Hydrotheek nieuwsbrief nr. 23 (mei 2008)
Welkom / Nieuws: Dossiers en speciale zoekvragen / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten april 2008 / De top 3 van april 2008 / Colofon

Welkom

Gisteren picknickte ik met mijn kinderen in de uiterwaarden van de Neder-Rijn. Ik hoorde aan de overkant van het water graafwerkzaamheden voor rivierverruiming en zag een kraanboot langskomen om de kribben op te hogen. Overal water om me heen, maar ik dacht niet aan werk. De lente is in het land.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 23. In dit nummer aandacht voor dossiers en speciale zoekvragen. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over blauwalgen, omgaan met overstromingen, nieuwe sanitatie, exoten in Nederland en afvalwaterstromen in ziekenhuizen. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

U wordt van harte uitgenodigd uw publicaties naar de Hydrotheek te sturen!

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Nieuws: Dossiers en speciale zoekvragen

Vanuit de Hydrotheek worden dossiers en speciale zoekvragen opgesteld.
Een dossier geeft een kort overzicht met uitleg en achtergronden met betrekking tot een specifiek onderwerp. Een 'definitie', 'kernpublicaties' en 'meer informatie' zijn vaste elementen van een dossier.
Speciale zoekvragen zijn gerichte zoekvragen die een overzicht geven van de in de Hydrotheek aanwezige publicaties over het betreffende onderwerp.
Recent toegevoegde dossiers gaan over de waterschapsverkiezingen en over de waterwet.
Wanneer u een tip heeft voor een onderwerp, neemt u dan contact op met ons.
Meer weten? Kies Dossiers in het linkermenu.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Blooms like it hot
'Blooms like it hot', beweren professor Hans Paerl (University of North Carolina) en professor Jef Huisman (Universiteit van Amsterdam) in het tijdschrift Science. De opwarming van de aarde schept gunstige voorwaarden voor de schadelijke blauwalgen (Cyanobacteriën), omdat zij sterker op stijgende temperaturen reageren dan de meeste andere soorten algen. Dit zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de waterkwaliteit van vele aquatische ecosystemen wereldwijd, vooral tijdens hittegolven. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst | info over het onderzoekJef Huisman over bloeiende blauwalgen in het Wetenschapscafé Hoe?Zo! (radiouitzending) | Themasite Cyanobacteriën (STOWA) | Alle publicaties over Cyanobacteriën in de Hydrotheek.

Zelfredzame samenleving centraal in veiligheidsconcept
Veiligheid tegen overstromingen en de gevolgen van klimaatverandering zijn actueel. De aandacht voor dit onderwerp heeft Oranjewoud en het Waterinnovatieplatform van Rijkswaterstaat gestimuleerd om innovatieve ideeën over het omgaan met overstromingen om te zetten in een nieuw denkconcept. Hierin staat een zelfredzame gemeenschap centraal. Het denkconcept gaat uit van het idee dat een storm als Katrina Nederland bereikt en onderzoekt nieuwe arrangementen en ideeën om met de gevolgen daarvan om te gaan. Meer lezen? Klik op | details | info op Oranjewoud.nl | het boekje Storm over Nederland 2050 | Oranjewoud zoekt watermanagers met fantasie.

Nieuwe sanitatie
Half april is het informatiecentrum over nieuwe sanitatie voor Nederland in het waterschapshuis in Meppel in gebruik genomen. Voorafgaand aan de opening werd een grappig lied over sanitatie gezongen. Meer weten over het nieuwe plassen? Klik op | flyer over het nieuwe plassen | radio uitzending Het nieuwe Plassen DESMET LIVE 26 maart 2008 | het informatiecentrum en het sanitatielied | thema site STOWA | overzicht van alle publicaties over nieuwe sanitatie in de Hydrotheek.

Twee rapporten over een nieuwkomer en een oudgediende exoot in Nederland
De nieuwkomer (de Quaggamossel) werd enkele jaren geleden voor het eerst waargenomen in het Hollandsch Diep en is sindsdien aan een opvallende opmars bezig. De oudgediende (de Chinese wolhandkrab) werd in grote aantallen gevangen in vistrappen in de Nederrijn en in verband gebracht met het uitblijven van waterplantengroei in het Noordzeekanaal. De afgelopen jaren hebben de auteurs alle beschikbare informatie over de ecologie, verspreiding en effecten van respectievelijk Quaggamossel en Chinese wolhandkrab boven water gehaald. De Quaggamossel blijkt een efficiënte filtreerder, de Chinese wolhandkrab een grillige veelvraat. Meer lezen?
Klik voor de Chinese wolhandkrab op | details | volledige tekst.
Klik voor de driehoeksmossel en de quaggamossel op | details | volledige tekst.
Voor meer publicaties over exoten in de Hydrotheek klik hier.

Afval en afvalwater in ziekenhuizen
Het afvalwater van ziekenhuizen bevat hoge concentraties medicijnresten en in Nederland loopt een tiental onderzoeken rond het behandelen van dit specifieke afvalwater. Veel van die projecten worden gesteund door STOWA. Zo ook het proefproject met het Pharmafilter. Pharmafilter is een concept dat de afval- en afvalwaterstromen in ziekenhuizen bij elkaar brengt. De vuilwaterstroom bevat ook het vaste afval in de vorm van bioplastics en keukenafval. Het gebruik van Pharmafilter minimaliseert de afvalstroom van ziekenhuizen. Dat is van belang vanwege de aanwezigheid van (resten van) medicijnen, desinfectiemiddelen, etc.. Daarbij worden meerdere technieken gebruikt; onder andere een membraanbiofilter en ozonisatie. Meer lezen? Klik op | Demonstratie-installatie bij ziekenhuis Delft (Waterforum) | brochure over Pharmafilter | duurzame en hygiënische zorg (Grontmij).

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maand nog meer Waterjuweeltjes verschenen. Ze gaan over statistieken van extreme neerslag voor kortere duren, project WaterWeelde, ecologisch onderzoek van de Maas, Wieringerrandmeer en onkruidbestrijding in het stedelijk gebied. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten april 2008

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in april toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in april toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in april toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in april toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in april toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van april 2008

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in april 2008

1. Jaaroverzicht van het weer over 2007 (artikel)
Gegevens met betrekking tot neerslag, temperatuur, wind, zonneschijn. Gegeven voor de stations: De Kooy, Leeuwarden, Eelde, Valkenburg. Schiphol, De Bilt, Soesterberg, Deelen, Twenthe, Vlissingen, Gilze-Rijen, Eindhoven, Volkel en Maastricht. Voor De Bilt zijn grafische weergaves toegevoegd: luchtdruk, temperatuur, neerslag, sneeuwdagen, duur neerslag, onweersdagen, relatieve vochtigheid, globale straling, zonneschijn, bewolking, windrichting, windsnelheid. Meer weten? Klik op | meer info | volledige tekst.

2. Bespiegelingen van een schrijvertje en Over water in Friesland en daarbuiten (boek)
Het waterbeheer in ons land en daarbuiten kent roerige, drukke tijden. Dat geldt voor alle aspecten van dat water: kwaliteit, kwantiteit en veiligheid; beleid en beheer; besturen en uitvoerende diensten; kosten en baten; functionele organisaties, etc.. Zoveel aspecten, evenzoveel ideeën en meningen. De afgelopen vier jaar schreef Theo Claassen daarover columns in het personeelsblad van Wetterskip Fryslân. Deze zijn gebundeld. Naast de columns (in deel 1) bevat het boek nog een deel 2 (Over water in Friesland en daarbuiten), waarin een beschouwing is gegeven van(uit) het hedendaagse waterbeheer. In zeven hoofdstukken passeren haast alle aspecten daarvan de revue en worden daarbij aan een kritische blik onderworpen. Meer weten? Klik op | meer info.

3. HyProform (R) op rwzi Wervershoof: simpele desinfectie, zonder restjes! (artikel)
Hollands Noorderkwartier onderzoekt, o.a. met het oog op de ombouw van Wervershoof, of het gebruik van chloorbleekloog kan worden vermeden. Er zijn vele alternatieven voor 'chloor' denkbaar, meestal technisch erg mooi, maar vaak ook erg duur in aanschaf en/of gebruik. Misschien kan het ook anders. Meer weten? Klik op | meer info | volledige tekst.

 

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt emailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht