DossierVerdoofd castreren van biggen


In 2008 werd de tijdelijke maatregel 'verdoofd castreren van biggen' van kracht, waarmee aan de maatschappelijke wens voldaan werd biggen niet onverdoofd te castreren. De intentie is er om per 1 januari 2015 het castreren van biggen in het geheel af te schaffen. Hiervoor werd door verschillende organisaties, te weten het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) de zogenaamde Verklaring van Noordwijk getekend.

Waarom castreren

Bij de bereiding (verhitting) van varkensvlees kan de zogenaamde 'berengeur' ontstaan. Deze geur hangt samen met de ontwikkeling van de geslachtshormonen. Drie verbindingen worden verantwoordelijk geacht voor de berengeur: androstenon, skatol en in mindere mate indol. Deze 'berengeur' is onaangenaam en doordringend, en er kan een smaakafwijking zijn, het vlees is wel geschikt voor consumptie. Om deze geur tegen te gaan worden de beertjes voor de zevende dag gecastreerd. Een bijkomend effect is dat de beren rustiger worden.

Alternatieven

Alternatieven voor castratie zijn:

  • Immunoneutralisatie, ook wel vaccinatie tegen berengeur genoemd: door in de 10e week, en 4 weken voor de slacht te vaccineren wordt de testikelgroei afgeremd, en daarmee de berengeur tegengegaan.
  • Detectie van de berengeur in de slachtlijn.
  • Toepassing van een techniek om optreden van berengedrag uit te stellen door management of fokkerij, zodat men op een zwaarder gewicht, zonder berengeur, kan slachten.
  • Slachten voor de ontwikkeling van de geslachtshormonen.

Verdoofd castreren van biggen

Het onverdoofd castreren van mannelijke biggen stuit op groeiende weerstand vanuit de maatschappij en de varkenshouderij zelf. Castratie wordt in Nederland algemeen toegepast om te voorkomen dat het vlees van mannelijke varkens, beren, tijdens bereiding een nare geur afgeeft. Omdat er (nog) geen geschikte alternatieven zijn om deze berengeur bij niet-gecastreerde dieren te voorkomen, wordt gezocht naar tijdelijke oplossingen zoals verdoving en pijnstilling tijdens en na de castratie.

Vormen van verdoofd castreren

Er zijn verschillende vormen van verdoofde castratie, eventueel met pijnstiller.

  • Castratie is mogelijk met een plaatselijke verdoving. Bij plaatselijke verdoving wordt een verdovingsvloeistof toegediend in beide testikels en daarna gecastreerd.
  • Of castratie met algehele verdoving. Bij algehele verdoving worden de biggen met behulp van een gasmengsel via een mondkapje verdoofd. In Nederland is voor deze toepassing uitsluitend een mengsel van 70% koolstofdioxide (CO2) en 30% zuurstof (O2) toegestaan.

Apparaat om biggen verdoofd te castreren

Laatste wijziging: 14 januari 2011

© Wageningen UR, Afdeling DPS | servicedesk.library@wur.nl | T +31 317 484440 | F +31 317 484761