Welkom / Sneak preview Hydrotheek in ontwikkeling / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten september 2011 / De top 3 van september 2011 / Colofon /
Welkom

Na nog een paar zonnige dagen is nu echt de herfst ingevallen. Het is weer tijd voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 56. In dit nummer aandacht voor de vernieuwingen aan (het zoeken en vinden in) de Hydrotheek die eind dit jaar een feit zullen zijn. Met een sneak preview. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over extreme neerslag, het Deltaprogramma 2012 en waterveiligheid. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Sneak preview Hydrotheek in ontwikkeling

In december zal het in de Hydrotheek mogelijk zijn op een meer google-achtige manier te zoeken en vinden. De presentatie van zoekresultaten verandert: met filters kan het zoekresultaat verfijnd worden op auteurs, trefwoorden, organisatie, STOWA thema, jaar van uitgifte, digitale beschikbaarheid of documenttype.
Klik op de Hydrotheek in de ontwikkelomgeving en neem zelf vast een kijkje naar het nieuwe zoeken.
Suggesties en reacties zijn welkom!

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Extreme regenval en overstromingen (artikel)
Foto Extreme regenval en overstromingen in het stroomgebied van de Hupselse BeekOp 26 en 27 augustus 2010 werd het stroomgebied van de Hupselse Beek getroffen door extreme neerslag: 160 mm in 24 uur. Hierdoor steeg de afvoer in 22 uur van 4 naar 5.000 liter per seconde. Door deze stortvloed in detail te onderzoeken is meer inzicht ontstaan in de werking van stroomgebieden tijdens extreme situaties. Deze informatie kan gebruikt worden om modellen en hoogwatervoorspellingen te verbeteren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Deltaprogramma 2012 (rapport)
Cover foto deltaprogramma 2012Deze tweede rapportage over het nationale Deltaprogramma, het DP2012, geeft de resultaten en conclusies weer van het onderzoek over waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Daarnaast adviseert de deltacommissaris voor de eerste keer over de financiering van het Deltaprogramma op de lange termijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | probleemanalyses deelprogramma's.

Tijd voor waterveiligheid (rapport)
cover Tijd voor waterveiligheidIn dit advies pleiten de raden voor de leefomgeving en infrasctructuur voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op noodhulp en herstel. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | begeleidende video.

Nieuwe aanwinsten september 2011

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.
Voor de in SEPTEMBER toegevoegde publicaties:

De top 3 van september 2011

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in SEPTEMBER 2011.

1. Bodemstructuur in relatie tot watervraagstukken (studentverslag)
De landbouw zal in de toekomst door deze ontwikkelingen meer last krijgen van droogteschade en natschade wat de opbrengsten niet ten goede zullen komen. Waterschappen moeten gedurende deze perioden hierop anticiperen door het aanvoeren dan wel afvoeren van oppervlaktewater om grondwaterstanden te beïnvloeden. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken op welke wijze bodemstructuurverbetering de bodem kan beïnvloeden om de vraag naar gebiedsvreemd water te verkleinen. Klik op | details | volledige tekst.

2. De veendijkramp van Tuindorp-Oostzaan (artikel)
foto Watersnood Tuindorp-OostzaanZelden was de lente zo droog als dit jaar. Dat was reden voor ongerustheid; zorg over onze veendijken. In Nederland ligt ongeveer 3500 km aan veenkades; vooral secundaire waterkeringen. Die zijn kwetsbaar. Dat was wel gebleken in 2003 toen bij Wilnis als gevolg van droogte een veendijk verschoof. 1500 mensen moesten worden geëvacueerd; de schade liep in de miljoenen. Maar het kon nog veel erger, zoals in 1960, in Tuindorp-Oostzaan. Klik op | details | aanvullende info.

3. Evaluation of models for metal partitioning and speciation in soils and their use in risk assessment (dissertatie)
In this thesis models were developed and evaluated which describe metal partitioning and speciation in soils. Both partition-relations and multisurface models were developed and evaluated on their performance for a large set of elements. Klik op | details | volledige tekst.

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##