Hydrotheek nieuwsbrief nr. 30 (februari 2009)
Welkom / 33 duizend waterpublicaties bekeken en de top 10 van 2008 / Betrokken instanties zichtbaar in de Hydrotheek / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten december 2008 en januari 2009 / Colofon

Welkom

Schaatsen op de nevengeul van de Rijn bij Wageningen, bron: Paulien van Vredendaal2009 is fijn begonnen, met vrieskou, zon, ijs en schaatsplezier. Dat belooft wat.
2008 was een goed jaar voor de Hydrotheek. Er zijn zo'n 2000 publicaties bijgekomen. Ruim 60% hiervan is digitaal vrij toegankelijk. In 2009 hopen we er weer een productief jaar van te maken. Samen met u.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 30. Naast de top 10 van 2008 is er in dit nummer ook aandacht voor de zichtbaarheid van betrokken instanties. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over Amelands natuurlijke reactie op zeespiegelstijging; participatie in het waterbeheer; de watertoets; waterschappen en millennium ontwikkelingsdoelen; en ruimte voor de rivier langs de Rijn. Ook treft u het overzicht met nieuwe aanwinsten aan.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

33 duizend waterpublicaties bekeken en de top 10 van 2008

In 2008 zijn er weer zon 2000 publicaties in de Hydrotheek bijgekomen. Inmiddels is ruim 60% hiervan digitaal vrij toegankelijk. Ongeacht waar u zit, u kunt de publicaties lezen. In 2008 hebben we ook de startpagina van de Hydrotheek vernieuwd. Naast een frisse layout biedt de startpagina nieuwe content en functionaliteit, zoals de waterjuweeltjes, nieuws, snelzoeken, publicaties aanleveren, abonnementen en een label cloud. Ook is -naast de bestaande maandelijkse nieuwsbrief- een wekelijkse attendering geintroduceerd.

De tien meest bekeken titels in 2008 zijn:
1. Het wassende water (hoofdstuk) | details | volledige tekst.
2. Jaaroverzicht neerslag en verdamping (jaarrapport) | details.
3. Nederland onder water (tv-serie) | details | volledige tekst.
4. Hydrogen production through biocatalyzed electrolysis (dissertatie) | details | volledige tekst.
5. Jaaroverzicht van het weer over 2007 (artikel) | details | volledige tekst.
6. Razendsnelle rekensommetjes rond regenwatersysteem (artikel) | details | meer info.
7. Humane en veterinaire geneesmiddelen in Nederlands oppervlaktewater en afvalwater (rapport) | details | volledige tekst.
8. Monitoring van vennen 1978-2006: effecten van klimaatsverandering en vermindering van verzuring (rapport) | details | volledige tekst.
9. Verzilting in Nederland (boek) | details.
10. Development of an international priority list of pharmaceuticals relevant for the water cycle (rapport) | details.

Betrokken instanties zichtbaar in de Hydrotheek

Schermafdruk Betrokken instantie(s) en plaatje aanvraagformulier. Klikken opent een grote afdruk in nieuw schermIn de Hydrotheek wordt met codes aangegeven welke instanties betrokken zijn bij een publicatie. Daar kunt u in het zoekformulier op zoeken, maar de organisaties waren niet zichtbaar in de resultaten. Dat is nu wel zo. In de lange presentatie zijn de instanties zichtbaar en u kunt ze daar ook aanklikken om een lijst van alle publicaties te krijgen, waar ze bij betrokken zijn. In de Hydrotheek is ook de tekstlink naar het aanvraagformulier vervangen door een plaatje. Zo is hij duidelijker zichtbaar. Klik hier om het voorbeeldrecord te bekijken. Voor eerdere uitleg over Zoeken op instantie klik hier.

Waterjuweeltjes

Ameland lost zeespiegelstijging zelf op
Pieter Slim (midden) van Alterra bekijkt een kwelder bij het Oerd op Ameland. Bron: http://www.resource-online.nl, foto: Han van DobbenOnderzoekers van Alterra Wageningen bestuderen de gevolgen van zeespiegelstijging in een bijzonder experiment op ware grootte. Op Ameland is door gaswinning de bodem de laatste jaren 30 cm gezakt, evenveel als de zee op korte termijn omhoog dreigt te komen. Welke delen van het kustlandschap kunnen dit bijbenen? Een film over natuurlijke processen voor een veilige kust als beste verdediging tegen zeespiegelstijging door klimaatverandering. Meer weten ? Klik op | details | film Experiment met de realiteit (5 min.) | Ameland lost zeespiegelstijging zelf op (artikel Resource) | Bodemdaling als model voor zeespiegelrijzing (presentatie Han van Dobben, Pieter Slim).

Praktijkhandleiding voor participatie in het waterbeheer
Redenen en voordelen van participatie, bron: Praktijkhandleiding voor participatie in het waterbeheer, artikel in H2OSteeds vaker worden burgers actief betrokken bij het waterbeheer. Toch is participatie niet per definitie een garantie voor succes. Het slagen van burgerparticipatie hangt onder andere samen met het gestelde doel, het vinden van de juiste vorm en de mogelijkheid om het doel aan te laten sluiten bij bredere vormen van gebiedsontwikkeling. De drie delen behandelen participatie, belevingsonderzoek en communicatie in het waterbeheer. Meer lezen? Klik op | artikel in H2O. De drie praktijkhandleidingen:

Werkversie nieuwe Handreiking watertoetsproces online
Bron: http://www.limburg.beDe nieuwe Wet ruimtelijke ordening heeft het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW) een aanleiding gegeven om de 'Handreiking Watertoets 2', daterend van december 2003, te herzien. Naar verwachting stelt het LBOW de handreiking halverwege 2009 vast, samen met de Bestuurlijke Notitie Watertoets. Sinds 22 december 2008 is er een werkversie van de nieuwe handreiking. Deze werkversie is 'open'. Suggesties voor aanvullingen en verbeteringen zijn welkom. Dat geldt vooral voor goede ervaringen met de watertoetspraktijk die voor anderen een voorbeeld kunnen zijn. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst (PDF) | volledige tekst (web) | Watertoetsproces op HelpdeskWater.nl | meer publicaties over de Watertoets.

Waterschappen en millennium development goals: stand van zaken 2008
Bron: http://www.waterland.netOp 30 juni 2007 tekende de Nederlandse watersector voor het Schoklandakkoord. Hiermee moest een bijdrage geleverd worden aan de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties door per 2015 vijftig miljoen mensen te voorzien van drinkwater en verbeterde sanitatie. Sindsdien hebben veel waterschappen de stap genomen om van afspraak op papier tot daadwerkelijke actie over te gaan. In dit document wordt zichtbaar gemaakt welke concrete projecten en contouren van projecten waterschappen hebben opgezet om invulling te geven aan de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG's) voor water en sanitatie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer info op op Waterland.net.

Duurzame ontwikkeling van uiterwaarden langs de Rijn
Bron: voorkant van Resultaten in vogelvluchtDit overzicht informeert over maatregelen, de resultaten en de opgedane ervaringen van zes jaar intensieve grensoverschrijdende samenwerking waarbij belangrijke stappen werden gezet in de ontwikkeling van een duurzaam hoogwaterbeleid van de Rijn. Het werk werd uitgevoerd in het kader van het project Sustainable Development of Foodplains. De SDF-project is een door de EU gefinancierd project in het kader van het INTERREG IIIB North West Europe programma. Meer lezen? Klik op | details | resultaten in vogelvlucht | pag. 1-210 van het volledige rapport (Engels) | Pag. 211-307 van het volledige rapport (Engels).

 

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maand meer Waterjuweeltjes verschenen. Ze gaan over het getij terugbrengen in het Grevelingenmeer; algen en afvalwaterzuivering; de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen; de zorgplicht voor grondwater; ontwerp Nationaal Waterplan; bovengrensscenario's voor klimaatverandering; een terugblik op de Nederlandse watergeschiedenis; 24 kennisdocumenten van 24 vissoorten; geneesmiddelen in drinkwaterbronnen; en de interactieve brochure 'Rondom water' . Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten december 2008 en januari 2009

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen twee maanden aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht