Hydrotheek nieuwsbrief nr. 118 (maart 2018)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Reigers bij de net niet bevroren Renkumse beek. Foto: P. van Vredendaal

De lente laat nog even op zich wachten. Tijd voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 118. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over kennisdoorwerking en waterveiligheid, crisisbeheersing hoogwater scenario, Adviescommissie Water, kennisuitwisseling en klimaatbestendige steden, cultuurhistorische oplossingen en waterberging. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier. Weet u dat de Hydrotheek ook te volgen is via Twitter en Facebook?

Let op! Het Verkade plaatjesalbum 'Onze groote rivieren' van Jac. P. Thysse uit 1938 is er nog niet uit. 'Like de Hydrotheek facebook pagina en win dit boek'

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
foto cover Kennisdoorwerking: learning by doing and doing by learning Learning by doing & doing by learning

Hoe kan kennis vanuit een tijdelijke organisatie optimaal doorwerken in een staande organisatie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is literatuuronderzoek gedaan en getoetst aan de casus 'Veiligheid van Nederland in Kaart'. >Meer informatie

foto cover Deining en doorbraak : 25 tot en met 29 september 2017: multi-evaluatierapport platform crisisbeheersing waterschappen Midden-Nederland Multi-evaluatierapport Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland

Van 25 september 2017 tot en met 29 september 2017 oefenden op initiatief van het PCWMN diverse organisaties een week lang met een ernstig hoogwater scenario. >Meer informatie

foto Werkbezoek Hondsbroeksche Pleij. Bron: Adviescommissie Water 2004-2018 Adviescommissie water: een terugblik

Veertien jaar lang adviseerde de Adviescommissie Water (AcW) gevraagd en ongevraagd over waterbeleid. Breed kijken en smal adviseren, dat was het adagium. Een terugblik. >Meer informatie

Tijdens de masterclass in Hoogeveen wordt ook de praktijk getoond (Climatescan). Bron: Internationale kennisuitwisseling klimaatbestendige steden Internationale kennisuitwisseling klimaatbestendige steden

Om kennisuitwisseling te bevorderen zijn interactieve tools zoals Climatescan bruikbaar. Dit laat meer dan duizend locaties zien met beeldmateriaal, achtergrondverhalen en (wetenschappelijke) artikelen. >Meer informatie

foto Kaart waterberging. Bron: https://erfgoedenruimte.nl Waterberging toont cultuurhistorische oplossingen

Veel water tijdens piekbuien en een tekort van schoon, zoetwater tijdens periodes van droogte; in Nederland staan we al eeuwenlang voor de opgave om zo goed mogelijk met ons water om te gaan. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van FEBRUARI aan, gevolgd door een overzicht van de verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van deze maand, ingedeeld op STOWA thema:

Overzicht van de in FEBRUARI verschenen STOWA rapporten:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels van FEBRUARI 2018

Figuur 2.6 Ontvangstput van helofytenveld. In: Behandeling hemelwater of rwzi-effluent? Effectiviteitsvergelijking helofytenveld 1. Behandeling hemelwater of rwzi-effluent?

Vergelijkend onderzoek naar de werking en effectiviteit van het helofytenveld naast de rwzi Zeewolde bij behandeling van rwzi-effluent en hemelwater. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Figuur 2-1 Voorbeeld van correlatie tussen de op grond van indicatiewaarden berekende en de gemeten kwartaalwaarden voor een milieuparameter. In: Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling 2. Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling

Deze studie biedt een overzicht van een aantal bestaande instrumenten voor ecologische diagnostiek. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Foto artikel Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort: regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort - maar kloppen de emissiecijfers wel? 3. Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort

Een regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort, maar kloppen de emissiecijfers wel? Er zijn kamervragen over de onderbouwing van landelijke emissiecijfers voor erfafspoeling en riooloverstorten gesteld, die Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoord heeft. >Meer informatie

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##