Hydrotheek nieuwsbrief nr. 29 (december 2008)
Welkom / Uitslag waterschapsverkiezingen / Uw publicaties in de Hydrotheek?! (1) / Uw publicaties in de Hydrotheek? (2) / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten november 2008 / Top 3 van november / Colofon

Welkom

En heeft u gestemd? Ik heb het stembiljet nog net kunnen redden want het lag al bij het oud papier. Al zijn de verkiezingen niet populair, ik vind het mijn democratische plicht om mijn stem uit te brengen.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 29. Naast de uitslag van de waterschapsverkiezingen is er in dit nummer ook aandacht voor uw publicaties in de Hydrotheek. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over klimaatbestendigheid, exotische rivierkreeften, Friese waterplannen, waterzuivering met een moerasfilter, en de LTO landbouwvisie op water. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en het overzicht met nieuwe aanwinsten.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Uitslag waterschapsverkiezingen

De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de besturen van de waterschappen wordt niet donderdagavond 27 november bekend gemaakt maar zaterdag 29 november. De vertraging is te wijten aan het bedrijf dat is ingeschakeld om de stemmen te tellen. De waterschappen moeten hun verkiezingsavond die ze voor donderdag georganiseerd hebben afblazen. De eerste zorg is nu dat ze inderdaad de 29e de voorlopige uitslag bekend kunnen maken. Het waterschap kiest zelf voor de manier waarop, bijvoorbeeld via de website of een advertentie in de krant. Meer weten? Klik op | nieuwsbericht Uitslag vertraagd | dossier waterschapsverkiezingen.

Uw publicaties in de Hydrotheek?! (1)

U wordt van harte uitgenodigd uw publicaties op te sturen naar de Hydrotheek. Zo komen ze onder de aandacht van vakgenoten. Het is ook een manier om de publicaties voor langere tijd -goed beheerd- terugvindbaar te maken voor alle geïnteresseerden.

Het opsturen van publicaties mag in papieren, maar het liefst in digitale vorm (bv. PDF). We kunnen desgewenst de publicaties op een professionele manier bewerken, op een server plaatsen en in PDF formaat beschikbaar stellen via de Hydrotheek. Informatie hoe u publicaties kunt aanleveren staat in de rechterkolom van de Hydrotheek.

Uw publicaties in de Hydrotheek? (2)

Wilt u weten welke publicaties er van uw organisatie al in de Hydrotheek staan, ga dan naar Zoeken in de Hydrotheek en gebruik de zoekingang 'instantie-code'. Publicatieoverzichten van STOWA-deelnemers zijn ook op te roepen vanuit het linkermenu van de Hydrotheek.

Waterjuweeltjes

De klimaatbestendigheid van Nederland
Knikpunten in het Nederlandse waterbeheer en -beleid als gevolg van klimaatverandering zijn door Deltares onderzocht. Dit heeft geresulteerd in twee publicaties, een beleidssamenvatting en het technische achtergrondrapport. Centraal staat de vraag tot welke mate van klimaatverandering kunnen we doorgaan met het huidige beheer of beleid. Of anders gezegd hoe erg moet het worden om op een andere strategie over te moeten stappen. En in het verlengde hiervan welke alternatieve strategie├źn zijn er als het omslagpunt eenmaal bereikt is, en wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Meer lezen? Klik op | details | technisch achtergrondrapport | beleidssamenvatting.

 

Exotische rivierkreeften in de Wilnisse Bovenlanden
In de zomer van 2008 heeft Sportvisserij Nederland een oriënterend onderzoek gedaan naar het voorkomen van exotische rivierkreeften in de Wilnisse Bovenlanden in de polder Groot-Wilnis-Vinkeveen. Aanleiding was een aantal klachten van sportvissers die de rivierkreeften in toenemende mate als een probleem ervaren. De indruk bestaat dat de populatie rivierkreeften doorgeschoten is en dat de dieren verantwoordelijk zijn voor een achteruitgang van de visstand, de onderwatervegetatie, en het doorzicht van wateren. In juni 2008 is 3 weken lang met 2 typen kreeftenkooien gevist in de Wilnisse Bovenlanden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Bescherming tegen overstromingen belangrijk speerpunt in plannen
Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen het Waterhuishoudingsplan (WHP) en het Waterbeheerplan (WBP) uitgewerkt. Het is voor het eerst in Nederland dat een provincie en een waterschap zo nauw samenwerken om de plannen naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Gemeenten, bedrijven, natuurorganisaties en burgers kunnen in de plannen lezen hoe het water schoon en de watervoorraad op peil blijft en hoe de samenleving droge voeten houdt. De plannen gaan over de periode 2010-2015. Meer lezen? Klik op de documenten | website Fryslanleeftmetwater.

Van landbouwgrond naar waterpark: kan het (maatschappelijk) uit?
Een belangrijke vraag is of het in Nederland zinvol is om landbouwgrond in te zetten oppervlaktewaterzuivering. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft het LEI een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd, waarin de aanleg van een waterpark op landgoed Lankheet is afgezet tegen het behouden van de oorspronkelijke situatie: maïsteelt en vervuild oppervlaktewater. Uit de MKBA blijkt dat een waterpark een interessante optie is voor de maatschappij en bijdraagt aan het behalen van verschillende waterdoelstellingen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer info over Lankheet | website waterpark Het Lankheet.

Landbouw geeft om water
Bron: Voorkant Landbouw geeft om waterBoeren en tuinders kunnen meer betekenen voor het toekomstig waterbeheer, indien tegelijkertijd ruimte wordt geboden voor bedrijfsontwikkeling en vernieuwing. "We investeren al tientallen jaren in schoner water en milieu. Waterbeheer is een integraal onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering geworden. We vragen om stimulansen en stellen randvoorwaarden om onze prominente rol bij het veranderend waterbeheer ook waar te kunnen maken", zegt Henk Veldhuizen, voorzitter van de LTO-werkgroep Water. Hij is trots op de LTO-visie 'Landbouw geeft om water', die zijn organisatie heeft uitgebracht. Meer lezen? Klik op | meer info | volledige tekst.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maand meer Waterjuweeltjes verschenen. Ze gaan over de toekomst van de Afsluitdijk; grondwaterverontreiniging en de KRW; het Nederlandse beleid ten aanzien van overstromingsveiligheid; 1000 jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden en een virtuele tour over de Deltawerken. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten november 2008

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in november toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in november toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in november toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in november toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in november toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

Top 3 van november

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in NOVEMBER 2008.

1. Nederland onder water (tv-serie)
In de zesdelige serie 'NL onder water' bezocht de NCRV verschillende watergebieden in ons land. Gebieden die een prachtige waternatuur kennen, maar ook een bewogen watergeschiedenis: onder andere de Noord- en Zuid-Hollandse kust, de polders van Flevoland, het rivierengebied van Noord-Brabant en Limburg en de Zeeuwse eilanden. Ook komt de bijzondere rol van water in steden aan bod. Meer weten? Klik op details | uitzending gemist.

 

2. International priority list of pharmaceuticals relevant for the water cycle (rapport)
Diverse studies hebben aangetoond dat er een grote verscheidenheid aan geneesmiddelen (PhACs) aanwezig is in effluenten, oppervlaktewater en grondwater. Het grote aantal gerapporteerde verbindingen maakt het lastig de effecten van alle PhACs op de watercyclus te beoordelen. Het doel van deze studie van de Global Water Research Coalition was het ontwikkelen van een representatieve lijst van prioritaire PhACs. De lijst kan gebruikt worden voor verdere studies over de analysemethoden, het vóórkomen, zuivering, en de mogelijke risico's van PhACs in de watervoorziening. Meer lezen? Klik op details.

3. Brabant waterland: watersystemen in beeld (boek)
Informatie over water wordt steeds belangrijker bij beslissingen die we moeten nemen, een belangrijke reden voor provincie Brabant om dit boek uit te geven. Bovendien wil de provincie met dit boek de aandacht vestigen op de Brabantse webwateratlas. Deze webwateratlas gaat met kaarten en toelichtingen daarop wat dieper dan het boek. Het boek heeft een historische invalshoek, en geeft inzicht in de ontwikkelingen in het verleden die hebben geleid tot de situatie van dit moment. Dit inzicht kan ons behulpzaam zijn bij het oplossen van de problemen van het heden. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst | Brabantse webwateratlas.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht