landschap 34 (2012)5. - ISSN 0165-3350 - p. 38 - 39.
onkruidbestrijding - wieden - onkruidwieders - openbaar groen - weed control - weeding - weeders - public green areas
Machinale wieders uit de biologische akker- en tuinbouw ontdoen vasteplantenborders net zo grondig van onkruid als handmatige schoffelaars, blijkt uit PPO-onderzoek. Daarmee lijkt een oplossing gevonden voor het dure onkruidprobleem in plantsoenen met vasteplantenvakken. Wel is dringend vervolgonderzoek nodig.
Mechanische onkruidbestrijding kent nog veel obstakels
Reinders, U. ; Bleeker, P.O. - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)18. - ISSN 0042-2223 - p. 46 - 47.
onkruidbestrijding - mechanisatie - gebruikswaarde - landbouwwerktuigen - wieden - onkruidwieders - wiedmachines - weed control - mechanization - use value - farm machinery - weeding - weeders - rod weeders
Met het verdwijnen van herbiciden wordt het steeds lastiger om onkruid chemisch te bestrijden. Reden voor PPO om een aantal wiedmachines te testen. De resultaten bieden perspectief. Maar het is nog de vraag in hoeverre machines herbiciden onnodig maken.
Meer wortelonkruiden bovenwerken ; Beschrijving onderzoek PPO-agv
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
arable farming - field crops - weeds - perennial weeds - weed control - weeders - rod weeders
Mechanische onkruidbestrijding
Lans, Arie van der - \ 2011
outdoor cropping - weed control - weeders - global positioning systems - recording instruments - hoeing
Wortelonkruiden aanpakken : PPO test Canadese Rod Weeder om wortelonkruiden mechanisch te bestrijden
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2010
Boerderij 95 (2010)37. - ISSN 0006-5617 - p. 50 - 50.
onkruidwieders - onkruidbestrijding - biologische landbouw - veldproeven - mechanische bestrijding - weeders - weed control - organic farming - field tests - mechanical control
PPO en PRI van Wageningen UR onderzoeken de mogelijkheden van de Rod Weeder. Dit is een machine uit Canada die gebruikt wordt voor de mechanische bestrijding van onkruiden.
Mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij
Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Hemming, J. - \ 2010
Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 18 - 19.
mechanische methoden - onkruidbestrijding - herbiciden - onkruidwieders - wiedmachines - globale plaatsbepalingssystemen - mechanische bestrijding - mechanical methods - weed control - herbicides - weeders - rod weeders - global positioning systems - mechanical control
Mechanische onkruidbestrijding is nodig bij gebrek aan effectieve onkruidbestrijdingsmiddelen en problemen met resistente onkruiden en ter vermindering van milieuproblemen met herbiciden. In de biologische landbouw is de onkruidbeheersing een kostbaar knelpunt. In fijnzadige gewassen wordt gemiddeld 150 uur per hectare gewied met name in de gewasrij en bestaat het risico op mislukking en de noodzaak tot onderploegen van gewas. Precisielandbouwtechnieken bieden mogelijkheden om mechanische onkruidbestrijding verder
ScienceFlash Repo RUUD de wiedrobot!
Evert, Frits van - \ 2009
pasture plants - rumex obtusifolius - weeders - weed control - organic farming - biological control - control methods - precision agriculture - self propelled machines - optical instruments
Slimme wieder werkt in de rij
Bos, H. - \ 2009
Boerderij 94 (2009)43. - ISSN 0006-5617 - p. 34 - 36.
akkerbouw - gewasbescherming - onkruidbestrijding - wieden - onkruidwieders - wiedmachines - precisielandbouw - arable farming - plant protection - weed control - weeding - weeders - rod weeders - precision agriculture
Het middelenaanbod krimpt. Dat maakt onkruid in de gewasrij lastig. Zeker in biologische teelten kost dit veel handwerk. Maar er gloort hoop dankzij hightech
Onkruidbestrijding, Demonstraties op de Biologische Velddag
Bleeker, P.O. - \ 2009
Ekoland 29 (2009)6. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
biologische landbouw - onkruidbestrijding - landbouwwerktuigen - eggen - schoffels - onkruidwieders - akkerbouw - vollegrondsgroenten - organic farming - weed control - farm machinery - harrows - hoes - weeders - arable farming - field vegetables
Mechanische onkruidbestrijding is nog altijd erg belangrijk op biologische bedrijven met akkerbouw en groentegewassen. Steeds meer machines kan men hiervoor inzetten. Tussen de eg en de intrarijwieder van Garford is er veel mogelijk
Inzet RTK-GPS in de teelt van een gewas : met RTK-GPS schoffelen in cichorei na zaaien met RTK-GPS
Bleeker, P.O. - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 19
biologische landbouw - onkruidbestrijding - onkruidwieders - precisielandbouw - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - cichorium - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - organic farming - weed control - weeders - precision agriculture - geographical information systems - global positioning systems - field vegetables - outdoor cropping
In juni 2008 werd op het proefbedrijf van PPO in Lelystad onderzoek gedaan naar de invloed van RTK-GPS stuursystemen op de rechtgeleiding van een werktuig. Met RTK-GPS (RTK staat voor Real Time Kinetic) kan op centimeters nauwkeurig gereden worden. De vraag die beantwoord moest worden was: is de afwijking die de fabrikant aangeeft haalbaar.
Innovation in mechanical weed control in crop rows
Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Achten, V.T.J.M. ; Lotz, L.A.P. ; Melander, B. ; Fogelberg, F. - \ 2008
Weed Research 48 (2008)3. - ISSN 0043-1737 - p. 215 - 224.
biologische landbouw - handmatige onkruidbestrijding - aftasten - onkruidwieders - organic farming - manual weed control - sensing - weeders - cultural methods - yield response - sugar-beet - segmentation - competition - plants - model - speed
Weed control within crop rows is one of the main problems in organic farming. For centuries, different weed removal tools have been used to reduce weeds in the crop rows. Stimulated by the demand from organic farmers, research in several European countries over the last decade has focused on mechanisation using harrowing, torsion finger weeding and weeding with compressed air (Pneumat). Intelligent weeders are now being developed which offer more advanced ways to control weeds, including larger ones and to leave the crop plants unharmed. One of the first commercially available intelligent weeders, the Sarl Radis from France, has a simple crop detection system based on light interception, which guides a hoe in and out of the crop row, around the crop plants. The inclusion of innovative technologies, including advanced sensing and robotics, in combination with new cropping systems, might lead to a breakthrough in physical weed control in row crops leading to significant reductions, or even elimination, of the need for hand weeding
Interchanging detectors and actuators for intra-row weed control : an electronic interface description
Achten, V.T.J.M. ; Zande, J.C. van de - \ 2008
Wageningen : Plant Research International (Note / Plant Research International 553) - 14
onkruidbestrijding - detectors - onkruidwieders - aandrijvers - weed control - weeders - actuators
Effect of stale seedbed preparations and subsequent weed control in lettuce (cv. Iceboll) on weed densities
Riemens, M.M. ; Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Lotz, L.A.P. - \ 2007
Weed Research 47 (2007)2. - ISSN 0043-1737 - p. 149 - 156.
onkruidbestrijding - zaaibedbereiding - zaaibedden - onkruidwieders - eggen - schoffels - glyfosaat - rotatiewieders - lactuca sativa - slasoorten - weed control - seedbed preparation - seedbeds - weeders - harrows - hoes - glyphosate - rotary weeders - lactuca sativa - lettuces - soybean glycine-max - light environment - short-duration - germination - soil - dormancy - induction - tillage - photocontrol - sensitivity
The effects of stale seedbed preparations and several weed control methods on the emergence of weeds in lettuce were studied. The specific goal was to evaluate the use of a stale seedbed in combination with chemical or mechanical weed control methods in the field. Depending on location and year, stale seedbed preparations followed by weed control prior to planting reduced the amount of weeds during crop growth by 43¿83%. Control of the emerged seedlings after a stale seedbed preparation was more effective with glyphosate than with a rotary harrow. Covering the rotary harrow during control to prevent light reaching the soil improved its effect on the weed density during crop growth in two of 3 years. Radiation with far red light (FR) did not reduce the number of emerging weeds in this study. Mechanical control by finger weeder, torsion weeder and hoe was applied without stale seedbed preparations. These measures reduced the weed densities by 88¿99%, compared with the untreated control and were more effective than chemical weed control with carbetamide and chlorpropham. The results show that the stale seedbed technique in combination with mechanical control of emerging weeds can reduce the weed population during crop growth as effectively as chemical control. The technique may therefore help reduce the use of herbicides in lettuce crops in the future.
Investeren in innovatieve onkruidbestrijdingsmethoden voor grote bedrijven aantrekkelijk
Spruijt, J. ; Bleeker, P.O. - \ 2006
Ekoland 3 (2006). - ISSN 0926-9142
biologische landbouw - onkruidbestrijding - wieden - onkruidwieders - wiedmachines - kosten-batenanalyse - organic farming - weed control - weeding - weeders - rod weeders - cost benefit analysis
Vingerwieders, torsiewieders, de Pneumat, een intrarijwieder, een aangedreven wiedeg en allerlei stuursystemen (waaronder GPS-systemen) zijn door PPO getest. Ook is berekend wanneer het loont om dergelijke wieders aan te schaffen
Robotisering in de landbouw: autonome agrarische voertuigen
Straten, G. van; Bakker, T. ; Asselt, C.J. van - \ 2006
Agro Informatica 19 (2006)3. - ISSN 0925-4455 - p. 10 - 13.
onkruidwieders - wieden - robots - automatisering - mobiele apparaten - werkorganisatie - technische vooruitgang - landbouwtechniek - weeders - weeding - automation - mobile units - organization of work - technical progress - agricultural engineering
Robotisering in de landbouw is een thema waaraan op verschillende plaatsen wordt gewerkt. De uitdaging van automatisering in de landbouw is gelegen in de specifieke kenmerken van het systeem, waardoor het probleem zich onderscheidt van automatisering in meer technische systemen. Deze kenmerken zijn: matig gestructureerde omgeving, variabiliteit in ruimte en tijd van het product waar het om gaat, en een variabele omgeving (zie bijdrage Van Henten in dit nummer). Een deel van de huidige ontwikkeling heeft betrekking op gesloten teelten en de veeteelt, terwijl een ander deel zich richt op de open teelt. In deze trend past de Wageningse autonome wiedrobot, waarvan de ontwikkeling in dit artikel wordt beschreven.
Onkruid op verhardingen in bedwang: vier methoden vergeleken
Kempenaar, C. ; Vermeulen, G.D. - \ 2006
Tuin en Park Techniek 13 (2006)3. - ISSN 1380-3212 - p. 38 - 41.
onkruidwieders - onkruidbestrijding - landbouwwerktuigen - gebruikswaarde - vergelijkingen - glyfosaat - weeders - weed control - farm machinery - use value - comparisons - glyphosate
De resultaten van een 4-jarig onderzoek naar onkruidbestrijding op verhardingen. De verschillen in effectiviteit tussen volvelds toegepaste methoden branden, borstelen en heet water bleken gering te zijn. Selectieve inzet van glyfosaat bleek effectiever
Perspectief innovatieve onkruidbestrijdingsmethoden in de biologische landbouw
Spruijt, J. ; Bleeker, P.O. ; Schans, D.A. van der; Zuilichem, J.A.A. van; Wekken, J.W. van der - \ 2005
Lelystad : PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 56
gewasbescherming - onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - onkruidwieders - akkerbouw - bloembollen - biologische landbouw - vollegrondsteelt - plant protection - weed control - manual weed control - weeders - arable farming - ornamental bulbs - organic farming - outdoor cropping
In deze publicatie van het Onderzoeksprogramma Systeeminnovaties geïntegreerde en biologische open teelten zijn de economische perspectieven beoordeeld van nieuwe beschikbare technologie die kan worden toegepast om tot een effectievere onkruidbestrijding te komen. Bij de nieuwe technieken die worden doorgerekend in dit rapport is gekozen voor technieken waarvan in onderzoek bleek dat ze van praktische waarde zijn bij de onkruidbestrijding in diverse gewassen. Het betreft: torsiewieder; pneumat; stuursystemen; RTK-GPS. De mogelijke economische voordelen van verschillende technieken zijn eerst per gewas beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in onkruidbestrijdingstrategieën per gewas die zijn weergegeven in de bijlage. Vervolgens zijn de economische gevolgen van toepassing van deze technieken voor de akkerbouw en vollegrondsgroenten op bedrijfsniveau en gewasniveau doorgerekend. Dit aan de hand van een biologisch modelbedrijf op klei en op zand. Voor de bloembollen zijn de economische gevolgen uitsluitend op gewasniveau doorgerekend; voor zowel zand als zavel/lichte klei.
Evaluatie methoden voor onkruidbestrijding op trottoir : verslag van proefjaren 2001 t/m 2003
Vermeulen, G.D. ; Verwijs, B.R. ; Groeneveld, R.M.W. ; Luijendijk, C.D. ; Kempenaar, C. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 154) - 46
onkruidbestrijding - onkruidwieders - chemische bestrijding - herbiciden - heetwaterbehandeling - bodemoppervlakbespuiting - verbranden - struikgewasbestrijding - bestrating - wegen - weed control - weeders - chemical control - herbicides - hot water treatment - ground surface spraying - burning - brush control - pavements - roads
Chemische onkruidbestrijding op verhardingen in de openbare ruimte resulteert in een relatief hoog aandeel in emissie naar het oppervlaktewater. Beleidsmatig wordt hier een stringente afname in het gebruik en de emissie van herbiciden verlangd (MJP-G, Nota Zicht op gezonde teelt, Nota Duurzame gewasbescherming). Bestaande niet-chemische technieken bestrijden onkruid veel minder effectief dan selectief bespuiten. Feitelijke, objectieve informatie over de prestaties van de verschillende methoden en machines is echter schaars. Met prestatie wordt hier bedoeld de bestrijdingseffectiviteit in relatie tot de productiviteit, de gegeven energiedoses en de behandelfrequentie. Over de prestaties op langere termijn. en over eventuele selectiviteit bij de bestrijding (verschillen in effectiviteit voor bepaalde onkruidsoorten) is zelfs vrijwel niets bekend. In de herfst van 2001 werd onderzoek gestart om basisgegevens over de prestaties van selectief spuiten, borstelen, branden en heet water te verzamelen. In 2003 werd het onderzoek uitgebreid met experimenten om inzicht te verschaffen over de haalbaarheid van pleksgewijs branden en het uitborstelen van voegen. Gekozen werd voor uitvoering van het onderzoek op weinig belopen trottoir met een aanzienlijke onkruiddruk en handhaving van een straatbeeld met maximaal een geringe onkruidbezetting (veronkruidingsklasse 3, PRI). In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek in 2002 en 2003. Selectief spuiten met glyfosaat was zowel in 2002 als in 2003 de meest effectieve onkruidbestrijdingsmethode. Er waren respectievelijk 2 en 1 behandelingen per seizoen nodig. In 2003 waren branden en heet water de minst effectieve behandelingen, gevolgd door borstelen. Bij deze bewerkingen waren respectievelijk 6, 6 en 5 behandelingen nodig. Bij pleksgewijs branden waren 4 behandelingen nodig. Tenminste 1 behandeling werd echter uitgespaard door een schonere uitgangssituatie ten opzichte van volvelds branden. Dan nog was pleksgewijs branden effectiever dan volvelds branden. Pleksgewijs en gericht borstelen (uitborstelen van de voegen) was met 3 benodigde behandelingen effectiever dan volvelds borstelen. Een duidelijke verschuiving in soortensamenstelling werd in de periode 2002-2003 bij geen van de behandelingen waargenomen. Hoornbloem en grasachtigen bleken moeilijk te bestrijden door alle methoden. In 2003 werd hoornbloem door branden geheel bestreden. De meest voorkomende grasachtigen waren veldbeemdgras en rood zwenkgras
Mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij anno 2005
Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Molema, G.J. ; Kurstjens, D.A.G. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 76 - 79.
gewasbescherming - handmatige onkruidbestrijding - onkruidwieders - wiedmachines - eggen - wieden - onkruiden - mechanisatie - arbeidsvereisten - vollegrondsteelt - plant protection - manual weed control - weeders - rod weeders - harrows - weeding - weeds - mechanization - labour requirements - outdoor cropping
In de biologische landbouw is de onkruidbestrijding een van de belangrijkste problemen. Vooral in de langzaam groeiende en weinig concurrentiekrachtige gewassen is veel handwiedwerk nodig. Er zijn verschillende machines om de onkruiden in de gewasrij aan te pakken. Onderzoek heeft zich gefocust op de mogelijkheden van achtereenvolgens eggen, torsiewieden, vingerwieden, wieden met lucht onder hoge druk (Pneumat) en een met sensoren uitgeruste schoffel. Knelpunt bij de mechanische onkruidbestrijding is de vernietiging van onkruid in de gewasrij bij jonge, tere gewassen. Ten opzichte van de eg zijn er de afgelopen jaren diverse verbeterde machines beschikbaar gekomen. De eerste intelligente wieder is inmiddels commercieel beschikbaar. In deze publicatie worden (on)mogelijkheden, innovaties en uitdagingen belicht
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.