Spuitschade (1) : 25 jaar registratie in Nederland

  • C. Jilesen
  • T. Driessen
  • S. van der Steen
  • T. Blacquière
  • H. van der Scheer
Trefwoorden: bijenhouderij, apis mellifera, honingbijen, bijensterfte, pesticiden, inventarisaties, geschiedenis, monitoring

Samenvatting

In 1990 is in Nederland een werkgroep opgericht om jaarlijks gevallen van massale bijensterfte te inventariseren die volgens getroffen imkers veroorzaakt zijn door blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. De werkgroep jubileert dit jaar en heeft daarom haar bevindingen met spuitschade in de afgelopen 25 jaar samengevat. Regelmatig zijn die bevindingen in het vakblad voor de bijenhouderij gemeld: vroeger Bijen, sinds 2007 Bijenhouden. Jaren die er uit springen, met veel meldingen van spuitschade, zijn 1996 en 2003. Daarna is een duidelijke afname te zien van het aantal meldingen.
Gepubliceerd
2015-05-01
Sectie
Artikel