Welkom / ICW nota's digitaal beschikbaar / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten mei / Top 3 van mei / Colofon /
Welkom

Orchidee├źn bij de vijver achter Alterra Het is groeizaam weer. De orchideeën doen het goed. Het is weer tijd voor een Hydrotheek nieuwsbrief.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 63. In dit nummer aandacht voor de digitalisering van de nota's van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW). In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over thermische slibontsluiting, waterberging en knaagdieren, dijkbewaking met satellieten, test op blauwalg, watersysteemonderzoek Paterswoldsemeer en de Nederlands watersector. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

ICW nota's digitaal beschikbaar

In samenwerking met Alterra (team integraal waterbeheer) wordt een deel van de nota's van het voormalige Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de Hydrotheek. De ICW nota's zijn verschenen van 1957 tot 1989, maar bevatten nog steeds waardevolle informatie. De klus is nog niet geklaard, maar naar verwachting zullen er 300-400 ICW nota's gedigitaliseerd worden.

>> Klik hier voor een lijst van alle tot nog gedigitaliseerde ICW nota's.

Voorbeelden van gedigitaliseerde nota's zijn:
- Invloed van grondwateronttrekking voor beregening en drinkwater op de grondwaterstand;
- Programma's voor simulatie van grondwaterstanden in bebouwde en aangrenzende onbebouwde gebieden;
- Berekening van een toename van de kwel in de polder de Baarsdorpermeer als gevolg van polderpeilverlaging.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Thermische slibontsluiting rwzi Hengelo: pilotonderzoek 2011
Foto cover Thermische slibontsluiting rwzi Hengelo: pilotonderzoek 2011Op rwzi Hengelo is in 2011 een pilotonderzoek uitgevoerd naar het effect van thermische slibontsluiting (TSO) op de organische stofafbraak van secundair slib tijdens slibvergisting. De pilotinstallatie bestond uit een Cambi pilot waarmee secundair slib kan worden voorbehandeld en een viertal slibvergisters (8 liter inhoud). In deze rapportage zijn de resultaten en conclusies van het pilotonderzoek beschreven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Waterberging De Run en knaagdieren: een risico?
Als het waterbergingsgebied De Run in Veldhoven circa 1 keer in de 10 jaar benut wordt zal er geen extra uitstraling van ratten of muizen in de richting van nabijgelegen woningen en bedrijfsgebouwen zijn. Reden hiervoor is onder meer dat in de periode waarin inundatie zou kunnen optreden (najaar tot vroege voorjaar), de ratten toch al in of nabij de agrarische bedrijven en woningen te vinden zijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Dijkbewaking vanuit de ruimte veelbelovend
Foto: Satelliet. Dijkbewaking vanuit de ruimte veelbelovendSatellieten houden een deel van de Nederlandse dijken in de gaten. In het onlangs afgeronde Terrafirma-project werden de dijken rond het IJsselmeer op deze manier gecontroleerd. Over de eerste meetresultaten van dit project zijn dijkbeheerders Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier enthousiast. Meer lezen? Klik op | details |website | nieuwsbericht WaterForum.

Test op blauwalg onvoldoende
Het testen van zwemwater op blauwalgen moet worden uitgebreid. De huidige manier ziet gevaarlijke gifstoffen over het hoofd. Dat schrijven Wageningse blauwalgenkenners in het wetenschappelijke tijdschrift Toxicon. Aanleiding voor de waarschuwing is een onderzoek naar de dood van een golden retriever vorig jaar. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (beperkt toegankelijk voor Wageningen UR | nieuwsbericht Wageningen UR | alle publicaties over blauwalgen in de Hydrotheek | STOWA themasite Cyanobacteriën.

Waterbranche: trends + visies 2012
logo Waterbranche: trends + visies 2012Deze website bevat een bedrijfs- en organisatieregister van de Nederlands watersector. U kunt (een deel van) de bedrijfsnaam als zoekterm gebruiken of zoeken op specialisatie of vestigingsplaats. In het overzicht van de zoekresultaten kunt u op de bedrijfsnaam klikken voor uitgebreide informatie over het bedrijf of de instelling. Daarnaast bevat de website nieuwe bijdragen Visies op Nederland waterland van o.a. Peter Glas, Jos Frijns, Fons Nelen, Birgitta Kramer, Roelof Kruize. Ook uitgegeven als bijlage van H2O nummer 6. Meer lezen? Klik op | details | website.

Watersysteemonderzoek Paterswoldsemeer
Figuur 1. Overzicht van de meetlocaties in het Paterwoldse meer. Pag. 10. Watersysteemonderzoek PaterswoldsemeerDe ecologische toestand van het Paterswoldsemeer voldoet niet aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Er treedt regelmatig blauwalgbloei op. Om de oorzaken van de problemen te achterhalen is een systeemanalyse gemaakt van het meer. Belangrijke factoren zijn de huidige inrichting, de hoeveelheid en de kwaliteit van het inlaatwater en opwerveling van slib door wind. Naar verwachting zullen de gevolgen van de klimaatverandering de huidige problemen verergeren. Meer lezen? Klik op | detailsvolledige tekst.

Nieuwe aanwinsten mei

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!

Voor de in MEI toegevoegde publicaties:

Top 3 van mei

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in MEI 2012.

1. Het Nieuwe Peil (rapport)
cover Het Nieuwe PeilRapport over de resultaten van fase 2 van het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ). Het DPIJ heeft de fase van de mogelijke strategieën op weg naar de Deltabeslissingen afgerond. In Het Nieuwe Peil legt het DPIJ verantwoording af over deze periode en kijkt het vooruit naar de volgende fase en het eindresultaat. Het Nieuwe Peil bevat niet alleen een verantwoording, de resultaten en een vooruitblik. Omdat iedereen zijn eigen beleving heeft bij het IJsselmeergebied, zijn ook persoonlijke verhalen, columns en foto's opgenomen die het gebied kleur geven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Determining energy yield from various co-digestable wastes (rapport)
The report examines the opportunities and challenges that Co-digestion of sewage sludge with other organic sources presents. Increased methane / energy production and additional revenue are the direct drivers, with background influencers such as reduced landfill requirements, also being considered. This 60 page report includes a supporting CD-ROM with a literature review, Methodology and lab trial data for; Food Waste, Mixed Waste, Solidified fat trap material, ABPR, Thermally hydrolysed mixed waste. Meer lezen? Klik op | details.

3. Water in beeld (rapport)
Water in beeld 2011Deze voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2011 geeft de stand van zaken op het brede terrein van het water. Zij geeft de voortgang aan van alle lopende acties uit het Nationaal Waterplan en het Bestuursakkoord Water. Daarmee geeft deze rapportage inzicht in alles wat gedaan wordt om onze delta veilig, sterk en leefbaar te houden. Meer lezen? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 033 4603200  Fax 033 4603201
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##