Hydrotheek nieuwsbrief nr. 38 (november 2009)
Welkom / Online publicaties aanvragen / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten oktober 2009 / De top 3 van oktober 2009 / Colofon

Welkom

Ruim 300 schapen, een herder en een bordercollie. Het uitzicht vanaf mijn werkplek. Wageningen campus wordt begraasd. Het is een test om te kijken of het groenbeheer efficiënter en ecologisch vriendelijker kan. Ondertussen werk ik aan de voor u liggende Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 38. In dit nummer onder andere aandacht voor het aanvragen van publicaties. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over verspreiding van vissoorten, waterrobuust bouwen, blauwe energie, het watersysteem van waterschap Peel en Maasvallei en gebiedsontwikkeling. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Online publicaties aanvragen

Iedereen kan vrij zoeken naar publicaties in de Hydrotheek. Veel publicaties zijn direct te lezen en/of te printen. Het deel wat niet digitaal in te zien is kunt u online aanvragen. Om fotokopieën aan te vragen of boeken/rapporten te lenen dient u zich eenmalig te registreren. Na registratie is het online aanvragen van publicaties uit de Hydrotheek voor STOWA-deelnemers gratis. Voor anderen zijn er kosten aan verbonden.


Alles over aanvragen, registreren en tarieven staat in het linkermenu onder 'Aanvragen/login' of klik hier. Mochten er onduidelijkheden zijn of heeft u hulp nodig stuur een mail naar hydrotheek.library@wur.nl of neem contact op met ondertekende!

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Verspreidingsonderzoek vissen 2008
Als vervolg op het verspreidingsonderzoek vissen 2007 is RAVON in mei 2008 door de Gegevensautoriteit Natuur gevraagd om de verspreiding van de beleidsrelevante vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad (en beekdonderpad), kleine modderkruiper, grote modderkruiper, en bittervoorn in kaart te brengen. Naast deze soorten wordt vanaf 2008, in het kader van de Flora- en faunawet, ook naar de verspreiding van het bermpje gekeken. Het verspreidingsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van vrijwilligers die het voorkomen van vissen inventariseren met schepnetten. Hiernaast wordt gebruik gemaakt van de gegevens die door regionale waterbeheerders (vooral waterschappen) verzameld worden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Waterrobuust bouwen
"Waterrobuust bouwen" is het op zodanige wijze (her) inrichten van het stedelijk gebied dat dit beter is opgewassen tegen een overschot en een tekort aan water. De publicatie geeft een beeld van bouwkundige en organisatorische mogelijkheden om steden zo in te richten en vorm te geven dat de gevolgen van klimaatverandering beperkt blijven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties | onderzoeksthema 'Water in de Stad' (Klimaat voor Ruimte).

Blauwe energie blijkt haalbaar en biedt grote voordelen
Energie opwekken op grote schaal uit het mengen van zoet en zout water is technisch en praktisch mogelijk. Wereldwijd is de potentie van deze schone energie 'blauwe stroom' zeer groot. Ook in Nederland kunnen over minimaal tien jaar blauwe stroomcentrales worden geplaatst, onder meer aan de Afsluitdijk, die samen de helft van de huidige elektriciteitsbehoefte kunnen dekken. Wel moet actief worden gewerkt aan enkele noodzakelijke technologische ontwikkelingen en fors worden geïnvesteerd in praktijktesten op grote schaal, Dat zegt promovendus Jan Post. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Blue Energy animation (youtube) | meer publicaties over blauwe energie.

Feiten en cijfers op een rij
Beekherstel in de Eckeltse beek heeft effect, vernatting van de Peelrestanten leidt tot een vertienvoudiging van de hoogveenvorming en bestrijdingsmiddelen zijn nog steeds een probleem in het gebied van Waterschap Peel en Maasvallei. Dat en nog veel meer valt te lezen in 'Blik op het watersysteem 2008'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Praktijkboek gebiedsontwikkeling II
In vervolg op het succesvolle eerste praktijkboek uit 2006, verschijnt een nieuwe versie met nog meer verdieping en verbreding mbt leerervaringen uit vele gebiedsontwikkelingsprojecten. Het tweede praktijkboek gebiedsontwikkeling is het resultaat van zes jaar ervaringen met praktijken, variërend van Roombeek tot Groot Mijdrecht Noord. Na een voorwoord door Alexander Rinnooy Kan volgt onder meer een verrassend actuele schets van onze ruimtelijke wording vanaf 1820. Gebiedsontwikkeling blijkt eerder een herontdekking van iets oer-Nederlands dan een nieuwe hype. Na een vlijmscherpe beschrijving van het reilen en zeilen in veertig praktijken, volgt een analyse, eveneens op het scherpst van de snede. Wel of geen vertrouwen, nemen of ontlopen van verantwoordelijkheden, handelen door overheden en marktpartijen en perversiteiten komen onomwonden aan de orde. Meer lezen? Klik op | details Praktijkboek gebiedsontwikkeling II | volledige tekst Praktijkboek uit 2006.

Nieuwe aanwinsten oktober 2009

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in oktober toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van oktober 2009

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in OKTOBER 2009.

1. Waterfiltratie met electrogesponnen nanovezels (artikel)
Het doel van deze studie is de evaluatie van het gebruik van nanovezelmembranen voor waterfiltratie. Deze membranen werden gesponnen met een innovatieve electrospinning techniek. Als dusdanig, slaat deze studie de brug tussen de ontwikkeling van de electrospinning techniek voor de productie van flat sheet membranen en de toepassing van deze membranen in waterfiltratie. Meer lezen? Klik op | details.

2. Een wereld van verschil : landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden (dissertatie)
Het landschap en de plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse Eilanden zijn niet alleen onderling duidelijk verschillend; vergeleken met de Hollandse en Vlaamse vastelandskust hebben zij ook een heel eigen karakter. Hoewel dit al lang bekend is, zijn deze verschijnselen tot nu toe nooit goed beschreven en verklaard. Dit boek behandelt daarom de plantengroei van de duinen van Voorne, Goeree, Schouwen en Walcheren, de abiotische verschillen tussen deze duingebieden en de rol van de mens. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Temporal variation in multiple hormonal activities of surface waters located in the Dutch part of the Rhine basin (rapport)
Het meeste onderzoek over hormoonverstoorders in het milieu heeft zich gericht op de oestrogene stoffen. De emissie van nieuwe stoffen kan echter ook gevolgen hebben voor andere belangrijke hormoonafhankelijke processen. Recentelijk zijn nieuwe bioassay technieken beschikbaar gekomen waarmee meer dan oestrogene effecten onderzocht kunnen worden. RIWA-Rijn heeft opdracht gegeven om deze nieuwe bioassays te gebruiken in een onderzoek op twee belangrijke locaties van het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Rijn (Lobith en Nieuwegein). Over een jaar bemonsteren tonen de resultaten duidelijk meerdere types van hormonale activiteit op beide locaties. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht
##w3s_OptOut##