Hydrotheek nieuwsbrief nr. 18 (november 2007)
Welkom / Nieuws: RSS in de Hydrotheek / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten oktober 2007 / De top 3 van oktober 2007 / Colofon

Welkom

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 18. In dit nummer onder meer aandacht voor een nieuwe mogelijkheid om op de hoogte te blijven: RSS. Ook treft u onze vaste rubrieken aan: 'Waterjuweeltjes', de Top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties, per STOWA-onderzoeksthema.
Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement.

Nieuws: RSS in de Hydrotheek

Heel kort gezegd: RSS is een technologie die je op de hoogte brengt van de nieuwste informatie op een website. De Hydrotheek biedt sinds kort RSS aan.

Met deze functie is het mogelijk om via een zogenoemde 'newsreader' geattendeerd te worden op alle recent ingevoerde publicaties. Kopieer hiervoor de link 'http://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/rss' naar een 'newsreader'. Klik hier voor meer informatie over RSS  RSS icon en 'newsreaders'.

Webbeheerders kunnen deze link gebruiken om een overzicht van recente publicaties op te nemen in een webpagina.

U kunt nu al gebruik van maken van RSS. Binnenkort wordt deze mogelijkheid aangeboden via de Hydrotheek website.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

De IJkdijk
Bij Nieuweschans komt een 'openluchtlaboratorium', waarin de komende jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van veilige dijken. Er komen tien of twaalf proefdijken, die met sensoren in de gaten worden gehouden. Zo is snel duidelijk of de dijken nog sterk genoeg zijn. Voor het project, dat twintig miljoen euro kost, is wereldwijde belangstelling. De eerste 'ijkdijk' werd vrijdag 2 november geopend door staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat.
Meer weten? Klik op meer info of op de volledige tekst.

Meer informatie over de ijkdijk is te vinden via:
>> filmpje van RTV Noord (1:43 min)
>> website Stiching IJkdijk
>> wikipedia

Het Klimaat magazine
Het Klimaatmagazine geeft tips en ideeën voor lokaal en regionaal klimaatbeleid. Te denken valt aan de mogelijkheden voor energiebesparing, waterplannen en internationale samenwerking. Ieder nummer heeft een andere insteek.
Voor het lezen van de digitale artikelen of het aanvragen van exemplaren klik hier.

Waterstof winnen uit afvalwater
Afvalwater kan een belangrijke bron voor alternatieve brandstof zijn. Uit afvalwater valt makkelijker waterstof te winnen dan uit zuiver water, concludeert Wetsus-onderzoeker René Rozendal. Voor zijn promotieonderzoek heeft hij via biogekatalyseerde elektrolyse waterstof geproduceerd uit het organische materiaal in afvalwater.
Meer weten? Klik op meer info.

Meer informatie over de het promotieonderzoek is te vinden via:
>> bericht op Waterforum online
>> filmpje Waterstof maken uit vies afvalwater (4-5 min.)
 
Voorbij de risiconorm: nieuwe relaties tussen ruimte, water en risico
In haar proefschrift gaat Irene Immink dieper in op de relatie tussen ruimtelijke ordening en waterbeheer. Er is volgens haar een gebrek aan afstemming tussen tussen beide werelden. Om daarin verandering te brengen is een meer maatschappelijke benadering van het begrip 'risico' nodig, naast de technische benadering, die (vanuit het waterbeheer) nu de overhand heeft. Meer weten? Klik op meer info of op de volledige tekst.

Haal meer uit schoon water: vijf films van vijf minuten
Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties hebben vijf mini-documentaires laten maken over schoon water. De filmpjes gaan over succesvolle projecten die in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water geen slecht figuur slaan. De films zijn opgenomen bij de Vinkeveense plassen, de Zevenhuizerplas bij Rotterdam, de Hoge Dwarsvaart bij Zeewolde, de Regge bij De Velderberg in Twente en De Leijen, onderdeel van de Friese boezem.
Meer weten? Klik op meer info of op de website met de vijf films.

Nieuwe aanwinsten oktober 2007

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld naar STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling'.
Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Waterweren'.
Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Watersysteem'.
Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Waterketen'.
Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van oktober 2007

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in OKTOBER 2007.

1. Lamellenafscheider alternatief voor een verbeterd gescheiden stelsel? [thema afvalwater] (artikel)
Om te kunnen beoordelen of een lamellenafscheider een geschikte zuiveringstechniek is om regenwater uit een verbeterd gescheiden stelsel te behandelen, is onderzoek verricht naar de kwaliteit van het regenwater afkomstig uit het regenwaterafvoerriool van een verbeterd gescheiden stelsel op een industrieterrein. Klik op meer info.

2. Het overstromingsgevaar in Nederland : deskundigen geven hun mening (hoofdstuk)
Een vijftiental deskundigen nam deel aan een discussie over de bescherming tegen overstromingen. De deskundigen zijn verbonden aan het IVM, Technische Universiteit Delft en Twente, Milieu- en Natuurplanbureau, Centraal Planbureau, RIKZ, WL Delft Hydraulics, HKV, RIZA, RIVM en COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Klik op meer info of op de volledige tekst (zie p. 215-231).

3. ComCoast in Ellewoutsdijk: Europees project onderzoekt 'waterkeren in de breedte' (artikel)
Waar kan een geleidelijke overgang tussen zee en land gerealiseerd worden, zonder dat de veiligheid in het geding komt en waar ook andere functies kunnen gedijen? Die functies moeten wel tegen een stootje kunnen, want de overgangszone wordt ook wel eens nat. De deelnemers aan het ComCoast-project vonden zo'n plek, die als inspiratie voor andere landen rond de Noordzee kan dienen: Ellewoutsdijk, op Zuid-Beveland in Zeeland. Twee parallelle dijken liggen er al, nu alleen de laagste van de twee nog even 'overslagbestendig' maken...  ComCoast staat voor het Europese Interregproject 'Combined functions in coastal defence zones'. Klik op meer info of op de volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt emailen naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en /hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouwnr. 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht