STOWA homepage STOWA homepage

 Attenderingsbulletin - nummer 1, november 2003

Recente publicaties uit de Hydrotheek


AFVALWATERSYSTEEM - AlgemeenJak, R.G.;
Gebruik van effluent van de rwzi Cocksdorp voor natuurdoeleinden : haalbaarheid en mogelijkheden. ( nl) TNO rapport, nr. TNO-MEP - R 2000/138, TNO, Den Helder [etc.], Netherlands, 2002-2003. 99 p
In dit rapport zijn de mogelijkheden van een moerassysteem in de vorm van een kweek-/moerassysteem, “het kwekelbaarsjessysteem”, verder onderzocht, waarbij de potenties en randvoorwaarden zijn beschreven aan de hand van beleidsmatige, ecologische en economische overwegingen.
URL: http://194.151.97.59/wf/proj/wh/pdf/rap/Kwekelbaarsjes_rapp_fase_1.pdf

Klein, J. de;
Monitoring spaarbekken/helofytenfilter te Laude 1997-2001 : eindrapport. (nl) Wageningen Universiteit, Wageningen, Netherlands, 2002. 54 p [HAAFF 22/5621 ]

Loosdrecht, M. van;
Optimalisatie met innovatieve technologieën. (nl)
In: Symposium rioolwaterzuivering: steeds op zoek naar de juiste balans tussen geld en milieu, 13 november 2002, Hilversum. Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA, [Rijswijk], 2002. p.[5/1-12].
In deze bijdrage wordt geevalueerd hoe enkele recent ontwikkelde technieken kunnen bijdragen aan een duurzamere rwzi.

Samenwerking op het gebied van automatisering/informatievoorziening in het Zuiveringsbeheer. (nl) STOWA, 2003 W01, STOWA, Utrecht, Netherlands, 2003. 22 bl [HAAFF 32/440(2003-W01) ]

Velde, O. van de;
Hoe presteren RWZI's in Nederland in Europees perspectief?. (nl)
In: Symposium rioolwaterzuivering: steeds op zoek naar de juiste balans tussen geld en milieu, 13 november 2002, Hilversum. Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA, [Rijswijk], 2002. p.[1/1-6].
De prestaties van de rwzi's in Nederland worden afgezet tegen de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (91/271/EEG). Deze richtlijn stelt regels ten aanzien van riolering en zuivering van stedelijk afvalwater in de Europese Unie.

AFVALWATERSYSTEEM - WaterbehandelingKnaapen, P.;
Effluenteisen: waarom doen we het allemaal?. (nl)
In: Symposium rioolwaterzuivering: steeds op zoek naar de juiste balans tussen geld en milieu, 13 november 2002, Hilversum. Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA, [Rijswijk], 2002. p.[3/1-7].
De beschreven resultaten van de studie 'Lozingenbeleid awzi's' had tot doel om op basis van de huidige en gewenste waterkwaliteit, de technische mogelijkheden van Rijnlands AWZI's en de financieële haalbaarheid lozingseisen op te stellen voor Rijnlands AWZI's.

Lettinga, G.;
Ontbinding, lucht voor leven. (nl) Wageningen Universiteit, Wageningen, Netherlands, 2001. 55 p [ATO S/27, 2001 ] [UB MAG NN02963,595 ] [HODI 504/083 ] [LEI BR1677 ] [HAAFF 32/433(164) ]
URL: http://www.wau.nl/pers/01/afslettinga2001.doc

Meuleman, A.F.M.; Logtestijn, R. van; Rijs, G.B.J.; Verhoeven, J.T.A.;
Water and mass budgets of a vertical-flow constructed wetland used for wastewater treatment. (en)
In: Ecological engineering 20(2003)1 p.31-44. 59 refs.
To estimate the nutrient and organic matter (Biological Oxygen Demand (BOD5) and Chemical Oxygen Demand (COD)) removal capacity of a constructed vertical-flow wetland in The Netherlands, a water and nutrient budget study was conducted. Also bacterial water quality enhancement was measured. The system had a Phragmites australis vegetation and comprised four parallel compartments of 0.25 ha each, which were loaded sequentially with sewage from recreational facilities.
URL: http://dx.doi.org/10.1016/S0925-8574(03)00002-8 (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Roest, H.F. van der; Bentem, A.G.N. van; Lawrence, D.P.;
MBR-technology in municipal wastewater treatment: challenging the traditional treatment technologies. ( en)
In: Water science and technology 46(2002)4/5 p.273-280. 2 refs.
In the Netherlands a development programme for the application of the MBR technology in municipal wastewater treatment has started. This paper briefly describes this development programme and goes into detail for the first step: a large pilot plant study at the Beverwijk WWTP. Four different membrane systems from Kubota, Mitsubishi, X-Flow and Zenon were extensively tested.
URL: http://www.iwaponline.com/wst/04604/wst046040273.htm (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

AFVALWATERSYSTEEM - SlibbehandelingHulshoff Pol, L.W.; Castro Lopes, S.I. de; Lens, P.N.L. [et al.];
Anaerobic sludge granulation : mechanisms and structure (part 1). (en)
In: Hulshoff Pol, L.;
Granulation and auto-immobilisation processes in wastewater treatment : papers of the farewell seminar of dr. ir. Look Hulshoff Pol, June 28, 2002, Wageningen, The Netherlands. Lettinga Associates Foundation (LeAF), nr. 2, Lettinga Associates Foundation (LeAF), Wageningen, 2002. p.5-26. 41 refs.
This paper reviews different theories on anaerobic sludge granulation in UASB-reactors that have been proposed during the past two decades.

Koornneef, E.; Visser, C.;
Meet- en regelapparatuur bij slibontwatering : zelf optimaliserende regelunit : onderzoek op awzi Almere. (nl) STOWA, 2002 43, STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Utrecht, Netherlands, 2002. 52 p [HAAFF 32/440(2002-43) ]

Kreuk, M. de;
Development of aerobic granule reactor technology : final report. (nl) STOWA, 2003 07, STOWA, Utrecht, Netherlands, 2003. 50 p [HAAFF 32/440(2003-07) ]

Lettinga, G.; Hulshoff Pol, L.W.;
The sludge granulation phenomenon : its augmentation, manipulation and challenges (part 2). (en)
In: Hulshoff Pol, L.;
Granulation and auto-immobilisation processes in wastewater treatment : papers of the farewell seminar of dr. ir. Look Hulshoff Pol, June 28, 2002, Wageningen, The Netherlands. Lettinga Associates Foundation (LeAF), nr. 2, Lettinga Associates Foundation (LeAF), Wageningen, 2002. p.97-109. 43 refs.
For practical applications it is of crucial importance that granular sludge augments such that the size of particles remains in the proper range and that new organisms can become immobilised in the aggregates, especially when they are used for treating wastewater's strongly deviating from those on which they were grown. For achieving this we need a balance between particle breaking up and the growth of bacterial consortia. This paper addresses our ideas concerning a) the mechanism(s), i.e. the factors involved in the augmentation of matured granules and b) the means that are available to manipulate them and to control their composition and growth.

Mulder, R.; Frijters, C.T.M.J.; Vellinga, S.H.J.;
Aerobic granular technology, the appropriate complement to anaerobic wastewater treatment. (en)
In: Hulshoff Pol, L.;
Granulation and auto-immobilisation processes in wastewater treatment : papers of the farewell seminar of dr. ir. Look Hulshoff Pol, June 28, 2002, Wageningen, The Netherlands. Lettinga Associates Foundation (LeAF), nr. 2, Lettinga Associates Foundation (LeAF), Wageningen, 2002. p.41-46. 4 refs.
With the development of anaerobic granular technology, compact industrial wastewater treatment became common practice. To produce high quality effluents that may be discharged on surface waters, aerobic post treatment including nutrient removal is required. With the development of granular aerobic technology integrating denitrification a compact alternative for low loaded activated sludge treatment is available complementing anaerobic treatment very well.

Salem, S.; Berends, D.H.J.G.; Heijnen, J.; Loosdrecht, M.C.M. van;
Bio-augmentation by nitrification with return sludge. (en)
In: Water research 37(2003)8 p.1794-1804.
Bio-augmentation can be used to obtain nitrification in activated sludge processes that operate at sub-optimal solid retention times. In this study, we evaluated the potential of augmenting the endogenous nitrifying bacteria, by implementing a nitrification reactor in the sludge return line.
URL: http://dx.doi.org/10.1016/S0043-1354(02)00550-X (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Verkerk, J.;
Ionenwisseling voor stikstofverwijdering uit afvalwater. (nl) STOWA, 2001-19, STOWA, Utrecht, Netherlands, 2003. 166 p [HAAFF 32/440(2001-29) ]

WATERWEREN - AlgemeenBoer, E. de;
Het noodoverloopgebied: airbag of luchtzak? : een kritiek op het rapport van de Commissie Luteijn. (nl) Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek, Delft, Netherlands, 2003. 87, [13] p
De Commissie Noodoverloopgebieden maakte een omvattend advies over nut en noodzaak van noodoverloopgebieden, plaatskeuze, inrichting en schadevergoeding en procedures van aanwijzing van/voor noodoverloopgebieden. Zij situeerde een aantal mogelijke gebieden dichtbij het punt waar de Rijn zich splitst in Pannerdens Kanaal en Waal. Een achttal gemeenten, waaronder twee Duitse, wier grondgebied werd bedreigd met een dergelijk gebied gaf aan de TU Delft opdracht om het rapport te becommentariëren. Belangrijke punten die aan bod komen zijn: de afvoer waarvan men uitgaat; de mogelijkheid van alternatieve maatregelen; en de wenselijkheid van grensoverschrijdende noodoverloopgebieden. [HAAFF 22/5542 ]
URL: http://www.hoogwaterplatform.nl/downloads/noodoverloopgebied.pdf

Boer, E. de;
Het veld ruimen : de laatste fase van het defensief tegen de rivier : een verkenning van niet-technische aspecten van introductie en gebruik van calamiteitenpolders. (nl) Technische Universiteit, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Afdeling Infrastructuur, Sectie Infrastructuurplanning, Delft, Netherlands, 2000. VI, 53 p [HAAFF 22/5541 ]

Boer, E. de;
Nood-overloopgebieden een noodgreep? : de maatschappelijke aanvaardbaarheid van een nieuw concept ter bestrijding van hoogwaterproblemen. (nl) Technische Universiteit Delft, Delft, Netherlands, 2002. 48 p [HAAFF 25/771 ]

Boland, D.;
Ruimte voor landbouw en water in het land van Wijk en Wouden : watervoorraadbeheer en piekberging op landbouwbedrijven in het Groene Hart. (nl) CLM, 542-2002, CLM Onderzoek en Advies, Utrecht, Netherlands, 2002. 71 p. [ECLNV NL CLM 01 542 ] [HAAFF 39/406(542) ]

Geurts, P.; Veen, A. van der; Wierstra, E.;
Willingness-to-pay for reducing risk of flooding: testing for temporal stability and scope validity. ( en)
In: Ierland, E.C. van;
Risk and uncertainty in environmental and resource economics : international conference, 5-7 June 2002, Wageningen International Conference Centre, Wageningen, The Netherlands. Wageningen University, Environmental Economics and Natural Resources Group, Wageningen, 2002. p.1-12 (GHI).
Contingent Valuation is a monetary method to value environmental changes. Recent criticism from social psychologists refers to unrealistic cognitive demands upon respondents. We estimate willingness-to-pay for reducing risk on flooding as a complex exercise. Validity and reliability is tested in a two-wave panel survey (N1 = 402 and N2 =131). Results show that scope validity is ambiguous. Temporal stability of Willingness-to-pay is insufficient. Criticism is thus supported.
URL: http://www.sls.wau.nl/enr/conference/papers/short/Veen%20van%20der_short.doc

Meer, F. van der;
Waterberging... onnodig?! : een modelstudie naar de mogelijkheden van retentie bij hydrologische extremen in het stroomgebied van de Oude IJssel. (nl) [S.n., s.l.], Netherlands, 2003. V, 58 bl [NIEUWL H 2003-12 ]

Noortwijk, J.M. van;
Onderhoudsoptimalisatie. (nl)
In: Kansen in de civiele techniek. Deel 2. Voorbeelden uit de praktijk. CUR, 209, Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research & Regelgeving CUR, Gouda, 2002. p.179-195. 16 refs.
In deze casestudie wordt een probabilistisch onderhoudsmodel gepresenteerd waarmee een optimale kostenafweging kan worden gemaakt tussen preventief en correctief onderhoud met de toepassingen civieltechnische kunstwerken, rivierbodems en oevers. Er wordt rekening gehouden met de onzekerheid in de veroudering en het faaltijdstip, alsmede met rente en inflatie. Reeds in de ontwerpfase kan een optimale balans bepaald worden tussen initiële investeringskosten enerzijds en toekomstige onderhoudskosten anderzijds.
URL: http://www.hkv.nl/nederlands/onderzoek/download/NL-publicaties/curdef.pdf

Smit, J.; Hondt, E. d';
Het water aan de lippen : is de Ooijpolder geschikt als noodoverloopgebied?. (nl)
In: Geografie 12(2003)4 p.34-37.
Visie vanuit het Hoogwaterplatform Ooijpolder-Duffelt en reactie daarop vanuit de Commissie Noodoverloopgebieden. [HUCHT]
URL: /journals/local/geografie.htm (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

WATERWEREN - Primaire waterkeringen - AlgemeenTechnisch rapport asfalt voor waterkeren. (nl) Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, Delft, Netherlands, 2002. 340 p [HAAFF 25/772 ] [NIEUWL Hdb 82 25/624 ]

Leidraad kunstwerken. (nl) Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, Den Haag, Netherlands, 2003. 314 p [HUCHT CE 198 ] [HAAFF 25/773 ] [IAHL boeken 627.8 LEID ]

Technisch rapport waterkerende grondconstructies. (nl) TAW, Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, [Delft], Netherlands, 2001. CD-ROM [HAAFF DISK 325 ]

WATERWEREN - Prim. waterk. - Uitvoering, beheer en onderhoudEekelen, S.J.M. van; Van, M.A.; Rozing, A.[et al.];
Korte damwanden in dijkversterking, veiligheid en installatie. (nl)
In: Civiele techniek 58(2003)2 p.24-28. 6 refs.
GeoDelft heeft met berekeningen en proeven aangetoond dat korte, onverankerde damwanden voldoende veilig zijn. Arcadis heeft ze geplaatst: het gebruik van deze wanden bespaart veel geld en het landschap (cultuurhistorische waardevolle gebieden) kunnen vaker gespaard blijven. De provincie Zuid-Holand en Rijkswaterstaat hebben dit advies overgenomen; voor de Krimpenerwaard wordt een dijkversterkingsproject uitgewerkt. [NIEUWL]

WATERWEREN - Niet-primaire waterkeringenDommerholt, A.; Boiten, W.;
IJking Reinkstuw in de Buurserbeek. (nl) Rapport / Wageningen Universiteit, Omgevingswetenschappen, Sectie Waterhuishouding, 117, Wageningen Universiteit, Wageningen, Netherlands, 2003. 31 p [HAAFF 32/451(117) ] [NIEUWL 22/938(117) ] [UB MAG NN16706,117 ]

Grond voor kaden : praktijkonderzoek naar de ontwikkeling van fysische kwaliteitseisen voor grond in boezemkaden. (nl) STOWA, 2002 38, STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Utrecht, Netherlands, 2002. 53 p 1 bijl.+ Veld- en laboratoriumonderzoeken (9 p., [235] p.).[HAAFF 32/440(2002-38) ] [HAAFF 32/440(2002-W04) ]

WATERSYSTEEM - AlgemeenBakel, P.J.T van;
Waternood. Deelrapport 02: Waternood instrumententarium. (nl) STOWA, 2002-35, STOWA [etc.], Utrecht [etc.], Netherlands, 2003. Versie 1.0. 1 cd-rom Instrumentarium Waternood: handleiding / [tekst: P.J.T. van Bakel ... et al.] (75 p.).[HAAFF DISK 317 ] [HAAFF 32/440(2002-35) ]
URL: http://www.stowa.nl/waternood/download/instrument.pdf

Beije, H.;
Over de grenzen van groen : perspectief voor natuur en landbouw, aan de hand van het gebiedsprofiel in de stroomgebieden van Beerze en Reusel. (nl) Rapport / Expertisecentrum LNV, nr. 2002/138, Expertisecentrum LNV, Ede [etc.], Netherlands, 2002. 111 p [LNVNRD NAT NAT 472 ] [HAAFF 32/459(R2002/138) ] [SBB U 1987/5A ] [LEI R819-2002/138 ] [RLG 2la 02-28 r ]

Beukema, T.;
Gemeentelijke waterplannen : kansen, tips en aanbevelingen. (nl) Stichting Natuur en Milieu [etc.], Utrecht [etc.], Netherlands, 2003. 13 p [HAAFF 22/5600 ]
URL: http://www.dubo-centrum.nl/uploaded/gem.waterplan.pdf

Bressers, J.T.A.; Kuks, S.M.M.;
Geïntegreerde regimes en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. (nl)
In: Beleidswetenschap 17(2003)3 p.232-259. 35 refs.
Het Europese waterbeleid heeft in 2000 een impuls gekregen met de nieuwe Kaderrichtlijn Water. Het doel van de kaderrichtlijn is een een goede ecologische status voor alle Europese wateren te bereiken door binnen de natuurlijke grenzen van stroomgebieden integraal waterbeheer toe te passen. In de literatuur over het beheer van natuurlijke hulpbronnen wordt vaak de nadruk gelegd op het geheel van eigendom- en gebruiksrechten. Anderen benadrukken de rol van beleidsmaatregelen. In dit artikel worden deze benaderingen van regime(ontwikkeling) juist gezamenlijk en in onderlinge wisselwerking in de beschouwing betrokken. [HAAFF T 625 ]
URL relevant EU project: http://www.euwareness.nl

Europese kaderrichtlijn water[Website] (nl) Riza, Lelystad, The Netherlands
Deze site bevat de meest recente informatie over de Kaderrichtlijn Water en de implementatie ervan. Het Handboek KRW is hier te vinden en verder is er meer algemene informatie over de implementatie van KRW in Nederland
URL: http://www.kaderrichtlijnwater.nl/

Gehrels, J.C.;
Waternood. Deelrapport 08: Functieafweging op basis van doelrealisatie en waardering : methode en toepassing. (nl) STOWA, 2002-31, STOWA [etc.], Utrecht [etc.], Netherlands, 2002. 79 p [HAAFF 32/440(2002-31) ]
URL: http://www.stowa.nl/waternood/download/functieafweging.pdf

Goosen, H.;
Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten. (nl) RIZA rapport, 2002.046, Waterverkenningen, Rapport / IVM, R-02/01, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA, Lelystad, Netherlands, 2002. 76 p [HAAFF 22/2532(2002.046) ]
URL: http://www.riza.nl/publicaties/riza_rapporten/pdf_rapport/rr_2002_046.pdf

Hanekamp, J.C.;
De verbeten 'cultuurkritische' handhaving van de Nitraatrichtlijn : over politiek misbruik van achterhaalde feitenkennis. (nl)
In: Spil (2003)191-192 p.13-19. Tab.; Fig.; 31 refs.
De auteur wil in het artikel nagaan in hoeverre de Nitraatrichtlijn voor drink-, grond- en oppervlaktewater als riskmanagement-strategie functioneert overeenkomstig het uitgangspunt dat risicoreductiestrategieën alleen zinvol zijn, indien een meetbaar rendement wordt behaald met een kosteneffectieve investering. [HAAFF]

Hassanizadeh, S.M.;
Computational methods in water resources : proceedings of the XIVth international conference on computational methods in water resources (CMWR XIV), June 23-28, 2002, Delft, The Netherlands. (en) Developments in water science, 47, Elsevier, Amsterdam [etc.], Netherlands, 2002. 1st ed. 2 dl. ([LIV], 1808, [12] p.) [HAAFF 22/598(47-1) ] [HAAFF 22/598(47-2) ]

Higler, L.W.G.; Elbersen, J.W.H.; Verdonschot, P.F.M.;
Definitiestudie ecologische effecten van laagwater : een verkenning van de effecten van laagwater op de levensgemeenschappen van regionale wateren. (nl) Altera-rapport, 733, Droogtestudie Nederland, 6, Alterra Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2002. 58 p [HAAFF DISK 305 ] [HAAFF 32/476(733) 1e ex] [HAAFF 32/476(733) 2e ex] [ECLNV NL 02 / 733 ] [RLG 4wa 02-37 ] [IAHL boeken 574 HIGL ]
URL: http://www.droogtestudie.nl/documenten/Rapportagesfase1/Achtergrondrapportages/6.pdf

Kuijer, E.;
Libellen en insecticiden : een literatuuronderzoek naar en risicoanalyse van de effecten van insectenbestrijdingsmiddelen op libellen in Nederland. (nl) Wetenschapswinkel Biologie, Universiteit Utrecht, Utrecht, Netherlands, 2002. 34 p
In opdracht van de Vlinderstichting is onderzocht of bestrijdingsmiddelen die in het oppervlaktewater terechtkomen een risico zijn voor libellen. Literatuurgegevens over de gevoeligheid van libellen voor bestrijdingsmiddelen zijn vergeleken met de waarden die de overheid nastreeft voor het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. Deze waarden worden in de praktijk op bepaalde plekken echter fors overschreden. Die overschrijdingen zouden lokaal een probleem kunnen opleveren voor libellen. De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de libellenstand dient eerder gezocht te worden in biotoopverandering en vernietiging..
URL: http://www.bio.uu.nl/~wbu/rapporten/pdf/libellen.pdf

Milieubalans 2003 : het Nederlandse milieu verklaard. (nl) RIVM, Bilthoven, 2003. [HAAFF 39/298(MB03) ]
URL: http://www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/030425mb2003nl.pdf

Molen, J.S. van der; Verdonschot, P.F.M.;
Waternood. Deelrapport 07: Effecten op aquatische ecosystemen : een beslissingsondersteunend systeem voor de beoordeling van de effecten van ingrepen in de hydromorfologie op aquatische systemen. (nl) STOWA, 2002 09, STOWA, Utrecht, Netherlands, 2002. 68 p [HAAFF 32/440(2002-09) ] [HAAFF 32/440(2002-09) 2e ex.]
URL: http://www.stowa.nl/waternood/download/effecten_aquatische.pdf

Nes, E.H. van; Scheffer, M.; Berger, M.S. van den; Coop, H.;
Charisma: a spatial explicit simulation model of submerged macrophytes. (en)
In: Ecological modelling 159(2003)2/3 p.103-116. 58 refs.
An individual-based spatially explicit model ('Charisma') designed to simulate the growth of one or more competing species of submerged macrophytes is presented. [HAAFF www]
URL: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3800(02)00275-2 (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Nijboer, R.C.; Verdonschot, P.F.M.; Hoorn, M.W. van den;
Macrofauna en vegetatie van de Nederlandse sloten : een aanzet tot beoordeling van de ecologische toestand. (nl) Alterra-rapport, 688, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 255 p [HAAFF 32/476(688) 1e ex] [HAAFF 32/476(688) 2e ex] [SBB O 42/0 ] [ECLNV NL 02 / 688 ] [IAHL boeken 626.14 NIJB ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport688.pdf

Park, Y.S.; Verdonschot, P.F.M.; Chon, T.S.; Lek, S.;
Patterning and predicting aquatic macroinvertebrate diversities using artificial neural network. (en)
In: Water research 37(2003)8 p.1749-1758. 28 refs.
A counterpropagation neural network (CPN) was applied to predict species richness (SR) and Shannon diversity index (SH) of benthic macroinvertebrate communities using 34 environmental variables. The data were collected at 664 sites at 23 different water types such as springs, streams, rivers, canals, ditches, lakes, and pools in The Netherlands. [HAAFF www]
URL: http://dx.doi.org/10.1016/S0043-1354(02)00557-2 (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

RIZA steunpunt emissies, motie Augusteijn. [Website] (nl) RIZA, Lelystad, Netherlands, 2003.
Het thema binnen het steunpunt emissies informeert over de aanleiding, opzet en uitwerking van de gebiedsgerichte rapportages als gevolg van de uitvoering van de Motie Augusteijn. Deze gebiedsgerichte rapportages hebben tot doel de Tweede Kamer te informeren over verbeteringen van de waterkwaliteit tengevolge van de inspanningen van waterbeheerders en provincies. Daarbij wordt de keten van bronnen - maatregelen - effecten beschouwd, in lijn met de aanpak vanuit de Kaderrichtlijn Water.
URL: http://www.steunpunt.wateremissies.nl/thema/augusteijn/augusteijn_start.htm

Rombouts, P.;
ZLTO watervisie [thema: Nieuwe coalities op het platteland]. (nl)
In: Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18(2003)2 p.84-89. Summary (nl).
Uitleg van de watervisie van de LTO Zuid-Nederland met de uitgangspunten hierbij. [HAAFF leeuw]

Runhaar, J.;
Natuurgericht landevaluatiesysteem (NATLES) versie 2. (nl) Alterra-rapport, 550, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 149 p [HAAFF 32/476(550) 1e ex.] [HAAFF 32/476(550) 2e ex.] [RLG 4na 03-02 ] [ECLNV NL 02 550 ] [SBB O 42/0 ] [IAHL boeken 631.474 NATU ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport550.pdf

Runhaar, J.;
Waternood. Deelrapport 05: Doelrealisatie natuur. (nl) STOWA, 2002-26, STOWA [etc.], Utrecht [etc.], Netherlands, 2002. 149 p [HAAFF 32/440(2002-26) ]
URL: http://www.stowa.nl/waternood/download/doelrealisatie.pdf

Sijm, D.T.H.M.; Wezel, A.P. van; Crommentuijn, T.;
Environmental risk assessments in the Netherlands. (en)
In: Posthuma, L.[ed.];
Species sensitivity distributions in ecotoxicology. Environmental and ecological risk assessment, Lewis, Boca Raton, 2002. p.221-253.
The focus of this chapter is on deriving environmental risk limits (ERLs) for the protection of ecosystems in the Netherlands and the use of species sensitivity distributions (SSDs) in this procedure. [HAAFF Bodpla]

Smits, J.; Oostinga, K.D.; Postema, J.;
Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2002. (nl) RDIJ-rapport, 2003-2, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, [Lelystad], Netherlands, 2003. 41, [107] p [HAAFF 32/251(2003-2) ] [ECLNV NL RDIJ 2003-2 ]

Twisk, W.; Noordervliet, M.A.W.; Keurs, W.J. ter;
The nature value of the ditch vegetation in peat areas in relation to farm management. (en)
In: Aquatic ecology 37(2003)2 p.191-209. 28 refs.
A field study was set up to determine how dredging, ditch cleaning, and nutrient supply in the adjacent fields affect the floristic values of the ditch vegetation in peat areas. A total of 240 ditches on 84 dairy farms were selected.
URL: http://www.SwetsWise.com/link/access_db?issn=1386-2588&vol=37&iss=2&page=191&FT=1 (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Vaate, A. bij de;
Degradation and recovery of the freshwater fauna in the lower sections of the rivers Rhine and Meuse. ( en) [S.n., s.l.], Netherlands, 2003. 200 p [HAAFF 22/5539 ] [UB MAG NN08200,3380 ] [UB MAG NN08201,3380 ] [UB MAG NN08202,3380 ] [BIBIOT G.02.02.01-2003.01 ]
URL: http://www.gcw.nl/dissertations/3380/dis3380.pdf

Verdonschot, P.F.M.; Elbersen, B.S.; Hoorn, M.W. van den;
Voorspelling van effecten van ingrepen in het waterbeheer op aquatische gemeenschappen : validatie van de cenotypenvoorspellingsmodellen voor regionale watertypen (Overijssel) en voor beken en sloten in Nederland. (nl) Alterra-rapport, 737, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 80 p [HAAFF 32/476(737) 1e ex.] [HAAFF 32/476(737) 2e ex.] [ECLNV NL 02 / 737 ] [IAHL boeken 574(492) VERD ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport737.pdf

Wagenvoort, A.J.; Ketelaars, H.A.M.;
De limnologische toestand van het spaarbekken De Lange Vlieter (WML) in 2002. (nl) Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch, Werkendam, Netherlands, 2003. 207 p [HAAFF 22/5606 ]

Water in beeld 2003 : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland. (nl) CIW, Den Haag, 2003. [HAAFF 22/178(3V) ]
URL: http://www.waterinbeeld.nl/wib2003/

Water in beweging : waterbeheersplan 2002-2005. ( nl) Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad, Netherlands, 2002. 110 p Bijlagenboek ([53] p.+2 krt.), samenvatting (12 p.) en CD-ROM.[HAAFF 22/5598 ] [HAAFF 22/5598(bijl.) ] [HAAFF 22/5598(S) ] [HAAFF DISK 318 ]
URL: http://www.zuiderzeeland.nl/asp/get.asp?xdl=../views/zuiderzeeland/xdl/Page&ItmIdt=00000024&SitIdt=00000002&VarIdt=00000001

Water in Hollands Noorderkwartier nu en in de toekomst. (nl) Programmabureau WB 21 Noorderkwartier, Edam, Netherlands, 2002. 61 p [HAAFF 22/5599 ]

Waterdossier : waterprioriteiten 2002-2006. (nl) Unie van Waterschappen, [s.l.], Netherlands, [2002?].
Om hun taken de komende jaren nog beter te kunnen verrichten, zouden de waterschappen graag zien dat het nieuwe kabinet enkele concrete maatregelen treft. Die maatregelen betreffen enkele belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid en waterkeringen, de uitvoering van het waterbeleid 21e eeuw, de watertoets, de baggerproblematiek en de bestuurssamenstelling en de financiering van het waterschap. In dit Waterdossier staat concreet aangegeven wat de waterschappen op deze punten van het kabinet verwachten. Voor een adequate uitoefening van de waterstaatszorg is dit ‘boodschappenlijstje’ van grote betekenis.
URL: http://www.uvw.nl/content/files/Waterdossier.pdf

Waternood. [Website] (nl) STOWA, Utrecht, 2003.
Waternood is een methode voor het ontwerpen van de waterhuishoudkundige infrastructuur in het regionale waterbeheer. Naast helpdesk, begrippenlijst, algemene informatie zijn op de website de Waternood achtergrondsrapporten aanwezig (onder 'veelgestelde vragen').
URL: http://www.stowa.nl/waternood/

Waterplan Meppel. (nl) Waterschap Reest en Wieden [etc.], [s.l.], Netherlands, 2002. 13, 106 p., 13 bl [HAAFF 22/5605 ]
URL: http://www.reest-wieden.nl/project/wpm/index_wpm.html

WATERSYSTEEM - GrondwaterAa, M. van der; Brink, C. van den;
Knelpunten in grondwaterbeheer vragen om systeemgerichte benadering. (nl)
In: Bodem 13(2003)2 p.63-65.
De werkgroep grondwater van de TCB heeft een beheerconcept ontwikkeld: systeemgericht grondwaterbeheer(SGGB). SGGB plaatst de interactie tussen landgebruik en het grondwatersysteem centraal, waarbij de natuurlijke potentie van het grondwatersysteem het uitgangspunt vormt. Dit gedachtegoed sluit goed aan bij de wijze waarop in de Kempen omgegaan wordt met de grootschalige grondwaterverontreiniging, het platform Systeemgericht grondwaterbeheer, de systeembenadering binnen de Kaderrichtlijn water en het in ontwikkeling zijnde integrale beleidskader bodem. [HAAFF T 395 ]

Bakel, P.J.T. van;
Waternood. Deelrapport 04: Help-tabellen landbouw : aanpassingen en operationalisering van de doelrealisatie landbouw. (nl) Rapport / STOWA, 2002-40, STOWA [etc.], Utrecht [etc.], Netherlands, 2002. 30 bl [HAAFF 32/440(2002-40) ]
URL: http://www.stowa.nl/waternood/download/landbouw.pdf

Berendrecht, W.L.; Heemink, A.W.; Geer, F.C. van[et al.];
Decoupling of modeling and measuring interval in groundwater time series analysis based on response characteristics. (en)
In: Journal of hydrology 278(2003)1/4 p.1-16. 17 refs. [HAAFF www]
URL: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-1694(03)00075-1 (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Breukelen, B.M. van;
Natural attenuation of landfill leachate : a combined biogeochemical process analysis and microbial ecology approach. (en) [S.n., s.l.], Netherlands, 2003. XIII, 140 p [HAAFF 22/5611 ]
URL: http://www.geo.vu.nl/users/breb/thesis/thesis.html

Brouwer, L.; Winters, G.; Zaadnoordijk, W.J.;
Waternood. Deelrapport 03: Relatie grond- en oppervlaktewater : methoden voor het bepalen van gebiedsdrainageweerstanden. (nl) STOWA, 2002-32, STOWA [etc.], Utrecht [etc.], Netherlands, 2002. 76 p [HAAFF 32/440(2002-32) ]
URL: http://www.stowa.nl/waternood/download/relatie_grond.pdf

Brouwer, F.; Boogaard, H.L.; Merkelbach, R.C.M.;
Waterkansenkaarten voor de functie landbouw : een methode voor het vaststellen van geschiktheden en kwetsbaarheden van relevante gewasteelten voor Noord Nederland. (nl) Alterra-rapport, 692, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 91 p [HAAFF 32/476(692) 1e ex] [HAAFF 32/476(692) 2e ex] [ECLNV NL 02 / 692 ] [RLG 2la 03-11 r ] [IAHL boeken 556.3 BROU ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport692.pdf

Danielopol, D.L.; Griebler, C.; Gunatilaka, A.; Notenboom, J.;
Present state and future prospects for groundwater ecosystems. (en)
In: Environmental conservation 30(2003)2 p.104-130. 208 refs. [HAAFF T 1208 ]

Delft, S.P.J. van; Jansen, P.C.; Kemmers, R.H.;
Effecten van hydrologische maatregelen, tegen verzuring en vermesting op water, bodem en vegetatie in Groot Zandbrink : evaluatie na twaalf jaar. (nl) Alterra-rapport, 706, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 34 p [HAAFF 32/476(706) 1e ex] [HAAFF 32/476(706) 2e ex] [IAHL boeken 556.012 DELF ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport706.pdf

Drainage institutions in The Netherlands. (en)
In: Pant, N.;
Drainage institutions in western Europe: England, The Netherlands, France and Germany. CWP research papers, 3, Wageningen University, Wageningen, 2000. p.15-28. [NIEUWL 28/262(3) ]

Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.Th.L.;
Spreidingslengte voor het beheersgebied van Waterschap Veluwe : een maat voor het bufferzonebeleid. (nl) Alterra-rapport, 653, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 59 p [HAAFF 32/476(653) 1e ex] [HAAFF 32/476(653) 2e ex] [RLG 4wa 03-06 r ] [IAHL boeken 352.91(492.822) GAAS ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport653.pdf

Geer, F.C van;
Waternood. Deelrapport 11: Meten voor waternood : richtlijnen voor het opzetten van meetsystemen en het bewerken van meetgegevens. (nl) STOWA, 2002 14, STOWA, Utrecht, Netherlands, 2002. 54, 38 p [HAAFF 32/440(2002-14) ] [HAAFF 32/440(2002-14) 2e ex.]
URL: http://www.stowa.nl/waternood/download/meten_waternood.pdf

Heerkens, R.;
Gevraagd, geantwoord, onderzocht, rapportage : stand van zaken rond het opstellen van het Gewenst Grond- en Oppervlakte Regime in Nederland. (nl) RIZA-werkdocument, 2002.181x, RIZA, [Lelystad], Netherlands, 2002. 26 p., [36] p [HAAFF 22/5579 ]
URL: http://www.verdroging.nl/downloads/Rapportage_enquete_GGOR_def.pdf

Hoekstra, J.R.; Bos-Gorter, L.;
Fean - wetter - buorkje : experiment met hogere zomerpeilen in het Friese veenweidegebied : jaarrapportage 2002. (nl) CLM, Utrecht, Netherlands, 2003. 37 p
Het betreft een praktijkexperiment op vijf melkveebedrijven in het Friese veenweidegebied, waarin waterbeheerders en boeren samen kennis opbouwen over landbouw bij hogere zomerpeilen. Op een aantal proefpercelen wordt het zomerpeil opgezet tot een niveau van ca. 60 cm beneden maaiveld. In het veld worden de effecten gemeten voor water en bodem en voor de agrarische bedrijfsvoering.
URL: http://www.clm.nl/pdf/557.pdf

Hoekstra, R.; Slobbe, E. van;
Waternood. Deelrapport 12: Informeren, inspraak en participeren : communicatie bij Waternoodprojecten en peilbesluiten. (nl) STOWA, 2002-27, STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [etc.], Utrecht [etc.], Netherlands, 2002. 46 p [HAAFF 32/440(2002-27) ]
URL: http://www.stowa.nl/waternood/download/informeren.pdf

Hootsmans, M.J.M.;
Van zeereep tot binnenduin : flora, fauna en beheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 1990-2000. (nl) Gemeentewaterleidingen Amsterdam, Amsterdam, Netherlands, 2002. 151 p [HAAFF 22/5550 ]

Horst, M.M.S ter; Wolf, J.;
Toetsing van STONE 2.0 : vergelijking van simulatieresultaten van STONE en ANIMO met meetgegevens van veldexperimenten. (nl) Alterra-rapport, 723.1, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2002. 177 p [HAAFF 32/476(723.1) 1e ex] [HAAFF 32/476(723.1) 2e ex ] [ECLNV NL 02 / 723.1 ] [IAHL boeken 631.416 HORS ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport723.1.pdf

Jansen, A.J.M.; Olsthoorn, A.F.M.;
Relatie bos en waterwinning. 1. Verkenning van samenwerkingsmogelijkheden. (nl)
In: Nederlands bosbouwtijdschrift 75(2003)2 p.7-10. ills.; tabs.
In twee delen wordt een publikatie uit 2001 van KIWA en Alterra over de fysieke relaties tussen waterwinning en bos herdrukt. In deel 1 de invloed van bos- en boomsoorten op de waterkwaliteit en de wijze waarop bos- en boomsoorten de grondwateraanvulling beïnvloeden. [HAAFF]

Jansen, A.J.M.; Olsthoorn, A.F.M.;
Relatie bos en waterwinning 2. Verkenning van samenwerkingsmogelijkheden. (nl)
In: Nederlands bosbouwtijdschrift 75(2003)3 p.5-7. tab.; 17 refs.
In twee delen wordt een publikatie uit 2001 van KIWA en Alterra over de fysieke relaties tussen waterwinning en bos herdrukt. In deel 2 de invloed van waterwinning op bos en boomsoorten. Waterwinning en grondwaterdaling kunnen bijdragen aan verdroging, verzuring en vermesting in bossen, met nadelige effecten voor de productiecapaciteit (aanwasvermindering) en de natuurwaarden. Anderzijds kan bij omschakeling van donker naaldbos naar licht naaldbos of loofbos sprake zijn van wederzijds voordeel voor bossen en waterwinning. [HAAFF ]

Jansen, P.C.;
Reconstructie van historische grondwaterstandskarakteristieken met grondwaterstanden gemeten in de periode 1952-1955. (nl) Alterra-rapport, 614, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 47 p cd-rom.[HAAFF 32/476(614) 1e ex] [HAAFF 32/476(614) 2e ex] [ECLNV NL 02 / 614 ] [HAAFF DISK 324 1e ex.] [HAAFF DISK 324 2e ex.]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport614.pdf

Kemmers, R.M.;
Effecten van bevloeiing op de basen- en voedingstoestand van verzuurde en verdroogde beekdalgraslanden : mogelijkheden van bevloeiing als effectgerichte maatregel. (nl) Alterra-rapport, 748, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 65 p [HAAFF 32/476(748) 1e ex] [HAAFF 32/476(748) 2e ex] [ECLNV NL 02 / 748 ] [IAHL boeken 631.674.2 EFFE ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport748.pdf

Kros, J.; Vries, W. de;
Provinciale verkenning van de effecten van maatregelen in de landbouw ter vermindering van stikstofemissies naar atmosfeer, grondwater en oppervlaktewater. (nl) Alterra-rapport, 687, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 80 p [HAAFF 32/476(687) 1e ex.] [HAAFF 32/476(687) 2e ex.] [ECLNV NL 02 687 ] [RLG 4ve 03-03 ] [IAHL boeken 546.17 KROS ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport687.pdf

Kruijne, R.; Smelt, J.H.;
Selectie van locaties en bestrijdingsmiddelen voor monitoring in het diepe grondwater. (nl) Alterra-rapport, 761, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 57 p [HAAFF 32/476(761) 1e ex] [HAAFF 32/476(761) 2e ex] [ECLNV NL 02 / 761 ] [IAHL boeken 556.3 KRUI ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport761.pdf

Lucassen, E.C.H.E.T.; Smolders, A.J.P.; Roelofs, J.G.M.;
Beneficial effects of temporary desiccation of sulphate-rich wetlands depends on the oxidisable iron pool of the sediment. (en)
In: Järvet, A.[ed.];
Ecohydrological processes in northern wetlands : proceedings Tallinn 2003. Tartu University Press, Tartu, 2003. p.189-195. 7 refs.
In the south-eastern part of the Netherlands, lowered groundwater tables have led to strong desiccation of groundwater fed wetlands situated in agricultural areas. [NIEUWL 22/1254 ]

Meinardi, C.R.; Groot, M.S.M.; Prins, H.F.;
Basiswaarden voor spoorelementen in het grondwater van Nederland; gegevens uit landelijke en provinciale meetnetten (LMG; PMG; LMB; sprengen Veluwe). (nl) RIVM rapport, 714801028/2003, RIVM, Bilthoven, Netherlands, 2003. 43 p
Basiswaarden voor het zoete grondwater zijn gedefinieerd als de concentraties van stoffen in het grondwater die uitsluitend zijn ontstaan uit natuurlijke neerslag in het huidige landschap. Metingen aan grondwater met reistijden van meer dan 50 jaar in de bodem van gebieden met een natuurlijke vegetatie uit de Landelijke en Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit (LMG, PMG) en uit de sprengen van de Veluwe zijn bewerkt om basiswaarden te bepalen voor 50 anorganische spoorelementen.
URL: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/714801028.pdf

Meinardi, C.R.;
Verblijftijd in de bodem en grondwateraanvulling van water uit het Landelijk (LMG) en de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit (PMG). (nl) RIVM rapport, 714801027/2003, RIVM, Bilthoven, Netherlands, 2003. 43 p
De reistijden van het grondwater in de bodem (in jaren) zijn onmisbaar bij het verklaren van verontreinigingen in het grondwater voor milieukundige overzichten. Gegevens over de concentraties aan tritium (3H) in monsters water uit 332 filters van 187 putten van provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit (PMG) in Drenthe, Gelderland, Zuid-Holland en Brabant zijn gebruikt voor bepalingen van reistijden in de bodem en de aanvulling van het grondwater in de zandgebieden.
URL: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/714801027.pdf

Molen, P.C. van der;
Ecologische aspecten van overstroming en inundatie : literatuuronderzoek naar de gevolgen van overstroming en inundatie voor de Brabantse natuurdoeltypen. (nl) Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant, Tilburg, Netherlands, 2002. 18, XXIX p [HAAFF 22/5618 ]

Monitoring verdroging Noord-Brabant. (nl) Alterra [etc.], [Wageningen etc.], Netherlands, 2002. verschillende pagineringen + Bijlagenrapport.[HAAFF 22/5615 ] [HAAFF 22/5615 ]

'Het ondergrondsche water'. (nl)
In: Faasse, P.E.;
De ontdekking van de ondergrond : anderhalve eeuw toegepast geowetenschappelijk onderzoek in Nederland. Geologie van Nederland, 6, NITG, Utrecht, 2002. p.93-116. 5 afb., refs., 4 tab. [HAAFF]

Peerboom, J.M.P.M.; Aggenbach, C.J.S.; Asmuth, J.R. von;
Hydrologie van de Beegderheide : ontstaan en functioneren van de vennen en de ontwikkelingen tussen 1997 en 2002. (nl)
In: Natuurhistorisch maandblad 92(2003)5 p.145-152. 10 fig., samenvatting (en), 8 refs.
Dit artikel geeft een samenvatting van de ontstaanswijze, de geologie en de hydrologie van de vennen. Voornamelijk gebaseerd op een Kiwa onderzoek in dit gebied (Aggenbach, 1998). Daarnaast wordt ingegaan op de nieuw ontstane hydrologische situatie van ná de herstelmaatregelen. [HAAFF T 472 ]

Putter, P. de;
De tien geboden voor een stedelijk grondwaterbeheer. (nl)
In: Tijdschrift voor omgevingsrecht 3(2003)3 p.91-99. refs.
Een aanzet wordt gegeven voor een te formuleren visie op het stedelijk grondwaterbeheer van de toekomst. Na een uiteenzetting van een aantal belangrijke problemen en ontwikkelingen, worden de 'tien geboden' in de vorm van uitgangspunten geformuleerd, die de basis kunnen vormen voor die visie.

Saaltink, M.W.; Ayora, C.; Stuyfzand, P.J.[et al.];
Analysis of a deep well recharge experiment by calibrating a reactive transport model with field data . (en)
In: Journal of contaminant hydrology 65(2003)1/2 p.1-18. 26 refs.
This paper describes the modeling of the hydrogeochemical effects of deep well recharge of oxic water into an anoxic pyrite-bearing aquifer. [HAAFF]
URL: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-7722(02)00236-X (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Stroet, C.B.M. te; Buma, J.;
Grootschalige grondwatermodellering voor regionaal waterbeheer : lokale detaillering op regionale schaal. (nl)
In: InFormatie. Editie grondwater en bodem (2003)13 p.1-5. 7 fig. [HAAFF T 1428 ]

Stuurman, R.J.; Griffioen, J.;
Systeemgericht grondwaterbeheer : drie praktijkgevallen van problemen in grondwaterbeheer. ( nl) TCB, R18(2003), Technische Commissie Bodembescherming, Den Haag, Netherlands, 2003. 87 p [HAAFF 39/340(30) ] [RLG 4wa 03-14 ]
URL: http://www.tcbodem.nl/publicaties/categorien/pdf_files/R18_2003.pdf

Tiktak, A.;
Toets van STONE versie 2.0 : samenvatting en belangrijkste resultaten. (nl) RIVM rapport, 718201007/2003, RIVM [etc.], Bilthoven [etc.], Netherlands, 2003. 58 p
STONE is het landsdekkende nutrientenemissiemodel dat ontwikkeld is voor het evalueren van effecten van milieu- en landbouwbeleid op de belasting met stikstof en fosfaat van het grond- en oppervlaktewater. De commissie Spiertz vroeg in 2000 om validatie van dit model. Om deze reden werd de STONE toets opgezet, waarvan in dit rapport een samenvatting gegeven wordt. Doel van het project was het vergelijken van STONE resultaten met monitoring gegevens op verschillende schaalniveaus.
URL: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718201007.pdf

Valstar, J.;
Natuurlijke afbraak van microverontreiniging op grensvlak grondwater - oppervlaktewater. (nl)
In: InFormatie. Editie grondwater en bodem (2003)13 p.11-12. 3 fig.
De afbraak van organische verontreinigingen onder invloed van (an)aerobe processen. [HAAFF T 1428 ]

Verschuur, G.W.; Well, E.A.P. van; Bos, L.;
Study on effect of selected EU environmental legislation on agriculture - The Netherlands. (en) CLM, 565-2003, CLM, Utrecht, Netherlands, 2003. 31 p
URL: http://www.clm.nl/pdf/565.pdf

Vos, J.A. de; Hummelink, E.W.J.; Steenbergen, T.S. van;
Waterretentie en waterdoorlatendheidskarakteristieken van telen met toekomst-proefvelden Meterik en Vredepeel. (nl) Telen met toekomst, OV 0204, Plant Research International [etc.], Wageningen, Netherlands, 2002. 24 p [PLANT-BZ AH-i-2002-0204 ]
URL: http://www.telenmettoekomst.nl/pages/resultaten/publicaties/Telen_met_toekomst_publ_08.pdf

Vos, J.A. de;
De invloed van de waterhuishouding op stikstof- en fosfaatverliezen in open teelten. (nl) Alterra-rapport, 596, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 67 p [HAAFF 32/476(596) 1e ex] [HAAFF 32/476(596) 2e ex] [ECLNV NL 02 / 596 ] [IAHL boeken 631.416 INVL ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport596.pdf

Wal, A.J. van der; Leendertse, P.C.;
Schoon water, Brabantse telers laten zien dat 't kan : tussenrapportage over het jaar 2001. (nl) CLM, 529-2002, CLM, Utrecht, Netherlands, 2002. 55 p.
URL: http://www.clm.nl/pdf/529.pdf

Wamelink, G.W.W.;
Modellering van landgebruiksverandering en fosfaat in SMART2 en SUMO2, ten bate van de verbetering van de modelering in de Natuurplanner. (nl) Alterra-rapport, 710, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 73 p [HAAFF 32/476(710) 1e ex.] [HAAFF 32/476(710) 2e ex.] [RLG 3mi 03-01 ] [ECLNV NL 02 710 ] [IAHL boeken 631.416 MODE ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport710.pdf

Willigen, P. de;
Lot van het stikstofoverschot : analyse van STONE-berekeningen die zijn uitgevoerd in het kader van Evaluatie Meststoffenwet 2002. (nl) Alterra-rapport, 732, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 63 p [HAAFF 32/476(732) 1e ex.] [HAAFF 32/476(732) 2e ex.] [ECLNV NL 02 / 732 ] [IAHL boeken 631.416.12/.14 LOT ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport732.pdf

WATERSYSTEEM - OppervlaktewaterAalderink, R.H.;
Waternood. Deelrapport 06: Waterkwaliteit in Waternood. (nl) STOWA, 2003-2, STOWA [etc.], Utrecht [etc.], Netherlands, 2003. 93 p [HAAFF 32/440(2002-02) ]
URL: http://www.stowa.nl/waternood/download/waterkwaliteit.pdf

Het 'aanslaan' van de Watertoets. (nl) Reinwater [etc.], Amsterdam [etc.], Netherlands, 2003. [8] p [HAAFF S 12.421 ]
URL: http://www.reinwater.nl/teksten/rw-2003-pp-watertoets-klein.pdf

Beoordelingskader, afwegingssystematiek en effectenbepaling. (nl) Droogtestudie Nederland, 1, Rotterdam [etc.], Rotterda, Netherlands, 2003. 61 p [HAAFF DISK 305 ]
URL: http://www.droogtestudie.nl/documenten/Rapportagesfase1/Achtergrondrapportages/1.pdf

Beek, C.L. van;
Maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat uit de landbouw te verminderen. (nl) Alterra-rapport, 714, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 60 p [HAAFF 32/476(714) 1e ex] [ECLNV NL 02 / 714 ] [HAAFF 32/476(714) 2e ex] [IAHL boeken 631.416 MAAT ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport714.pdf

Beersma, J.J.; Buishand, T. A.;
Droog, droger, droogst : bijdrage van het KNMI aan de eerste fase van de Droogtestudie Nederland. (nl) KNMI-publicatie, 199-I, Droogtestudie Nederland, 3, KNMI, De Bilt, Netherlands, 2002. 42 p [HAAFF DISK 305 ]
URL: http://www.droogtestudie.nl/documenten/Rapportagesfase1/Achtergrondrapportages/3.pdf

Berkel-Coumans, F. van;
Nauwkeurigheid overstromingsvoorspellingen stadium natte vingerwerk voorbij. (nl)
In: VI matrix 11(2003)3 p.10-12.
Een stand van zaken rond de voorspelbaarheid van hoogwater: de technieken vragen om nog meer verbetering. [HAAFF T 1433 ]

Blois, C.J. de; Wind, H.G.; Kok, J.L. de; Koppeschaar, K. ;
Robustness of river basin water quality models. ( en)
In: Journal of water resources planning and management 129(2003)3 p.189-199. 18 refs.
In this paper the concept of robustness is introduced and applied to a model for the analysis of the impacts of spatially distributed policy measures on the surface water quality on a river basin scale.
URL: http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2003)129:3(189) (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Bruins Slot, E.; Barg, J.W. van den;
Watertoets voor de herinrichting Alde Feanen. (nl) Dienst Landelijk Gebied, Leeuwarden, Netherlands, 2002. 52 p Kaartenbijl. ([27] bl.).[LNVNRD NAT NAT 514 ] [HAAFF 22/5617 ] [HAAFF 22/5617 ]

Buskens, R.F.M.;
Deelstroomgebiedsvisie Brabant Oost : concept. ( nl) Provincie Noord-Brabant [etc.], ['s-Hertogenbosch], Netherlands, 2002. 72 p 1 krt.[HAAFF 22/5591 ]

Daam, M.A.; Brink, P.J. van den;
Effects of three pesticides that differ in mode of action on the ecology of small indoor aquatic microcosms : an evaluation of the effects of the insecticide chlorpyrifos, the herbicide atrazine and the fungicide carbendazim. (en) Alterra-rapport, 788, Alterra, Green World Research, Wageningen, Netherlands, 2003. 65 p [HAAFF 32/476(788) 1e ex.] [HAAFF 32/476(788) 2e ex.] [ECLNV NL 02 / 788 ] [IAHL boeken 632.95.024 DAAM ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport788.pdf

Dam, H. van;
Monitoring van vennen 1978-2002 : effecten van klimaatsverandering en vermindering van verzuring. ( nl) Rapport AquaSense, nr. 03.1780, AquaSense, Amsterdam, Netherlands, 2003. IV, 42 p., [7] bl [HAAFF 22/3790(03.1780) ]

Diffuse bronnen: maak ze grijpbaar. (nl) Zuiveringschap Limburg [etc.], Roermond [etc.], Netherlands, 2002. 22 p [HAAFF 22/5585 ]

Droogtestudie Nederland : eindrapport fase 1. (nl) Arcadis Ruimte & Milieu [etc.], Rotterdam [etc.], Netherlands, 2003. X, 39 p 1 CD-ROM.[HAAFF 22/5588 ] [HAAFF DISK 305 ]
URL: http://www.droogtestudie.nl/documenten/Rapportagesfase1/Eindrapport%20Fase%201.pdf

Elshof, A.; Witberg, M.;
Stroomgebiedsvisie Gelderse Vallei. (nl) Provincie Utrecht [etc.], Utrecht [etc.], Netherlands, 2002. 93 p [HAAFF 22/5593 ] [HUCHT BT 397 ]

Essink, K.;
Response of an estuarine ecosystem to reduced organic waste discharge. (en)
In: Aquatic ecology 37(2003)1 p.65-77. 51 refs.
Since the mid-19th century large amounts of organic waste were sluiced out into the Ems Estuary on the border between Germany and The Netherlands. This waste originated from the regional potato flour and cardboard industries making the inland waterways completely anoxic. In the estuary serious oxygen depletion occurred, especially during autumn. Most of the organic waste entered the estuary in the Dollard, a brackish embayment of the Ems Estuary. An intensive sanitation scheme was started in the 1970s, leading to a stepwise reduction of the organic waste load on the estuary. In this paper, a review is given of the response of the benthos living at intertidal mudflats, viz. microphytobenthos (diatoms), meiofauna (nematodes) and macrozoobenthos. The benthos response is described mainly on the basis of data obtained under conditions of high (ca. 1980), intermediate (1987) and largely reduced (1993) organic waste loading.
URL: http://www.SwetsWise.com/link/access_db?issn=1386-2588&vol=37&iss=1&page=65&FT=1 (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Firet, M.A.; Gerits, R.T.F.;
Vraag en antwoordboek watertoets : antwoorden en vragen aan de Service Desk Watertoets in 2002. (nl) [S.n.], Lelystad, Netherlands, 2003. 82 p [HAAFF 22/5589(A) ] [RLG 4wa 03-03/1 ] [IAHL boeken 556(492) VRAA ]
URL: http://www.minvenw.nl/rws/riza/home/watertoets/pdf/watertoets_va_boek.pdf

Gons, H.J.; Ebert, J.; Hoogeveld, H.L.[et al.];
Observations on cyanobacterial population collapse in eutrophic lake water. (en)
In: Antonie van Leeuwenhoek 81(2002)1/4 p.319-326.
In two laboratory-scale enclosures of water from the shallow, eutrophic Lake Loosdrecht (the Netherlands), the predominating filamentous cyanobacteria grew vigorously for 2 weeks, but then their populations simultaneously collapsed, whereas coccoid cyanobacteria and algae persisted . The collapse coincided with a short peak in the counts of virus-like particles. Transmission electron microscopy showed the morphotype Myoviridae phages, with isometric heads of about 90 nm outer diameter and >100-nm long tails, that occurred free, attached to and emerging from cyanobacterial cells. Also observed were other virus-like particles of various morphology. Similar mass mortality of the filamentous cyanobacteria occurred in later experiments, but not in Lake Loosdrecht. As applies to lakes in general, this lake exhibits high abundance of virus-like particles. The share and dynamics of infectious cyanophages remain to be established, and it is as yet unknown which factors primarily stabilize the host-cyanophage relationship. Observations on shallow, eutrophic lakes elsewhere indicate that the cyanophage control may also fail in natural water bodies exhibiting predominance of filamentous cyanobacteria. Rapid supply of nutrients appeared to be a common history of mass mortality of cyanobacteria and algae in laboratory and outdoor enclosures as well as in highly eutrophic lakes.
URL: http://www.swetswise.com/link/access_db?issn=0003-6072&vol=81&iss=1&page=319&FT=1 (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Haasnoot, M.; Ververs, M.; Duel, H.;
Effecten van klimaatverandering op ecotopen van rijkswateren. (nl) Droogtestudie Nederland, 7, Delft, WL Delft Hydraulics, Netherlands, 2002. II, [71] p [HAAFF DISK 305 ]
URL: http://www.droogtestudie.nl/documenten/Rapportagesfase1/Achtergrondrapportages/7.pdf

Hoekstra, R.;
Gebiedsconvenanten in de Bommelerwaard : boeren en tuinders leveren zuiver water aan de Afgedamde Maas. (nl) CLM, 541-2002, CLM Onderzoek en Advies, Utrecht, Netherlands, 2002. IV, 134 p
Een groot deel van het water in de Afgedamde Maas komt uit de Bommelerwaard. De Bommelerwaard bestaat met name uit landbouwgrond. De chrysantenteelt, rundveehouderij en fruitteelt zijn de voornaamste sectoren: zij hebben samen meer dan 85 % van het areeal in gebruik. Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren heeft Alterra en CLM via het rekenmodel ALCHEMA gekeken, hoe landbouwers emissie van bestrijdingsmiddelen via aangepaste bedrijfsvoering kunnen beperken. [HAAFF 39/406(541) ] [ECLNV NL CLM 541 ]
URL: http://www.clm.nl/pdf/541.pdf

Hoekstra, J.R.; Boland, D.;
Voorstudie vijfde nota ruimtelijke ordening. nr. 10: Agrarisch waterbeheer : koplopers in beeld. (nl) Reeks II, [Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Directie Communicatie] [etc.], Den Haag [etc.], Netherlands, 2002. 91 p [IAHLD BOOKS 351.777.81(492) HOEK ] [HUCHT DA 1290 ] [RLG 2la 02-29 ]
URL: http://www.vrom.nl/docs/publicaties/ruimte15725.pdf

Hoogeveen, M.W.;
Beregening in land- en tuinbouw : rapport voor de Droogtestudie Nederland. (nl) Rapport / LEI, Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu, . 3.03.02, LEI, Den Haag, Netherlands, 2003. 64 p [LEEUW SERIE LEI rapport ] [HAAFF 22/5554 ] [ECLNV NL 03 / 3.03.02 ] [IAHLD BOOKS 556.18 BERE ]
URL: http://www.lei.wageningen-ur.nl/publicaties/PDF/2003/3_xxx/3_03_02.pdf

IAWR-Rhein-memorandum 2003. (de,en,fr,nl) IAWR, Nieuwegein, Netherlands, 2003. 27 p [HAAFF 22/5580(2003) ]
URL: http://www.riwa.org/pdf.php?pdf=IAWR.pdf

Inventaris van het ecologisch herstel van de Maas. (nl) CIPM/ICBM, Liège, Netherlands, 2003. 61 bl [HAAFF 22/5548 ]
URL: http://www.cipm-icbm.be/files/pubs/4/inventdefn.pdf

Jaarverslag 1999-2001. Dl. B. Maas / Vereniging van Rivierwaterbedrijven RIWA. (nl) RIWA, Amsterdam, 2003. [HAAFF 31/422(B) ]

Jonkers, N.; Laane, R.W.P.M.; Voogt, P. de;
Fate of nonylphenol ethoxylates and their metabolites in two Dutch estuaries: evidence of biodegradation in the field. (en)
In: Environmental science & technology 37(2003)2 p.321-327. 32 refs.
The environmental behavior of nonylphenol ethoxylates and their metabolites was investigated in field studies in the two Dutch estuaries Western Scheldt and the Rhine estuary. [HAAFF www]
URL: http://dx.doi.org/10.1021/es020121u (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Jülich, W.F.B.[red.];
Jaarverslag 2001-2002. Dl. A. Rijn / Vereniging van Rivierwaterbedrijven RIWA. (nl) RIWA, Amsterdam, 2003. [HAAFF 31/422(A) ]
URL: http://www.riwa.org/pdf.php?pdf=Rijn_JV 0102 web.pdf

De kaderrichtlijn water : in ieders belang!. (nl) Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, Luxemburg, Luxembourg, 2002. 11 p
URL: http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/pdf/brochure_nl.pdf

Kalf, D.J.; Berbee, R.P.M.;
Bronnen van AMPA op rij gezet. (nl) RIZA werkdocument, 02.162x, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, RIZA, Lelystad, Netherlands, 2002. 41 p [HAAFF 22/2532(02.162x) ]

Klinge, M.;
Handboek visstandbemonstering : voorbereiding, bemonstering, beoordeling. (nl) STOWA, 2002-07, STOWA, Utrecht, Netherlands, 2003. 201 p [HAAFF 32/440(2002-07) ]

Kraak, I.;
Effecten van waternoodmaatregelen : een onderzoek naar de effecten van het verondiepen en verbreden van watergangen en flexibel peilbeheer. (nl) [S.n., s.l.], Netherlands, 2003. VI, 42 p [NIEUWL H2003-09 ]

Lonkend rivierenland : visie van Staatsbosbeheer op de rivieren. (nl) Staatsbosbeheer, Driebergen, Netherlands, 2003. 16 p [HAAFF 22/5576 ] [HUCHT BT 396 ] [ECLNV B6 / 531 ]

Loon, E.E. van; Troch, P.A.;
Final report of the DAUFIN project. (en) Rapport / Wageningen Universiteit, Omgevingswetenschappen, Sectie Waterhuishouding, 115, Wageningen University, Wageningen, Netherlands, 2003. X, 157 p
DAUFIN = Data Assimulation within Unifying Framework for Improved river basiN modeling (EC 5th framework Project). [NIEUWL 22/938(115) ] [HAAFF 32/451(115) ] [UB MAG NN16706,115 ]

Meij, V. van der; Boomaerts, A.C.C.M.; Bisseling, C.M.;
Op weg naar een meer natuurlijke Delta : opties voor de Deltawateren in het kader van Delta InZicht nader bekeken voor LNV-beleidsvelden. (nl) Rapport EC-LNV, nr. 2003/192, Expertisecentrum LNV, Ede [etc.], Netherlands, 2003. 111 p. [ECLNV NL 01e 192 1e ex.] [ECLNV NL 01e 192 2e ex.] [HAAFF 32/459(2003/192) ] [LEI R819-2003/192 ] [SBB O 43/0 ] [RLG 4wa 03-15 r ]
URL project Delta InZicht: http://www.deltainzicht.nl/

Mouwen, M.;
Onderzoek naar pH stijging in zwemwateren Waterschap de Aa. (nl) Waterschap de Aa, [s.l.], Netherlands, 2002. 21, [20] p [HAAFF 22/5574 ]

Operationeel waterkwaliteitsbeheer. (nl) Technische Universiteit Delft, Delft, Netherlands, 2001.
URL: http://www.landandwater.tudelft.nl/Downloads/sturingwq.pdf

Pieterse, N.M.;
Droogtestudie RIZA : e-mail enquete naar de mening van experts over te verwachten ecologische effecten ten gevolge van een mogelijke klimaatsverandering. (nl) Droogtestudie Nederland, 5, Lelystad [etc.], RIZA [etc.], Netherlands, 2002. 8, [32] p [HAAFF DISK 305 ]
URL: http://www.droogtestudie.nl/documenten/Rapportagesfase1/Achtergrondrapportages/5.pdf

Schaafsma, R.; Kalker, T.; Keijsers, W.;
Stroomgebiedsvisie Amstelland. (nl) Provincie Utrecht, Utrecht, Netherlands, 2002. 111 p [HAAFF 22/5587 ]
URL: http://www.watertafel.nl/amstelland/static/projecten/2_1.html

Soes, M.;
Vissen. (nl)
In: Bax, G.M.[red.];
Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002. KNNV, Afdeling Wageningen, Bennekom, 2003. p.125-128. [HAAFF 43/35(2001/2002) ]

Staats, N.; Faasen, R.; Kalf, D.F.;
AMPA; inventarisatie van bronnen in Nederlands oppervlaktewater. (nl) Dictoraat-Generaal Rijkswaterstaat, RIZA, Lelystad, Netherlands, 2002. 65 p [HAAFF 22/5543 ]

The struggle for fresh water : the salt pollution of the Rhine. (en) RIWA, Nieuwegein, Netherlands, 2002. 19 p [HAAFF 22/5531 ]
URL: http://www.riwa.org/pdf.php?pdf=struggle.pdf

Vissterfte [themanummer]. (nl)
Vis & water magazine 2(2002)3 p.1-24.
Dit themanummer laat zien wat vissterfte inhoudt, wat de belangrijkste oorzaken zijn, welke noodmaatregelen getroffen kunnen worden en hoe preventief opgetreden kan worden. Bovendien komt de betrokkenheid van verschillende partijen en beheerpartners bij de problematiek van vissterften in beeld.
URL: http://www.visenwater.nl/pdf/magazines/Visenwater%202002-3%20LR.pdf

Vraag en antwoordboek Service Desk Watertoets : supplement: vragen gesteld van januari 2003 tot en met maart 2003. (nl) [S.n., s.l.], Netherlands, 2003. 16 bl [HAAFF 22/5589(S) ] [RLG 4wa 03-03/2 ] [IAHL boeken 556(492) VRAA ]
URL: http://www.minvenw.nl/rws/riza/home/watertoets/pdf/watertoets_supplement.pdf

Wagemaker, F.;
De watertoets leeft! : evaluatie van de bekendheid met en toepassing van de watertoets. (nl) [S.n., s.l.], Netherlands, 2003. 70 p [HAAFF 22/5589 ] [RLG 4wa 03-04 ] [IAHL boeken 556(492) WATE ]
URL: http://www.minvenw.nl/rws/riza/home/watertoets/pdf/dewatertoetsleeft.pdf

Waterbeheerplan 2002-2006. (nl) Waterschap Reest & Wieden, [s.l.], Netherlands, 2002. 131 p 6 krt.[HAAFF 22/5544 ]
URL: http://www.reest-wieden.nl/waterbeheerplan/rapport.html

De watertoets [Website] (nl) RIZA, Projectgroep Watertoets, [s.l.], The Netherlands
De watertoets heeft als doel de negatieve effecten van plannen en besluiten op de waterhuishouding te voorkomen en mogelijke kansen voor het watersysteem te benutten. Website met alle informatie over dit instrument
URL: http://www.watertoets.net

Wee, P.J. van; Osté, A.J.; Batten, S.J.;
Roulerend meetnet waterkwaliteit Groot-Haarlemmermeer. (nl) Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden, Netherlands, 2003. 75 p [HAAFF 22/5559 ]

Wit, M.J.M. de;
Nutrient fluxes at the river basin scale [integration of scales in landscape ecology]. (en)
In: Landschap 20(2003)2 p.91-97. 4 fig., 12 refs. [HAAFF T 1246 ]

Wolfstein, K.; Roukema, M.;
Blauwalgen : cyanobacteriën. (nl) Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Afdeling Ecologie, Lelystad, Netherlands, 2002. 11 p
Informatie over blauwalgen, de door hen veroorzaakte problemen, hoe deze te signaleren en op te lossen of te voorkomen. [HAAFF 22/2532(2000-B2) ]
URL: http://www.riza.nl/publicaties/pdf/blauwalgen.pdf

Wójcik, R.; Torfs, P.J.J.F.;
PARDENS : an experimental program for Parzen density fitting. (en) Rapport / Sub-department Water Resources, 116, [Wageningen University, Environmental Sciences, Sub-department Water Resources], Wageningen, Netherlands, 2003. 48 p [NIEUWL 22/938(116) ] [UB MAG NN16706,116 ] [HAAFF 32/451(116) ]

Zaal, L.;
Licht onder water : pilot-onderzoek naar het doorzicht voor duikers in recreatieplas De Berendonck. (nl) Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR, nr. 184, Wetenschapswinkel Wageningen UR, Wageningen, Netherlands, 2003. X, 50 p
Doelstelling van deze pilot is inzicht te krijgen in de oorzaken van het door duikers als ‘slecht’ bestempelde doorzicht. Het secundaire doel is het opstellen van een aanzet voor verbeteringen. De onderzoeksvragen luiden: - in welke mate is er sprake van slecht doorzicht en in welke waterlagen doet zich dit voor ? - wat zijn de mogelijke oorzaken van dit verminderde doorzicht, gekeken naar de bepalende stoffen in het water en de gegevens van andere betrokken partijen ? - welke voorstellen kunnen worden gedaan ter verbetering van het doorzicht ? [UB MAG NN19709,184 ] [HAAFF 22/5619 ]
URL: http://www.wur.nl/wewi/184_LichtonderWater.pdf

WATERSYSTEEM - WaterbodemHulscher, T. ten; Vrind, B.; Heuvel, H. van den[et al.];
Influence of desorption and contact time on sediment-water distribution of spiked polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons: relation with in situ distribution. (en)
In: Environmental toxicology and chemistry 22(2003)6 p.1208-1213. 28 refs.
The long-term sediment–water distribution of polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), spiked to Lake Ketelmeer (The Netherlands) sediment, was studied using a gas-purge technique. Contact times varied from 2 to 1,461 d for the PCBs and from 5 to 100 d for the PAHs. Purge-induced desorption experiments lasted 300 to >4,000 h.
URL: http://etc.allenpress.com/entconline/?request=get-pdf&file=i0730-7268-022-06-1208.pdf (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Koenraadt, M.P.M.; Paalman, M.A.A.; Hortensius, P.;
Pleidooi voor ontwikkeling integraal afwegingskader : sectorale regelgeving frustreert hergebruik bagger. ( nl)
In: Bodem 13(2003)1 p.15-17. 1 ref.
De beoogede beleidsvernieuwing rondom 'bagger en bodembeheer' is nog niet zo ver. Ook de huidige wet- en regelgeving biedt mogelijkheden om gebiedsgericht te werken. Dit blijkt onder meer uit een gebiedsvisie die is ontwikkeld voor een integrale aanpak van de (water)bodemproblematiek in de Nieuwkoopse Plassen. [HAAFF T 395 ]

Kraaij, R.; Mayer, P.; Busser, F.J.M.[et al.];
Measured pore-water concentrations make equilibrium partitioning work - a data analysis. (en)
In: Environmental science & technology 37(2003)2 p.268-274. 34 refs.
There is an increasing body of evidence that the bioaccumulation of sediment-associated hydrophobic organic compounds (HOCs) is strongly influenced by sequestration. In this paper the authors present freely dissolved pore-water concentrations of HOCs. These data were employed to interpret sediment bioaccumulation and sequestration data in order to arrive at a process based evaluation of equilibrium partitioning theory (EqP).
URL: http://dx.doi.org/10.1021/es020116q (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Kruif, J. de;
Baggeren in 's-Hertogenbosch : hoe bepaal je de hoeveelheid bagger in waterlopen?. (nl)
In: Geodesia 45(2003)7/8 p.302-305. 6 fig., samenvatting (en). [HAAFF T 39 ]

Lahr, J.; Maas-Diepeveen, J.L.; Stuijfzand, S.C.[et al.];
Responses in sediment bioassays used in the Netherlands: can observed toxicity be explained by routinely monitored priority pollutants?. (en)
In: Water research 37(2003)8 p.1691-1710. 71 refs.
In order to identify the cause of toxicity in sediments and suspended matter, a large number of samples with different degrees of contamination was taken at various locations in The Netherlands. Standard acute bioassays were carried out with the bacterium Vibrio fischeri, the rotifer Brachionus calyciflorus and the anostracan Thamnocephalus platyurus. Chronic standard tests were performed using the water flea Daphnia magna and larvae of the midge Chironomus riparius. Some novel bioassays were performed as well. [HAAFF www]
URL: http://dx.doi.org/10.1016/S0043-1354(02)00562-6 (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Postma, J.F.; Besten, P.J. den;
Biotisch effectonderzoek Sliedrechtse Biesbosch : nader onderzoek waterbodemkwaliteit. (nl) RIZA rapport, nr. 2001.027, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Lelystad, Netherlands, 2001. 92 p [HAAFF 22/2532(2001.027) ]
URL: http://www.riza.nl/publicaties/riza_rapporten/pdf_rapport/rr_2001_027.pdf

Snippen, E.; Heijdt, L.M. van den; Zetten, J.W. van;
Abiotisch effect onderzoek Sliedrechtse Biesbosch : actueel risico van verspreiding van verontreinigingen via het oppervlaktewater. (nl) RIZA rapport, 2002.044, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA, Dordrecht, Netherlands, 2002. 27 bl [HAAFF 22/2532(2002.044) ]
URL: http://www.riza.nl/publicaties/riza_rapporten/pdf_rapport/rr_2002_044.pdf

Weijer, A.;
Baggeren Zuidlaardermeer : basisdocument met gegevens over de kwaliteit en de kwantiteit van de waterbodem. (nl) Grontmij Advies & Techniek, Vestiging Drenthe, Assen, Netherlands, 2002. 140 p [DLGGRO WAT OVE 17 ] [HAAFF 22/5622 ]

WATERSYSTEEM - OeversBeringen, R.; Odé, B.;
Zoete rijkswateren in 2002. (nl)
In: Gorteria 29(2003)1/2 p.28-33. 3 fig., 2 ref.
In het buitendijkse gebied langs de zoete rijkswateren zijn in 2002 een drietal monitoringsprojecten uitgevoerd: westelijke Haringvliet, nevengeulen en het sinds 1996 lopende floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren. [HAAFF T 1243 ]

Brinke, W.B.M. ten;
De sedimenthuishouding van kribvakken langs de Waal : het langjarig gedrag van kribvakstranden, de invloed van scheepsgeïnduceerde waterbeweging en morfologische processen bij hoge en lage afvoeren. (nl) DBW/RIZA rapport, 2003.002, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, RIZA, Arnhem, Netherlands, 2003. 174 p Managementsamenvatting (27 p.).[HAAFF 22/2532(2003.002)S ] [HAAFF 22/2532(2003.002) ] [BIBIOT S-116,2003.002 ]
URL: http://www.riza.nl/publicaties/riza_rapporten/pdf_rapport/rr_2003_002b.pdf
URL van de Managementsamenvatting: http://www.riza.nl/publicaties/riza_rapporten/pdf_rapport/rr_2003_002a.pdf

Lange, G. de;
Maaivelddaling en waterbeheer : rekenen aan een beheersbaar probleem. (nl)
In: InFormatie. Editie grondwater en bodem (2003)13 p.13-18. 7 fig.
TNO-NITG ontwikkelt een koppeling van hydrologische modellering aan een maaivelddalingsmodel, dat de reactie van de ondergrond op variaties in grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk beschrijft. [HAAFF T 1428 ]

Maas, G.J.;
Verstoring en successie : rivierdynamiek en stroomdalvegetaties in de uiterwaarden van de Rijntakken. (nl) Alterra-rapport, 759, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Netherlands, 2003. 100 p [HAAFF 32/476(759) 1e ex] [HAAFF 32/476(759) 2e ex] [ECLNV NL 02 / 759 ] [RLG 3hy 03-01 ] [IAHL boeken 627.51 VERS ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport759.pdf

Makaske, A.;
Erosie en sedimentatie bij overstroming van dijkringgebieden. (nl)
In: Nieuwenhuizen, W.;
Standaardmethode schade aan LNC-waarden als gevolg van overstromingen : methode voor het bepalen van de gevolgen van overstromingen voor de aspecten opgaande begroeiing, vegetatie, aquatische ecosystemen en historische bouwkunde. Alterra rapport, 709, Alterra, Wageningen, 2003. p.61-67. 8 refs.
In deze bijlage wordt geprobeerd een schatting te maken van de hoeveelheid slibafzetting door overstromingswater. Gebruik is gemaakt van vroegere studies. [HAAFF 32/476(709) ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport709.pdf

Meer, R.W. van der; Schurink, W.;
Natuurvriendelijke oevers : naar een bloeiende toekomst of gaan we nat? : onderzoek naar de kosten van diverse natuurvriendelijke oevertypen. (nl) Rapport / LEI, 4.01.07, Domein 4, Ruimte en economie, . LEI, Den Haag, Netherlands, 2001. 21 p [LEI L32-4.01.07(A) ] [SBB S 760 ] [LEEUW SERIE LEI rapport ] [HAAFF 22/5537 ]
URL: http://www.lei.wageningen-ur.nl/publicaties/PDF/2001/4_xxx/4_01_07.pdf

Odé, B.; Beringen, R.;
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren 2002; uitwerking tweede ronde zoete getijdewateren : Haringvliet/Hollandsch Diep, Biesbosch en Volkerak-Zoommeer. (nl) RIZA nota, nr 2003.006, FLORON-rapport, 29, Biologische monitoring zoete rijkswateren ..., Stichting FLORON, Leiden, Netherlands, 2003. VI, 62, [61] p [HAAFF 22/2532(2003.006) ] [BIBIOT S-116,2003.006 ]
URL: http://www.riza.nl/publicaties/riza_rapporten/pdf_rapport/rr_2003_006.pdf

Simons, J.; Bolwidt, L.;
Evaluatie verwijdering oeververdediging Engelse Werk 1993-2001. (nl) RIZA rapport, 2003.007, RIZA, Lelystad, Netherlands, 2003. 98 p [HAAFF 22/2532(2003.007) ] [BIBIOT S-116,2003.07.01 ] [BIBIOT S-116,2003.07.02 ]
URL: http://www.riza.nl/publicaties/riza_rapporten/pdf_rapport/rr_2003_007.pdf

Spijker, J.H.;
Bodemverbeterende eigenschappen van sloot- en oevermaaisel op landbouwgronden. Onderzoeksrapport. (nl) STOWA, 2003.06, STOWA, Utrecht, Netherlands, 2003. 84 p [HAAFF 32/440(2003-06/2) ]

Spijker, J.H.;
Bodemverbeterende eigenschappen van sloot- en oevermaaisel op landbouwgronden. Covernota. (nl) STOWA, 2003.06, STOWA, Utrecht, Netherlands, 2003. 18 p [HAAFF 32/440(2003-6/1) ]

Teeuwen, J.J.W.M.; Hermans, J.T.;
Recente ontwikkelingen van flora en vegetatie in en langs de vennen van de Beegderheide. (nl)
In: Natuurhistorisch maandblad 92(2003)5 p.87-93. 6 fig., 8 refs., samenvatting (nl), 2 tab.
In 1995 is de Beegderheide door leden van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg gebiedsdekkend op flora en fauna geïnventariseerd. Daarna zijn herstelmaatregelen uitgevoerd en in 2001 vond een nieuwe inventarisatie plaats. [HAAFF T 472 ]

Vulink, J.T.;
Hungry herds : management of temperate lowland wetlands by grazing. (en)
In: Bokdam, J.[ed.];
Grazing as a conservation management tool in peatland : report of a workshop, 22-26 April 2002, Goniadz, Poland. Wageningen Universiteit, Wageningen, 2002. p.54-59. 5 refs. [HAAFF 35/1275 ]
URL: http://www.wwf.pl/publikacje/wypas.pdf

Wösten, J.H.M.;
Inschatting extra economische landbouwschade bij overstroming van zout in plaats van zoet. (nl)
In: Nieuwenhuizen, W.;
Standaardmethode schade aan LNC-waarden als gevolg van overstromingen : methode voor het bepalen van de gevolgen van overstromingen voor de aspecten opgaande begroeiing, vegetatie, aquatische ecosystemen en historische bouwkunde. Alterra rapport, 709, Alterra, Wageningen, 2003. p.69-75. 10 refs. [HAAFF 32/476(709) ]
URL: http://www.alterra.nl/publ-prod/rapporten/download/AlterraRapport709.pdf

WATERKETEN - AlgemeenKampf, R.; Claassen, T.;
De waterharmonica tussen afvalwaterketen en oppervlaktewater : van afvalwater tot bruikbaar oppervlaktewater. (nl) TNO, [s.l.], Netherlands, 2002.
Beschrijving van een moerassysteem dat wordt ingezet om het effluent van een rwzi na te zuiveren, maar vooral om het effluent “biologisch” te reanimeren. Zo dat het aldus behandelde effluent benut kan worden voor het kweken van watervlooien (die het effluent bovendien verder zuiveren), en die op hun beurt als voedsel dienen voor stekelbaarsjes. Deze vissen vormen weer een belangrijke voedselbron voor de Lepelaar.
URL: http://194.151.97.59/wf/proj/wh/pdf/publikaties/pao_syllabus_kampf_waterharmonica.pdf

WATERKETEN - DrinkwaterBernhardi, L.; Ramaker, T.;
Ruimtelijke veiligstelling bronnen : reactiemogelijkheden voor de watersector. (nl) KIWA, BTO 02.086, KIWA, Nieuwegein, Netherlands, 2003. 41 p [HAAFF 22/2502(02.086) ]

Kooij, D. van der; Vrouwenvelder, J.S.; Veenendaal, H.R.;
Elucidation and control of biofilm formation processes in water treatment and distribution using the unified biofilm approach. (en)
In: Water science and technology 47(2003)5 p.83-90. 33.
Controlling biological processes in water treatment and distribution is a major challenge to water supply companies. In the Netherlands, the use of chlorine-based disinfectants in water treatment is limited as much as possible and treated water is distributed without disinfectant residual in most cases. Biofilm formation processes in water treatment and distribution are studied using adenosinetriphosphate (ATP) as the parameter for active biomass.
URL: http://www.iwaponline.com/wst/04705/wst047050083.htm (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2001. (nl) Inspectiereeks, VROM, Den Haag, 2003. [HAAFF 22/3728 ]
URL: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/703719003.pdf

WATERKETEN - Stedelijk waterbeheerBoogaard, F.C.; Jeurink, N.; Gels, J.H.B.;
Vooronderzoek natuurvriendelijke wadi's : inrichting, functioneren en beheer. (nl) STOWA, 2003-04, STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Utrecht, Netherlands, 2003. 36 bl [HAAFF 32/440(2003-04) ]

Esch, K.J. van; Oomens, A.J.; Swinkels, M.P.T.M.;
Het riool vergeleken : 39 gemeenten rioleren door benchmarking. (nl) Stichting Rioned, Ede, Netherlands, 2003. 66 p [HAAFF 22/5270(4) ]

Hartman, E.C.;
Stand van zaken onderzoek Permeobuis. (nl)
In: Rioleringswetenschap en techniek 3(2003)9 p.33-49. 7 refs.
De Permeobuis, een betonnen infiltratiebuis, wordt al op grote schaal toegepast in Nederland. Toch is er in Nederland nog beperkt gepubliceerd over de (wetenschappelijke) achtergronden van het functioneren van een dergelijke infiltratievoorziening. De auteur geeft inzicht in de recent uitgevoerde onderzoeken ten behoeve van de ontwikkeling van de Permeobuis.

IBA helpdesk. [Website] (nl) Van Hall Instituut, Leeuwarden, Netherlands, 2001.
Vraagbaak en deskundigheidscentrum voor particulieren, overheden, bedrijven en pers, die de helpdesk kunnen benaderen met vragen over techniek en technologie, aanleg en beheer en beleid op het terrein van Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).
URL: http://www.ibahelpdesk.nl/

Krijt, K.;
Stedelijk afvalwater : soms meer afval, soms meer water. (nl)
In: Tijdschrift voor omgevingsrecht 3(2003)3 p.82-90. refs.
In dit artikel wordt ingegaan op de afvalwater regelgeving: van het ontstaan, inzamelen, transport tot zuivering van afvalwater.

Langeveld, J.G.; Clemens, F.H.L.R.; Graaf, J.H.J.M. van der;
Interactions within the wastewater system: requirements for sewer processes modelling. (en)
In: Water science and technology 47(2003)4 p.101-108. 18 refs.
Today's focus on wastewater system optimisation necessitates the development of knowledge on the interactions between sewer systems and wastewater treatment, since these interactions have often been neglected in the past. In this paper the question is discussed to what extent it is favourable and possible to include dynamic changes of wastewater quality in wastewater system optimization studies.
URL: http://www.iwaponline.com/wst/04704/wst047040101.htm (Alleen fulltext toegankelijk voor Wageningen UR)

Nota lozingen buitengebied. (nl) Provincie Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Netherlands, 2003. 51 p [HAAFF 22/5594 ]

Rijswick, H.F.M.W. van;
Ruimte voor water - ook in de stad. (nl)
In: Tijdschrift voor omgevingsrecht 3(2003)3 p.74-81. refs.
Het denken over 'water in de stad' is volop in beweging. Alle aspecten van stedelijk waterbeheer worden in een nieuw perspectief geplaatst: veiligheidsproblemen, oppervlaktwater- en grondwateroverlast, een slechte waterkwaliteit en vervuilde waterbodems.

Symposium rioolwaterzuivering: steeds op zoek naar de juiste balans tussen geld en milieu, 13 november 2002, Hilversum. (nl) Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA, [Rijswijk], Netherlands, 2002. [67] bl [HAAFF 22/5575 ]

Veldkamp, R.; Henckens, G.; Langeveld, J.; Clemens, F.;
Veldmetingen van troebelheid in relatie tot transportmechanismen in rioolstelsels. (nl)
In: Rioleringswetenschap en techniek 3(2003)9 p.19-32. 5 refs.
De kennis op het gebied van slibtransport in riolen is nog onvoldoende om alle verschijnselen die daarmee samenhangen te kunnen verklaren. Rioolslib geeft aanleiding tot problemen als een verminderde transportcapaciteit, stankontwikkeling ten gevolge van anaërobe afbraakprocessen en een toenemende belasting van het oppervlaktewater via overstorten. Verontreinigingen in overstortend water vormen een serieuze bedreiging voor de waterkwaliteit. Enkele veldmetingen worden besproken.

Voskamp, T.;
Kwaliteit bergingsvijvers de Thij : de knelpunten op een rij. (nl) Waterschap Regge en Dinkel, [s.l.], Netherlands, 2003. 14, [21] p [HAAFF 22/5563 ]

Wagemaker, F.;
Implementatie Watertoets Bijlmermeer : tussenrapportage. (nl) RIZA-werkdocument, 2003.040X, RIZA, [s.l.], Netherlands, 2003. 42 p [HAAFF 22/2532(2003.040X) ]

Wentink, R.;
Wadi's doorgelicht : tussenrapportage over het hydraulisch en milieuhygiënisch functioneren en de waardering van bewoners. (nl) Stichting Rioned, Ede, Netherlands, 2003. 80 p [HAAFF 22/5270(3) ]

WATERKETEN - HemelwaterBoogaard, F.C.; Jong, S.P. de;
Overzicht samenstelling afstromend regenwater. ( nl) Tauw, Utrecht, Netherlands, 2002. 23, [40] bl [HAAFF 22/5597 ]

Jaaroverzicht van het weer in Nederland, jaar 2002. (nl) KNMI, De Bilt, 2003. [HAAFF 21/60 ]

Kok, M.;
Waternood. Deelrapport 10: Statistiek van extreme neerslag in Nederland; definitiestudie. (nl) STOWA, 2002-24, STOWA [etc.], Utrecht [etc.], Netherlands, 2002. 21 bl [HAAFF 32/440(2002-24) ]
URL: http://www.stowa.nl/waternood/download/statistiek_neerslag.pdf

Moors, E.J.; Dolman, A.J.;
Land-use change, climate and hydrology. (en)
In: Dolman, A.J.[ed.];
Global environmental change and land use. Kluwer, Dordrecht [etc.], 2003. p.139-165. 40 refs. [HAAFF 21/434 ]

Peters, R.J.B.;
Hazardous chemicals in precipitation. (nl) TNO report, R 2003/198, TNO Environment, Energy and Process Innovation, Apeldoorn, Netherlands, 2003. 39, [11] bl [HAAFF 22/5557 ]
URL: http://a520.g.akamai.net/7/520/1534/release1.0/www.greenpeace.nl/multimedia/download/1/257489/0/TNO_Ra2003-198_rap_compleet.pdf

Onzichtbare chemie : onderzoek naar giftige stoffen in regenwater. (nl) Greenpeace, Amsterdam, Netherlands, 2002. 33 p [HAAFF 22/5556 ]
URL: http://a520.g.akamai.net/7/520/1534/release1.0/www.greenpeace.nl/multimedia/download/1/257511/0/Opmaak_Onzichtbare_chemie_DEF.pdf

Verontreiniging neerslag in Zuid-Holland 2001. ( nl)
Provincie Zuid-Holland, Den Haag, 2003. [HAAFF 22/4665]

Vonk, D.; Oomens, A.J.; Lemmen, G.B.;
Anders omgaan met hemelwater in bestaand stedelijk gebied. (nl)
In: Rioleringswetenschap en techniek 3(2003)9 p.57-76. 19 refs.
Het ministerie van VROM heeft een beleidsverkenning uitgevoerd naar de effecten en de grenzen van het sturen met hemelwater (afkoppelen) in bestaand stedelijk gebied. De uitgebreide scenariostudie is uitgevoerd om zowel de positieve effecten als de mogelijk nadelige gevolgen van afkoppelen voor het milieu, de ruimtelijke ordening en de woonomgeving in kaart te brengen.

DIVERSENSamenstroom van kennisinstellingen voor modern waterbeheer. (nl) Alterra [etc.], Wageningen [etc.], Netherlands, 2002. 11 p
De afgelopen jaren is een verandering gekomen in de ontwikkeling van integraal waterbeheer. De waterinstituten hebben elkaar opgezocht én gevonden. Een beeld wordt gegeven van wat al bereikt is en wat er de komende jaren gerealiseerd moet worden. [ECLNV B2 / 545 ]
URL: http://wldelft.nl/gen/news/moreinfo/Samenstroom.pdf

Er gaat niets boven water [themanummer]. (nl)
In: Noorderbreedte 27(2003)2a p.1-48. ills.
In een groot aantal artikelen aandacht voor diverse aspecten van water en waterbeheer in de drie noordelijke provincies: de geschiedenis van waterbeheersing en waterschappen; veranderingen in de waterhuishouding i.v.m. de vernatting; de gevolgen van bodemdaling, zeespiegelstijging en neerslagpieken voor waterberging en waterbeheer in Groningen en Friesland; het beleid van de tien waterschappen in Noord-Nederland; waterkwaliteit in Friesland; het schouwen van sloten; anti-verdrogingbeleid in Drenthe; watereducatie; grensoverschrijdend waterbeheer in relatie met de Europese Kaderrichtlijn Water; kunst in relatie met water; waterwerken in het Noorden.
URL: http://www.noorderbreedte.nl/index.html?midden=water.htm

Waterschapsalmanak 2003/2004. (nl)
Unie van Waterschappen, Den Haag, 2003. [HAAFF 9/72 ]