Welkom / Nieuwe thema's / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten april 2011 / De top 3 van april 2011 / Colofon /
Welkom

Na twee weken vakantie met leuke en interessante activiteiten is het weer tijd voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 52. In dit nummer aandacht voor een aantal nieuwe thema's. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over maatregelen om de beschikbaarheid van water in de bodem te verhogen, de ontwikkeling van waterplanten bij herstelmaatregelen en de mogelijke effecten op waterkwaliteit bij het herinrichten van diepe plassen. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Nieuwe thema's

Wilt u een publicatieoverzicht over een bepaald thema? Dat kan. Voor een aantal thema's is een zgn. voorgeprogrammeerde zoekactie gemaakt. Deze zoekacties zijn speciale zoekvragen in de Hydrotheek, waarmee -met één muisklik- een lijst met relevante publicaties rondom een bepaald thema gegeven wordt.

Recent toegevoegde thema's zijn:

- Waterwonen;
- Beekdalen;
- Droogte en verdroging (publicaties over de afgelopen 5 jaar).
- Akkerranden en bufferzones.

Wilt u ze alle thema's bekijken? Klik hier.
Of ga naar de Hydrotheek en klik op het menu item 'Dossiers'

Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Of wilt u op de website van uw organisatie een thema-link naar relevante publicaties in de Hydrotheek. Neem dan contact op.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem
Aanleiding voor het project was het voornemen van Brabant Water om de onttrekking van drinkwater uit de diepe ondergrond rond Loosbroek te intensiveren. Voor agrarisch ondernemers rondom de winning kan dit gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van water. De beoogde onttrekking heeft Brabant Water en de agrarisch ondernemers in het gebied bij elkaar gebracht om maatregelen te onderzoeken die de beschikbaarheid van water in de bodem te verhogen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Waterplanten langs de Nederlandse Rijntakken
De laatste decennia is er veel aandacht voor het behoud, herstel en ontwikkeling van riviergebonden ecosystemen. Bij dit herstel is de terugkeer van waterplantenrijke systemen één van de doelstellingen. Bij veel maatregelen die in recente jaren zijn uitgevoerd, blijft de ontwikkeling van waterplanten echter achterwege, mede vanwege diverse kennislacunes die de effectieve uitvoer van maatregelen in de weg staan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Beoordelen grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen
Het gebruik van grote hoeveelheden grond en bagger bij het herinrichten van diepe plassen kan effect hebben op de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. Dit geldt vooral voor het gebruik van licht verontreinigde bagger en grond. In dit rapport worden toetsingscriteria en beoordelingsmethoden voorgesteld waarmee beleidsmakers deze effecten kunnen beoordelen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maand meer Waterjuweeltjes verschenen. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten april 2011

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in APRIL toegevoegde publicaties:

De top 3 van april 2011

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in APRIL 2011.

1. Wateroverlast en de zorgplicht van waterschappen (artikel)
Waterschappen zorgen van oudsher voor het waterbeheer in Nederland. Rijkswaterstaat voert daarbij grofweg het beheer van het hoofdwatersysteem uit en de waterschappen dragen zorg voor het regionale watersysteem. Onderdeel van de taak van waterschappen is het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast. De vraag is hoever een waterschap daarbij moet gaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (alleen toegankelijk voor Wageningen UR).

2. Handboek groene waterzuivering (handboek)
Technische waterzuivering heeft zijn effectiviteit en efficiëntie bewezen. Waarom zouden we dan groene waterzuivering willen gebruiken? In dit handboek is aan de hand van een aantal factoren het verschil aangegeven tussen technische en groene waterzuivering. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (Word document).

3. Tien jaar Actief Randenbeheer in Brabant (artikel)
In de provincie Noord-Brabant wordt 1400 kilometer perceelrand beheerd volgens het concept actief randenbeheer. Het betreft zowel akkers als grasland. In totaal doen 537 landbouwbedrijven mee. Wat zijn de effecten op de waterkwaliteit, wat levert het op voor de biodiversiteit en wat vindt de burger ervan? Tien jaar ervaring en een blik naar de toekomst. Meer lezen? Klik op | details | website Project Actief Randenbeheer Brabant | Akkerranden en bufferzones.

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##