Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==writing
Check title to add to marked list
Publiceren in het geniep
Gerritsma, Wouter - \ 2014
publishing - writing - forgery - scientists - ethics - publications
The unofficial guide for authors : from research design to publication
Hengl, T. ; Gould, M. ; Gerritsma, W. - \ 2011
Wageningen : www.Lulu.com - ISBN 9789081774109 - 149
schrijven - schrijfvaardigheden - publiceren - wetenschappelijk onderzoek - writing - writing skills - publishing - scientific research
Most scientific journals provide guidelines for authors - how to format references and prepare artwork, how many copies of the paper to submit and to which address. However, most official guidelines say little about how you should design and produce your paper and the chances that it will be accepted. This book provides a comprehensive but focused guide to producing scientific information - from research design to publication. It provides practical tips and answers to some of the most frequently asked questions: Why do we publish in the first place? What is OA publishing and why bother about it? What is the h-index? What is a Journal Impact Factor and does it matter? How can I increase my research production efficiency? Why should I use OS software tools for academic work? How can I produce graphics that will impress? How can I brainstorm good titles? How can I select a suitable journal and where can I find out more about it? How can I get into the reviewers' heads? This is an Open Access publication.
Handleiding voor beleidsteksten; een handleiding o beleidsnota's, beleidsbrieven, jaarverslagen en notulen op te stellen, 3e geheel gewijzigde dr.
Lamers, H.A.J.M. - \ 1997
Bussum : Coutinho - ISBN 9789062830244 - 398
gegevens verzamelen - rapporten - schrijven - talen - vaardigheden - data collection - reports - writing - languages - skills
Report writing for science, technology and management. 5th completely revised edition.
Arnold, C.A. ; Lamers, H.A.J.M. - \ 1990
Wageningen : LU - 254
gegevens verzamelen - literatuur - rapporten - onderzoek - schrijven - wetenschap - data collection - literature - reports - research - writing - science
Hoe schrijf ik een wetenschappelijke tekst? : een handleiding om scripties, onderzoeksverslagen, dissertaties en literatuurrapporten te schrijven
Lamers, H.A.J.M. - \ 1989
Muiderberg : Coutinho - ISBN 9789062835287 - 272
gegevens verzamelen - rapporten - schrijven - data collection - reports - writing
Handleiding voor pr-teksten en reclame-teksten.
Lamers, H.A.J.M. - \ 1989
Muiderberg : Coutinho - ISBN 9062837646 - 180
rapporten - schrijven - gegevens verzamelen - talen - publiciteit - adverteren - boeken - tijdschriften - kranten - communicatie - public relations - reports - writing - data collection - languages - publicity - advertising - books - journals - newspapers - communication
Handleiding rapporteren en publiceren
Groot, M.N. de - \ 1988
Den Haag : LEI (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut 363) - 91
gegevens verzamelen - publicaties - rapporten - schrijven - publiceren - wetenschap - data collection - publications - reports - writing - publishing - science
Publiceren op een onderzoeksinstelling als het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
Schoots, A.F.M. ; Cate, B. ten - \ 1988
Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1893) - 109
proefstations - nederland - organisaties - onderzoek - onderzoeksinstituten - technieken - schrijven - gelderland - publiceren - wetenschap - veluwe - experimental stations - netherlands - organizations - research - research institutes - techniques - writing - publishing - science
Het schrijven van RIKILT rapporten en wetenschappelijke artikelen
Cramwinckel, A.B. ; Roos, A.H. ; Beek, W.J. ; Cazemier, G. ; Broex, N.J.G. ; Delft, W. van; Jong, W.J.H.J. de; Kamp, H.J. van der; Keukens, H.J. ; Polanen, A. van; Slangen, J.H. ; Struijs, T.B.D. van der; Tusveld, M.A.H. ; Wolters, Th.C. ; Roosje, G.S. - \ 1988
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.09) - 17
schrijven - richtlijnen (guidelines) - rapporten - wetenschappelijke methode - communicatievaardigheden - writing - guidelines - reports - scientific method - communication skills
Dit rapport is samengesteld door de werkgroep "Herziening rapportindeling RIKILT en herzien door de werkgroep "RIKILT rapporten". Duidelijk ingedeelde rapporten, voorzien van een abstract, verhogen de leesbaarheid en de bekendheid. De aanbevelingen, die hier gegeven worden, zijn gebaseerd op internationale afspraken. Verder zijn er nog aanvullende richtlijnen gegeven voor zover dat nodig was, zodat dit rapport alle informatie bevat voor het schrijven van een RIKILT rapport. Voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen is volstaan met het geven van richtlijnen. Doorgaans is het de regel dat ieder tijdschrift en/of iedere uitgever zijn eigen richtlijnen heeft, waaraan de schrijver zich moet houden.
Het schrijven van RIKILT rapporten en wetenschappelijke artikelen
Cramwinckel, A.B. ; Beek, W.J. ; Cazemier, G. ; Delft, W. van; Elenbaas, H.L. ; Jong, W.J.H.J. de; Kamp, H.J. van der; Keukens, H.J. ; Roosje, G.S. - \ 1987
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.09) - 10
schrijven - richtlijnen (guidelines) - rapporten - wetenschappelijke methode - communicatievaardigheden - writing - guidelines - reports - scientific method - communication skills
Dit raport is samengesteld door de werkgroep "Herziening rapportindeling RIKILT'', Duidelijk ingedeelde rapporten, voorzien van een abstract, verhogen de leesbaarheid en de bekendheid. De aanbevelingen die hier gegeven worden zijn gebaseerd op internationale afspraken. Verder zijn er nog aanvullende richtlijnen gegeven voor zover dat nodig was, zodat dit rapport alle informatie bevat voor het schrijven van een RIKILT rapport. Voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen is volstaan met het geven van richtlijnen. Doorgaans is het de regel dat ieder tijdschrift en/of uitgever zijn eigen richtlijnen heeft, waaraan de schrijver zich houden moet.
Schriftelijke voorlichting: het nut van gedrukt papier
Woerkum, C.M.J. van - \ 1985
Bedrijfsontwikkeling 16 (1985). - ISSN 0303-4127 - p. 144 - 146.
voorlichting - informatiediensten - schrijven - landbouwvoorlichting - extension - information services - writing - agricultural extension
Het methodische aspekt van schriftelijke voorlichting en de relatie tot andere media zijn belicht. De genoemde vorm van voorlichting gaat voor een belangrijk deel funktioneren als ondersteuning van de groepsvoorlichting. Verwacht wordt dat door de opkomst van de groepsvoorlichting nieuwe taken wachten, wie schrijft die blijft
Hoe schrijf ik een wetenschappelijke tekst? : een handleiding om scripties, verslagen, dissertaties, rapporten en beleidsnota's te schrijven
Lamers, H.A.J.M. - \ 1983
Muiderberg : Continho - ISBN 9789062835287 - 203
rapporten - schrijven - gegevens verzamelen - literatuur - onderzoek - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - wetenschap - grammatica - reports - writing - data collection - literature - research - diffusion of research - diffusion of information - science - grammar
Literatuuronderzoek en schriftelijk rapporteren
Maltha, D.J. - \ 1979
Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022007006 - 240
gegevens verzamelen - documentatie - informatie - literatuur - rapporten - onderzoek - schrijven - wetenschap - data collection - documentation - information - literature - reports - research - writing - science
Hoe schrijf ik een wetenschappelijke tekst? Een handleiding om scripties, verslagen, dissertaties, rapporten en beleidsnota's te schrijven
Lamers, H.A.J.M. - \ 1979
Muiderberg : Coutinho - ISBN 9789062835287 - 153
rapporten - schrijven - gegevens verzamelen - literatuur - onderzoek - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - wetenschap - grammatica - reports - writing - data collection - literature - research - diffusion of research - diffusion of information - science - grammar
Literatuuronderzoek en schriftelijk rapporteren
Maltha, D.J. - \ 1977
Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022006337 - 233
documentatie - informatie - onderzoek - rapporten - schrijven - gegevens verzamelen - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - documentation - information - research - reports - writing - data collection - scientific research - science
D.J.M. : uitgeg. ter gel. van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van ir. D.J. Maltha
Anonymous, - \ 1973
Wageningen : Pudoc - 67
landbouw - biografieën - documentatie - informatie - onderzoek - technieken - schrijven - boeken - winkels - publicaties - productie - methodologie - wetenschap - publiceren - agriculture - biographies - documentation - information - research - techniques - writing - books - shops - publications - production - methodology - science - publishing
Literatuuronderzoek en schriftelijk rapporteren
Maltha, D.J. - \ 1972
Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022003985 - 206
documentatie - informatie - onderzoek - rapporten - schrijven - gegevens verzamelen - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - documentation - information - research - reports - writing - data collection - scientific research - science
Resultaten van een cloze procedure onderzoek : inleiding voor de cursus "Het geschreven woord in de landbouwvoorlcihting" 13-4-1960
Ban, A.W. van den - \ 1960
Wageningen : Landbouwhogeschool, Afd. Sociologie en Sociografie - 7
voorlichting - informatiediensten - publicaties - lezen - technieken - schrijven - extension - information services - publications - reading - techniques - writing
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.