Hydrotheek nieuwsbrief nr. 36 (september 2009)
Welkom / Aanpassingen Hydrotheek / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten juli/augustus 2009 / De top 3 van juli/augustus 2009 / Colofon

Welkom

De meeste vakanties zijn voorbij. Aan zonnige dagen hadden we dit jaar geen gebrek. Een watertje erbij verkoelde. En nu is weer tijd voor andere zaken... de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 36. In dit nummer onder andere aandacht voor een aantal kleine aanpassingen in de Hydrotheek. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet: over effecten van oeververdediging op macrofauna, een "ruimte voor de rivier"-project, klimaatscenario's KNMI getoetst, regenwater in de tuin en medicijnresten in drinkwater. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Aanpassingen Hydrotheek

Een paar kleine functionele wijzigingen zijn deze zomer in de Hydrotheek doorgevoerd. Het betreffen wijzigingen in de presentatie van een publicatie en de zoekinterface.

1. De presentatie van een publicatie is veranderd. Rechts van de verticale lijn worden de mogelijkheden per publicatie opgesomd. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de volledige tekst en het aanvragen.

2. De zoekinterface is aangepast, in die zin dat er meer Google-like gezocht kan worden. De belangrijkste punten zijn:
- Naar ingetypte zoekwoorden wordt gezocht in een AND relatie. Dat wil zeggen de ingetypte zoekwoorden moeten in het record voorkomen, maar dat hoeft niet perse naast elkaar. 
- Naar ingetypte zoekwoorden tussen aanhalingstekens wordt gezocht als een zogenaamde phrase. Dat wil zeggen de ingetypte zoekwoorden moeten naast elkaar in het record voorkomen.

Bijvoorbeeld de zoekwoorden biologische filtratie levert 234 titels op en "biologische filtratie" 162. In het tweede voorbeeld wordt -met de aanhalingstekens- gerichter gezocht op deze woordcombinatie.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Effecten oeververdediging in de Lek op macrofauna (rapport)
In de Lek bij Everdingen en Steenwaard zijn in 2005 en 2006 palenrijen met daartussen takkenbossen geplaatst om de golfslag die ontstaat door voorbijvarende schepen te dempen. De vraagstelling is, wat het effect van deze oeververdediging is op de parameters van de Kaderrichtlijn water, te weten macrofyten, vis en macrofauna. De monitoring van de genoemde parameters is in 2006 van start gegaan. Dit rapport beschrijft de resultaten van de macrofauna-bemonsteringen die plaats hebben gevonden in het tweede meetjaar, 2008. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Brug Lexkesveer klaar voor gebruik
brug in aanbouw, met daarom heen tijdelijke veerdamOm de mensen in Betuwe en Gelderse Vallei beter te beschermen tegen het risico van overstromingen, moet de Rijn meer water kunnen afvoeren. Daarom geeft Rijkswaterstaat de Rijn rondom Lexkesveer meer ruimte over een lengte van 7 kilometer. Daarvoor is een jaar geleden de veerdam afgegraven die vanuit de Betuwe naar Lexkesveer leidde. Precies op die plek staat nu fonkelnieuw een brug te pronken, klaar voor gebruik. De verkeersstroom is nu geregeld: de brug is open! Als de tijdelijk aangelegde veerdam na de zomer verwijderd wordt, krijgt de rivier haar ruimte. De uiterwaarden zijn er voor verlaagd en nieuwe zomerkades aangelegd. Na verloop van tijd ziet het er weer als natuur uit... Meer lezen? Klik op | project Lexkesveer | persbericht | grondstromenplan | inrichtingsplan.

Klimaatscenario's van het KNMI blijken robuust (rapport)
De scenario's die het KNMI in 2006 voor het toekomstige klimaat in Nederland heeft uitgebracht, zijn getoetst aan de nieuwste nationale en internationale inzichten. De resultaten daarvan staan beschreven in een brochure die het KNMI heeft gepubliceerd. Uit deze evaluatie blijkt dat het klimaat in Nederland sterk verandert én dat de toekomstbeelden van het KNMI uit 2006 de meest waarschijnlijke veranderingen goed weergeven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Regenwater in de tuin
Inspirerende voorbeelden laten zien dat regenwater tuinen mooier, spannender en veelzijdiger kan maken. Ze tonen ook hoe tuinen een betrouwbaar onderdeel van het stedelijk watersysteem kunnen zijn. Als het water geen overlast geeft en schoon genoeg is, mag het direct in de bodem lopen. Dat kan in straten en openbaar groen maar zeker ook in particuliere tuinen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Steeds meer medicijnresten in drinkwater
Ons drinkwater bevat steeds meer medicijnenresten. Dat blijkt uit een eind 2008 verschenen rapport van het RIVM. Het programma Nieuwslicht van de Vara gaat op onderzoek uit en volgt de route van uitgeplaste medicijnen tot een glaasje water. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst | programma Nieuwslicht.

 

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maanden meer Waterjuweeltjes verschenen. Ze gaan over het nieuwe plassen, historische kaarten van het Nationaal Archief, blauwalgen, basismeetnet waterkwaliteit, Visboek van Adriaan Coenen, de waterschappen vergeleken en waterschapsverkiezingen. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten juli/augustus 2009

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen 2 maanden aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in juli/augustus toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van juli/augustus 2009

1. Inventarisatie biogas rwzi's (rapport)
Om de huidige situatie omtrent biogas bij waterschappen in kaart te brengen is een inventarisatie uitgevoerd. Dit rapport beschrijft de resultaten van de inventarisatie. In hoofdstuk 2 is de theoretische achtergrond van de gistingsinstallaties toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de analyses en methoden die zijn toegepast om de antwoorden te inventariseren. In hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven in de vorm van grafieken, afbeeldingen en tabellen en de benodigde aanvullende beschrijvingen. In Hoofdstuk 5 en 6 is de inventarisatie en bijeenkomst biogas geëvalueerd waarna bepaalde conclusies zijn getrokken. Meer lezen? Klik op | meer info | volledige tekst.

2. Cytostatica in het aquatisch milieu (rapport)
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een literatuurstudie naar de aanwezigheid van cytostatica (geneesmiddelen tegen kanker) in rioolwater en oppervlaktewater en de mogelijke risico's van deze stoffen voor aquatische organismen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Huize Aarde. Deze stichting zet zich sinds 1992 in voor een duurzamere wereld. Zij houden onder andere activiteiten die met gezondheidszorg te maken hebben tegen het licht en bekijken deze op hun effecten voor milieu en samenleving. De stichting heeft in dit kader het Kennispunt Bètawetenschappen (voorheen Wetenschapswinkel Biologie) gevraagd om na te gaan of er nadelige effecten te verwachten zijn van cytostatica voor het milieu. Meer lezen? Klik op | meer info | volledige tekst.

3. Zwemplasrapport 2008 (rapport)
Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft in verband met de Zwemwaterrichtlijn twaalf wateren, waarop een zwemwaterfunctie rust, bemonsterd. De waterkwaliteitsontwikkeling is hierbij gedurende het zwemseizoen gevolgd. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van de zwemplasmonitoring van 2008. Meer lezen? Klik op | meer info | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht