STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 14, april 2007

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
  1. Welkom
  2. Regionale thesaurus van Nederland
  3. Actueel: klimaat
  4. Volgende nieuwsbrief
  5. Nieuw attenderingsbulletin

**********************************************************************************

1. Welkom

In vorige nieuwsbrieven werd het al aangekondigd en nu is het zover.
Op maandag 2 april j.l. is gestart met de omvangrijke verhuizing van de meeste Wageningse bibliotheken naar de nieuwe bibliotheek in het Forum. Begin juni zal de operatie voltooid zijn en zal de collectie van de Hydrotheek (als onderdeel van Bibliotheek Wageningen UR) ook aldaar gehuisvest zijn.

Onder punt 2 vind u nieuws over de uitbreiding van regionale termen waarop u kun zoeken in de Hydrotheek en onder punt 3 is er aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering en de natuurkalender.

Verder iets over de toekomst van de nieuwsbrief (punt 4).

In het nieuwe -op de website geplaatste- attenderingsbulletin (nr. 14) treft u de publicaties aan die de afgelopen maanden aan de Hydrotheek zijn toegevoegd. Zie verder onder punt 5.


**********************************************************************************

2. Regionale thesaurus van Nederland

De vraag naar regionale informatie over een bepaald gebied neemt toe. Dit speelt voor diverse bestanden die Wageningen UR produceert. Ook voor de Hydrotheek komt een geografische onderverdeling goed van pas. Dit was de aanleiding voor het uitwerken van een meer uitgebreide geografische indeling van Nederland in de thesaurus.

Voor een betere indeling van Nederland kunnen nu bijna 100 regionale termen (inclusief verwijzingen) worden gebruikt. Een deel (zoals de provincies, grote rivieren, Betuwe, Veluwe, Amsterdam) was er al, maar de thesaurus is nu aangevuld met termen zoals: Achterhoek, Biesbosch, De Peel, Friese Wouden, Salland, enz., en met verwijzingen voor gebieden als: Ooijpolder, Graafschap, Ameland, Hoekse Waard, Walcheren, Zuiderzee.

Voorbeelden: >>De Peel, >>Biesbosch, >>Salland.

Wilt u kijken welke termen er nog meer zijn? Kies dan in het zoekscherm van de Hydrotheek uit het keuzelijstje voor 'trefwoord(en)' en klik op 'Trefwoord opzoeken'.


**********************************************************************************

3. Actueel: klimaat

Klimaatverandering kost Nederland tientallen miljarden

Nederland zal de komende vijftien jaar tientallen miljarden moeten investeren om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Het kost alleen al zeker 26 miljard euro om het water in de rivieren meer ruimte te geven. Voor de constructie van klimaatbestendige gebouwen zal 23 miljard moeten worden uitgetrokken.

Dat heeft Ekko van Ierland, hoogleraar milieueconomie aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum, becijferd. Van Ierland, die zich baseert op klimaatscenario's van het KNMI, zei dat vrijdag in Den Haag naar aanleiding van het IPCC-rapport dat in Brussel is verschenen.

Omdat rivieren hun grotere hoeveelheid water niet kwijt kunnen, zijn omleggingen en bypasses van Rijn en IJssel noodzakelijk, bepleit Van Ierland. Woningen en kantoren moeten zodanig worden gebouwd dat ze in de winter makkelijker te verwarmen zijn en in de zomer koel blijven. (Bron: http://www.nu.nl)

>>Website Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
>>Summary for policymakers van het Fourth Assessment Report "Climate Change 2007".
>>Digitale publicaties in de Hydrotheek over Klimaat(verandering).


De natuurkalender : het fenologisch waarnemersnetwerk van Nederland

Na een zachte winter lijkt de natuur eerder wakker te zijn geworden. Een mooi hulpmiddel om de timing van de natuur in relatie tot het klimaat te volgen is de Natuurkalender (Wageningen : Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, sinds 2001).

De Natuurkalender brengt de fenologie van de Nederlandse natuur in beeld. Aan de hand van live kaartjes kunt u voor verschillende planten- en diergroepen zien welke soorten waar en wanneer gezien zijn. Van de verschillende soorten wordt gekeken wat het verband is tussen de fenologie en klimatologische omstandigheden

>>Website De natuurkalender


**********************************************************************************

4. Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief en attendering zal een ander jasje krijgen. Naast de publicaties die recent aan de Hydrotheek zijn toegevoegd krijgt u nieuwtjes.
U hoeft hiervoor niks te doen, en zult het tzt vanzelf zien....


**********************************************************************************

5. Nieuw attenderingsbulletin

Kijk voor een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties in attenderingsbulletin nr. 14 via
http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin14.html.

De webversie van deze nieuwsbrief staat ook op http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/.


**********************************************************************************

De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken.

Aanmelden voor een gratis e-mail abonnement op de Hydrotheek nieuwsbrief (met attenderingsbulletin) kan door een mailtje te sturen naar hydrotheek.library@wur.nl

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van STOWA:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

na juni 2007:
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouwnr. 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440


tot juni 2007:
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (IMAG-gebouw (gebouw 127)), Mansholtlaan 10-12, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317) 477742 of (0317) 477749