Hydrotheek nieuwsbrief speciaal (december 2009)
Welkom / Kennis delen / Publicaties aanleveren / Wat zit er al in? / Waterjuweeltjes, nieuwe aanwinsten en top 3 / De beste wensen en gelukkig nieuwjaar / Voorwaarden (*) / Colofon

Welkom

In deze bijzondere Hydrotheek nieuwsbrief -zo aan het einde van het jaar- wordt u uitgenodigd uw publicaties op te sturen naar de Hydrotheek.

Wat heeft u of uw organisatie dit jaar aan rapporten, artikelen, etc. gepubliceerd? Valt het onderwerp binnen de scope van de Hydrotheek? Zit het nog niet in de Hydrotheek? Wilt u deze rapporten, artikelen en andere publicaties delen met collega waterspecialisten die gebruik maken van de Hydrotheek?

Stuur de publicaties op!
Voor de 3 eerste inzenders ligt een verrassing klaar (*).

Kennis delen

De Hydrotheek is een online database waarin iedereen vrij mag zoeken. Veel gevonden publicaties zijn direct te lezen en/of te printen. Het deel dat niet digitaal in te zien is kunt u online aanvragen. Daarnaast worden de publicaties uit de Hydrotheek op vele manieren onder de aandacht gebracht, zoals via deze nieuwsbrief, een wekelijkse attendering, RSS, de STOWA diginieuwsbrief, enzovoort. De Hydrotheek zorgt ook voor een duurzame opslag van publicaties.

Publicaties aanleveren

Het opsturen van publicaties mag in papieren, maar het liefst in digitale vorm (bv. PDF). U kunt publicaties aanleveren via de post, e-mail of send2deliver.

  • Post: Bibliotheek Wageningen UR, t.a.v. Hydrotheek, Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
  • E-mail: Wanneer de digitale publicatie niet groter is dan 5 MB kunt u een bestand als attachment sturen via hydrotheek.library@wur.nl. Wanneer een bestand te groot is kunt een van de andere twee opties gebruiken.
  • Send2deliver: Via de gratis webservice send2deliver kunt u (grote) digitale publicaties aanleveren. Vul als 'e-mail adres van de ontvanger' in: hydrotheek.library@wur.nl.

Meer informatie over "hoe publicaties aan te leveren" staat in de rechterkolom van de Hydrotheek of klik hier.

Wat zit er al in?

Wilt u weten welke publicaties van uw organisatie al in de Hydrotheek zijn opgenomen? Ga dan naar Zoeken in de Hydrotheek en gebruik de zoekingang 'instantie-code'. U kunt natuurlijk ook zoeken via auteursnamen en (titel)woorden. Publicatieoverzichten van STOWA-deelnemers zijn op te roepen vanuit het linkermenu. Meer informatie? Klik hier.

De nieuwe aanwinsten over geheel 2009, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema zien er als volgt uit:

Klik hier voor de toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

Waterjuweeltjes, nieuwe aanwinsten en top 3

De gebruikelijke vaste rubrieken van de Hydrotheek nieuwsbrief vindt u op de site van de Hydrotheek. Klik hier voor de Waterjuweeltjes, Nieuwe aanwinsten en Top 3 van de afgelopen maand.

De beste wensen en gelukkig nieuwjaar

Het jaar is nog niet ten einde, maar ik maak van deze gelegenheid gebruik om u prettige feestdagen en het beste te wensen voor het komende jaar! En natuurlijk bedankt voor de inbreng, reacties en bijdragen gedurende het afgelopen jaar!

Voorwaarden (*)

Voor de verrassing geldt:

  • De ingezonden publicatie moet nieuw zijn d.w.z. niet aanwezig in de Hydrotheek.
  • Vermeld in uw reactie uw e-mailadres.
  • De drie eerste inzenders krijgen per e-mail bericht en het verzoek om een postadres door te geven.
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Medewerkers van Bibliotheek Wageningen UR en STOWA zijn uitgesloten van deelname.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon:(0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht
##w3s_OptOut##