Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 85

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Prima opbrengst winterlichtgewas komkommer in innovatieve kas : zowel energiebesparing als productieverhoging haalbaar
  Janse, Jan - \ 2016
  greenhouses - greenhouse horticulture - cucumis - innovations - winter - light - light transmission - cultivation - energy consumption
  Geen winter? Niet erg hoor
  Vliet, Arnold van - \ 2016
  phenology - winter - climatic change - plant ecology - resilience of nature - nature
  Minder blad in winter bij veel meer groente- én sierteeltgewassen mogelijk : Leo Oprel pleit voor denken vanuit de winter
  Kromwijk, Arca ; Gelder, Arie de - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetable growing - ornamental horticulture - tomatoes - anthurium - leaf area - biomass - greenhouse experiments - assimilation - winter - energy saving

  Onderzoek met een relatief ‘kale’ tomatenplant gaf vorige winter verrassende resultaten: iets meer productie, iets minder gasverbruik. Dit jaar is een nieuwe proef ingezet. Maar waarom zo’n systeem alleen toepassen bij tomaat? Leo Oprel (Kas als Energiebron) ziet nog veel meer mogelijkheden, ook bij siergewassen. Hij gaat in discussie met de onderzoekers Arca Kromwijk en Arie de Gelder.

  Extra light and save energy in ideal winter-light greenhouse : effect of condensation still being researched
  Arkesteijn, Marleen - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers (2015)4. - ISSN 2215-0633 - p. 26 - 27.
  horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse technology - innovations - lighting - light transmission - physical models - energy saving - winter - simulation models - humidity - tuinbouw - glastuinbouw - kastechniek - innovaties - verlichting - lichtdoorlating - fysische modellen - energiebesparing - winter - simulatiemodellen - vochtigheid
  A consortium of companies, together with Wageningen UR, is developing a greenhouse that will maximise the amount of light entering between October and March. The goal is to achieve 10% extra yield during these months. The gain in light should come from a combination of various adjustments and improvements. Following the theoretical simulation models and physical scale models, the first winter-light greenhouse will be built next year as ‘proof of principle’ at the Innovation- and Demonstration centre in Bleiswijk, the Netherlands.
  Meer licht en toch energie besparen in ideale winterlichtkas : Effect van condens nog in onderzoek
  Arkesteijn, M. ; Kempkes, F.L.K. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 18 - 19.
  glastuinbouw - kastechniek - beglazing - optische eigenschappen - lichtdoorlating - absorptiegraad - winter - innovaties - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - greenhouse technology - glazing - optical properties - light transmission - absorbance - winter - innovations - optimization methods - agricultural research
  Een consortium ontwerpt samen met Wageningen UR een kas die in de periode van oktober tot en met maart maximaal licht doorlaat. Het streven is om in die maanden hiermee een meerproductie van 10% te halen. De lichtwinst moet komen door een optelsom van verschillende aanpassingen en vernieuwingen. Na de theoretische simulatiemodellen en fysieke schaalmodellen, wordt volgend jaar de eerste winterlichtkas als ‘proof of principle’ gebouwd op het Innovatie- en Demonstratiecentrum in Bleiswijk.
  Verbetering lichtinval winterlicht : eindrapportage deelproject Schaalmodellen
  Swinkels, G.L.A.M. ; Kempkes, F.L.K. ; Hemming, S. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1364) - 38
  glastuinbouw - teeltsystemen - lichtdoorlating - gewassen, groeifasen - groeistudies - winter - modellen - greenhouse horticulture - cropping systems - light transmission - crop growth stage - growth studies - winter - models
  During winter product prices are usually high in combination with natural light as a limiting growth factor. Therefore it is important to use all the available sunlight for crop production. Important factors which influence light transmission are the structure of the greenhouse (construction elements, orientation, roof slope, symmetrical or asymmetrical design) and the greenhouse roof material (base material, coating(s), diffuse or clear). In the first phase of the project a simulation model is used for analysing a number of promising new concepts. A combination of these concepts will be integrated in a prototype greenhouse which will be built as part of the IDC Energy. In order to validate the simulation model a practical experiment with scale models in the open field is carried out. During the winter the transmission of these scale models is measured. Despite a number of factors which could not be controlled or modelled, such as rain and condensation, in general there was a good match between measurement and calculation. As an overall conclusion, the simulation model shows no consistent differences with the measurements. It is also proved that an asymmetric cover (saw tooth) in combination with diffuse glass does not constitute significantly to the light transmission in comparison with a Venlo cover. This supports the decisions made during the design of the final full scale demo greenhouse.
  Winterrust kent drie fasen: voorrust, autonome rust en opgelegde rust : afnemende daglengte en koude stimuleren
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 36 - 37.
  glastuinbouw - sierteelt - winter - gewassen, groeifasen - plantenontwikkeling - rust - fotoperiode - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - winter - crop growth stage - plant development - rest - photoperiod - cultural methods
  Het merendeel van de glastuinbouwgewassen is bij voldoende licht zonder problemen jaarrond in productie te houden. Dat geldt echter niet voor gewassen die in winterrust gaan: bladverliezende boomkwekerijgewassen en zachtfruit onder glas. Ze zijn vaak wel te ‘forceren’, maar dan alleen op het juiste moment: als interne fysiologische processen een bepaalde cyclus hebben doorgemaakt.
  Kwaliteitsplan roos : onderdeel klimaatregistratie en statistiek
  Benninga, J. ; Barendse, H. ; Vermeulen, C. ; Garcia Victoria, N. ; Raaphorst, M.G.M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1336) - 41
  snijbloemen - rozen - vaasleven - gewaskwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - kwaliteit na de oogst - temperatuur - winter - landbouwkundig onderzoek - cut flowers - roses - vase life - crop quality - keeping quality - postharvest quality - temperature - winter - agricultural research
  Dutch roses can’n always guarantee a vase life of seven days. A study was conducted in the winters 2012/2013 and 2013/2014 in eight roos nurseries in order to find ways to improve the vase life in the critical period (winter). Four nurseries cultivated the variety Red Naomi! and four Avalanche+. For the study collaborated growers, FloraHolland, Wageningen UR Greenhouse Horticulture and Wageningen UR LEI. Financial support was granted by the Topsector T & U (Ministry of EL & I). The vase life of the roses varied between 3.5 and 17.7 days. Differences were found among the growers in vase life, bud opening, the occurrence of leaf and Botrytis problems, and the Botrytis spore pressure in the greenhouse. An explanation for these differences is found in greenhouse climate parameters: For Red Naomi! a decrease in vase life is explained mainly by high average humidity and little temperature fluctuations > 1°C . For Avalanche+ the differences in vase life are explained by the length of the dark period and the RV: the longer the dark period, and the lower the RH, the better the vase life. Bud opening is in both varieties explained and negatively impacted by RV’s higher than 93%. The vase life results are representative of the average quality of Dutch roses, as they correlate well with those of the FloraHolland project “vase life tested”. This correlation will be useful for the proposed implementation in practice.
  LED belichting in Alstroemeria
  Helm, F.P.M. van der; Garcia Victoria, N. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2014
  alstroemeria - cultuurmethoden - glastuinbouw - teelt onder bescherming - winter - belichting - led lampen - gewaskwaliteit - gewasproductie - bladdiagnose - alstroemeria - cultural methods - greenhouse horticulture - protected cultivation - winter - illumination - led lamps - crop quality - crop production - foliar diagnosis
  Winterproductie van Alstroemeria is afhankelijk van belichting voor het voorkomen van knopverdroging. SON-T belichting (50-100 μmol/m²/s) wordt gebruikt tot een daglengte van 16 uur per dag, (kwantitatieve lange dag plant). In de winter is de bladkwaliteit van alstroemeria soms niet goed. Telers vermoeden een rol van belichten. Onderzocht is of LED belichting mogelijk kan bijdragen aan betere bladkwaliteit en productieverhoging bij een lagere stroomvraag.
  Wintervoedselgewassen als sleutel tot het herstel van akkervogelpopulaties?
  Kleijn, D. ; Teunissen, W. ; Müskens, G.J.D.M. ; Kats, R.J.M. van; Majoor, F.A. ; Hammers, M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2551) - 73
  agrarisch natuurbeheer - broedvogels - akkerbouw - foerageren - winter - beschikbaarheid - agri-environment schemes - breeding birds - arable farming - foraging - winter - availability
  Deze studie onderzocht of de achteruitgang van akkervogels in kleinschalige Nederlandse landbouwgebieden tegengegaan kan worden door het vergroten van de voedselbeschikbaarheid voor deze soorten in de winterperiode. De voedselbeschikbaarheid werd experimenteel vergroot in 10 gebieden van ongeveer 100 ha door inzaai van gewasmensgels die niet werden geoogst. Tien gepaarde gebieden met vergelijkbare landschapsstructuur waarin voedselbeschikbaarheid niet werd gemanipuleerd fungeerden als controles. De beschikbaarheid aan zaden, het gebruik van de mengsels door akkervogels, het effect van de mengsels op vogels in de winter en in het broedseizoen werden vervolgens gekwantificeerd om het effect van het vergroten van de voedselbeschikbaarheid vast te stellen.
  Een goede bij zit er warmpjes bij
  Dooremalen, C. van - \ 2014
  apidae - bijenkasten - diergedrag - winter - warmtebehoud - thermoregulatie - apidae - hives - animal behaviour - winter - heat conservation - thermoregulation
  Gezonde bijen houden de kast warm, in het midden van het nest op 32-36 °C als er broed aanwezig is en op 13-18 °C wanneer geen broed aanwezig is, maar hoe ziet dat er eigenlijk uit als die kachel aangaat in de bij? Met beeldmateriaal.
  Imidacloprid of niet? (interview met Sjef van der Steen)
  Kleis, R. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2014)16. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  honingbijen - apidae - wilde bijenvolken - doodsoorzaken - winter - bijenziekten - imidacloprid - onderzoek - proeven - mijtenbestrijding - bijensterfte - honey bees - apidae - wild honey bee colonies - causes of death - winter - bee diseases - imidacloprid - research - trials - mite control - bee mortality
  Is bijensterfte het werk van neonicotinoïden? Ja, zeggen en denken velen. Volgens hen zijn de neo’s rechtstreeks verantwoordelijk voor de hoge sterfte onder bijen. Nee, toont Wagenings onderzoek aan. Intussen lijkt het met de sterfte voorzichtig de goede kant op te gaan.
  LED belichting in Alstroemeria
  Helm, F.P.M. van der; Garcia Victoria, N. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2014
  alstroemeria - cultuurmethoden - winter - belichting - led lampen - gewaskwaliteit - bladeren - gewasproductie - energiebesparing - glastuinbouw - alstroemeria - cultural methods - winter - illumination - led lamps - crop quality - leaves - crop production - energy saving - greenhouse horticulture
  Winterproductie van Alstroemeria is afhankelijk van belichting voor het voorkomen van knopverdroging. SON-T belichting (50-100 μmol/m²/s) wordt gebruikt tot een daglengte van 16 uur per dag, (kwantitatieve lange dag plant). In de winter is de bladkwaliteit van alstroemeria soms niet goed. Telers vermoeden een rol van belichten. Onderzocht is of LED belichting mogelijk kan bijdragen aan betere bladkwaliteit en productieverhoging bij een lagere stroomvraag.
  Het effect van temperatuur op de bloem aanleg en het doorbreken van de winterrust in tulp
  Leeggangers, H.A.C.F. ; Hilhorst, H.W.M. ; Immink, G.H. - \ 2014
  bloembollen - tulpen - verdroging - bloembeginsels - cultuurmethoden - proeven - temperatuur - kou - winter - groeistadia - ornamental bulbs - tulips - desiccation - flower primordia - cultural methods - trials - temperature - cold - winter - growth stages
  Temperatuur is een van de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van tulpen beïnvloedt. Het warme voorjaar in 2008 leidde tot bloemverdroging in Strong Gold en in 2011 werd hetzelfde aangetroffen bij partijen van o.a. Yokohama, Purple Prince en Escape (Figuur 1). Niet alleen een warm voorjaar kan een probleem geven, maar ook een warme winter gevolgd door een koud voorjaar (2012). Hierdoor staan de tulpen laat in bloei gevolgd door een vertraagde aanleg van de bloem knop. Voortijdig rooijen kan de aanleg van de bloem knop beïnvloeden. Doel van dit onderzoek is om het effect van temperatuur op de bloem aanleg te bestuderen en de invloed van kou op de ontwikkeling binnen in de bol tijdens de winterrust.
  Population dynamics of Great Bittern (Botaurus stellaris) in the Netherlands: interaction effects of winter weather and habitat fragmentation
  Cormont, A. ; Vos, C.C. ; Verboom-Vasiljev, J. ; Turnhout, C.A.M. van; Foppen, R.P.B. ; Goedhart, P.W. - \ 2014
  Regional Environmental Change 14 (2014)3. - ISSN 1436-3798 - p. 943 - 952.
  ardeidae - fauna - populatiedynamica - klimaatverandering - winter - weersgegevens - habitatfragmentatie - klimaatadaptatie - nederland - ardeidae - fauna - population dynamics - climatic change - winter - weather data - habitat fragmentation - climate adaptation - netherlands - climate-change - britain - variability - models - trends
  The increased variability in weather as a manifestation of climate change is expected to have negative impacts on population survival in wildlife species, because it will likely lead to increased variation in vital demographic rates (mortality and reproduction) in these populations. For the effective protection of biodiversity, adaptation measures are needed to compensate for the expected increase in weather variability and the negative interaction with habitat fragmentation. As a case study, we studied the fluctuations in Great Bittern numbers (Botaurus stellaris) from 28 monitoring plots scattered over the Netherlands to explore the interaction between the effect of weather and possible remediating effects of the landscape structure. Great Bittern habitat surrounding these plots differs with respect to area, quality, and degree of isolation of this habitat. In western Europe, Great Bitterns are found to be susceptible to continuous loss of suitable habitat due to vegetation succession and fragmentation. Moreover, year-to-year fluctuations in local Great Bittern populations can be caused by severe winter weather or other weather extremes. Our results show that severe winter weather has indeed a significant negative impact on Great Bittern population growth rates. Furthermore, we found that an increased carrying capacity and spatial cohesion (i.e. inverse of habitat fragmentation) contribute to an increase in mean growth rates over the years. As growth rates are higher in large, well-connected habitats, we argue that recovery from negative effects of, e.g. severe winters on Great Bittern population numbers is enhanced in these less-fragmented habitats. We derived generic adaptation measures for enhancing the recovery rate of populations of species in general: one should invest in more large, well-connected nature areas, not only to diminish the negative effects of habitat fragmentation on wildlife populations, but additionally to reduce the impacts of climatic variability.
  Winter-APK voor bijen : Helpt u deze winter mee bij het praktijkonderzoek?
  Som de Cerff, B. ; Cornelissen, B. ; Moens, F. - \ 2013
  Bijenhouden 7 (2013)6. - ISSN 1877-9786 - p. 4 - 4.
  professionele bijenhouderij - werkzaamheden - seizoenen - winter - controle - diergezondheid - dierverzorging - onderzoek - samenwerking - commercial beekeeping - manipulations - seasons - winter - control - animal health - care of animals - research - cooperation
  Om de risico’s van een aanrijding bij sneeuw en gladheid te verminderen, laten steeds meer automobilisten bij het monteren van winterbanden ook een wintercontrole uitvoeren. Zou een dergelijke controle voor de winter ook schade aan onze volken in de vorm van wintersterfte kunnen verminderen? Dat zou mooi zijn, want voorgaande jaren haalde 20% van onze volken het eind van de winter niet.
  Rapport BIJ-1 WP2: Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) 2010 - 2012
  Steen, J.J.M. van der; Hok-A-Hin, C.H. ; Cornelissen, B. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International - 17
  bijenziekten - apidae - honingbijen - nosema apis - nosemaziekte - doodsoorzaken - winter - varroa destructor - bemonsteren - imkers - onderzoek - bee diseases - apidae - honey bees - nosema apis - nosema disease - causes of death - winter - varroa destructor - sampling - beekeepers - research
  Om een beter inzicht te krijgen in de praktijk van de Nederlandse imker en de bijenziekten, is in het kader van het BIJ-1 project, het Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) opgezet. Het onderzoek uitgevoerd door Bijen@wur (onderdeel van Plant Research International) en in samenwerking met het Nederlandse Centrum voor Bijenonderzoek (NCB). Het onderzoek is opgezet als een retrospectief onderzoek. Dit wil zeggen dat de verklaring van wintersterfte in de winter 2010-2011 en in de winter 2011- 2012 gezocht wordt in welke bijenziekten voorkwamen en hoe er met de bijenvolken geïmkerd is. Meewerkende imkers hebben in mei/juni en in september 2010 en 2011 volgens instructie van en met materiaal van PRI bijen@wur zelf monsters genomen van jaarlijks dezelfde bijenvolken en naar PRI bijen@wur gestuurd. Onderzocht is of er een verband gelegd kon worden tussen de wintersterfte in de winter 2010-2011 en 2011-2012 en de incidentie van DWV, Nosema ceranae en Nosema apis in mei/juni en in september 2010 en 2011 en de varroabestrijding in de zomer en najaar 2010 en 2011. De datasets van beide periodes zijn apart geanalyseerd.
  Demonstratieproef varroabestrijding en wintersterfte (mei 2012 – juli 2013)
  Steen, J.J.M. van der; Hok-A-Hin, C.H. ; Cornelissen, B. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR - 23
  honingbijkolonies - professionele bijenhouderij - mortaliteit - doodsoorzaken - winter - varroa - mijtenbestrijding - diergezondheid - projecten - wetenschappelijk onderzoek - kennisoverdracht - imkers - honey bee colonies - commercial beekeeping - mortality - causes of death - winter - varroa - mite control - animal health - projects - scientific research - knowledge transfer - beekeepers
  Deze demonstratieproef is opgezet als een Citizen Scientist (CS) project waarbij het praktische veldwerk en de waarnemingen, op aanwijzing van en gecoördineerd door PRI bijen@wur, uitgevoerd werden door bijenhouders. De analyses, interpretatie van de data en de rapportage zijn uitgevoerd door PRI bijen@wur. Voor de demonstratieproef 2012-2013 is aan 25 bijengezondheidsscoördinatoren (BGC’rs) gevraagd de varroabestrijding uit te voeren volgens de PRI bijen@wur brochure “Effectieve bestrijding van varroa”.
  Aantallen en verspreiding van Eiders en Toppers in de Waddenzee in december 2012
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de; Dijkstra, A. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C152/13) - 24
  watervogels - eenden - monitoring - winter - waddenzee - waterfowl - ducks - monitoring - winter - wadden sea
  Tellingen van duikeenden in de Waddenzee worden in principe één maal per jaar in het winterseizoen uitgevoerd. Tevens zijn door Alterra/IMARES in de jaren 2008 t/m 2010 aanvullende tellingen uitgevoerd in november, december en februari. Het blijkt niet altijd mogelijk om tellingen in januari te realiseren. Vanwege de onzekerheid om in alle jaren in januari een telling van duikeenden in de Waddenzee te kunnen uitvoeren, is in verschillende rapportages geadviseerd om in de winter een tweede telling uit te voeren, naast de reguliere januari-telling. Deze zouden bij voorkeur moeten worden uitgevoerd in december omdat in deze maand de in de Waddenzee aanwezige aantallen het meest overeenkomen met die in januari.
  Meerlagenteelt van stek vooral in de winter voordelig
  Dalfsen, P. van; Even, S. - \ 2013
  De Boomkwekerij 26 (2013)20. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  teeltsystemen - sierplanten - vermeerderingsmateriaal - meerlagenteelt - belichting - kunstmatige verlichting - lichtgevende dioden - innovaties - proeven - winter - led lampen - cropping systems - ornamental plants - propagation materials - multi-layer cultivation - illumination - artificial lighting - light emitting diodes - innovations - trials - winter - led lamps
  Een meerlagensysteem biedt bij de teelt van stek vooral in de winter grote voordelen. De wortelvorming komt sneller op gang waardoor meer rondes per jaar kunnen worden gemaakt. Dat blijkt uit proeven bij Boereboom stekcultures in Eindhoven. Het onderzoek zet een belangrijke stap naar het stekbedrijf van de toekomst
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.