Hydrotheek nieuwsbrief nr. 26 (september 2008)
Welkom / Online publicaties aanvragen / Publicatieoverzichten / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten juli/augustus 2008 / De top 3 van juli/augustus 2008 / Colofon

Welkom

Na een heerlijke zomervakantie spelen met water is het weer tijd voor werken met water én de Hydrotheek nieuwsbrief.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 26. In dit nummer aandacht voor het aanvragen van publicaties uit de Hydrotheek en publicatieoverzichten per organisatie. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over de toestand van het klimaat, afvalwater als potentiële grondstof, hydrologische trends van de Rijn, en de waterzuiveringtechniek de-ammonificatie. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Online publicaties aanvragen

Iedereen kan vrij zoeken naar publicaties in de Hydrotheek. Veel gevonden publicaties zijn direct te lezen en/of te printen. Het deel wat niet digitaal in te zien is kunt u online aanvragen. Om fotokopieën aan te vragen of boeken/rapporten te lenen dient u zich eenmalig te registreren. Het online aanvragen van publicaties uit de Hydrotheek is voor STOWA-deelnemers gratis. Voor anderen zijn er kosten aan verbonden.


Alles over aanvragen, registreren en tarieven staat in het linkermenu onder 'Aanvragen/login'.

 

Publicatieoverzichten

Het Planbureau voor de Leefomgeving is de meest recente toevoeging in de lijst met instanties van de Hydrotheek. Deze lijst wordt gebruikt om per publicatie aan te geven welke organisatie (mede)auteur/opdrachtgever is zodat u per organisatie een publicatieoverzicht op uw scherm kunt krijgen.

In het linkervenster van de Hydrotheek kunt u van alle STOWA-deelnemers - waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat - dergelijke overzichten gepresenteerd krijgen. Daarnaast kunt u van diverse andere water gerelateerde organisaties publicatieoverzichten oproepen via het linkervenster 'Zoeken in de Hydrotheek' - 'Selecteer instantie-code'.

Een paar voorbeelden.
(Klikken op de naam van de organisatie toont een publicatieoverzicht van de betreffende organisatie).

Mist u een publicatie, of wilt u een publicatieoverzicht op uw website?
Stuur de publicatie naar de Hydrotheek, of neem contact op.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

De toestand van het klimaat in Nederland in 2008
De opwarming in Nederland gaat veel sneller dan het gemiddelde wereldwijd. In De Bilt is de temperatuur tegenwoordig zo'n anderhalve graad hoger dan rond 1950. Dat is twee keer zoveel als de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur. De snellere opwarming wordt waarschijnlijk niet veroorzaakt door natuurlijke schommelingen. Het gebied dat sneller opwarmt strekt zich uit over een groot deel van Europa. Dat staat in het vijfde rapport in een reeks van het KNMI waarin om de vijf jaar de waargenomen ontwikkeling van het Nederlandse klimaat vanuit een meteorologisch perspectief wordt besproken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Nieuwe nuts: duurzaam ontlasten
De rioleringsstelsels voeren niet alleen huishoudelijk afvalwater, maar ook hemelwater en grondwater af naar grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hoewel de aanpak werkt, zijn er nieuwe ontwikkelingen. In Nederland en andere Europese landen wordt namelijk druk geëxperimenteerd met systemen waarin afvalwater niet alleen wordt beschouwd als een afvalstof, maar ook als een potentiële grondstof voor bemesting of energieopwekking. Dit rapport geeft een overzicht van deze ontwikkelingen: het nieuwe plassen; waterbesparing, flexibel transport en biogasproductie door toepassing van vacuümtoiletten; decentrale zuivering van grijswater en warmteterugwinning; hemelwaterafkoppeling. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

100 jaar Rijn
De Internationale Commissie voor de Hydrologie van het Rijngebied heeft 100 jaar trends, waterstanden en andere statistieken samengevat in dit lijvige (Duitstalige) boek. Het boek is samengesteld als hulpmiddel om de gevolgen van de klimaatverandering voor het stroomgebied van de Rijn te helpen bepalen. Ook bieden de historische gegevens houvast voor waterbeheerders over maatregelen die in het verleden zijn genomen en de effecten daarvan. De studie is opgebouwd rond de Rijnafvoeren en de veranderingen zoals die zijn gemeten. Meer weten? Klik op | details.

Demon-zuivering bij Waterschap Veluwe
Waterschap Veluwe is het eerste waterschap in Nederland dat de nieuwe zuiveringstechniek de-ammonificatie (Demon) gaat toepassen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie Apeldoorn. Deze techniek is begin juni genomineerd voor de World Energy Globe Award.
Demon verwijdert hoge concentraties stikstof uit afvalwater. Het filtraat dat bij het ontwateren van slib vrijkomt bevat relatief veel stikstof. Demon behandelt deze geconcentreerde stroom als deelstroom waardoor veel efficiënter kan worden gewerkt dan gebruikelijk. Grontmij vermarkt de techniek. Meer weten? Klik op het nieuwsbericht van Grontmij | Luister naar de uitleg van Bert Geraarts van Grontmij in het Ingenieursjournaal (op 13.04 min).
Klik hier voor alle publicaties over stikstofverwijdering uit afvalwater.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maanden nog meer Waterjuweeltjes verschenen. Ze gaan over Drentse waterkwaliteit met mooie onderwaterfoto's, de berichtgeving in de media over klimaatverandering, mogelijkheden van duurzame energie op rwzi's, het nieuwe tijdschrift waterwonen en landbouwkosten van aanvullende KWR-maatregelen. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten juli/augustus 2008

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen twee maanden aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van juli/augustus 2008

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in juli/augustus 2008

1. Grondslagen voor waterkeren (rapport)
Waterkeren gaat in de eerste plaats over veiligheid. Maar in de besluitvorming over waterkeringen spelen veel meer aspecten een rol. Bij alle beslissingen worden ook economische, milieu-, cultuur-historische en andere maatschappelijke belangen meegewogen. Het zijn processen waarbij veel partijen betrokken zijn, ieder vanuit een eigen specifieke visie, doelstelling of overtuiging. Grondslagen voor Waterkeren wil een overzicht bieden van dit veld. Dit document van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), beschrijft (1) de systemen die leiden tot de noodzaak van waterkeren, (2) de systemen die de functie hebben om het water te keren of die daaraan gebonden zijn en waaraan ook een functie wordt toegekend, en (3) de besluitvormingssystemen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Het wassende water (hoofdstuk)
Na de watersnoodramp in 1953 werd vastgesteld wat we acceptabele overstromingsrisico's vinden. Dat verschilt per gebied. Zo is het voor de kust van Noord- en Zuid-Holland: 1 : 10.000 jaar, voor Zuidwest en Noord-Nederland 1 : 4.000 jaar, voor het rivierengebied Midden-Nederland 1: 250 jaar. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (na (vrijblijvende) enquete wordt de PDF geopend).

3. Waterbeheer in een veranderend klimaat: feiten en fictie van tachtig beweringen in de media (rapport)
Deze brochure richt zich op de berichtgeving in de media over klimaatverandering en de gevolgen ervan voor het waterbeheer in Nederland. De berichtgeving is geïnventariseerd door bijna achthonderd uitspraken in koppen van artikelen in veel verschillende kranten en tijdschriften, verschenen in 2007, te verzamelen. Feiten en fictie worden van elkaar gescheiden. Er zijn uiteindelijk 80 stellingen geselecteerd die representatief zijn voor de uitspraken in de media. Deskundigen hebben vervolgens een reactie op die uitspraken geformuleerd. Al die reacties zijn ook in deze brochure geïntegreerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht