Dossier Biobrandstoffen

Let op! Dit dossier is verouderd. Pas uw favorieten aan! De geactualiseerde versie vindt u hier: http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/Biobrandstoffen_en_Transport.aspx

Biobrandstoffen zijn alle brandstoffen van biologische oorsprong. Wereldwijd is de aandacht voor biobrandstoffen actueel geworden, onder meer door de almaar stijgende prijzen van fossiele brandstoffen en het vermeende klimaatneutrale effect van de hernieuwbare brandstof. Biomassa is van groot belang voor de ontwikkeling van duurzame energie.

Food, feeds and Fuel

In de discussie rond biobrandstoffen wordt veel nadruk gelegd op enerzijds de mogelijke gunstige invloed van het gebruik van biobrandstoffen op de klimaatverandering (minder CO2 uitstoot) en anderzijds op de negatieve gevolgen voor het milieu (o.a. biodiversiteit) en voor voedselvoorziening van mens en dier en armoedebestrijding (de VN Millenniumdoelen).

Gevolgen

Een gevolg van de toegenomen vraag naar biobrandstoffen is de hogere prijs van landbouwproducten. Een voorbeeld is de Tortillacrisis - de verdubbeling van de prijs van maïs en tortilla's in Mexico - door het gebruik van maïs als biobrandstof in Amerika. Het toegenomen gebruik van biodiesel en bio-ethanol zorgt voor een stijging van de vraag naar gewassen waaruit olie kan worden gewonnen. Dit leidt tot het kappen van tropisch regenwoud voor de aanleg van lucratieve oliepalmplantages.

Dossier biobrandstoffen grafiek
Bron : Ruben Mooijman, Europa hekelt getreuzel met biobrandstof (De Standaard, 9 maart 2005)
Dossier biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn vloeibare of gasvormige producten die gewonnen worden uit plantaardig of dierlijk materiaal (biomassa) en worden gebruikt om energie op te wekken of als brandstof te dienen.

Drie generaties Biobrandstoffen

Er bestaan al drie generaties biobrandstoffen. Tot biobrandstoffen van de eerste generatie worden voedselgewassen gerekend. Biobrandstoffen die niet aan voedsel gerelateerd zijn, worden meestal de tweede generatie genoemd. Voorbeelden hiervan zijn houtsnippers, stro of de oneetbare gedeelten van voedselgewassen. De derde generatie biobrandstof wordt uit algen gemaakt. Deze vorm van biobrandstof heeft als voordeel dat het niet concurreert met voedsel of ander gebruik van planten.

Van theorie naar praktijk

Dossier biobrandstoffen biodiesel

Wereldwijd de meest gebruikte biobrandstof is bio-ethanol. In Duitsland reden in het jaar 2000 210.000 auto's op pure biodiesel en er kan in 1.600 pompstations biodiesel getankt worden. In Brazilië rijdt iedereen op een mengsel van benzine met 30 tot 100 procent alcohol. Ook in VS is bio-ethanol populair.

Laatste wijziging: 1 april 2008

© Wageningen UR, Afdeling DPS | servicedesk.library@wur.nl | T +31 317 484440 | F +31 317 484761