Hydrotheek nieuwsbrief nr. 25 (juli 2008)
Welkom / Alle bundels Vakantiecursus digitaal beschikbaar / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten juni 2008 / De top 3 van juni 2008 / Colofon

Welkom

Vorig weekend werden we door een -voor mij onvoorziene- bui overvallen. De intensiteit was enorm. De hagelstenen waren indrukwekkend. De donder was hard. Al snel zagen we op het fietspad naast ons het water bergafwaarts stromen. Gelukkig stonden we onder bomen die het geweld enigszins dempten. Nat werden we wel. Veel water om ons heen; zoals in deze nieuwsbrief.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 25. In dit nummer aandacht voor een reeks voordrachtenbundels over drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterbehandeling. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over waterbeheer; evaluatie Kaderrichtlijn Water; landbouw en waterkwaliteit; en klimaatverandering en zwemwaterkwaliteit. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Alle bundels Vakantiecursus digitaal beschikbaar

Sinds begin dit jaar zijn alle voordrachtenbundels van de Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening en de Vakantiecursus in Riolering en Afvalwaterbehandeling digitaal beschikbaar. De jaarlijks door de watersector goed bezochte Vakantiecursus wordt georganiseerd door de sectie Gezondheidstechniek van de Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Een aantal recente thema's waren: Risicomanagement en/of innovatie?; Water zonder grenzen; Gezondheid en (water)kwaliteit; Internationale ontwikkelingen in de waterketen; Drinkwater in Nederland: natuurlijk het beste?; Grondwater of oppervlaktewater?. De laatste vakantiecursus had als thema: 'Water and Sanitation for All'. Heeft u de vakantiecursus gemist? Recente voordrachten zijn alsnog te bekijken. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst | overzicht van alle bundels | vakantiecursus gemist.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Water in beeld 2008
voorkant Water in beeld 2008Op 21 mei 2008 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het rapport Water in beeld 2008: jaarlijkse rapportage op het gebied van waterbeheer aangeboden aan de Tweede Kamer. Inhoudsopgave: Bestuurljike organsatie en instrumentatie; Waterveiligheid; Waterkwantiteit; Waterkwaliteit; Financiële en economische aspecten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

 

Kwaliteit voor later: ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water
Met een jaarlijkse stijging van de waterschapslasten met 0,7% kan in 2027 in de regionale wateren de helft van de ecologische doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water worden bereikt. Dat is veel minder dan tot nu toe werd verwacht. Door de voorgenomen maatregelen als natuurvriendelijke oevers, vistrappen en het opnieuw laten kronkelen van beken neemt de ecologische kwaliteit (o.a. waterplanten en vissen) van het water sterk toe. De kwaliteit van de rijkswateren (rivieren, grote meren en kanalen) profiteert ook van maatregelen die buiten Nederland worden genomen. Circa een derde van de lastenstijging is het gevolg van extra maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water; de rest volgt uit reeds voorgenomen beleid. Dat blijkt uit de ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2006
Als gevolg van de Europese Nitraatrichtlijn is het stikstofoverschot in de Nederlandse landbouw tussen 1992 en 2007 afgenomen met bijna 40 procent. Dit is een van de conclusies. Dit Engelstalige rapport vergelijkt de ontwikkelingen in de waterkwaliteit ten opzichte van Nederlandse maatregelen in de landbouw om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Climate change and bathing water quality
Klimaatsverandering kan de zwemwaterkwaliteit aantasten voor wat betreft zowel het aantal pathogenen en cyanobacteriën, alsook hun weerslag op de gezondheid van de mens. De verwachting is dat, vergeleken met het jaar 1990, in 2050 de winters in Nederland milder en natter en de zomers warmer zullen zijn met minder frequente, maar veel intensere regenbuien, zodat de kans op overstromingen toeneemt, en ook het groeiseizoen langer wordt. Het is zeer waarschijnlijk dat deze veranderingen in het klimaat effecten zullen hebben op het gezondheidsrisico voor recreanten in en rond oppervlaktewateren. Daarom is een literatuurstudie gedaan naar het effect van klimaatverandering op de zwemwaterkwaliteit en naar de toepasbaarheid van de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn in de Nederlandse situatie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Europese richtlijn voor zwemwater, 2006/7/EG.

Nieuwe aanwinsten juni 2008

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van juni 2008

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in juni 2008

1. Het wassende water (hoofdstuk)
Na de watersnoodramp in 1953 werd vastgesteld wat we acceptabele overstromingsrisico's vinden. Dat verschilt per gebied. Zo is het voor de kust van Noord- en Zuid-Holland: 1 : 10.000 jaar, voor Zuidwest en Noord-Nederland 1 : 4.000 jaar, voor het rivierengebied Midden-Nederland 1 : 250 jaar. Meer weten? Klik op | meer info | volledige tekst (wordt getoond na invulling van (vrijblijvende) enquete).

2. Razendsnelle rekensommetjes rond regenwatersysteem: alle informatie op een presenteerblaadje (artikel)
Duurzaamheid wordt tegenwoordig met hoofdletters geschreven. GEP Benelux manifesteert zich volop binnen de nieuwe tijdsgeest. Het bedrijf uit Numansdorp tekent voor regenwatersystemen die hemelwater opvangen en vervolgens bewaren voor gebruik in bijvoorbeeld toilet of wasmachine. Aan het product is onlangs een bijzondere dienst toegevoegd: een online rekenmodule die architecten alle informatie op een serveerblaadje aanreikt. Meer weten? Klik op | meer info | volledige tekst | website GEP Benelux.

3. Het overstromingsgevaar in Nederland: deskundigen geven hun mening (hoofdstuk)
Een vijftiental deskundigen namen deel aan een discussie over de bescherming tegen overstromingen. De deskundigen komen vanuit IVM, Technische Universiteit Delft en Twente, Milieu- en Natuurplanbureau, Centraal Planbureau, RIKZ, WL Delft Hydraulics, HKV, RIZA, RIVM en COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Meer weten? Klik op | meer info | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt emailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht