STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 7, juni 2005

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
  1. Welkom
  2. Het Waterschap
  3. Nieuwe Dossiers
  4. Nieuw attenderingsbulletin en opmerkelijke feiten

***************************************************
1. Welkom

In het -op de website geplaatste- attenderingsbulletin treft u de selectie aan van de publicaties die de afgelopen maanden aan de Hydrotheek zijn toegevoegd. Surf hiervoor naar: http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/ of kijk onder punt 4. Hier staan ook opmerkelijke feiten over de titels in het attenderingsbulletin.
De webversie van deze nieuwsbrief staat ook op bovengenoemd internet adres.

Onder punt 3 treft u een aantal nieuwe speciale onderwerpen waarop rechtstreeks gezocht kan worden. Punt 2 kondigt de digitale beschikbaarheid van het tijdschrift Het Waterschap aan.


***************************************************
2. Het Waterschap

Sinds 1 januari 2005 zijn de artikelen van het tijdschrift Het Waterschap fulltext beschikbaar via de Hydrotheek. Ook een groot deel van de artikelen uit 2004 is met terugwerkende kracht digitaal toegankelijk gemaakt.

In samenwerking met Stowa is de uitgever van Het Waterschap (Unie van Waterschappen) benaderd. De redactie is akkoord gegaan met het voorstel om in ruil voor een tijdschriftarchief voor de eigen website de fulltext van deze tijdschriften te leveren.

Kijk naar de artikelen uit Waterschap via de tijdschriftenlijst in het linker venster van de Hydrotheek website. En binnenkort via http://www.uvw.nl.


***************************************************
3. Nieuwe Dossiers

Er zijn nieuwe dossiers toegevoegd, waarmee u rechtstreeks naar publicaties over een onderwerp gaat, te weten: Klimaat(verandering) en Wateroverlast in de stad.

In het linker venster van de Hydrotheek website staan deze dossiers klaar voor gebruik. Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Neem dan contact met op met de contactpersoon.


*************************************************************
4. Nieuw attenderingsbulletin en opmerkelijke feiten

Kijk voor een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties in het nieuwe attenderingsbulletin via http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin7.html.

Opmerkelijk is dat meer dan de helft van de titels in het attenderingsbulletin rechtstreeks -via een muisklik- te bekijken is.
In dit attenderingsbulletin zijn diverse rapporten van het Expertisecentrum LNV (nu: LNV Directie Kennis) uit 2003-2004 opgenomen, en deze zijn digitaal voor iedereen toegankelijk.


*************************************************************
De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken. Een webversie van de uitgebreide nieuwsbrief en het attenderingsbulletin is te vinden via de 'archief knop' op http://library.wur.nl/hydrotheek/

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van Stowa:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (Alterra), Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317) 477752 of (0317) 477749
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl